JAPAN
 
VARIERT LANDSKAP <ul><li>Japan består av fire store øyer. </li></ul><ul><li>Disse øyene er Hokkaido, Honshu, Shikoku og Ky...
 
 
 
 
 
 
 
KLIMA <ul><li>Det japanske klimaet er sterkt preget av monsunvindene. </li></ul><ul><li>Hokkaido går klar av monsunvinden....
 
 
<ul><li>Havstrømmer påvirker det japanske klimaet i sterk grad. </li></ul><ul><li>Japan har flere klimasoner. </li></ul><u...
JORDSKJELV <ul><li>Japan er utsatt for daglige jordskjelv. </li></ul><ul><li>De sterkeste jordskjelvene forekommer ute i S...
VULKANER <ul><li>De fleste aktive vulkanene ligger i den nordlige delen av Japan. </li></ul><ul><li>Fuji er en av Japans s...
NATURRESSURSER. <ul><li>De viktigste naturressursene i Japan er jorda, skogen , fisket og vannkraften. </li></ul>
RISJORDBRUKET <ul><li>Bare 14 % av Japan er oppdyrket. </li></ul><ul><li>Japan har et meget effektivt jordbruk. </li></ul>...
 
FISKE <ul><li>Japan er en av verdens største fiskerinasjoner. </li></ul><ul><li>Japanerne er store fiskespisere. </li></ul...
ENERGI <ul><li>Japan importerer 90 % av energien som de trenger. </li></ul><ul><li>Japan innfører store mengder olje, gass...
 
SKOG <ul><li>Japan har små malmforekomster. </li></ul><ul><li>60 % av Japan er dekket av skog. </li></ul><ul><li>Mestepart...
 
INDUSTRI <ul><li>Japan er den største industrinasjonen i Asia. </li></ul><ul><li>Japan har i løpet av de siste 50 årene ut...
 
<ul><li>Japan mangler energi og råvarer. </li></ul><ul><li>Japanerne lever av å produsere industrivarer og selge dem på ve...
<ul><li>Tungindustrien er viktig i Japan. </li></ul><ul><li>Japan er storprodusent av stål, biler, skip og elektronikk. </...
HANDEL <ul><li>Japan importer mesteparten av råvarene sine. </li></ul><ul><li>Derfor er handel svært viktig for Japan. </l...
 
RÅVARER OG FERDIGVARER <ul><li>Japan har investert store summer i Sørøst Asia. </li></ul><ul><li>Mange av råvarene som Jap...
HVORDAN LEVER JAPANERNE? <ul><li>Japan er verdens tredje rikeste land etter Sveits og Luxemburg. </li></ul><ul><li>Utdanni...
FAMILIEN <ul><li>Mannen er overhodet i den japanske familien. </li></ul><ul><li>Kvinnen er underordnet mannen. </li></ul><...
 
 
 
 
 
JAPANSK LEVEVIS <ul><li>Japanerne har lange arbeidsdager. </li></ul><ul><li>Jakten på suksess er viktig for mange japanere...
 
 
 
 
 
 
LITEN BEFOLKNINGSVEKST <ul><li>99 % av befolkningen i Japan er japanesere. </li></ul><ul><li>De største minoritetene er ko...
MINDRE BEFOLKNING <ul><li>Befolkningsveksten er på 0,32 % i året. </li></ul><ul><li>Hver kvinne får 1,4 barn. </li></ul><u...
ELDREBØLGE <ul><li>Det er en stor andel eldre i den japanske befolkningen. </li></ul><ul><li>Om få år vil Japan ha verdens...
BYER <ul><li>De fleste japanerne bor på slettelandet langs kysten. </li></ul><ul><li>Japan er et tett befolket land. </li>...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Japan

7,192 views

Published on

Her kommer en Powerpointpresentasjon som tar for seg Japans geografi.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Japan

