Successfully reported this slideshow.

Project Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace Z

0

Share

1 of 63
1 of 63

Project Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace Z

0

Share

Download to read offline

Description

Digitální agentury jsou jedním z těch oborů, kde o škálovatelnosti a zisku či ztrátě rozhodují dobře či hůře nastavené systémy, procesy a projektové řízení. To celé výrazně ovlivňuje zavedení vhodných nástrojů a automatizace řady činností. Honza ve své přednášce ukáže, jak k organizaci práce přistupují v digitální agentuře Taste.

Transcript

 1. 1. Systémově řízená firma v éře generace Z @janmakovicka
 2. 2. Účastníky jsou profesionálové z oblasti digitálního marketingu. Provozovatelé webů, majitelé e-shopů, marketingoví manažeři, online markeťáci, stratégové, analytici, agenturní i freelance konzultanti.
 3. 3. Úvod
 4. 4. Systémově řízená firma
 5. 5. Generace Z – jaká je • Narodili se mezi roky 1995 a 2012 (10–27 let) • „Digital natives” • Zajímají je peníze • Mívají více zdrojů příjmu • Jsou rychlí • Nebojí se delegovat práci • Umí být pragmatičtí • Dlouho nevydrží na jednom místě
 6. 6. Generace Z – co chce • Smysluplnou práci • Peníze • Možnost pracovat z domova • Flexibilní pracovní dobu • Soulad se zaměstnavatelem • V hodnotách • V sociálních a environmentálních otázkách • Možnost odborně se rozvíjet • Rovnoprávnost, diverzitu, inkluzi • Zpomalování produktivity (fenomén „slow productivity”) • Job-hopping
 7. 7. Proč
 8. 8. Průměrná doba v jedné práci
 9. 9. Potřeba systémového nastavení dříve a dnes
 10. 10. Prostor pro zisk digitální agentury • Výnosy – klientské ceny • Náklady – především mzdy, částečně technologie • Firemní produktivita
 11. 11. Takže, proč se tím mám zabývat? • Rostoucí míra fluktuace je realita • Nebojujte s ní • Nezačínejte stále znovu • Buďte méně závislí • Zvyšování firemní produktivity je klíčové pro zachování/růst ziskovosti • Osobní produktivita se bude snižovat • Na málo atraktivní práci nikoho neseženete
 12. 12. Důležité není jen „proč”, ale také „jak”
 13. 13. Řešení
 14. 14. Rozpor mezi zájmy firmy a přístupem zaměstnanců je (do určité míry) legitimní
 15. 15. Pečlivě vybírejte nástroje a technologie
 16. 16. Mějte jedna data na jednom místě (nebo je synchronizujte)
 17. 17. Integrujte používané technologie/nástroje
