Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarinavilloja_Avoine Oy_ Tarinallistamisen Startti_Tarinakone 2017_Asiakaskokemus

1,488 views

Published on

Keskustelin Avoine Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Heikkilän kanssa heille toteuttamastani tarinallistamisen startista: tarinatyöpajasta, ydintarinasta ja tarinallistamisen lähtökohdista. Toteutan yhdessä Viestintä-Pirittan kanssa järjestöille tarinallistamiseen liittyvän tehopäivän 9.5.2017 Helsingissä. Lue lisää: bit.ly/tarinapaivaK17

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tarinavilloja_Avoine Oy_ Tarinallistamisen Startti_Tarinakone 2017_Asiakaskokemus

 1. 1. Tarinavilloja Avoine Oy tarinallistamisen startti 2017
 2. 2. ”Tarinallistaminen  ei  ole  yrityksen  oman  tarinan     kertomista,  vaan  asiakkaan  palvelemista   elämyksellisemmin  ja  inhimillisemmin  ero6uvan   tarinakokemuksen  avulla.  ”     -­‐  Anne  Kalliomäki,  tarinallistaja  –      
 3. 3. Saammeko esitellä asiakkaamme
 4. 4. Avoine Oy Perustettu: 2005 Työntekijöitä: 25 Sijainti: Helsinki Liikevaihto: n. 2.800.000 EUR Toimiala: Digitaaliset viestinnän ja toiminnanohjauksen ratkaisut järjestöille Kohderyhmät:Valtakunnalliset järjestöt ja paikallisyhdistykset Olemme  Suomen  1.   järjestöjen  sähköisten   palvelujen  tarjoaja.  
 5. 5. ”Olimme lanseeraamassa uutta palvelukonseptia, eli menossa oli iso muutos, jonka johtamiseen ajattelin, että löydän apua tarinan kautta. ” - Tuomo Heikkilä, toimitusjohtaja, Avoine Oy-
 6. 6. Mistä kaikki alkoi?
 7. 7. Tuomo  o>  minuun  yhtey@ä   keväällä  2014,  samoihin   aikoihin  kun  kirjani   Tarinallistaminen  julkaisDin.     Anne  Kalliomäki,  yri@äjä  &  tarinallistaja,  Tarinakone      
 8. 8. Rakennamme  Avoinelle  henkilöstöä  innostavaa     ja  asiakkaita  puhu@elevaa  tarinaa.       Koen,  e@ä  tarvitsemme  tarinan  rakentamiseen   ulkopuolista  osaamista  ja  näkemystä.   TUOMON  EMAIL  2014/  TOUKOKUU   Tuomo  Heikkilä,  toimitusjohtaja,    Avoine  
 9. 9. Tavoitteet
 10. 10. Tarinallistamisen   tavoi@eet   •  Lisäarvoa  ero@uvalla              asiakaskokemuksella   •   Uuden    palvelukonsepDn                  viesDnnän  kehi@äminen                tarinallistamisen  avulla     •   Yrityksen  sisällä  punaisen                        langan  löytäminen  kaiken                tekemisen  tueksi  ja  tätä                kau@a  asiakkaan  suuntaan                      palvelun  laadun  ja                asiakaskokemuksen              parantaminen.   •   Sisäisiin  prosesseihin                    tarinan  kau@a  rakenne@a  ja                    muotoa  helpo@amaan                    arkea.       Kuva:  Avoine  Oy  
 11. 11. Haastattelin Tuomoa yhteistyöstämme helmikuussa 2017
 12. 12. Mitä  ajatuksia  tarinallistaminen   ensin  herä>?    
 13. 13. Tarinallistaminen tuntui aluksi hirveän hähmäiseltä, vaikeasti sovellettavalta omaan liiketoimintaan.
