Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫חלוקת גז טבעי – חיפה והצפון‬

‫מצגת לכנס צרכנים – 231.21.5‬
‫שקפים:‬
‫• מפת אזור רישיון החלוקה‬
‫• תיאור הפרויקט‬
‫• יעדי...
‫מערכת הולכה‬
‫מערכת חלוקה‬

‫‪PRMS‬‬
‫‪PRMS‬‬

‫2‬
‫תיאור כללי של הפרויקט‬

‫באפריל 3102, קבלה מרימון את רישיון החלוקה משר האנרגיה והמים, והחלה בפעילות הנדסית‬
‫שתכליתה חיבו...
‫יעדים ) 6102 (‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫תכנון ורישוי :‬

‫קווי צנרת באורך של 081 ק"מ‬
‫השלמת 6 מקטעים‬
‫חיבור של 07 צרכנים‬
‫ה...
‫יעדים )6102(‬

‫קווי חלוקה ראשיים‬

‫א.ת. טבריה עילית‬

‫1‬
‫1‬
‫א.ת. קדמת גליל‬

‫2‬
‫2‬

‫צמח‬

‫פוריה‬
‫כרמיאל‬
‫8‬
‫8‬

‫‪PRS‬‬

‫א.ת. ברלב‬

‫7‬
‫7‬

‫א.ת.עכו‬

‫6‬
‫6‬

‫א.ת. מפרץ חיפה‬

‫3‬
‫3‬

‫5‬
‫5‬

‫‪PRMS‬‬
‫31‬
‫31...
‫אזור תעשיה‬
‫מערכת חלוקה פנימית‬

‫‪PRS‬‬
‫2/7‬

‫‪EU‬‬
‫‪EU‬‬
‫‪EU‬‬

‫‪EU‬‬
‫תכנון מערכת חלוקה‬
‫בסיס תכנון‬

‫תקנים הנדסיים :‬
‫• תקן ישראלי 4665 חלק 3 – מערכת חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך‬
‫• 8.13‪ASME...
‫מתודולוגיה‬
‫תהליך התכנון למקטע‬
‫תזרים גנרי‬
‫לא‬
‫מדידת המקטע‬

‫כן‬

‫תוואי‬
‫מתואם‬
‫?‬

‫התוויה‬
‫ראשונית‬
‫000,01:1...
‫תהליך מקבילי צרכן/מרימון‬
‫תזרים גנרי‬
‫הסבה מפעלית‬
‫מערכת חלוקה‬
‫"תכנית עבודה"‬

‫יעדים‬
‫בדיקת ייתכנות‬
‫התקשרות‬

‫ה...
‫תכנית עבודה גנרית למקטע‬
‫חלוקת אחריות‬
‫תכנון כללי :‬

‫עדכון צריכות לקוחות במקטע – חוזים חתומים‬
‫עדכון התוויה - קונפלי...
‫תכנית עבודה גנרית למקטע‬
‫חלוקת אחריות‬
‫תכנון כללי :‬

‫עדכון צריכות לקוחות במקטע – חוזים חתומים‬
‫עדכון התוויה - קונפלי...
‫תרשים ארגוני‬

‫)שלב התכנון והרישוי(‬

‫מנכ"ל‬
‫אורי ארבל‬
‫סמנכ"ל תכנון‬
‫סילביאן זילברמן‬
‫כלכלה וכספים‬
‫רעות כהן‬

‫ק...
‫מי זו "מרימון" ?‬
‫"מרימון גז טבעי צפון בע"מ" היא חברה ייעודית שהוקמה לצורך תכנון, הקמה, והפעלה של רשת החלוקה של‬
‫הגז הט...
‫מי זו "מרימון" ?‬
‫השותפים‬
‫שני הגופים השותפים, "מר" ו-"רימון", שהם בעלי חוסן פיננסי מהמעלה הראשונה, איחדו כוחות למיצוי‬...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מרימון מצגת כנס 25.12.13

1,496 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מרימון מצגת כנס 25.12.13