 1. 1. JAPAN
 2. 3. VARIERT LANDSKAP <ul><li>Japan består av fire store øyer. </li></ul><ul><li>Disse øyene er Hokkaido, Honshu, Shikoku og Kyushu. </li></ul><ul><li>Lenger sør ligger Okinawa-øyene. </li></ul><ul><li>25 % av Japan er flatt land. </li></ul><ul><li>De flateste områdene av Japan ligger langs Stillehavskysten. </li></ul><ul><li>75 % av Japan er fjellområder. </li></ul><ul><li>Det er vulkaner og elver som har satt sitt preg på det japanske landskapet. </li></ul><ul><li>Jordskjelv og vulkaner er en del av den japanske hverdagen. </li></ul>
 3. 11. KLIMA <ul><li>Det japanske klimaet er sterkt preget av monsunvindene. </li></ul><ul><li>Hokkaido går klar av monsunvinden. </li></ul><ul><li>Fra mai til juni blåser sommermonsunen over Japan. </li></ul><ul><li>Det er varme og fuktige sommervinder som kommer fra sørøst. </li></ul><ul><li>Fra slutten av juli avtar monsunvindene og vi får et godt og vakkert sommervær. </li></ul><ul><li>På sensommeren og høsten er det orkansesong i Japan ( taifun ). </li></ul><ul><li>Fire tyfoner treffer Japan hvert år. </li></ul><ul><li>Fra oktober setter vintermonsunen inn i Japan. </li></ul>
 4. 14. <ul><li>Havstrømmer påvirker det japanske klimaet i sterk grad. </li></ul><ul><li>Japan har flere klimasoner. </li></ul><ul><li>Hokkaido i nord har kalde vintre ( Sapporo ). </li></ul><ul><li>Honshu har temperert klima. </li></ul><ul><li>På øyene i sør et det et subtropisk klima. </li></ul>
 5. 15. JORDSKJELV <ul><li>Japan er utsatt for daglige jordskjelv. </li></ul><ul><li>De sterkeste jordskjelvene forekommer ute i Stillehavet. </li></ul><ul><li>I det siste århundret har 25 store jordskjelv rammet Japan. </li></ul><ul><li>Skadene blir store når jordskjelv rammer japanske storbyer. </li></ul><ul><li>I 1923 rammet et stort jordskjelv Tokyo. 100 000 mennesker omkom. </li></ul><ul><li>Hvis det skjer et kraftig jordskjelv på havbunnen, så kan det oppstå en kraftig tsunami ( flodbølge ). </li></ul>
 6. 16. VULKANER <ul><li>De fleste aktive vulkanene ligger i den nordlige delen av Japan. </li></ul><ul><li>Fuji er en av Japans største vulkaner. </li></ul><ul><li>Den har ikke vært aktiv siden 1707. </li></ul><ul><li>Vulkaner tar ikke så mange liv, men de kan ødelegge landbruksjord. </li></ul>
 7. 17. NATURRESSURSER. <ul><li>De viktigste naturressursene i Japan er jorda, skogen , fisket og vannkraften. </li></ul>
 8. 18. RISJORDBRUKET <ul><li>Bare 14 % av Japan er oppdyrket. </li></ul><ul><li>Japan har et meget effektivt jordbruk. </li></ul><ul><li>50 % av åkerarealet brukes til risproduksjon. </li></ul><ul><li>Japanske risbønder får fram store avlinger. </li></ul><ul><li>Nå er det overproduksjon av ris. </li></ul><ul><li>Japanske gardsbruk er små ( 10 dekar ). </li></ul><ul><li>Gardene ligger ofte i klynger med jordlappene spredt rundt husene. </li></ul><ul><li>Mange bønder har også ofte yrker ved siden av gardsbruket. </li></ul>
 9. 20. FISKE <ul><li>Japan er en av verdens største fiskerinasjoner. </li></ul><ul><li>Japanerne er store fiskespisere. </li></ul><ul><li>Japan importerer 40 % av fisken som innbyggerne spiser. </li></ul><ul><li>Fiskeflåten består av både havgående fartøyer og båter som driver kystfiske. </li></ul><ul><li>Farvannene utenfor Japan er fiskerike. </li></ul>
 10. 21. ENERGI <ul><li>Japan importerer 90 % av energien som de trenger. </li></ul><ul><li>Japan innfører store mengder olje, gass og kull. </li></ul><ul><li>Japan har en del vannkraftverk. </li></ul><ul><li>Mesteparten av energien kommer fra varmekraftverk. </li></ul><ul><li>Japan har også mange kjernekraftverk. ( 50 stykker ) </li></ul>
 11. 23. SKOG <ul><li>Japan har små malmforekomster. </li></ul><ul><li>60 % av Japan er dekket av skog. </li></ul><ul><li>Mesteparten av skogen i Japan vokser i fjellene. </li></ul><ul><li>Bare tredjeparten av skogen er egnet for drift. </li></ul>
