Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

L'alimentació romana

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Advertisement

L'alimentació romana

 1. 1. BONUS DEI! Sabeu qui sóc? Caram! Quins nois i noies més espavilats! Teniu raó! Sóc un ROMÀ que va viure fa molts i molts anys! Ostres! Però... Què feu vestits com jo? Jo creia que els nens i nenes de la vostra època portaven bambes i xandall!
 2. 2. Ui! Perdoneu que no m’hagi presentat! El meu nom és: MARCIVS FRVTVS PANIS! Si si! Ho heu sentit bé! Marcius Frutus Panis! I he vingut de molt lluny per explicar-vos el meu secret! Sabeu perquè P e rqu è em diuen m ’e ncanta així? m e njar!
 3. 3. I ara que ja sabeu el Ai! Volia dir... Un cop meu secret... Què tal de mà! si em doneu un “CVPVS DE MANAE”? Demà farem un gran dinar a casa on ens reunim tota la família i he pensat que em podríeu ajudar a preparar els menús i jo us ensenyo tot el que mengem els romans! Us hi apunteu? Som-hi!
 4. 4. Abans de tot us explicaré les nostres costums! N o s a lt r e s , e ls R o m a n s , f e m t r e s m e n g e s a l d ia : 1- E l I E N T A C U L U M , q u e é s e l q u e v o s a lt r e s a n o m e n e u “ e s m o r z a r ”
 5. 5. 2 - E l P R A N D IU M , q u e e r a u n p la t lle u g e r , é s e l q u e v o s a lt r e s a n o m e n a r íe u d i n a r .
 6. 6. 3 - L a C E N A , q u e e r a e l m e n ja r p r in c ip a l i e s p o d ia p r o lo n g a r d iv e r s e s hore s . T e n ia t r e s p a r t s d if e r e n t s : - G U S T U S  e n t r a n t s d e s t in a t s a d e s p e r t a r l’ a p e t it a b a s e d e :
 7. 7. -P R I M A M E S A  e r e n d i v e r s o s p l a t s d if e r e n t s : T o t b a r r e ja t a m b a ig u a c a le n t a !
 8. 8. -S E C U N D A M E S A : S e m b l a n t a l s n o s t r e s p o s tre s .
 9. 9. I g a ir e b é s e m p r e me ng e m: Buff!! Quin fart de menjar!! Esteu tips? Doncs... Aquí no s’acaba tot! F e t b à s i c a mAra t d el a i g u a i e n bé ’ més f a remocionant! in a !
 10. 10. Algú m’ha dit que vosaltres, a l’hora de menjar, us asseieu en una CADIRVM. És cert? A i x í? Ostres! Quina gràcia!  Nosaltres, els romans, no mengem pas asseguts en una cadira... Ta m p o c e ns a s s e ie m a l te rra ...
 11. 11. Sabeu com ho fem? Bé, millor us ensenyo una fotografia...
 12. 12. Me ng e m e s ti ra ts ! N o fe m s e r v ir c obe rt s! b Per am a ix ò n gem S ! im p o rta e ra M e s D IT n t ís el s im ...
 13. 13. m a ns l es Te n ir n e t e s ! ben A ix í, a ban Co àp s d m ne t at e c qu eg to t ad em s e a s a s e r e fe abu am ns nd v ir m n d a b a ig àl ie nt! ua s .. . é e ns Ta mb e ls m re nte s ! peu
 14. 14. l a u la a m u n a t t im e l P a re o mpa r ig i c ! m m e n ja r
 15. 15. Mo lt po qu es cu ca in se a! s te ne n
 16. 16. P e r a ix ò la m a jo r ia d e g e n t c o m p r a e l m e n ja r a l T H E R M O P O L IV M É s a d ir . . . A l B A R !
 17. 17. L a v e r it a t é s q u e s e m p r e a n à v e m m o lt b e n v e s t it s , ja q u e a l’ h o r a d e m e n j a r e r a q u a n e n s r e u n íe m a m b e l s a m i c s , l a f a m íl i a . . . un ta S o v E ra e m b in t a c t l! ha é h c ia m ú v ia i so si ca ! C om vo s a qua n lt r e s a una a ne u fe s ta !
 18. 18. Què us ha semblat? A que som divertits els Romans? Crec que ara ja esteu preparats per a ajudar-me a fer els menús i... Perquè no... Muntar un thermopolivm?! R e p a s s a r e m u n a m ic a a b a n s d e d e ix a r -v o s s o ls . . .
 19. 19. ELS ROMANS FEM TRES MENGES AL DIA INTACVLVM E s morza r PRANDIVM D in a r CENA S opar G us tus P r im a M e s a S e c unda Me s a
 20. 20. Caram! Si que en saben aquests VAILETUMS… Bé, com que ja en sabeu tant… Us deixo que prepareu els MENÚS de tot un dia! Que jo...
 21. 21. ME’ NV AIG ! M SIA UM! ADEV

×