Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫משק‬ ‫צמוד‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬
‫בעלי‬ ‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫מתקן‬-‫חשמל‬ ‫וייצור‬ ‫חיים‬
‫עפ‬"‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫הסדרת‬ ‫תנאי‬ ‫י‬
...
‫המוצא‬ ‫נקודת‬
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬2
‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫פסולת‬
‫חמור‬ ‫סביבתי‬ ‫מטרד‬
‫ולציבור‬ ‫המשקים‬ ‫לבעלי‬
‫לקרקע‬ ‫חלח...
‫הבעיה‬:‫הפסולת‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬?
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬3
‫על‬ ‫מוטלת‬ ‫לפסולת‬ ‫האחריות‬
‫המשק‬ ‫בעל‬
‫אזורי‬ ‫פסולת...
‫הפתרון‬:‫מקומי‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬4
‫הפתרון‬:‫מקומי‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬5
‫מעניינות‬ ‫עובדות‬
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬6
‫טכנולוגית‬‫הביוגז‬‫קיימת‬‫מזה‬‫מס‬'‫עשורים‬.‫הרעיון‬‫המקורי‬
‫היה‬‫להשביח‬‫ולהע...
‫התהליך‬...
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬7
•‫מותנה‬ ‫רישיון‬ ‫הוצאת‬,‫בניה‬ ‫היתר‬ ‫השגת‬,‫תעריף‬ ‫קבלת‬
‫פיננסית‬ ‫וסגירה‬ ‫מותנה‬...
‫התעריפית‬ ‫ההסדרה‬*
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬8
64‫אג‬'‫עבור‬‫כל‬‫קוו‬"‫ט‬/‫שעה‬‫שיוזרם‬‫לרשת‬‫החשמל‬ ‫קבוע‬ ‫תעריף‬
‫התחייבות‬...
‫מספרים‬...
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬9
‫למודל‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬
‫מותקן‬ ‫הספק‬300‫קוו‬"‫ט‬)900~‫חולבות‬ ‫פרות‬(
‫למתקן‬ ‫פעילות‬ ...
Rota Guido
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬10
Rota Guido‫היא‬‫חברת‬‫תעשייה‬‫איטלקית‬,‫שנוסדה‬‫בשנת‬1964,
‫ומאז‬‫ביצעה‬‫פרויקטים‬‫בלמעל...
‫פלנרג‬'‫י‬
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬11
‫משנת‬2013‫משמשת‬‫פלנרג‬'‫י‬‫כנציגה‬‫הבלעדית‬‫בישראל‬‫של‬‫חברת‬
Rota Guido‫בתחום‬‫הביוג...
‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עמדת‬
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬12
"‫שיטת‬‫הטיפול‬‫בעלת‬‫היתרון‬‫הסביבתי‬‫הגדול‬‫ביותר‬‫בפסולת‬
‫פריקה...
‫שאלות‬?
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬13
‫ע‬ ‫הוקמו‬ ‫המצולמים‬ ‫המתקנים‬ ‫כל‬"‫חברת‬ ‫י‬Rota Guido
‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬!
‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬14
‫פלנרג‬'‫י‬‫בע‬"‫מ‬
‫אתר‬‫אינטרנט‬–il.co.planergy.www
‫דוא‬"‫ל‬–il.co.office@...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת לכנס ביוגז רון ניב

854 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת לכנס ביוגז רון ניב

