Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja IKP, wykład drugi

 • Login to see the comments

Prezentacja IKP, wykład drugi

 1. 1. Podstawy ochrony własności intelektualnej. Wykład drugi. Alek Tarkowski
 2. 2. Technologie + młodzież (potencjał kreatywny)
 3. 3. Prawo autorskie – wczoraj ●wysokie koszty kopiowania ●produkcja kultury i wiedzy ograniczona do profesjonalistów ●prawo autorskie jako mechanizm regulujący wewnątrz wąskiej sfery
 4. 4. Prawo autorskie – dzisiaj ●okres zmiany paradygmatu ●nadal silny paradygmat “wąski” ●technologia jako czynnik poszerzający sferę oddziaływania praw autorskich
 5. 5. Prawo autorskie – dzisiaj ●wszechobecność kopii i czynności kopiowania ●demokratyzacja zdolności produkcji wiedzy / kultury ●prawo autorskie jako kluczowy mechanizm
 6. 6. Archiwa obywatelskie... ●Archiwum dzienników lotów z II Wojny Światowej ●Public Resource Org ●Masowa konsumpcja kultury masowej ●0xdb
 7. 7. ...archiwa pirackie ●Nostalgia Music Forum ●Silent Library Project ●Rumuńskie archiwum flmowe na IRC
 8. 8. “Nikt nie może zrobić Disneyowi tego, co Disney zrobił braciom Grimm”
 9. 9. “Nikt nie może zrobić Wajdzie tego, co Wajda zrobił Panu Tadeuszowi”
 10. 10. Susan Meiselas
 11. 11. Joy Garnett
 12. 12. Brak praw zastrzeżonych.
 13. 13. Pewne prawa zastrzeżone.
 14. 14. CC oferuje wolne licencje dla twórczości wszelkiego rodzaju
 15. 15. Licencje CC ●darmowe ●standardowe ●różnorodne ●human/lawyer/machine readable ●kompatybilne w skali międzynarodowej
 16. 16. a

×