Successfully reported this slideshow.

Den kalde krigen

3

Share

Upcoming SlideShare
Kald krig
Kald krig
Loading in …3
×
1 of 56
1 of 56

Den kalde krigen

3

Share

Download to read offline

 1. 1. FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT
 2. 2. HÅPET SOM BRAST
 3. 3. OPTIMISME I EUROPA • Sommeren 1945 – ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. • Nazismen var knust. • Forholdet mellom USA og Sovjet skulle bli dårlig. • Fra 1945 og fram til i dag skulle det utkjempes mange kriger.
 4. 4. USA og Soviet
 5. 5. Krig
 6. 6. JALTA • I februar 1945 møttes Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill på Jalta ved Svartehavet. • Japan og Tyskland holdt på å bryte sammen. • Krigen ville være slutt snart. • Sovjet hadde hatt store tap. • 20 millioner russere var drept og de vestlige delene av Sovjet var ødelagt. • Stalin ville ha kontroll med Øst Europa.
 7. 7. JALTAKONFERANSEN
 8. 8. Hiroshima i 1945
 9. 9. Døde russiske soldater. Drepte russiske soldater
 10. 10. Josef Stalin
 11. 11. • Stalin ville ikke at Tyskland skulle angripe Sovjet en gang til. • Roosevelt og Churchill godtok Stalins krav. • Sovjetunionen skulle få større politisk innflytelse i Øst Europa. • Likevel krevde Roosevelt og Churchill at det skulle være demokrati i Øst Europa.
 12. 12. ØST EUROPA BLIR KOMMUNISTISK • Kommunistpartiet var det eneste tillatte partiet i Sovjet siden 1918. • Etter 1945 sørget Stalin for at kommunistpartiene kom til makten i alle østeuropeiske land. • Lederne i andre partier ble arrestert eller måtte flykte. • Folk som kritiserte kommunismen fikk store problemer. • I Polen, Ungarn og Bulgaria var kommunistene populære.
 13. 13. Østblokken
 14. 14. • Mange mente at kommunistene ville avvikle klasseforskjellene i samfunnet. • Likevel klarte ikke kommunistene å vinne noe valg i Øst Europa. • USA og land i Vest Europa var meget skeptiske til den politiske utviklingen i Øst Europa.
 15. 15. TYSKLAND • Tyskland var utbombet i 1945. • Det var mangel på hus og mat. • Tyskland og tyskere var hatet. • I de første årene etter krigen fantes det ikke noe selvstendig Tyskland. • På Jaltakonferansen ble det bestemt at Tyskland og Berlin skulle deles inn i en amerikansk, russisk, britisk og fransk sone.
 16. 16. ØST OG VEST TYSKLAND • I 1948 slo britene, franskmennene og amerikanerne sammen sine soner til Vest Tyskland. • Sovjetsonen ble omgjort til Øst Tyskland. • Det var først i 1990 at de to sonene ble slått sammen til Tyskland.
 17. 17. Øst og Vest Tyskland
 18. 18. BERLINBLOKADEN • Sovjet likte ikke at de allierte hadde dannet Vest Tyskland. • Dermed stengte Sovjet alle veger og jernbaner inn til Vest Berlin. • Sovjet ville sulte ut befolkningen. • President Harry Truman fikk startet en luftbro inn til Vest Berlin. • Det ble fløyet inn mat, brensel og medisiner. • Et år etter gav Sovjet opp blokaden.
 19. 19. HARRY TRUMAN
 20. 20. TO SELVSTENDIGE TYSKE STATER • I mai 1949 ble Vest Tyskland til Forbundsrepublikken Tyskland. • Statsministeren het Konrad Adenauer. • Øst Tyskland ble døpt om til DDR – Deutsche Demokratische Republik.
 21. 21. VAST TYSKLAND
 22. 22. ØST TYSKLAND
 23. 23. MARSHALLHJELPEN OG TRUMANDOKTRINEN • President Harry Truman var overbevist om at Sovjet strebet etter verdensherredømme. • Truman lovte militær hjelp til alle land som ville forsvare seg mot kommunismen. • Dette ble kalt Trumandoktrinen. • Fattigdom ville føre til at kommunismen ville spre seg. • Utenriksminister George Marshall utarbeidet en plan for å få i gang økonomien i Europa.
 24. 24. TRUMANDOKTRINEN
 25. 25. GEORGE MARSHALL
 26. 26. MARSHALLPLANEN
 27. 27. NATO OG WARSAWAPAKTEN • Mange vestlige land ønsket en militærallianse for å stå sterkere overfor Sovjetunionen. • I april 1949 ble NATO ( North Atlantic Treaty Organization ) dannet. • Et angrep på et av landene ble betraktet som et angrep på dem alle. • I 1955 dannet Sovjet og de østeuropeiske landene Warsawapakten. • To store militærblokker stod klare til å angripe hverandre.