 18. 18. Užitky integrace • „Stejná data“ jsou konzistentní napříč nástroji • Zpřístupnění všech zdrojů klienta z jednoho místa • Bezpečnost • Snížení počtu dotazů a hledání • Automatické zpracování timelogů z klientských projektů
 19. 19. Automatizujte
 20. 20. Když nemáte vývojáře, tak tam dejte… • Low-code platformy (Appian, Mendix, Quickbase, …) • Integrační platformy (Integromat/Make, Zapier, IFTTT, …)
 21. 21. Užitky automatizace • Menší spotřeba času • Šetření mentálních kapacit • Vyšší odolnost vůči chybám • Uchovávání a zlepšování znalostí • Permanentní zpětná vazba a průběžné zlepšování
 22. 22. Zaveďte hybridní práci
 23. 23. Home office Taste House Taste House Taste House Asynchronní den
 24. 24. …ale všeho s mírou • Potřebujeme, aby se lidi potkávali u kafe • Potřebujeme smalltalk před poradou • Potřebujeme to, že lidi s vámi jsou kvůli dalším lidem, nejen kvůli penězům apod. • Leadership se na dálku „dělat” nedá • Cesta do práce umí být zdroj inspirace
 25. 25. Organizujte kalendář na vysoké úrovni
 26. 26. Home office Porady týmů Rozvojové workshopy týmů Asynchronní den
 27. 27. Buďte minimalisté
 28. 28. Neregistrujte účty na osobní e-maily
 29. 29. Firemní účet v Alza.cz ondrej.hnat@taste.cz alza@taste.cz ✓ Freelo účet projekťáka pro práci na klientovi Kärcher marie.kaisrova@taste.cz karcher-cz+freelo+business@klienti.taste.cz ✓
 30. 30. Systémy nechte nastavovat systematické lidi (alespoň v problematických oblastech)
 31. 31. …alespoň v problematických oblastech • Často se opakující činnosti • Výrazný podíl „ruční práce” • Činnosti s tendencí degradovat v čase • Adaptování nových technologií a nástrojů • Navrhování workflows • Navrhování exekuce nových služeb a produktů
 32. 32. Sdílejte znalosti a budujte znalostní databázi
 33. 33. Nechte lidi rotovat
 34. 34. Dělejte standupy
 35. 35. Nebojte se dělat chyby
 36. 36. Pozor na opačný extrém, pořád je potřeba… • Jasné sdělování priorit • Delegování odpovědnosti (Empowerment) • Employer branding
 37. 37. Závěr
 38. 38. Lidé to oceňují
 39. 39. Shrnutí • Připravte se na • (ještě) častější změny zaměstnanců • pokles osobní produktivity • jiné preference zaměstnanců • Integrujte vaše technologie/nástroje • Automatizujte • Ozvěte se
 40. 40. Kolikrát při mojí přednášce padlo slovo „systém”?
 41. 41. Jan Makovička @janmakovicka jan.makovicka@taste.cz www.taste.cz CEO
 42. 42. info@taste.cz taste.cz @tastecz /tastecz /tastecz +420 222 518 842 Nezbytné odkazy
 43. 43. Díky za pozornost!