 12. 25. INDUSTRI <ul><li>Japan er den største industrinasjonen i Asia. </li></ul><ul><li>Japan har i løpet av de siste 50 årene utviklet seg til å bli et av verdens fremste industriland. </li></ul><ul><li>De viktigste industriområdene i Japan er: </li></ul><ul><li>Tokyo, Yokohama og Kawasaki. </li></ul><ul><li>Osaka, Kobe og Kyoto. </li></ul><ul><li>Nagoya. </li></ul>
 13. 27. <ul><li>Japan mangler energi og råvarer. </li></ul><ul><li>Japanerne lever av å produsere industrivarer og selge dem på verdensmarkedet. </li></ul><ul><li>Mange industrikonsern har hatt et livslangt arbeidsforhold til sine ansatte. </li></ul><ul><li>Bedriftene har hatt ansvaret for de ansatte både på arbeidsplassen og i fritiden. </li></ul><ul><li>Japanske arbeidere er kjent for sin lojalitet, innsats og effektivitet. </li></ul>
 14. 28. <ul><li>Tungindustrien er viktig i Japan. </li></ul><ul><li>Japan er storprodusent av stål, biler, skip og elektronikk. </li></ul><ul><li>Japan har flere store industrikonsern – Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumitomo osv. . </li></ul>
 15. 29. HANDEL <ul><li>Japan importer mesteparten av råvarene sine. </li></ul><ul><li>Derfor er handel svært viktig for Japan. </li></ul><ul><li>Lojalitet, samhandling, motivasjon og hardt arbeid forklarer Japans sterke økonomiske vekst. </li></ul><ul><li>På 1990-tallet har Japan hatt en økonomisk tilbakegang. </li></ul>
 16. 31. RÅVARER OG FERDIGVARER <ul><li>Japan har investert store summer i Sørøst Asia. </li></ul><ul><li>Mange av råvarene som Japan trenger, kommer fra Sørøst Asia. </li></ul><ul><li>Japans økonomi er svært avhengig av utenrikshandelen. </li></ul><ul><li>Siden 1985 har Japan vært verdens største eksportør av ferdigvarer. </li></ul>
 17. 32. HVORDAN LEVER JAPANERNE? <ul><li>Japan er verdens tredje rikeste land etter Sveits og Luxemburg. </li></ul><ul><li>Utdanning er viktig i det japanske samfunnet. </li></ul><ul><li>Mange elever går på puggeskole om kveldene for å komme inn på de riktige skolene. </li></ul><ul><li>Japan har verdens lengste gjennomsnittsalder på over 80 år. </li></ul><ul><li>Japan gir 0,28 % av BNP i uhjelp. </li></ul>
 18. 33. FAMILIEN <ul><li>Mannen er overhodet i den japanske familien. </li></ul><ul><li>Kvinnen er underordnet mannen. </li></ul><ul><li>Kvinnens oppgave er å ta seg av familien og barna. </li></ul><ul><li>Mange japanske kvinners yrkeskarriere varer fra eksamen til bryllupet. </li></ul><ul><li>I dag vil mange japanske kvinner ha sin egen yrkeskarriere. </li></ul>
 19. 39. JAPANSK LEVEVIS <ul><li>Japanerne har lange arbeidsdager. </li></ul><ul><li>Jakten på suksess er viktig for mange japanere. </li></ul><ul><li>I mange tilfeller ofres familielivet. </li></ul><ul><li>Japanerne tar ut bare halvparten av feriedagene som de har rett på. </li></ul><ul><li>Mange japanske arbeidere har et livslangt forhold til bedriften som de arbeider i. </li></ul><ul><li>Dette forholdet endrer seg. </li></ul><ul><li>Mange unge prioriterer fritid foran karriere. </li></ul><ul><li>Bedriftene sier opp ansatte i nedgangstider. </li></ul>
 20. 46. LITEN BEFOLKNINGSVEKST <ul><li>99 % av befolkningen i Japan er japanesere. </li></ul><ul><li>De største minoritetene er koreanere og kinesere. </li></ul>
 21. 47. MINDRE BEFOLKNING <ul><li>Befolkningsveksten er på 0,32 % i året. </li></ul><ul><li>Hver kvinne får 1,4 barn. </li></ul><ul><li>I 2010 vil befolkningen være 130 millioner. </li></ul><ul><li>I årene etter vil befolkningen avta. </li></ul>
 22. 48. ELDREBØLGE <ul><li>Det er en stor andel eldre i den japanske befolkningen. </li></ul><ul><li>Om få år vil Japan ha verdens eldste befolkning. </li></ul><ul><li>Mange eldre bor hjemme hos barna sine. </li></ul>
 23. 49. BYER <ul><li>De fleste japanerne bor på slettelandet langs kysten. </li></ul><ul><li>Japan er et tett befolket land. </li></ul><ul><li>80 % av japanerne bor i byer. </li></ul><ul><li>Halvparten av befolkningen bor i Tokyo, Osaka og Nagoya. </li></ul>

×