 1. 1. ‫חלוקת גז טבעי – חיפה והצפון‬ ‫מצגת לכנס צרכנים – 231.21.5‬ ‫שקפים:‬ ‫• מפת אזור רישיון החלוקה‬ ‫• תיאור הפרויקט‬ ‫• יעדים - 6102‬ ‫• יעדים 6102 2 - מפות מערכות חלוקה‬ ‫• מפת חלוקה פנימית באזור תעשיה‬ ‫• בסיס תכנון‬ ‫• תזרים גנרי – הליך תכנון למקטע‬ ‫• הסבה מפעלית והקמת מקטע חלוקה‬ ‫• תכנית עבודה‬ ‫• תרשים ארגוני שלב תכנון‬ ‫• מי זו "מרימון" ?‬ ‫1‬
 2. 2. ‫מערכת הולכה‬ ‫מערכת חלוקה‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫2‬
 3. 3. ‫תיאור כללי של הפרויקט‬ ‫באפריל 3102, קבלה מרימון את רישיון החלוקה משר האנרגיה והמים, והחלה בפעילות הנדסית‬ ‫שתכליתה חיבור אזורי תעשייה, מפעלים וצרכנים גדולים באזור חיפה והצפון לגז טבעי.‬ ‫אזור זה כולל בין היתר, את חיפה, מפרץ חיפה והקריות, נהריה, מעלות תרשיחא, עכו, כרמיאל,‬ ‫קריית שמונה, טבריה, ראש פינה, צפת, קצרין וצמח.‬ ‫מרימון התחייבה לסך השקעות של כ- 522 מיליון ש"ח למשך 7 שנים, אשר, מתוכם כ- 841‬ ‫מיליון ש"ח יושקעו בשלוש השנים הראשונות.‬ ‫בסופו של יום, תיפרש המערכת על פני כ-053 ק"מ של צנרת, תכלול מערכות הורדת לחץ,‬ ‫בקרה, הגפה, הצחנה ומנייה, ותספק גז טבעי לכ-051 צרכנים.‬ ‫רשת החלוקה של מרימון "מושכת" את הגז מתחנות הפחתת לחץ ומדידה שמקימה חברת‬ ‫ההולכה הארצית, חברת נתג"ז בתחנת מפרץ חיפה )דשנים( ובשדה אילן.‬ ‫הזמנת תחנות ההפחתה נעשתה, ע"י מרימון, ובימים אלו מתחילה חברת נתג"ז בעבודות הקמה,‬ ‫שיסתיימו בעוד פחות משנה.‬ ‫לצורך הקמת הפרויקט התקשרה מרימון עם מומחים בתחומי התכנון והתכן, ההקמה, ההפעלה‬ ‫והתחזוקה, של מערכות חלוקת גז טבעי, כאשר חברה אנגלית מובילה, משמשת כיועץ תכנוני,‬ ‫והחלה בתכנון הנדסי וסטטוטורי של קווי החלוקה אזור.‬ ‫3‬
 4. 4. ‫יעדים ) 6102 (‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫תכנון ורישוי :‬ ‫קווי צנרת באורך של 081 ק"מ‬ ‫השלמת 6 מקטעים‬ ‫חיבור של 07 צרכנים‬ ‫הקמת 5 תחנות הורדת לחץ‬ ‫שיווק :‬ ‫• הסכמים חתומים עם 07 צרכנים‬ ‫ארגון :‬ ‫• צוות תכנון ורישוי‬ ‫• צוות הקמה‬ ‫• התארגנות לפעילות תפעולית‬ ‫רכש :‬ ‫• הסכמים ארוכי טווח עם ספקי צנרת וציוד‬ ‫4‬
 5. 5. ‫יעדים )6102(‬ ‫קווי חלוקה ראשיים‬ ‫א.ת. טבריה עילית‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫א.ת. קדמת גליל‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫צמח‬ ‫פוריה‬
 6. 6. ‫כרמיאל‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫‪PRS‬‬ ‫א.ת. ברלב‬ ‫7‬ ‫7‬ ‫א.ת.עכו‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫א.ת. מפרץ חיפה‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫‪PRMS‬‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫נשר/יגור‬
 7. 7. ‫אזור תעשיה‬ ‫מערכת חלוקה פנימית‬ ‫‪PRS‬‬ ‫2/7‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪EU‬‬
