Successfully reported this slideshow.

SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R

0

Share

1 of 17
1 of 17

SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R

0

Share

Download to read offline

Před 12 lety jsem zpopularizoval analýzu klíčových slov v nástroji Open Refine a ve spreadsheetu. Vy ji tak možná děláte dodnes a netušíte, že to jde lépe. A ono jde: v R. Ukážu vám jak klíčovka v R vypadá a proč by vás to vlastně mělo zajímat.

Před 12 lety jsem zpopularizoval analýzu klíčových slov v nástroji Open Refine a ve spreadsheetu. Vy ji tak možná děláte dodnes a netušíte, že to jde lépe. A ono jde: v R. Ukážu vám jak klíčovka v R vypadá a proč by vás to vlastně mělo zajímat.

More Related Content

More from Taste

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R

 1. 1. Analýza klíčových slov v R Marek Prokop, PROKOP software s.r.o.
 2. 2. Proč?
 3. 3. Proč ne Excel a Open Refine ● Ruční práce v Excelu je pomalá. ● Čím víc dotazů klasifikujete, tím víc chyb při tom děláte. ● Výsledná klíčovka se špatně aktualizuje a doplňuje o nové dotazy. ● Práci odvedenou na jedné klíčovce nemůžete využít na jinou klíčovku. ● Špatná návaznost na další zpracování dat, reporting apod. ● Open Refine je výborný nástroj na něco úplně jiného.
 4. 4. Proč R ● Na více dotazech (10 000+) velká úspora práce a času. ● Klíčovka se snadno aktualizuje. ● Klasifikace podobných dotazů (třeba ze Search Console nebo PPC) je téměř bez práce. ● Obecnější části klasifikace (cenová upřesnění, barvy, místa apod.) jdou opakovaně aplikovat na zcela různé datasety. ● Snadná návaznost na další zpracování a reporting, např. content gap analysis, zadání pro copywritery atd.
 5. 5. Výchozí teze
 6. 6. Klasifikace na základě pravidel 1. Všechny dotazy jde klasifikovat tím, že se na ně aplikuje sada pravidel. 2. Pravidla určují, které dotazy se vyřadí a které se označí jakým štítkem. 3. Libovolná množina dotazů jde vybrat regulárním výrazem (match) nebo kombinací max. dvou regulárních výrazů (match - except).
 7. 7. Nebylo by lepší NLP a strojové učení? Ne.
 8. 8. Workflow
 9. 9. Import a konsolidace vstupních dat Import dat z nejrůznějších zdrojů: ● Marketing Miner ● Search Console ● Google Ads Dotazy z různých zdrojů se automaticky deduplikují resp. agregují.
 10. 10. Normalizace dotazů Automaticky se sjednotí dotazy, které se liší jen: ● interpunkcí (tečky, pomlčky apod.), ● diakritikou, ● pořadím slov.
 11. 11. Průzkum dotazů ● N-gramy ● Dotazy v dotazech (poddotazy, subqueries) ● Kolokace Z průzkumu vypozoruji typické vzorce, které formuluji jako regulární výrazy.
 12. 12. Ověření vzorců Každý regulární výraz si můžu otestovat a tím dostanu: 1. Přehled dotazů, které regulárnímu výrazu odpovídají. 2. Jakému textu v dotazu regulární výraz odpovídá. 3. Co je před tímto textem a co za ním. 4. N-gramy z okolního textu. To vše bohatě stačí k tomu, abych ověřil správnost vzorce a případně ho doladil.
 13. 13. Sestavení klasifikačních pravidel Pravidla definuji v jednoduchých souborech typu YAML, případně je mohu do souborů přidávat funkcemi. - type: label name: brand rules: - match: - hohner - seydel - suzuki values: - value: lee oskar rules: - match: os[kc]ar
 14. 14. Vlastní klasifikace kwr <- kwr |> kwr_classify("recipes/brand.yml") |> kwr_classify("recipes/model.yml")
 15. 15. Přehled klasifikovaných dotazů kwr |> kwr_classified_queries()
 16. 16. Živá ukázka
 17. 17. Odkazy Ukázku najdete na: https://github.com/MarekProkop/seo-restart-2022 Balíček najdete na: https://github.com/MarekProkop/keywordr Pro nováčky v R doporučuju: https://www.prokopsw.cz/bookdown/excel-r/

×