Ran dreslerpptgwd2014

320 views

Published on

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ran dreslerpptgwd2014

 1. 1. ‫העולמי‬ ‫הרוח‬ ‫יום‬ ‫הכנסת‬,15.6.14 ‫דרסלר‬ ‫רן‬, ‫התכנון‬ ‫למינהל‬ ‫יועץ‬ ‫ירוקה‬ ‫אנרגיה‬ ‫לקידום‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬
 2. 2. ‫העולמי‬ ‫הרוח‬ ‫יום‬ ‫המצגת‬ ‫נושאי‬: •‫תמ‬"‫רוח‬ ‫לטורבינות‬ ‫א‬ •‫לבחינת‬ ‫בינמשרדי‬ ‫צוות‬ ‫רוח‬ ‫לחוות‬ ‫אתרים‬ ‫ירוקה‬ ‫אנרגיה‬ ‫לקידום‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬
 3. 3. ‫בהספק‬ ‫סוגים‬ ‫של‬ ‫מגוון‬,‫וטכנולוגיה‬ ‫גודל‬ ‫שונים‬ ‫רוח‬ ‫טורבינות‬
 4. 4. ‫רוח‬ ‫טורבינות‬-‫המדיניות‬ ‫מסמך‬
 5. 5. ‫תמ‬ ‫עריכת‬"‫להסדרת‬ ‫א‬ ‫לטורבינות‬ ‫התכנון‬ ‫הליכי‬ ‫רוח‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬‫בינמשרדי‬ ‫בעלי‬ ‫שטח‬ ‫תאי‬ ‫לבחינת‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫פוטנציאל‬ ‫גדולות‬ ‫רוח‬ ‫טורבינות‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫דיון‬-3.4.12 ‫רוח‬ ‫טורבינות‬-‫המדיניות‬ ‫מסמך‬
 6. 6. ‫רוח‬ ‫לטורבינות‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬-‫תמ‬"‫א‬10/‫ד‬/12 ‫דרך‬ ‫אבני‬: •‫הוראה‬ ‫ונותנת‬ ‫המדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫עקרונות‬ ‫את‬ ‫מאמצת‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫התמ‬ ‫להכנת‬"‫א‬-3.4.12. •‫התמ‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫מאשרת‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬"‫הוועדות‬ ‫להערות‬ ‫א‬ ‫הציבור‬ ‫ולהשגות‬ ‫המחוזיות‬-7.5.13. •‫בחודשים‬ ‫הציבור‬ ‫ולהשגות‬ ‫המחוזיות‬ ‫הוועדות‬ ‫להערות‬ ‫פורסמה‬ ‫התכנית‬ ‫יולי‬-‫ספטמבר‬2013. •‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫נדונה‬ ‫התכנית‬(4.2.14,1.4.14),‫להעבירה‬ ‫שהחליטה‬ ‫הממשלה‬ ‫לאישור‬
 7. 7. ‫התמ‬ ‫מטרת‬"‫א‬: ‫תכנון‬ ‫במסלולי‬ ‫רוח‬ ‫טורבינות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫הקמת‬ ‫לאפשר‬ ‫מותאמים‬,‫העיקריים‬ ‫יתרונותיהן‬ ‫ניצול‬ ‫תוך‬: •‫נקי‬ ‫חשמל‬ •‫מינימלית‬ ‫שטח‬ ‫תפיסת‬ •‫בקרקע‬ ‫שימוש‬ ‫המשך‬ •‫נמוכה‬ ‫עלות‬ ‫תמ‬"‫רוח‬ ‫לטורבינות‬ ‫א‬
 8. 8. •‫קרקע‬ ‫ושימושי‬ ‫בייעודי‬ ‫רוח‬ ‫טורבינות‬ ‫שילוב‬ ‫תמ‬"‫רוח‬ ‫לטורבינות‬ ‫א‬-‫התכנית‬ ‫עקרונות‬ •‫התכנוני‬ ‫במסלול‬ ‫רוח‬ ‫טורבינות‬ ‫הקמת‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫לכלל‬ ‫מענה‬ •‫ההקמה‬ ‫לאחר‬ ‫השטח‬ ‫שיקום‬ •‫התכנוני‬ ‫בהליך‬ ‫העיקריות‬ ‫האפשריות‬ ‫ההשפעות‬ ‫בחינת‬
 9. 9. ‫התמ‬ ‫בהוראות‬"‫עיקריים‬ ‫פרקים‬ ‫שני‬ ‫א‬: ‫היתרים‬ ‫מסלול‬:‫בהיתר‬ ‫רוח‬ ‫טורבינות‬ ‫לאישור‬ ‫הליך‬ ‫הסדרת‬,‫כולל‬ ‫מו‬ ‫ולטורבינות‬ ‫רוח‬ ‫מדידת‬ ‫לתרני‬ ‫מסלול‬"‫פ‬. ‫תכניות‬ ‫מסלול‬:‫רוח‬ ‫לטורבינות‬ ‫תכניות‬ ‫לעריכת‬ ‫הוראות‬ ‫קביעת‬. ‫התמ‬ ‫תכולת‬"‫א‬