 8. 8. ‫תכנון מערכת חלוקה‬ ‫בסיס תכנון‬ ‫תקנים הנדסיים :‬ ‫• תקן ישראלי 4665 חלק 3 – מערכת חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך‬ ‫• 8.13‪ASME B‬‬ ‫רישוי והיתרים :‬ ‫• תקנות משק הגז הטבעי )תכנית עבודה לרשת חלוקה( התשס"ז – 6002‬ ‫• הנחיות רשות הגז הטבעי בהתאם ל – ‪DSD - Distribution System Directive‬‬ ‫אחרים:‬ ‫• תנאי רישיון החלוקה‬ ‫• חוק התכנון והבניה‬ ‫• חוק הגז‬ ‫• תקנות והנחיות המשרד להגנת הסביבה‬ ‫• הנחיות פיקוד העורף‬ ‫• חוקי מדינת ישראל‬ ‫8‬
 9. 9. ‫מתודולוגיה‬ ‫תהליך התכנון למקטע‬ ‫תזרים גנרי‬ ‫לא‬ ‫מדידת המקטע‬ ‫כן‬ ‫תוואי‬ ‫מתואם‬ ‫?‬ ‫התוויה‬ ‫ראשונית‬ ‫000,01:1‬ ‫התוויה סופית‬ ‫הגדרת מקטע‬ ‫תכנון הנדסי‬ ‫הכנת ת"ע‬ ‫0001:1‬ ‫0002:1‬ ‫עריכת סקרים‬ ‫,הגשה, דיונים‬ ‫תיאומים‬ ‫אישור רשות‬ ‫הגז טבעי‬ ‫הכנת חבילת‬ ‫ביצוע‬ ‫אישור רשות‬ ‫רישוי‬ ‫9‬ ‫הכנת מסמכי‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫הכנת תיק‬ ‫הנדסי‬ ‫ביצוע‬
 10. 10. ‫תהליך מקבילי צרכן/מרימון‬ ‫תזרים גנרי‬ ‫הסבה מפעלית‬ ‫מערכת חלוקה‬ ‫"תכנית עבודה"‬ ‫יעדים‬ ‫בדיקת ייתכנות‬ ‫התקשרות‬ ‫התוויה/תיאומים‬ ‫תכנון הנדסי‬ ‫תכנון הנדסי‬ ‫תיק הנדסי‬ ‫תיק הנדסי‬ ‫מסמכי בקשה‬ ‫להיתר‬ ‫מסמכי ביצוע‬ ‫רשות רישוי לגז‬ ‫טבעי‬ ‫מסמכי ביצוע‬ ‫הקמת מערכת‬ ‫חלוקה‬ ‫01‬ ‫רשג"ז‬ ‫היתר בניה‬ ‫ביצוע הסבה‬ ‫מפעלית‬ ‫מסמכי בקשה‬ ‫להיתר‬
 11. 11. ‫תכנית עבודה גנרית למקטע‬ ‫חלוקת אחריות‬ ‫תכנון כללי :‬ ‫עדכון צריכות לקוחות במקטע – חוזים חתומים‬ ‫עדכון התוויה - קונפליקטים‬ ‫עדכון תכנון כללי )‪ – (PDF‬אורכים, קטרים, צמתים‬ ‫אפיון וגיבוש מפרטי ציוד - חומרי מבנה, אביזרים‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫• חלוקה לתת-מקטעים‬ ‫תכנון ורישוי :‬ ‫• "תכנית עבודה" – תשריט, תיאומים, סקרים‬ ‫• תכנון מפורט – תנוחה, חתכים, מפרטי ביצוע‬ ‫• בקשה להיתר – תשריט )תנוחה וחתכים(, תיק הנדסי‬ ‫רכש :‬ ‫• צנרת וציוד‬ ‫ביצוע :‬ ‫• הנחת צנרת, התקנת אביזרים‬ ‫תפעול :‬ ‫• בדיקות ובחינות השלמה‬ ‫• הגזה‬ ‫• חיבור צרכן‬ ‫11‬
 12. 12. ‫תכנית עבודה גנרית למקטע‬ ‫חלוקת אחריות‬ ‫תכנון כללי :‬ ‫עדכון צריכות לקוחות במקטע – חוזים חתומים‬ ‫עדכון התוויה - קונפליקטים‬ ‫עדכון תכנון כללי )‪ – (PDF‬אורכים, קטרים, צמתים‬ ‫אפיון וגיבוש מפרטי ציוד - חומרי מבנה, אביזרים‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫• חלוקה לתת-מקטעים‬ ‫תכנון ורישוי :‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫אחריות‬ ‫צרכנים‬ ‫מרימון, בעלי תשתיות‬ ‫מרימון-מתכננים‬ ‫מרימון-מתכננים‬ ‫מרימון מתכננים‬ ‫• "תכנית עבודה" – תשריט, תיאומים, סקרים‬ ‫• תכנון מפורט – תנוחה, חתכים, מפרטי ביצוע‬ ‫• בקשה להיתר – תשריט )תנוחה וחתכים(, תיק הנדסי‬ ‫• רשות רישוי מחוזית‬ ‫• מרימון מתכננים‬ ‫• רשג"ז, רשות רישוי‬ ‫• צנרת וציוד‬ ‫• מרימון-רכש‬ ‫• הנחת צנרת, התקנת אביזרים‬ ‫• מרימון הקמה‬ ‫• בדיקות ובחינות השלמה‬ ‫• הגזה‬ ‫• חיבור צרכן‬ ‫• רשג"ז‬ ‫• רשג"ז, נתג"ז‬ ‫• מרימון תפעול‬ ‫רכש :‬ ‫ביצוע :‬ ‫תפעול :‬ ‫21‬
