LOV OG RETT I NORGE
 Kriminalitet er handlinger som er i strid med lovenesom gjelder i Norge. Disse lovene har blitt vedtatt av Stortinget....
Lovene vedtas i Stortinget.
FORBRYTELSER OG FORSEELSER Kriminaliteten deles inn i forbrytelser og forseelser. En forbrytelse er et alvorlig lovbrudd...
Nasking i butikker
Biltyveri.
 Tyveri kalles for vinningsforbrytelser. Mishandling og ran kalles for voldskriminalitet.
Tyveri.
Vold.
FORSVARING Forvaring er straff i tillegg til vanlig straff. Forvaring er forlengelse av straffen. Forvaring er ment som...
Forvaring.
BARN AV FORBRYTERE Tusenvis av norske barn har foreldre som sitter ifengsel. En del fengsel har ordninger overfor barn s...
Barn med foreldre i fengsel.
KRIMINALOMSORG I FRIHET Det kan knyttes spesielle vilkår til straffen. Hensikten med kriminalomsorg i frihet er atlovbry...
 En sosionom skal hjelpe fangen med jobb,utdannelse og bolig.
Sosionom.
STRAFF AV UNGDOM Overfor ungdom vil man unngå å brukefengselsstraff. Man vil at ungdom skal unngå å sone sammen mederfar...
Kriminell ungdom.
KRIMINELL LAVALDER De nordiske landene har en kriminell lavalder på 15år. Når en unge under 15 år begår kriminelle handl...
Barnevernet.
MILJØFORBRYTELSER Miljøkriminalitet er vanligvis forurensing frabedrifter. Faunakriminalitet er jakt på fredede dyrearter.
En ulv som er skutt.
ØKONOMISK KRIMINALITET Økonomisk kriminalitet kan være underslag,forsikringssvindel og skattesnyteri. Korrupsjon er å be...
Forsikringssvindel
Skattesnyteri.
Korrupsjon og bestikkelse.
Svart arbeid.
FORBRYTERNE Vi har to forskjellige forklaringer til forbrytelser. Lovbryteren har valgt å utføre en kriminell handlingog...
En kriminell må sone straffen.
Vond barndom
STRAFF Hensikten med straff er å hindre kriminellehandlinger. En annen årsak er at samfunnet vil hevne seg på denkrimine...
Forelegg Forelegg er få den kriminelle til å gjøre oppfor segmed penger. Et forelegg vil aldri komme inn i strafferegist...
Forelegg.
Fartsbot.
DOMSTOLENE
STRAFFESAKER Pågripelse er det samme som arrestasjon. En siktet person: Ha rett til en forsvarer. Har rett til å se do...
Forsvarer
Saksdokumenter.
Møte opp i retten.
Forklare seg i retten
 Varetektsfengsling betyr at den tiltalte blir fengsletmens politiet fortsatt etterforsker saken. Hensikten er å hindre ...
Varetektsfengsling.
TILTALE Å reise tiltale er å anklage en person for enforbrytelse. Da politiet var ferdig med etterforskningen, såbestemt...
Politiet samler beviser i en sak.
Aktor reiser tiltale.
TINGRETTEN Aktor er en politijurist som representererpåtalemyndighetene. Tiltalte og deres forsvarer har på forhånd blit...
En aktor i virksomhet.
 Tingretten har en fagdommer og to meddommere.
 Lekdommer Krav: Fylt 18 år. Valgbar ved kommunale valg. Ustraffet.
En fagdommer og en lekdommer.
RETTSSAKEN Fagdommeren starter med å lese opp tiltalen. Aktor forklarer hva saken går ut på og hvilke beviserhan har. A...
En fagdommer leser opp tiltalen.
Aktor
Tiltalte.
Forsvareren
 Så kommer vitnene inn for å fortelle om hva dehadde sett. Et vitne har plikt til å forklare seg. Vitner kan få politib...
Vitneforklaring.
PROSEDYRE OG SLUTTINNLEGG På slutten oppsummerer aktor tiltalepunktene ogbevisene som aktor har mot de tiltalte. Aktor k...
