Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0 ohjelmistotuotannossa

1,792 views

Published on

45 minuutin puheenvuoro Digitaalinen Suomi -tilaisuudessa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Web 2.0 ohjelmistotuotannossa

 1. 1. Tarmo Toikkanen Web 2.0 14.4.2010 ohjelmistotuotannossa Digitaalinen Suomi, Jyväskylä CC BY-SA
 2. 2. Web 2.0 eli sosiaalinen media Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla.
 3. 3. SoMe-ohjelmistojen kehitys
 4. 4. Web 2.0: tiimalasi- arkkitehtuuri • Syötteet avointen rajapintojen ja protokollien kautta • Yksi ydintoiminto • Tulokset jatkokäytettävissä avointen rajapintojen ja protokollien kautta
 5. 5. Ketterä prosessi
 6. 6. Sovellusalustoja • Facebook • Ning • LinkedIn • iPhone/iPad • Android • Ovi • LiMo
 7. 7. Pilvipalvelut kuva: Matt Britt, CC BY
 8. 8. Skaalautuvat tietokannat • Relaatiotietokannat eivät skaalaudu hyvin • NoSQL • Google BigTable • Amazon Dynamo • HBase • Cassandra
 9. 9. Tiimityöskentely irc, flowdock, google wave...
 10. 10. Organisaatioiden välinen yhteistyö • Tämän vuosituhannen toimintatapa • >85% viestinnästä kestää päivänvaloa • liikesalaisuuksia ei juurikaan ole • asiantuntijayhteisöt • epäviralliset linkit
 11. 11. Yhteisöjen rakentaminen • Ei uusia yhteisöjä, vaan olemassaolevia verkkoon • Vapaaehtoisuus • Ennustamattomuus • Orgaaninen kasvu • Alueen viljely etukäteen • Kätilön rooli
 12. 12. SISÄISET ULKOISET POSITIIVISET S O Strengths Opportunities Vahvuudet Mahdollisuudet W T NEGATIIVISET Weaknesses Threats Heikkoudet Uhat SWOT
 13. 13. S, vahvuudet • Korkean tason frameworkit, tuotekehitys nopeaa ja halpaa • Avoimen lähdekoodin alustat ja kehitysvälineet • Tuotekehitystä tukevat pilvipalvelut
 14. 14. W, heikkoudet • Tarvitaan monialainen tiimi: UX, graafinen suunnittelu, AJAX, php/python/java, tietokanta (relaatio, nosql), optimointi, skaalautuvuus, pilviarkkitehtuuri • Ketään ei voi pakottaa palvelun käyttäjäksi • Käyttäjiä ei voi lukita palveluun (vendor lock-in)
 15. 15. O, mahdollisuudet • Pienet aloituskustannukset • Avoimet rajapinnat • Koostesovellukset • Beta-vaihe • Avoimet autentikointijärjestelmät (OpenID, OAuth) • Synergiamahdollisuuksia monien muiden toimijoiden kanssa
 16. 16. T, uhat • Kilpailijat liikkuvat nopeasti, johtoaseman menettää helposti • Asiakkaalle on useimmiten vaihtoehtoja tarjolla
 17. 17. http://tarmo.fi http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi

×