 10. 10. •‫התכנון‬ ‫מינהל‬ •‫ומים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ •‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ •‫הביטחון‬ ‫משרד‬ •‫החשמל‬ ‫חברת‬ •‫החשמל‬ ‫רשות‬ •‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מינהל‬ •‫והגנים‬ ‫הטבע‬ ‫רשות‬ •‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ •‫לישראל‬ ‫קיימת‬ ‫קרן‬ •‫אזרחית‬ ‫תעופה‬ ‫רשות‬ •‫הכפר‬ ‫ופיתוח‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫להקמת‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלי‬ ‫שטח‬ ‫תאי‬ ‫ולבחינת‬ ‫לאיתור‬ ‫בינמשרדי‬ ‫צוות‬ ‫גדולות‬ ‫רוח‬ ‫חוות‬
 11. 11. •‫רוח‬ ‫חוות‬ ‫של‬ ‫וטכנולוגיים‬ ‫פיזיים‬ ‫מאפיינים‬. •‫נופיים‬ ‫היבטים‬-‫חזותיים‬. •‫כנף‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫אפשרית‬ ‫השפעה‬. •‫רוח‬ ‫משטר‬. •‫הצוות‬ ‫לעבודת‬ ‫מתווה‬. •‫לבחינה‬ ‫קריטריונים‬. •‫המוצעים‬ ‫המתחמים‬ ‫בחינת‬. ‫רוח‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫שטחים‬ ‫לאיתור‬ ‫בינמשרדי‬ ‫צוות‬ ‫שנדונו‬ ‫העיקריים‬ ‫הנושאים‬
 12. 12. ‫רוח‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫שטחים‬ ‫לאיתור‬ ‫בינמשרדי‬ ‫צוות‬ ‫הצוות‬ ‫לעבודת‬ ‫מתווה‬ ‫בתחום‬ ‫וניסיון‬ ‫מידע‬ ‫הצטברות‬ ‫עם‬,‫מיפוי‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬ ‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ‫או‬ ‫המטאורולוגי‬ ‫מהשירות‬ ‫א‬ ‫שלב‬' ‫ב‬ ‫שלב‬' ‫פרטיים‬ ‫יזמים‬ ‫פועלים‬ ‫שבהם‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫בחינה‬
 13. 13. ‫רוח‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫שטחים‬ ‫לאיתור‬ ‫בינמשרדי‬ ‫צוות‬ ‫לבחינה‬ ‫קריטריונים‬ •‫קרקע‬ ‫ושימושי‬ ‫ייעודי‬ •‫טיסה‬ ‫בטיחות‬,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫פעילות‬ •‫כנף‬ ‫לבעלי‬ ‫רגישות‬ •‫נופית‬ ‫רגישות‬-‫סביבתית‬ •‫החשמל‬ ‫לרשת‬ ‫חיבור‬ •‫עצמן‬ ‫לטורבינות‬ ‫עד‬ ‫גישה‬ ‫כולל‬ ‫לדרכים‬ ‫חיבור‬ •‫ממנו‬ ‫להפיק‬ ‫שאפשר‬ ‫האנרגיה‬ ‫וכמות‬ ‫השטח‬ ‫גודל‬
 14. 14. •‫ב‬ ‫תכניות‬ ‫קידום‬-31‫מתחמים‬,‫בהיקף‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫שטח‬-100‫דונם‬ ‫אלף‬ •‫אחרים‬ ‫באיתורים‬ ‫גם‬ ‫תכניות‬ ‫לקדם‬ ‫ניתן‬ ‫רוח‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫שטחים‬ ‫לאיתור‬ ‫בינמשרדי‬ ‫צוות‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫שאושרו‬ ‫הצוות‬ ‫המלצות‬-4.2.14
 15. 15. ‫רוח‬ ‫טורבינות‬:‫קדימה‬ ‫מבט‬ ‫התמ‬ ‫אישור‬"‫א‬-‫תכנון‬ ‫הליכי‬ ‫הסדרת‬ ‫רוח‬ ‫לטורבינות‬ ‫רוח‬ ‫לחוות‬ ‫תכניות‬ ‫קידום‬
 16. 16. ‫העולמי‬ ‫הרוח‬ ‫יום‬ ‫הכנסת‬,15.6.14 ‫דרסלר‬ ‫רן‬, ‫התכנון‬ ‫למינהל‬ ‫יועץ‬ ‫ירוקה‬ ‫אנרגיה‬ ‫לקידום‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬

×