Aktor og forvarer
DOMMEN De tre dommerne vil trekke seg tilbake for å vurderehva slags dom vedkommende skal ha. Dommen blir lest opp av fa...
Fagdommere og lekdommere i en rettssak.
ANKE Hvis en person er misfornøyd med en dom, så kanhan anke straffen. Saken kan da behandles i en høyere domstol. En d...
Høyesterett
Domstolen i Strasbourg.
Domstolen i Haag
LAGMANNSRETTEN Lagmannrettene i Norge: Borgarting lagmannsrett Eidsivating Lagmannsrett Frostating Lagmannsrett Agder...
Frostating Lagmannsrett
 En sak i tingretten kan ankes til lagmannsretten. Lagmannsretten behandler alvorlige saker som drap,voldtekt og ran. L...
Dommere i Lagmannsretten
 En jury består av 10 lekdommere. De skal bestemme om en tiltalt er skyldig eller ikke. Syv stemmer må til for at en pe...
En jury
HØYESTERETT Høyesterett behandler viktige og prinsipielle saker. Ankeutvalget består av tre høyesteretts dommere. Hver ...
Høyesterett
 I Høyesterett møter ikke tiltalte eller vitner, bareaktor og forsvarer.
SIVILE SAKER Sivile saker handler om uenighet og tvister mellomto privatpersoner. Saksøkeren er den som går til rettssak...
Sivil rettsak
 Saksøker og saksøkte møtes ført i Forliksrådet. Hvis det ikke blir enighet her, så går saken til retten. Ofte er det e...
Forliksrådet
Lov og rett i Norge
Lov og rett i Norge
Lov og rett i Norge
Lov og rett i Norge
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lov og rett i Norge

832 views

Published on

Denne presentasjonen handler om domstoler, straff, kriminalitet osv.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lov og rett i Norge

 1. 1. LOV OG RETT I NORGE
 2. 2.  Kriminalitet er handlinger som er i strid med lovenesom gjelder i Norge. Disse lovene har blitt vedtatt av Stortinget. I loven står det hvilken straff et lovbrudd skal ha. Det er domstolene som bestemmer straffen i hverenkelt sak.
 3. 3. Lovene vedtas i Stortinget.
 4. 4. FORBRYTELSER OG FORSEELSER Kriminaliteten deles inn i forbrytelser og forseelser. En forbrytelse er et alvorlig lovbrudd. En forseelse er et mindre lovbrudd derstrafferammen er inntil seks måneders fengsel. Nasking i butikker er en forseelse. Å stjele en bil regnes som en forbrytelse.
 5. 5. Nasking i butikker
 6. 6. Biltyveri.
 7. 7.  Tyveri kalles for vinningsforbrytelser. Mishandling og ran kalles for voldskriminalitet.
 8. 8. Tyveri.
 9. 9. Vold.
 10. 10. FORSVARING Forvaring er straff i tillegg til vanlig straff. Forvaring er forlengelse av straffen. Forvaring er ment som beskyttelse for samfunnet. Den brukes mest overfor seksual og voldsforbrytere.
 11. 11. Forvaring.
 12. 12. BARN AV FORBRYTERE Tusenvis av norske barn har foreldre som sitter ifengsel. En del fengsel har ordninger overfor barn som harforeldre som sitter i fengsel.
 13. 13. Barn med foreldre i fengsel.
 14. 14. KRIMINALOMSORG I FRIHET Det kan knyttes spesielle vilkår til straffen. Hensikten med kriminalomsorg i frihet er atlovbryterne begår nye straffbare handlinger. En tilsynsfører skal holde jevnlig kontakt medfangen. Fangen skal ha et normalt liv og han skal ikke ruseseg. Tilsynsføreren skal se til at disse avtalene bliroverholdt.
 15. 15.  En sosionom skal hjelpe fangen med jobb,utdannelse og bolig.
 16. 16. Sosionom.