 28. 28. NATO
 29. 29. KART OVER NATO
 30. 30. WARSAWAPAKTEN
 31. 31. NATO OG WARSAWAPAKTEN
 32. 32. ATOMBOMBEN • USA hadde atombomben. • I 1945 slapp de atombomber over Hiroshima og Nagasaki. • I 1949 klarte også Sovjet å utvikle en atombombe. • Dette kom som et sjokk på amerikanerne.
 33. 33. NAGASAKI
 34. 34. KOMMUNISTFRYKT • I USA begynte man en heksejakt på kommunister. • Senator Joseph McCarthy ledet denne heksejakten. • Redselen for kommunister ble et hysteri. • Frykten for spioner var stor. • I 1953 ble Julius og Edel Rosenberg henrettet for å ha solgt atomhemmeligheter til Sovjet.
 35. 35. JOSEPH MCCARTHY
 36. 36. ETHEL OG JULIUS ROSENBERG
 37. 37. OPPRUSTING • Fram til 1989 skjedde det en voldsom militær opprustning i verden. • USA og Sovjet brukte enorme summer på å bygge ut forsvaret. • De fikk så mange atombomber at de kunne utslette jorda mange ganger. • De fulgte med hverandres aktivitet med satelitter, fly, raketter og spioner.
 38. 38. NEDRUSTINGSFORSØK. • Gjennom hele etterkrigstiden ble det gjort forsøk på å ruste ned. • Etter Cubakrisen i 1962 ble forholdet mellom USA og Sovjet noe bedre. • Da hadde verden stått på randen av atomkrig. • Det ble opprettet en telefonlinje mellom Washington og Moskva for å hindre atomkrig.
 39. 39. CUBAKRISEN
 40. 40. • I 1963 ble USA, Sovjetunionen og Storbritannia enige om en prøvestansavtale. • Det betydde at det ikke lenger var lov å teste atombomber over bakken. • I 1964 skrev en rekke land under på en ikkespredningsavtale. • Den gikk ut på at de ikke skulle utvikle atomvåpen.
 41. 41. NEDRUSTING • I 1980 ble Ronald Reagan ny president i USA. • Han var en tøff motstander av Sovjet. • Han satset på en kraftig militær opprusting. • Utover 1980-årene ble det klart at Sovjet begynte å sakke etter økonomisk og militært. • I 1985 kom Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjet. • Han ville få slutt på rustningskappløpet. • På slutten av 1980-tallet var den kalde krigen over.
 42. 42. REAGAN OG GORBATSJOV
 1. 1. FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT
 2. 2. HÅPET SOM BRAST
 3. 3. OPTIMISME I EUROPA • Sommeren 1945 – ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. • Nazismen var knust. • Forholdet mellom USA og Sovjet skulle bli dårlig. • Fra 1945 og fram til i dag skulle det utkjempes mange kriger.
 4. 4. USA og Soviet
 5. 5. Krig
 6. 6. JALTA • I februar 1945 møttes Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill på Jalta ved Svartehavet. • Japan og Tyskland holdt på å bryte sammen. • Krigen ville være slutt snart. • Sovjet hadde hatt store tap. • 20 millioner russere var drept og de vestlige delene av Sovjet var ødelagt. • Stalin ville ha kontroll med Øst Europa.
 7. 7. JALTAKONFERANSEN
 8. 8. Hiroshima i 1945
 9. 9. Døde russiske soldater. Drepte russiske soldater
 10. 10. Josef Stalin
 11. 11. • Stalin ville ikke at Tyskland skulle angripe Sovjet en gang til. • Roosevelt og Churchill godtok Stalins krav. • Sovjetunionen skulle få større politisk innflytelse i Øst Europa. • Likevel krevde Roosevelt og Churchill at det skulle være demokrati i Øst Europa.
 12. 12. ØST EUROPA BLIR KOMMUNISTISK • Kommunistpartiet var det eneste tillatte partiet i Sovjet siden 1918. • Etter 1945 sørget Stalin for at kommunistpartiene kom til makten i alle østeuropeiske land. • Lederne i andre partier ble arrestert eller måtte flykte. • Folk som kritiserte kommunismen fikk store problemer. • I Polen, Ungarn og Bulgaria var kommunistene populære.
 13. 13. Østblokken
 14. 14. • Mange mente at kommunistene ville avvikle klasseforskjellene i samfunnet. • Likevel klarte ikke kommunistene å vinne noe valg i Øst Europa. • USA og land i Vest Europa var meget skeptiske til den politiske utviklingen i Øst Europa.