 1. 1. ‫משק‬ ‫צמוד‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬ ‫בעלי‬ ‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫מתקן‬-‫חשמל‬ ‫וייצור‬ ‫חיים‬ ‫עפ‬"‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫הסדרת‬ ‫תנאי‬ ‫י‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬1
 2. 2. ‫המוצא‬ ‫נקודת‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬2 ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫פסולת‬ ‫חמור‬ ‫סביבתי‬ ‫מטרד‬ ‫ולציבור‬ ‫המשקים‬ ‫לבעלי‬ ‫לקרקע‬ ‫חלחול‬ ‫וזיהומה‬ ‫תוצרת‬ ‫אילוח‬ ‫חקלאית‬ ‫זבובים‬ ‫מטרדי‬ ‫לא‬ ‫ריחות‬ ‫נעימים‬
 3. 3. ‫הבעיה‬:‫הפסולת‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫מה‬? ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬3 ‫על‬ ‫מוטלת‬ ‫לפסולת‬ ‫האחריות‬ ‫המשק‬ ‫בעל‬ ‫אזורי‬ ‫פסולת‬ ‫לאתר‬ ‫הפסולת‬ ‫פינוי‬ )‫אנאירובי‬ ‫עיכול‬ ‫או‬ ‫קומפוסטציה‬ ‫אתר‬( ‫הזבל‬ ‫נפח‬ ‫וצמצום‬ ‫ייבוש‬ )‫קילטור‬/‫הפרדה‬(‫דשן‬ ‫הכנת‬ ‫או‬ ‫למשק‬ ‫חיצוני‬ ‫טיפול‬‫המשק‬ ‫בשטח‬ ‫טיפול‬
 4. 4. ‫הפתרון‬:‫מקומי‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬4
 5. 5. ‫הפתרון‬:‫מקומי‬ ‫ביוגז‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬5
 6. 6. ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬6 ‫טכנולוגית‬‫הביוגז‬‫קיימת‬‫מזה‬‫מס‬'‫עשורים‬.‫הרעיון‬‫המקורי‬ ‫היה‬‫להשביח‬‫ולהעלות‬‫את‬‫הערך‬‫הקיים‬‫בפסולת‬‫חקלאית‬ ‫אורגנית‬‫ע‬"‫י‬‫הפיכתה‬‫לחומר‬‫דישון‬‫משובח‬. ‫החל‬‫משנת‬1991,‫עם‬‫תחילת‬‫תקופת‬‫תעריפי‬‫ההזנה‬ ‫באירופה‬,‫הדגש‬‫זז‬‫מכיוון‬‫של‬‫דשן‬‫לכיוון‬‫של‬‫ייצור‬‫חשמל‬. ‫אירופה‬–‫שנת‬2012
 7. 7. ‫התהליך‬... ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬7 •‫מותנה‬ ‫רישיון‬ ‫הוצאת‬,‫בניה‬ ‫היתר‬ ‫השגת‬,‫תעריף‬ ‫קבלת‬ ‫פיננסית‬ ‫וסגירה‬ ‫מותנה‬ ‫פיתוח‬ •‫בע‬ ‫לחצר‬ ‫בסמוך‬ ‫מביוגז‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬"‫ח‬ •‫הקיימת‬ ‫הפסולת‬ ‫איסוף‬ ‫מערכת‬ ‫שדרוג‬ ‫הקמה‬ •‫ביוגז‬ ‫וייצור‬ ‫העיכול‬ ‫מתקן‬ ‫אל‬ ‫אורגאנית‬ ‫פסולת‬ ‫הזנת‬ •‫חשמל‬ ‫המייצר‬ ‫גנרטור‬ ‫להנעת‬ ‫בביוגז‬ ‫שימוש‬ ‫הפעלה‬ •‫חח‬ ‫של‬ ‫החשמל‬ ‫לרשת‬ ‫המיוצר‬ ‫החשמל‬ ‫הזרמת‬"‫י‬ •‫קוו‬ ‫לכל‬ ‫קבוע‬ ‫תעריף‬ ‫קבלת‬"‫לרשת‬ ‫המוזרם‬ ‫חשמל‬ ‫ט‬ ‫הכנסות‬ •‫בר‬ ‫מיוצב‬ ‫דישון‬ ‫חומר‬-‫שימוש‬)‫ריח‬ ‫ללא‬( •‫נטל‬ ‫מי‬ ‫לוואי‬ ‫תוצרי‬
 8. 8. ‫התעריפית‬ ‫ההסדרה‬* ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬8 64‫אג‬'‫עבור‬‫כל‬‫קוו‬"‫ט‬/‫שעה‬‫שיוזרם‬‫לרשת‬‫החשמל‬ ‫קבוע‬ ‫תעריף‬ ‫התחייבות‬‫לרכישת‬‫החשמל‬‫לתקופה‬‫של‬20‫שנה‬ ‫למשך‬20‫שנים‬ ‫עד‬‫לניצול‬160MW‫של‬‫המכסה‬‫או‬‫עד‬‫ה‬-31.12.2017, ‫לפי‬‫המוקדם‬‫מביניהם‬ ‫המכסה‬ ‫סיום‬ ‫עד‬ 1.‫האנאירובי‬ ‫העיכול‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬ 2.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ ‫קבלת‬ ‫לקבלת‬ ‫הכרחיים‬ ‫תנאים‬ ‫מותנה‬ ‫רישיון‬ *‫מספר‬ ‫החלטה‬2‫מישיבה‬344‫מיום‬25.7.2011‫מביו‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫והסדרה‬ ‫תעריף‬ ‫קביעת‬ ‫לעניין‬-‫אנאירובי‬ ‫עיכול‬ ‫במתקני‬ ‫גז‬)‫החשמל‬ ‫רשות‬.(
