Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prawo autorskie i licencje Creative Commons w projekcie "Dane po warszawsku"

664 views

Published on

Prezentacja przedstawiona podczas webinarium "Prawo autorskie i licencje Creative Commons", które odbyło się 19 lutego 2015 roku. Webinarium zostało zorganizowane w ramach projektu "Dane po warszawsku" (http://danepowarszawsku.pl/).

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Prawo autorskie i licencje Creative Commons w projekcie "Dane po warszawsku"

 1. 1. Dokument udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. http://creativecommons.org/licences/by/3.0/pl/ Prawo autorskie i licencje Creative Commons
 2. 2. Dlaczego musimy troszczyć się o prawa autorskie?
 3. 3. 1. Interes publiczny i prawa użytkowników treści 2. Praktyka komunikacji, publikowania i korzystania z treści
 4. 4. Trendy
 5. 5. Otwartość?
 6. 6. Otwartość: Dostępność treści + Swobody korzystania (z pomocą technologii cyfrowych)
 7. 7. Jaki zakres i zasięg otwartości?
 8. 8. Po co nam otwartość? „Nie wiemy do końca, co z tym zrobić, ale mamy za to pewność, że coś jest na rzeczy, więc chcemy podzielić się z innymi i zobaczyć, co oni potra'ą z tym zrobić”
 9. 9. Rodzaje otwartości • otwartość ekonomiczna – dostępne za darmo • otwartość techniczna – dostępność plików, formatów (w Sieci) • otwartość prawna – swoboda wykorzystania, brak praw zastrzeżonych
 10. 10. Po co troszczyć się o prawo? (Wystarczy wrzucić plik do Sieci…)
 11. 11. Dostępność online nie oznacza dostępności prawnej.
 12. 12. Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: © ) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. W Polsce: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 13. 13. Przedmiot prawa autorskiego “każdy przejaw działalności twórczej” (także program komputerowy) “wyłącznie sposób wyrażenia” “Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia” “niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności” A co z materiałami urzędowymi? A co z danymi?
 14. 14. Podmiot prawa autorskiego “Prawo autorskie przysługuje twórcy” “pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe” „instytucja naukowa może korzystać z utworu, udostępniać osobom trzecim, przysługuje jej prawo pierwokupu”
 15. 15. Przejście praw majątkowych Dwa rodzaje umów: 1) przeniesienie praw 2) licencja – umowa o korzystanie z utworu. Umowa obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione; nie obejmuje przyszłych pól eksploatacji ani przyszłych utworów twórcy. Licencje mogą być wyłączne / niewyłączne, na czas określony i nieokreślony Istnieją licencje domniemane.

×