 14. 14. Tuo  on  melko  tavallista,  lisäksi   tarinallistamista  ja  tarinankerrontaa  ei  vielä   eroteta  toisistaan.  Kestää  hetken,  e@ä  hiffaa   tämän  kokonaisvaltaisen  tarinallistamisen   eli  tarinan  kau@a  muotoilemisen    idean.    
 15. 15. Pidin  Avoinessa  teille  tarinatyöpajan  ja  si@en   tehDin  ydintarinan  versio  ja  tarinallistamisen   lähtökohDa.  Oliko  jotain  mikä  yllä>?    
 16. 16. Minusta  oli  yllä@ävää,  e@ä  meille  tärkeistä   asioista  -­‐    mitä  olemme  ja  mitä  arvostamme  -­‐   pystyi  rakentamaan  maailman,  johon  eri  osaset   istuivat.    
 17. 17. KeskustelDin  paljon  teidän   asiakkaista,  ja  siitä,  mikä  on   Avoinen  ”miksi”  ja  ”merkitys”.      
 18. 18. Paja  oli  mukava  kokemus.  Minusta  parasta   siinä  oli,  e@ä  olit  tehnyt  vahvat  pohjatyöt   haasta@elujemme  pohjalta.       Perehdyit  hyvin  Dlanteeseemme  ja  teit   tämän  pohjalta  selkeän  ehdotuksen   Stooripuun  muotoon.      
 19. 19. Jos  olisin  silloin  ymmärtänyt  mitä  ollaan  isossa   kuvassa  tekemässä,  olisin  osallistanut  vielä   laajemman  osan  henkilöstöä.  Nyt  tarinan   levi@äminen  on  tapahtunut  pienissä  erissä;  se   olisi  voinut  olla  systemaa>sempaa.    
 20. 20. Yllä>kö  tarinan  synny@ämisessä  myös   fikDon  käy@ö?  Se  herä@ää  yleensä   monenlaisia  tunteita..  samoin  kuin   vertauskuvien  käy@äminen,  etenkin   leikkimielisesD.    
 21. 21. Yllä>!  Tuntui  aivan  liian  leikkisältä   insinööri-­‐ihmiselle,  mu@a  nyt  olen   ostanut  ajatuksen  täysin  :)  
 22. 22. Otteita AVOINEN ydintarinasta
 23. 23. Järjestötoimijan  meressä  au0aa  Delfiini  Oiva.     Meri  muu@uu  koko  ajan.  Sillä  on  omat  tyynet  hetkensä  ja  myrskynsä,  sen  värit  vaihtuvat   sään  ja  olosuhteiden  mukaan.  Meri  on  kaunis  mu@a  arvaamaton.  Se  pitää  sisällään   monta  tuntematonta  asiaa,  joiden  hallitsemiseen  tarvitaan  sekä  vanhoja  hyväksi   havai@uja  keinoja  sekä  alaD  muu@uvia  uusia  keinoja.       Tämä  meri  on  järjestötoimijan  meri,  elämä  täynnä  erilaisia  muutoksia.     Tässä  meressä  asuu  Avoine  Oy:n  oma  delfiini  Oiva.  Taitava  ja  vahva  uimari  Oiva  hallitsee   meren  pohjia  myöten,  mu@a  tuntee  myös  meren  pinnanpäällisen  maailman.       Kuva:  Avoine  Oy  
 24. 24. Delfiinit  tunnetaan  merimiesten  suojelijoina  ja  onnen  tuojina.  Oiva  Delfiini  on  järjestö-­‐ toimijoiden  suojelija  ja  avoimen  vaiku@amisen  vaalija.       Kuten  delfiineillä  yleensä,  on  myös  Oivalla  hallussaan  paljon  viisau@a.  Oivalla  on  myös   loistavat  aisDt  ja  vaistot.  Harva  pystyy  syvien  merien  kaikuluotaukseen,  mu@a  Oivalla  on  tuo   taito.     Delfiini  Oiva  tahtoo  au@aa  jokaista  järjestötoimijaa  kesy@ämään  oman  merensä,  hallitsemaan   sen  tuulet,  tyrskyt  ja  erilaiset  kohtaamiset.   Kuva:  Avoine  Oy  
 25. 25. Oiva  kuuluu  delfiinien  uhanalaiseen  lajiin,  ja  ymmärtää  siksi   hyvin  myös  pientä  ja  heikossa  asemassa  olevaa.       Oikeudenmukainen  Oiva  näkee  ja  kuulee  pienenkin  toimijan   toiveet.    