Description

Digitální agentury jsou jedním z těch oborů, kde o škálovatelnosti a zisku či ztrátě rozhodují dobře či hůře nastavené systémy, procesy a projektové řízení. To celé výrazně ovlivňuje zavedení vhodných nástrojů a automatizace řady činností. Honza ve své přednášce ukáže, jak k organizaci práce přistupují v digitální agentuře Taste.

Transcript

 1. 1. Systémově řízená firma v éře generace Z @janmakovicka
 2. 2. Účastníky jsou profesionálové z oblasti digitálního marketingu. Provozovatelé webů, majitelé e-shopů, marketingoví manažeři, online markeťáci, stratégové, analytici, agenturní i freelance konzultanti.
 3. 3. Úvod
 4. 4. Systémově řízená firma
 5. 5. Generace Z – jaká je • Narodili se mezi roky 1995 a 2012 (10–27 let) • „Digital natives” • Zajímají je peníze • Mívají více zdrojů příjmu • Jsou rychlí • Nebojí se delegovat práci • Umí být pragmatičtí • Dlouho nevydrží na jednom místě
 6. 6. Generace Z – co chce • Smysluplnou práci • Peníze • Možnost pracovat z domova • Flexibilní pracovní dobu • Soulad se zaměstnavatelem • V hodnotách • V sociálních a environmentálních otázkách • Možnost odborně se rozvíjet • Rovnoprávnost, diverzitu, inkluzi • Zpomalování produktivity (fenomén „slow productivity”) • Job-hopping
 7. 7. Proč
 8. 8. Průměrná doba v jedné práci
 9. 9. Potřeba systémového nastavení dříve a dnes
 10. 10. Prostor pro zisk digitální agentury • Výnosy – klientské ceny • Náklady – především mzdy, částečně technologie • Firemní produktivita
 11. 11. Takže, proč se tím mám zabývat? • Rostoucí míra fluktuace je realita • Nebojujte s ní • Nezačínejte stále znovu • Buďte méně závislí • Zvyšování firemní produktivity je klíčové pro zachování/růst ziskovosti • Osobní produktivita se bude snižovat • Na málo atraktivní práci nikoho neseženete
 12. 12. Důležité není jen „proč”, ale také „jak”
 13. 13. Řešení
 14. 14. Rozpor mezi zájmy firmy a přístupem zaměstnanců je (do určité míry) legitimní
 15. 15. Pečlivě vybírejte nástroje a technologie
 16. 16. Mějte jedna data na jednom místě (nebo je synchronizujte)
 17. 17. Integrujte používané technologie/nástroje
 18. 18. Užitky integrace • „Stejná data“ jsou konzistentní napříč nástroji • Zpřístupnění všech zdrojů klienta z jednoho místa • Bezpečnost • Snížení počtu dotazů a hledání • Automatické zpracování timelogů z klientských projektů
 19. 19. Automatizujte
 20. 20. Když nemáte vývojáře, tak tam dejte… • Low-code platformy (Appian, Mendix, Quickbase, …) • Integrační platformy (Integromat/Make, Zapier, IFTTT, …)
 21. 21. Užitky automatizace • Menší spotřeba času • Šetření mentálních kapacit • Vyšší odolnost vůči chybám • Uchovávání a zlepšování znalostí • Permanentní zpětná vazba a průběžné zlepšování
 22. 22. Zaveďte hybridní práci
 23. 23. Home office Taste House Taste House Taste House Asynchronní den
 24. 24. …ale všeho s mírou • Potřebujeme, aby se lidi potkávali u kafe • Potřebujeme smalltalk před poradou • Potřebujeme to, že lidi s vámi jsou kvůli dalším lidem, nejen kvůli penězům apod. • Leadership se na dálku „dělat” nedá • Cesta do práce umí být zdroj inspirace
 25. 25. Organizujte kalendář na vysoké úrovni
 26. 26. Home office Porady týmů Rozvojové workshopy týmů Asynchronní den
 27. 27. Buďte minimalisté
 28. 28. Neregistrujte účty na osobní e-maily
 29. 29. Firemní účet v Alza.cz ondrej.hnat@taste.cz alza@taste.cz ✓ Freelo účet projekťáka pro práci na klientovi Kärcher marie.kaisrova@taste.cz karcher-cz+freelo+business@klienti.taste.cz ✓
 30. 30. Systémy nechte nastavovat systematické lidi (alespoň v problematických oblastech)
 31. 31. …alespoň v problematických oblastech • Často se opakující činnosti • Výrazný podíl „ruční práce” • Činnosti s tendencí degradovat v čase • Adaptování nových technologií a nástrojů • Navrhování workflows • Navrhování exekuce nových služeb a produktů
 32. 32. Sdílejte znalosti a budujte znalostní databázi
 33. 33. Nechte lidi rotovat
 34. 34. Dělejte standupy
 35. 35. Nebojte se dělat chyby
 36. 36. Pozor na opačný extrém, pořád je potřeba… • Jasné sdělování priorit • Delegování odpovědnosti (Empowerment) • Employer branding
 37. 37. Závěr
 38. 38. Lidé to oceňují
 39. 39. Shrnutí • Připravte se na • (ještě) častější změny zaměstnanců • pokles osobní produktivity • jiné preference zaměstnanců • Integrujte vaše technologie/nástroje • Automatizujte • Ozvěte se
 40. 40. Kolikrát při mojí přednášce padlo slovo „systém”?
 41. 41. Jan Makovička @janmakovicka jan.makovicka@taste.cz www.taste.cz CEO
 42. 42. info@taste.cz taste.cz @tastecz /tastecz /tastecz +420 222 518 842 Nezbytné odkazy
 43. 43. Díky za pozornost!

More Related Content

More from Taste

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×