Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulacja otwartej edukacji i nauki

664 views

Published on

Prezentacja z konferencji "Otwarta edukacja w Polsce", zorganizowanej 23 kwietnia 2009 roku w Sejmie RP przez Koalicję Otwartej Edukacji (KOED).

Published in: Education, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Regulacja otwartej edukacji i nauki

 1. 1. Regulacja otwartej edukacji i nauki Alek Tarkowski ICM UW / Creative Commons Polska
 2. 2. Regulacja na rzecz otwartości to regulacja na rzecz domeny publicznej.
 3. 3. „ Zasoby edukacyjne” to pojęcie szerokie
 4. 6. Bariery i szanse dla rozwoju OZE dotyczą także treści naukowych, zasobów bibliotecznych i archiwalnych – w gruncie rzeczy wszelkich utworów.
 5. 7. We wszystkich wypadkach istnieją te same bariery prawne, szanse oferowane przez nowe technologie, transformacje przyjętych modeli produkcji i dystrybucji treści.
 6. 8. System „tradycyjnej” regulacji
 7. 9. System „tradycyjnej” regulacji System skrojony na potrzeby czasów analogowych: ograniczonej liczby kanałów komunikacji i dystrybucji, oraz ograniczonej możliwość kopiowania.
 8. 10. System „tradycyjnej” regulacji • Kluczowy mechanizm: p rawo autorskie ( „Wszelkie prawa zastrzeżone”) • Także prawo sui generis ochrony baz danych, prawa pokrewne (istotne dla utworów audiowizualnych), prawo patentowe.
 9. 11. System „tradycyjnej” regulacji ” Prawo autorskie”, ale: • ograniczenia na rzecz nowej twórczości / domeny publicznej: np. ograniczony czas obowiązywania, wymóg twórczej działalności • ograniczenia praw wyłącznych twórców: dozwolony użytek
 10. 12. System „tradycyjnej” regulacji Dozwolony użytek Wyjątki odzwierciedlają ocenę prawodawcy odnośnie potrzeby korzystania przez społeczeństwo z treści chronionych, przeciwstawionej ekonomicznym interesom posiadaczy praw.
 11. 13. System „tradycyjnej” regulacji • Dyrektywa w sprawie harmonizacji określonych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. • Cel: dostosowanie regulacji do zmian technologicznych.
 12. 14. System „tradycyjnej” regulacji • Lucie Gibault, „Evaluating directive 2001/29/EC in the light of the digital public domain” „ brak jasnych ram prawnych tak dla posiadaczy praw, jak i użytkowników” • brak harmonizacji wyjątków • brak pewności co do długoterminowego kształtu wyjątków
 13. 15. Jaka regulacja na rzecz otwartości? Wobec niewystarczającej regulacji ustawowej.
 14. 16. Jaka regulacja na rzecz otwartości? Przejrzysta i dająca pewność. Rekonstruująca reguły domeny publicznej.
 15. 17. Nauka i edukacja cyfrowa • szeroka dystrybucja – zatarcie tradycyjnych granic instytucji • aktorzy inni niż aktorzy rynkowi i instytucje publiczne • „ sieci społeczne oparte na dzieleniu się” ( social sharing ) • cele nierynkowe – dostępność • działania z pominięciem tradycyjnych pośredników („fast track” • Wikipedia .
 16. 18. Regulacje alternatywne • funkcjonujące w ramach obowiązującego prawa • dobrowolne • mechanizmy prawne – ale także instytucjonalne i techniczne („Code is law”) • odpowiadające wymogom czasów cyfrowych – ewolucja systemu regulacji.
 17. 19. Otwarte deklaracje i mandaty BBB EU (FP7) Wellcome Trust National Institutes of Health Ponad 30 innych instytucji dających granty Harvard Deklaracja z Cape Town
 18. 20. Regulacje alternatywne Melanie Dulong de Rosnay • otwartość ekonomiczna – dostępne za darmo • otwartość techniczna – efektywne wykorzystanie przez ludzi oraz maszyny • otwartość prawna – swoboda wykorzystania, brak praw zastrzeżonych
 19. 21. Regulacje alternatywne 4 stopnie otwartości OZE 1. Brak otwartości 2. Otwarty dostęp 3. Pewne prawa zastrzeżone 4. W pełni otwarta publikacja – materiały dostępne w domenie publicznej (lub na wolnej licencji) Każdy krok redukuje część barier występujących w tradycyjnym modelu
 20. 22. Regulacje alternatywne Otwartość „mocna” i „słaba” („Read” - „Write”)
 21. 23. Jaka zapewnić „mocną” otwartość? Mechanizmy prawne
 22. 24. Otwarte licencje Licencje Creative Commons • „ Pewne prawa zastrzeżone” • Dobrowolna regulacja, swoboda zawierania umów. • Funkcjonuje w ramach obowiązującego systemu prawa autorskiego, jako jego uzupełnienie
 23. 25. Otwarte licencje Licencje Creative Commons • darmowe, standardowe i przejrzyste • dostępne w 50 jurysdykcjach oraz w wersji międzynarodowej • aktualizacja i harmonizacja licencji • ok. 200 mln utworów w 7 lat
 24. 26. Otwarte licencje Licencje Creative Commons • Różnorodne warunki licencyjne z myślą o różnorodnych kontekstach / użyciach
 25. 27. Otwarte licencje Licencje Creative Commons
 26. 28. Otwarte licencje Licencje Creative Commons
 27. 29. Otwarte licencje Licencje Creative Commons Domena publiczna Pewne prawa zastrzeżone
 28. 30. Otwarte licencje Licencje Creative Commons • Definicja „Free Cultural Works” - określenie zasad pełnej otwartości: - swoboda korzystania - swoboda studiowania / badania - swoboda tworzenia i dystrybucji kopii - swoboda wprowadzania zmian i ulepszeń
 29. 31. Otwarte licencje Creative Commons Zero • mechanizm zrzeczenia się praw autorskich (także praw chroniących bazy danych, prywatność, itd.) w zakresie możliwym w danej jurysdykcji • w przypadku niemożności zrzeczenia się – działa jak szeroko zakrojona licencja publiczna • rekonstrukcja domeny publicznej
 30. 32. Otwarte licencje Różne normy otwartości, wyrażane poprzez regulacje, obowiązują w różnych środowiskach – różnice pomiędzy otwartą edukacją, otwarty dostępem do czasopism naukowych, dostępem do danych, itd. Rosnące przeświadczenie, że niezbędna jest pełna otwartość.
 31. 33. “ nowe modele udostępniania dzieł, choć niepozbawiające znaczenia przepisów prawa autorskiego, wpłyną na ich modyfikację i interpretację. Chodzi tu o zmiany łagodzące rygoryzm ochrony interesów twórców i producentów” prof. prof. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz
 32. 34. Bariery dla otwartości • Niska świadomość – niezrozumienie otwartości • Bariery techniczne – brak standardów • Bariery regulacyjne
 33. 35. Rekomendacje Polityka państwa powinna wdrażać oraz wspierać wdrażanie przez inne podmioty wszelkich form dobrowolnej regulacji na rzecz domeny publicznej.
 34. 36. Dziękuję. [email_address] http://creativecommons.pl

×