 17. 17. STRAFF AV UNGDOM Overfor ungdom vil man unngå å brukefengselsstraff. Man vil at ungdom skal unngå å sone sammen mederfarne kriminelle.
 18. 18. Kriminell ungdom.
 19. 19. KRIMINELL LAVALDER De nordiske landene har en kriminell lavalder på 15år. Når en unge under 15 år begår kriminelle handlinger,så blir barnevernet koblet inn.
 20. 20. Barnevernet.
 21. 21. MILJØFORBRYTELSER Miljøkriminalitet er vanligvis forurensing frabedrifter. Faunakriminalitet er jakt på fredede dyrearter.
 22. 22. En ulv som er skutt.
 23. 23. ØKONOMISK KRIMINALITET Økonomisk kriminalitet kan være underslag,forsikringssvindel og skattesnyteri. Korrupsjon er å bestikke noen til å gjøre en jobb. Bestikkelse er ytelser man gir for å få en fordel. Svart arbeid er arbeid man utfører der man ikkebetaler skatt til staten
 24. 24. Forsikringssvindel
 25. 25. Skattesnyteri.
 26. 26. Korrupsjon og bestikkelse.
 27. 27. Svart arbeid.
 28. 28. FORBRYTERNE Vi har to forskjellige forklaringer til forbrytelser. Lovbryteren har valgt å utføre en kriminell handlingog han må ta konsekvensene ved å sone straffen. Noen mener at en vanskelig barndom og hardeomgivelser kan gjøre en person til kriminell.
 29. 29. En kriminell må sone straffen.
 30. 30. Vond barndom
 31. 31. STRAFF Hensikten med straff er å hindre kriminellehandlinger. En annen årsak er at samfunnet vil hevne seg på denkriminelle. Straff skal også hindre den kriminelle i å gjenta denkriminelle handlingen og få andre til å ikke begåkriminelle handlinger.
 32. 32. Forelegg Forelegg er få den kriminelle til å gjøre oppfor segmed penger. Et forelegg vil aldri komme inn i strafferegistret. En bot vil derimot komme inn i dette registret.
 33. 33. Forelegg.
 34. 34. Fartsbot.
 35. 35. DOMSTOLENE
 36. 36. STRAFFESAKER Pågripelse er det samme som arrestasjon. En siktet person: Ha rett til en forsvarer. Har rett til å se dokumentene i saken. Har krav på å bli varslet om møter i retten. Har rett til å være til stede i retten. Kan nekte å forklare seg, men må oppgi personalia.
 37. 37. Forsvarer
 38. 38. Saksdokumenter.
 39. 39. Møte opp i retten.
 40. 40. Forklare seg i retten
 41. 41.  Varetektsfengsling betyr at den tiltalte blir fengsletmens politiet fortsatt etterforsker saken. Hensikten er å hindre bevisforspillelse, gjentakelseav straffbar handling og rømming.
 42. 42. Varetektsfengsling.
 43. 43. TILTALE Å reise tiltale er å anklage en person for enforbrytelse. Da politiet var ferdig med etterforskningen, såbestemte påtalemyndigheten å reise tiltale ogstraffesak mot de to siktede. De som kan reise tiltale i Norge erRiksadvokaten, statsadvokatene, politimestrene ogØkokrim.
 44. 44. Politiet samler beviser i en sak.
 45. 45. Aktor reiser tiltale.
 46. 46. TINGRETTEN Aktor er en politijurist som representererpåtalemyndighetene. Tiltalte og deres forsvarer har på forhånd blitt kjentmed sakspapirene. Aktors oppgave er å bevise at de tiltalte er skyldige. Aktor skal presentere saken nøytralt og objektivt.
 47. 47. En aktor i virksomhet.
 48. 48.  Tingretten har en fagdommer og to meddommere.
 49. 49.  Lekdommer Krav: Fylt 18 år. Valgbar ved kommunale valg. Ustraffet.
 50. 50. En fagdommer og en lekdommer.