 13. 13. ‫תרשים ארגוני‬ ‫)שלב התכנון והרישוי(‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אורי ארבל‬ ‫סמנכ"ל תכנון‬ ‫סילביאן זילברמן‬ ‫כלכלה וכספים‬ ‫רעות כהן‬ ‫קשרי לקוחות‬ ‫איתן פינטו‬ ‫מהנדס פרויקט‬ ‫יאיר קלע‬ ‫מיקור חוץ קבוע‬ ‫תכנון הנדסי‬ ‫חברות 4‬ ‫יעוץ‬ ‫סטטוטורי‬ ‫יועצים 2‬ ‫יועץ זר‬ ‫‪GL‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫יועץ ביטוח‬ ‫מסמכים‬ ‫הנדסיים‬ ‫יועצים 2‬ ‫רישוי‬ ‫חברות 2‬ ‫מיקור חוץ ע"פ הצורך‬ ‫31‬ ‫סביבה, סיכונים, קרקע, מדידות, הדמיות‬ ‫‪CP, GIS‬‬
 14. 14. ‫מי זו "מרימון" ?‬ ‫"מרימון גז טבעי צפון בע"מ" היא חברה ייעודית שהוקמה לצורך תכנון, הקמה, והפעלה של רשת החלוקה של‬ ‫הגז הטבעי בצפון הארץ למשך 52 שנה.‬ ‫ ‬ ‫בעלי המניות במרימון הם, בחלקים שווים:‬ ‫‪ ‬ח. מר תעשיות בע"מ;‬ ‫‪ ‬רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ;‬ ‫ ‬ ‫ח. מר תעשיות בע"מ‬ ‫חברת אחזקות ישראלית–בינלאומית המתמחה, החל משנת 2891 בפרויקטי אינטגרציה בתחום של: תשתיות‬ ‫תקשורת, אבטחה, תשתיות פס רחב, ניתור ואיכות הסביבה, מערכות אנרגיה מתחדשות ועוד. ל"מר" סניפים‬ ‫בלמעלה מ 04 מדינות בעולם, באמריקה הצפונית, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, אפריקה, אירופה ואסיה.‬ ‫"מר" הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א. החברה, שהנהלתה ממוקמת בחולון, מעסיקה כ- 003,1‬ ‫עובדים ישירים ומעל ל- 005,1 קבלני משנה, מרביתם נמצאים במפעלי הייצור ובמרכזי הפיתוח הממוקמים‬ ‫בפריפריה.‬ ‫ ‬ ‫רימון בע"מ‬ ‫חברה יזמית/קבלנית בבעלות עיקרית של "גרנות", נוסדה בשנת 6991 והחל מ- 1002 עוסקת בעיקר בייזום,‬ ‫ניהול וביצוע של פרויקטים רחבי היקף בתחומי תשתיות מים וביוב תוך מתן פתרון כוללני )‪.(full-solution‬‬ ‫"רימון" היא החברה הפרטית הגדולה בישראל בתחום השבת הקולחים.‬ ‫הפרויקטים כוללים אלמנטים של תכנון, רישוי, ניהול, ביצוע, הפעלה ותחזוקה של מערכות הכוללות קווי צנרת,‬ ‫מאגרים, תחנות שאיבה, מערכות סינון, ניטר וחיטוי ועוד.‬ ‫ ‬ ‫41‬
 15. 15. ‫מי זו "מרימון" ?‬ ‫השותפים‬ ‫שני הגופים השותפים, "מר" ו-"רימון", שהם בעלי חוסן פיננסי מהמעלה הראשונה, איחדו כוחות למיצוי‬ ‫סינרגטי של הניסיון, הידע והיכולות הרבות בייזום, תכנון, הקמה וניהול של תשתיות אורכיות. כל גוף,‬ ‫בתחומו, הוא מהמובילים בישראל.‬ ‫השותפים מעמידים לרשות "מרימון" את משאבי העשיה של התוויה אורכית, הכוללים רישוי ותכנון‬ ‫הסטטוטורי, יכולות המו"מ בנושאי מקרקעין ויחידות התכנון, ההרכשה והביצוע ככלל, וצנרות פלדה ו-‬ ‫‪ HDPE‬בפרט.‬ ‫לשני הגופים השותפים, "מר" ו-"רימון", היסטוריה של שיתופי פעולה בפרויקטים שונים, ובמדינות שונות‬ ‫בעולם, ושניהם הינם ספקים מורשים של גופים ציבוריים כגון: משהב"ט, חח"י, מקורות ועוד.‬ ‫הנחת צנרת גז טבעי‬ ‫51‬ ‫הקמת תחנת הורדת לחץ‬ ‫‪PRMS‬‬

×