Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barbarossa

1,006 views

Published on

Denne presentasjonen handler om Tysklands angrep på Sovjet under den andre verdenskrig.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Barbarossa

  1. 1. Forsinkelsene på BALKAN førte til at angrepet på Sovjetunionen(Operation Barbarossa) først begynte 22. juni 1941.Tyskland ble støttet av Finland, Romania, Slovakia og Ungarn,mens Bulgaria holdt seg formelt nøytralt.Finnenes mål var å gjenerobre det som var tapt i vinterkrigen. Deoverskred den gamle grensen på Det karelske nes, men deltokikke i angrepet på Leningrad.På østfronten deltok også italienske styrker, en spansk «blådivisjon» og frivillige fra en rekke europeiske land som bleorganisert i Waffen SS.
  2. 2. Tyskerne angrep med 153 divisjoner og 3 mill. mann på en frontfra Ishavet til SVARTEHAVET. Øverstkommanderende vargeneralfeltmarskalk von Brauchitsch.Hovedangrepet ble ført i tre retninger. Heeresgruppe Nord gikkmot Leningrad, som ble omringet, Heeresgruppe Mitte gikk motMOSKVA og Heeresgruppe Süd under generalfeltmarskalkGERD VON RUNDSTEDT gikk mot KIEV.I den første fasen lå tyngdepunktet i midten. Russerne forsvarteseg etter hvert seigt; tyskerne vant store, men ikke avgjørendeseirer.Ved hjelp av fly- og panservåpen ble sovjetiske armeer slått istore omringningsslag hvor tyskerne tok hundretusener avfanger.
  3. 3. Men nye sovjetiske divisjoner ble stilt opp. Etter atJapan og Sovjetunionen hadde sluttet ennøytralitetsavtale 13. april 1941, kunne russerne overførereserver fra SIBIR til krigen mot tyskerne.Juli 1941 kom en allianse i stand mellom Sovjetunionenog Storbritannia, og begge land forpliktet seg til ikkeensidig å slutte VÅPENSTILLSTAND ellerSEPARATFRED.Høsten 1941 begynte vestmaktene å sende våpen ogforsyninger til Murmansk og andre havner.
  4. 4. De tyske forsyningslinjene ble stadig lengre, veiene vardårlige og en viss utmatting begynte å gjøre seggjeldende i de tyske rekkene.På midtfronten stoppet offensiven opp ved Smolensk,delvis på grunn av troppeoverføringer til sørfronten, derKiev ble erobret.Hitler overtok selv ledelsen av hæren.I sør hadde tyskerne tatt størstedelen av KRIM og enrekke store byer, bl.a. Kharkov. Men også her måtte devike for en sovjetisk motoffensiv.
  5. 5. Sommeren 1942 tok tyskerne igjen initiativet.Fremstøtet gikk denne gang mot sørøst i retning avKAUKASUS og oljekildene i Batum og BAKU.På den venstre flanken nådde general FRIEDRICHPAULUS og den 6. ARMÉ Volga og byen STALINGRAD.Men tyskerne greide ikke å erobre Kaukasus og dermedtrue IRAK og Iran.Frontlinjene gikk nå fra det beleirede Leningrad vest forMoskva og videre til Stalingrad og inn i Kaukasus, ikkelangt fra KASPISKE HAV; samtidig stod general Rommelforan Alexandria i Egypt. Tyskerne hadde nådd høydenav sin makt.
  6. 6. Offensiven mot Moskva kom i gang igjen i oktober, men russernehadde vunnet tid til å bygge ut et sterkt dybdeforsvar, og vinterensatte inn.Tyskerne var ikke utrustet for et vinterfelttog. Bare mindreavdelinger nådde utkanten av Moskva i begynnelsen av desember.En russisk motoffensiv tvang tyskerne tilbake. Brauchitsch ønsketRETRETT til en vinterlinje, men Hitler motsatte seg dette, ogBrauchitsch gikk av som øverstkommanderende.
  7. 7. Beleiringen av Leningrad betegner tyske og finske styrkersbeleiring av Leningrad (nåværende St. Petersburg iRussland) under andre verdenskrig.Beleiringen varte fra 8. september 1941 til 27. januar 1944.Hensikten med beleiringen var ikke å tvinge fremkapitulasjon eller å erobre byen, men å utryddebefolkningen gjennom utsulting.Operasjonen var en av de største enkeltståendekrigsforbrytelsene begått av den tyske hæren underkrigen. Om lag 1.1 millioner sivile sultet i hjel eller mistetpå andre måter livet som følge av beleiringen.

×