 51. 51. RETTSSAKEN Fagdommeren starter med å lese opp tiltalen. Aktor forklarer hva saken går ut på og hvilke beviserhan har. Aktor går nøyere inn på detaljene i saken. De tiltalte ble spurt av aktor og forsvareren hva dehadde gjort.
 52. 52. En fagdommer leser opp tiltalen.
 53. 53. Aktor
 54. 54. Tiltalte.
 55. 55. Forsvareren
 56. 56.  Så kommer vitnene inn for å fortelle om hva dehadde sett. Et vitne har plikt til å forklare seg. Vitner kan få politibeskyttelse hvis de blir truet. Nære familiemedlemmer kan ikke forklare seg. Før vitnet begynner å snakke , så må det avgivitneforsikring.
 57. 57. Vitneforklaring.
 58. 58. PROSEDYRE OG SLUTTINNLEGG På slutten oppsummerer aktor tiltalepunktene ogbevisene som aktor har mot de tiltalte. Aktor kommer også med forslag til hva slags straff detiltalte skal ha. Forsvarerne legger ned som regel påstand omfrifinnelse eller straffereduksjon. Forsvarerne vil også så tvil om bevisenestroverdighet.
 59. 59. Aktor og forvarer
 60. 60. DOMMEN De tre dommerne vil trekke seg tilbake for å vurderehva slags dom vedkommende skal ha. Dommen blir lest opp av fagdommeren. Betinget straff betyr at vedkommende ikke må sitte ifengsel, men at vedkommende må sone i fengsel hvishan begår nye straffbare handlinger. Ubetinget straff betyr at vedkommende må sitte ifengsel.
 61. 61. Fagdommere og lekdommere i en rettssak.
 62. 62. ANKE Hvis en person er misfornøyd med en dom, så kanhan anke straffen. Saken kan da behandles i en høyere domstol. En dom i tingretten behandles i lagmannsretten førden eventuelt behandles i Høyesterett . Den europeiske menneskerettighets domstol iStrasbourg er Europas høyeste domstol. Den internasjonale straffedomstolen i Haag er FN,shøyeste domstol.
 63. 63. Høyesterett
 64. 64. Domstolen i Strasbourg.
 65. 65. Domstolen i Haag
 66. 66. LAGMANNSRETTEN Lagmannrettene i Norge: Borgarting lagmannsrett Eidsivating Lagmannsrett Frostating Lagmannsrett Agder Lagmannsrett Gulating Lagmannsrett Hålogaland Lagmannsrett
 67. 67. Frostating Lagmannsrett
 68. 68.  En sak i tingretten kan ankes til lagmannsretten. Lagmannsretten behandler alvorlige saker som drap,voldtekt og ran. Lagmannsretten består av tre fagdommere og firelekdommere.
 69. 69. Dommere i Lagmannsretten
 70. 70.  En jury består av 10 lekdommere. De skal bestemme om en tiltalt er skyldig eller ikke. Syv stemmer må til for at en person skal kjennesskyldig. Tre fagdommere og fire lekdommere utmålerstraffen.
 71. 71. En jury
 72. 72. HØYESTERETT Høyesterett behandler viktige og prinsipielle saker. Ankeutvalget består av tre høyesteretts dommere. Hver enkelt sak behandles av fem fagdommere. I viktige saker samles alle de 19 dommerne. De tar stilling til hvor streng straffen skal være,tolking av loven og feil i saksbehandlingen.
 73. 73. Høyesterett
 74. 74.  I Høyesterett møter ikke tiltalte eller vitner, bareaktor og forsvarer.
 75. 75. SIVILE SAKER Sivile saker handler om uenighet og tvister mellomto privatpersoner. Saksøkeren er den som går til rettssak. Saksøkte er den det rettes sak mot.
 76. 76. Sivil rettsak
 77. 77.  Saksøker og saksøkte møtes ført i Forliksrådet. Hvis det ikke blir enighet her, så går saken til retten. Ofte er det en fagdommer som behandler slike saker. Saksøker og saksøkte møter ofte med egen advokat. Sivile saker kan også ankes til lagmannsretten ogHøyesterett.
 78. 78. Forliksrådet

×