More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,jeden’’ klik!(20)

More from Taste(20)

SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,jeden’’ klik!

 1. AI a R studio Optimalizace meta tagů na ,,jeden’’ klik!
 2. Jaké možnosti OpenAI nabízí Co je RStudio? R Studio Workflow pro optimalizaci meta tagů Obsah prezentace
 3. GPT-3/4 můžeme sami vyladit pro širokou škálu činností – pro sumarizaci textu, překlad, ale v našem případě i pro nejrůznější SEO činnosti K dispozici 4 různě výkonné modely ChatGPT je už vycvičená GPT-3 na velkém množství konverzačního textu, které pomáhají modelu pochopit lidskou konverzaci Levnější na používání Nově možnost využít API GPT-3/4 vs ChatGPT
 4. Co je prompt engineering?
 5. Co je fine-tuning?
 6. Scraping webu s kvalitními daty Texty od copywriterů Syntetická trénovací data - doporučuji YT kanál Davida Shapira Kde vzít trénovací data?
 7. {"prompt": "<prompt text>", "completion": "<ideal generated text>"} {"prompt": "<prompt text>", "completion": "<ideal generated text>"} {"prompt": "<prompt text>", "completion": "<ideal generated text>"} Jak vypadají trénovací data?
 8. Při opakovaném použití může být prompt engineering nestabilní Pro činnosti, které nebudeme mnohonásobně opakovat může být ve výsledku levnější Možnost využít one-shot nebo few-shot learning a kompenzovat fine-tuning Vyšší kvalita výstupu Možnost vycvičit model na více příkladech, než by se vešly do promptu Levnější při dalším používání, protože ušetříme za tokeny Rychlejší odezva Prompt engineering vs fine-tuning
 9. Model Trénování Používání Davinci 0,66 CZK / 1K tokenů 2,64 CZK / 1K tokenů GPT4 - 0,66 CZK / 1K tokenů (prompt) 1,32 CZK / 1K tokenů (výstup) ChatGPT API - 0,044 CZK / 1K tokenů Kolik nás to bude stát? *1 000 tokenů cca 750 slov
 10. Co je RStudio? Původně programovací jazyk pro sociology a statistiky Analyzujeme v něm potenciál landing pages, kanibalizaci klíčových slov, vytváříme predikční modely Umožňuje zpracovávat velké množství dat Mnoho příkladů použití R v SEO na rforseo.com
 11. Tisíce balíčků
 12. Neradi využíváme kapacity drahých copywriterů na mnohdy generické texty Nechceme využívat levné copywritery, po kterých práci musíme kontrolovat (po AI také, ale s daleko menšími náklady) Můžeme rychle generovat texty pro weby, které mají velké množství chybějících či neoptimalizovaných meta tagů (i v řádech stovek/tisíců – například na začátku spolupráce) Výchozí teze
 13. Kdy optimalizovat? CTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3% 2% 1% 0% CTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30% 20% 10% 0% Průzkumy: Realita: Zdroj: https://backlinko.com/google-ctr-stats
 14. RStudio Workflow Analýza vhodných LP pro optimalizaci Nalezení klíčových slov na která budeme optimalizovat Scraping obsahu z webu Generování meta tagů za pomoci ChatGPT API
 15. Získání dat z GSC
 16. Stažení dat z GSC
 17. Možností je celá řada – v Effectixu využíváme predikční model, kterým odhadujeme potenciál jednotlivých klíčových slov Další možností je výpočet skóre na základě dat z GSC (více například v článku Marketing Mineru) Analýza dat z GSC
 18. Výpočet skóre pro optimalizaci Skóre vypočteno jako CTR * POZICE * 100, s prioritou od nejmenšího V R hotovo na jedno kliknutí s kódem na 7 řádků
 19. Výběr LP pro optimalizaci Vybereme počet landing pages s nejvyšším potenciálem, které chceme optimalizovat Po proniknutí do R můžete velmi jednoduše upravit například pro načtení seznamu URL s KWS
 20. Vyscrapování obsahu z webu, se kterým dále budeme pracovat Scrapuji aktuální meta data Za pomoci Xpath nebo CSS selektoru (například parametr 'p', popisy kategorií apod.). Následně použijeme jako zdroj kontextu o landing page pro AI Scraping
 21. Vybereme počet slov s největším (nejnižší hodnota) skóre pro možnost optimalizace. Pro příklad vybráno 5 slov funkcí slice. Klíčová slova
 22. Jdeme generovat texty!
 23. Vložení API klíče V dalším kroku do RStudia vložíme API klíč, který si vygenerujeme v OpenAI účtu https://platform.openai.com/account/api-keys
 24. Vytvoření promptu s one-shot-learningem
 25. Playground OpenAI Předtím než budete dělat prompt engineering ‚‚na ostro‘‘ vyzkoušejte různé modely na OpenAI hřišti. Během pár kliků můžete nastavit různé parametry a otestovat nejlepší nastavení, než ho budete automatizovat.
 26. Generování textu Generování textu pomocí funkce create_chat_completion Využití model gpt-3.5-turbo (ChatGPT) Temperature 1 pro největší kreativitu
 27. 575x menší náklady, než kdyby text psal copywriter *Při ceně copywritera 500,- / NS
 28. Vytipovaná klíčová slova dle analýzy: baterie do iphone 8, baterie na iphone 8 Původní meta title: Baterie pro mobilní telefony - neoriginální pro Apple iPhone 8 | iPhoňák.cz DLOUHÝ META TITLE Původní meta description: Pokud potřebujete vyměnit baterii pro mobilní telefon, můžete náhradu hledat mezi takzvanými alternativními bateriemi. Alternativní..... DLOUHÝ META DESCRIPTION Praktické shrnutí workflow Vyscrapovaný text: Pokud potřebujete vyměnit baterii pro mobilní telefon, můžete náhradu hledat mezi takzvanými alternativními bateriemi. Alternativní baterie většinou nejsou vyráběny výrobci mobilních telefonů, a proto jsou o poznání levnější. Alternativní baterie......... Vygenerovaný meta title: Baterie do iPhone 8 | iPhoňák.cz Vygenerovaný meta description: Potřebujete vyměnit baterii v iPhone 8? U nás najdete alternativní baterie s větší kapacitou a nižší cenou. Vyberte si tu nejlepší pro vás!
 29. Lukáš Kostka lukas.kostka@effectix.com linkedin.com/in/kostkalukas/ Děkuji za pozornost Dárek pro vás