 15. 15. TYSKLAND • Tyskland var utbombet i 1945. • Det var mangel på hus og mat. • Tyskland og tyskere var hatet. • I de første årene etter krigen fantes det ikke noe selvstendig Tyskland. • På Jaltakonferansen ble det bestemt at Tyskland og Berlin skulle deles inn i en amerikansk, russisk, britisk og fransk sone.
 16. 16. ØST OG VEST TYSKLAND • I 1948 slo britene, franskmennene og amerikanerne sammen sine soner til Vest Tyskland. • Sovjetsonen ble omgjort til Øst Tyskland. • Det var først i 1990 at de to sonene ble slått sammen til Tyskland.
 17. 17. Øst og Vest Tyskland
 18. 18. BERLINBLOKADEN • Sovjet likte ikke at de allierte hadde dannet Vest Tyskland. • Dermed stengte Sovjet alle veger og jernbaner inn til Vest Berlin. • Sovjet ville sulte ut befolkningen. • President Harry Truman fikk startet en luftbro inn til Vest Berlin. • Det ble fløyet inn mat, brensel og medisiner. • Et år etter gav Sovjet opp blokaden.
 19. 19. HARRY TRUMAN
 20. 20. TO SELVSTENDIGE TYSKE STATER • I mai 1949 ble Vest Tyskland til Forbundsrepublikken Tyskland. • Statsministeren het Konrad Adenauer. • Øst Tyskland ble døpt om til DDR – Deutsche Demokratische Republik.
 21. 21. VAST TYSKLAND
 22. 22. ØST TYSKLAND
 23. 23. MARSHALLHJELPEN OG TRUMANDOKTRINEN • President Harry Truman var overbevist om at Sovjet strebet etter verdensherredømme. • Truman lovte militær hjelp til alle land som ville forsvare seg mot kommunismen. • Dette ble kalt Trumandoktrinen. • Fattigdom ville føre til at kommunismen ville spre seg. • Utenriksminister George Marshall utarbeidet en plan for å få i gang økonomien i Europa.
 24. 24. TRUMANDOKTRINEN
 25. 25. GEORGE MARSHALL
 26. 26. MARSHALLPLANEN
 27. 27. NATO OG WARSAWAPAKTEN • Mange vestlige land ønsket en militærallianse for å stå sterkere overfor Sovjetunionen. • I april 1949 ble NATO ( North Atlantic Treaty Organization ) dannet. • Et angrep på et av landene ble betraktet som et angrep på dem alle. • I 1955 dannet Sovjet og de østeuropeiske landene Warsawapakten. • To store militærblokker stod klare til å angripe hverandre.
 28. 28. NATO
 29. 29. KART OVER NATO
 30. 30. WARSAWAPAKTEN
 31. 31. NATO OG WARSAWAPAKTEN
 32. 32. ATOMBOMBEN • USA hadde atombomben. • I 1945 slapp de atombomber over Hiroshima og Nagasaki. • I 1949 klarte også Sovjet å utvikle en atombombe. • Dette kom som et sjokk på amerikanerne.
 33. 33. NAGASAKI
 34. 34. KOMMUNISTFRYKT • I USA begynte man en heksejakt på kommunister. • Senator Joseph McCarthy ledet denne heksejakten. • Redselen for kommunister ble et hysteri. • Frykten for spioner var stor. • I 1953 ble Julius og Edel Rosenberg henrettet for å ha solgt atomhemmeligheter til Sovjet.
 35. 35. JOSEPH MCCARTHY
 36. 36. ETHEL OG JULIUS ROSENBERG
 37. 37. OPPRUSTING • Fram til 1989 skjedde det en voldsom militær opprustning i verden. • USA og Sovjet brukte enorme summer på å bygge ut forsvaret. • De fikk så mange atombomber at de kunne utslette jorda mange ganger. • De fulgte med hverandres aktivitet med satelitter, fly, raketter og spioner.
 38. 38. NEDRUSTINGSFORSØK. • Gjennom hele etterkrigstiden ble det gjort forsøk på å ruste ned. • Etter Cubakrisen i 1962 ble forholdet mellom USA og Sovjet noe bedre. • Da hadde verden stått på randen av atomkrig. • Det ble opprettet en telefonlinje mellom Washington og Moskva for å hindre atomkrig.
 39. 39. CUBAKRISEN
 40. 40. • I 1963 ble USA, Sovjetunionen og Storbritannia enige om en prøvestansavtale. • Det betydde at det ikke lenger var lov å teste atombomber over bakken. • I 1964 skrev en rekke land under på en ikkespredningsavtale. • Den gikk ut på at de ikke skulle utvikle atomvåpen.
 41. 41. NEDRUSTING • I 1980 ble Ronald Reagan ny president i USA. • Han var en tøff motstander av Sovjet. • Han satset på en kraftig militær opprusting. • Utover 1980-årene ble det klart at Sovjet begynte å sakke etter økonomisk og militært. • I 1985 kom Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjet. • Han ville få slutt på rustningskappløpet. • På slutten av 1980-tallet var den kalde krigen over.
 42. 42. REAGAN OG GORBATSJOV

More Related Content

×