 9. 9. ‫מספרים‬... ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬9 ‫למודל‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫מותקן‬ ‫הספק‬300‫קוו‬"‫ט‬)900~‫חולבות‬ ‫פרות‬( ‫למתקן‬ ‫פעילות‬ ‫שעות‬8,200‫בשנה‬ ‫שעות‬)93%~( ‫תפוקה‬‫למתקן‬ ‫שנתית‬2.46‫מ‬'‫קווט‬"‫ש‬ ‫המתקן‬ ‫חיי‬ ‫אורך‬20‫שנה‬ ‫תעריף‬64‫אג‬'‫לקווט‬"‫ש‬ ‫והקמה‬ ‫פיתוח‬ ‫עלויות‬8.84‫מ‬'‫ש‬"‫ח‬ ‫תפעול‬ ‫עלויות‬ ‫ותחזוקה‬ 520‫א‬'‫ש‬"‫ח‬)‫לשנה‬,‫כולל‬‫עלות‬ ‫צריכת‬‫חשמל‬‫עצמית‬( ‫מימון‬ ‫פרויקטאלי‬-80%,15‫שנים‬,5.5% ‫ריבית‬ ‫תוצאות‬ ‫מיוצר‬ ‫חשמל‬ ‫ערך‬1,574,400‫ש‬"‫ח‬ ‫לפרויקט‬ ‫תשואה‬12.08% ‫עצמי‬ ‫להון‬ ‫תשואה‬)‫אחרי‬ ‫מס‬( 23.55%
 10. 10. Rota Guido ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬10 Rota Guido‫היא‬‫חברת‬‫תעשייה‬‫איטלקית‬,‫שנוסדה‬‫בשנת‬1964, ‫ומאז‬‫ביצעה‬‫פרויקטים‬‫בלמעלה‬‫מ‬-30‫מדינות‬‫ברחבי‬‫העולם‬. Rota Guido‫מתמחה‬‫בתכנון‬,‫באספקה‬‫ובהקמה‬‫של‬‫תשתיות‬‫ומתקנים‬ ‫הנדסיים‬‫למשקי‬‫בע‬"‫ח‬,‫תוך‬‫שהיא‬‫שמה‬‫דגש‬‫על‬‫תחום‬‫הטיפול‬‫בפסולת‬ ‫באמצעות‬‫מתקני‬‫ביוגז‬. Rota Guido‫התקינה‬‫עד‬‫היום‬‫למעלה‬‫מ‬-200‫מתקני‬‫ביוגז‬‫מקומיים‬ ‫המייצרים‬‫חשמל‬,‫בין‬‫היתר‬‫באיטליה‬,‫ספרד‬,‫פולין‬,‫בולגריה‬‫ורומניה‬.
 11. 11. ‫פלנרג‬'‫י‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬11 ‫משנת‬2013‫משמשת‬‫פלנרג‬'‫י‬‫כנציגה‬‫הבלעדית‬‫בישראל‬‫של‬‫חברת‬ Rota Guido‫בתחום‬‫הביוגז‬. ‫פלנרג‬'‫י‬‫הוקמה‬‫בשנת‬2008‫עם‬‫תחילתו‬‫של‬‫שוק‬‫האנרגיה‬ ‫המתחדשת‬‫בישראל‬. ‫לפלנרג‬'‫י‬‫ניסיון‬‫מצטבר‬‫של‬‫מאות‬‫מגה‬‫וואטים‬‫במתן‬‫שירותי‬‫ייעוץ‬, ‫ליווי‬,‫פיקוח‬‫וניהול‬‫פרויקטים‬‫באנרגיה‬‫מתחדשת‬.
 12. 12. ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עמדת‬ ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬12 "‫שיטת‬‫הטיפול‬‫בעלת‬‫היתרון‬‫הסביבתי‬‫הגדול‬‫ביותר‬‫בפסולת‬ ‫פריקה‬‫ביולוגית‬‫היא‬‫הפנייתה‬‫למתקני‬‫עיכול‬‫אנאירובי‬.‫שיטת‬ ‫טיפול‬‫זו‬‫מפיקה‬‫מהפסולת‬‫מצד‬‫אחד‬‫ביוגז‬‫המופנה‬‫לייצור‬‫אנרגיה‬ ‫ומצד‬‫שני‬‫בוצה‬,‫אשר‬‫לאחר‬‫תהליך‬‫קומפוסטציה‬‫תופנה‬ ‫לחקלאות‬".* *‫מפסולת‬ ‫אנרגיה‬ ‫הפקת‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬,‫בן‬ ‫אשור‬ ‫נעמה‬-‫ארי‬-‫מוצקה‬ ‫פסולת‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬.
 13. 13. ‫שאלות‬? ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬13 ‫ע‬ ‫הוקמו‬ ‫המצולמים‬ ‫המתקנים‬ ‫כל‬"‫חברת‬ ‫י‬Rota Guido
 14. 14. ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬! ‫פלנרג‬'‫בע‬ ‫י‬"‫מ‬14 ‫פלנרג‬'‫י‬‫בע‬"‫מ‬ ‫אתר‬‫אינטרנט‬–il.co.planergy.www ‫דוא‬"‫ל‬–il.co.office@planergy ROTA GUIDO Srl ‫אתר‬‫אינטרנט‬–it.rotaguido.www

×