Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otwarte zasoby edukacyjne i wiedzy. Infrastruktura publiczna XXI wieku.

843 views

Published on

Prezentacja nt. otwartości i otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), przedstawiona w trakcie wspólnego posiedzenia Rady Informatyzacji Edukacji przy MEN oraz Rady Informatyzacji przy MAiC, 26 kwietnia 2012 roku.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Otwarte zasoby edukacyjne i wiedzy. Infrastruktura publiczna XXI wieku.

 1. 1. Otwarte zasoby edukacyjne i wiedzyInfrastruktura publiczna XXI w. Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski Posiedzenie RIE / RI, 26.04.2012Fot. minciusodas@Flickr, CC BY / krój Pfennig: http://openfontlibrary.org/en/font/pfennig
 2. 2. KontekstOtwarte modeleudostępniania zasobów są od10-20 lat nasilającym siętrendem w nauce, edukacji ikulturze
 3. 3. KontekstBank Światowy - Strategia OpenAccess“Szerokie udostępnienie naszychzasobów pozwoli innym znaleźćrozwiązania dla największychglobalnych problemów”
 4. 4. KontekstWellcome Trust (UK): polityka OpenAccess dla grantobiorców:“maksymalna dystrybucja wynikówbadań … wspiera bogatą kulturębadawczą”
 5. 5. KontekstUSA: $2mld na otwarte zasobyedukacyjne dla koledży: otwartezasoby mają “poszerzyć szanseedukacyjne … umożliwiając dostępdo edukacji pozwalającej nawejście / powrót na rynek”
 6. 6. Szansa czyzagrożenie?
 7. 7. Po co tworzyć OZE?•  Dostępność oznacza przejrzystość, zwiększa jakość zasobów•  Tworzenie zasobów elementem rozwoju zawodowego nauczycieli•  Optymalizacja wydatkowania środków budżetowych•  Przetwarzanie zasobów angażuje uczniów(UNESCO-COL GUIDELINES FOR OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) INHIGHER EDUCATION)
 8. 8. Co umożliwią w Polsce OZE?•  Środowisko nauczycielskie wokół tworzenia zasobów•  Zaangażowanie uczniów współtworzących zasób•  Innowacje edukacyjne (także komercyjne) na bazie zasobu publicznego•  Redukcję kosztów uczenia się•  Wykorzystanie zasobów poza systemem edukacji formalnej
 9. 9. Rola zasobów i usług publicznych-koegzystencja z rynkiem•  Transport miejski – taksówki•  Szkoły publiczne – szkoły prywatne•  Telewizja publiczna – stacje prywatne
 10. 10. Otwarte zasoby publicznewspółwystępują z ofertąkomercyjną – dodatkowoumożliwiając generowaniewartości dodanej na ichpodstawie
 11. 11. Potencjał ekonomicznywykorzystania OZERaport Vickery’ego:Publiczne zasoby edukacyjne, naukowe ikulturowe, udostępnione publicznie,posiadają potencjał wykorzystaniarynkowego i nie-rynkowego, i służąprodukcji produktów komercyjnych
 12. 12. Jak zarabiać na otwartychzasobach?Firma Red Hat – spółkagiełdowa o wartościszacowanej na $11mld
 13. 13. Kluczowerozróżnienie:Zasoby – usługiSurowce – dobraprzetworzone
 14. 14. (Za co są wynagradzaninauczyciele – zaświadczenie usługedukacyjnych czytworzenie zasobów?)
 15. 15. Otwarte zasoby edukacyjne są jakmleko. Ktoś musi je produkować,sprzedawać, podawać wkawiarniach i produkować ser (zktórego ktoś potem pieczesernik).
 16. 16. Śmierć rynku podręczników?
 17. 17. Czy należy:•  zakazać udostępniania w Sieci lektur z domeny publicznej•  zamknąć biblioteki publiczne
 18. 18. Śmierć rynku podręczników?Na szczęście nie.•  Stopniowy proces adopcji nowych zasobów / stopniowa zmiana edukacyjna•  Potencjał współistnienia zasobów (podręczniki / materiały dodatkowe)
 19. 19. Instytucje publiczne powinnykierować się kategorią dobrawspólnego
 20. 20. Dobro wspólne•  Nie oznacza komunizmu•  Dobro publiczne to kategoria ekonomiczna – typ dóbr•  Także “rzecz pospolita”•  Dzięki technologiom cyfrowym dobro wspólne generuje dodaną wartość społeczną i ekonomiczną.
 21. 21. Potencjał zasobów będącychdobrem wspólnym: Tim Berners-Lee i sieć World Wide Web(wyobraźmy sobie rozwój Sieci wwarunkach płacenia opłat zakażde wykorzystanie HTML)
 22. 22. KonkurencjaStanford, Peter Norvig and SebastianThrun, “Introduction to ArtificialIntelligence”:160 000 studentów, 23 000 ukończyłokurs (190 krajów)
 23. 23. KonkurencjaKhan Academy:3000 filmów3,5mln użytkownikówmiesięcznie
 24. 24. Społeczeństwo cyfrowepotrzebuje wspólnejniematerialnejinfrastruktury dóbrpublicznych.
 25. 25. Polska racja stanu wodniesieniu do dostępnościzasobów:Nie stać nas na zamknięciesię na otwartość.
 26. 26. Dziękuję. (cc) Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski pewne prawa zastrzeżone. Prezentacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

×