 26. 26. Meri  on  suuri  yhteisö,  johon  kaikille  on  mahdollisuus  kuulua  ja  vaiku@aa  mu@a  tämä  vaaDi   kommunikaaDota  ja  siinä  Oiva  delfiini  tulee  avuksi.  Oiva  pitää  siitä,  e@ä  maailmassa  on   erilaisia  ääniä.  Sen  sininen  turkoosi  värikin  on  ilmaisun  vapauden  väri.  Oivalle  se,  e@ä  erilaiset   äänet  pääsevät  esiin,  on  tärkeää.       Se  on  Avoinen  oma  Oiva  delfiini  au@amassa  jokaista  järjestötoimijaa  onnistumaan.    
 27. 27. Mikä  sai  sinut  ostamaan  ajatuksen?  
 28. 28. Se,  e@ä  ihmiset  ostavat  sen.   Miten  tuo  on  näkynyt?   Tarkoitan,  e@ä  leikkisyys  on  lähesty@ävyy@ä     ja  se  istuu  hyvin.  
 29. 29. Kiinnostava  matka,  ennakkoluuloista   siihen,  e@ä  näet  hyödyt.  Kerro  vielä  lisää   tuosta?    
 30. 30. Vaikkapa  viime  syksyllä  järjesDmme  seminaarin,  josta   kerroimme  tarinallisesD.  Myös  paikka  oli  vali@u     tukemaan  tarinaa.     Yksi  ilmentymä  on  ollut  asiakasviesDntä  ja  markkinoinD-­‐ materiaali:  käytämme  tarinaamme  lii@yvää  kuvastoa     esim.  tapahtumien  viesDnnässä.       Jokin  esimerkki?  
 31. 31. Se,  e@ä  tarina  toimii,  näkyy  myös   henkilöstön  kommenteissa.  ErityisesD   Oivaan  on  alkanut  muodostumaan  jo   hieman  suhde@a.  Toki  tässä  on  meillä   vielä  paljon  syvenne@ävää.  Palaute  on   joka  tapauksessa  ollut  posiDivista.      
 32. 32. Olit  kuunnellut  hyvin  sitä  mitä  tavoi@elimme  ja   onnistunut  kirjoi@amaan  sen  tarinan  muotoon.  Pidin   ostajana  erityisesD  siitä,  e@ä  tarjosit  meille  valmista     ja  osasit  au@aa  meidät  yli  "mikä  ju@u  tää  nyt  on”    –vaiheesta.   Työpajan  jälkeen  toimiDn  teille  ydintarinan   version,  jota  muistaakseni  jonkin  verran   muoka>in,  ja  sen  lisäksi  oli  kooste   tarinallistamisen  käytäntöön  viemisestä.  Mitä   mieltä  olit  ydintarinasta  ja  omasta  työstäni  sen   osalta?  
 33. 33. Tämä  oli  meille  ajankäytöllisesD   yllä@ävän  pieni  ju@u.  Jopa  niin  pieni,   e@ä  vasta  jälkeenpäin  olen  tajunnut,   kuinka  hyvä  lopputulos  oli.    
 34. 34. Ensin  uu@a  tarinaa  sovelle>in  uu@a     verkkopalvelun  uudistukseen.  Tässä  hae>in   visuaalisia  tarinaan  istuvia  elemen@ejä.     Tätä  kau@a  oli  myös  helppo  esitellä   henkilöstölle  hahmot  ja  teema.    
 35. 35. Niinpä.  Teidän  uusi  palvelukonsepD  SENSE  oli   tulossa  ulos,  ja  kiteyDmme  tarinan  kau@a   paljon  SENSEen  lii@yviä  elemen@ejä,  juuri  sen   osalta  millainen  olento  Oiva  Delfiini  on  jne.    
 36. 36. Kyllä,  juuri  näin!   Tarinallistamisessa  olennaista  on  se,  e@ä  toimintaa   todella  muutetaan  tarinalliseen  muotoon.  Silloin   kyseessä  ei  ole  enää  pelkästään  ”brändi  merkkinä”,   vaan    asiakaskokemus,  tunniste@u  tarina,  joka     elää  ja  kehi@yy  asiakkaiden  mukana.    
 37. 37. Nyt  kun  aja@elen,  on  ihan  luonnollista,  e@ä   toimme  tarinaelemen@ejä  viesDntäämme  ja   tekemiseen  lisää  hitaasD.       Tarina  alkaa  elää  vasta  ajan  kuluessa.    
 38. 38. Olennaista  ja  mielenkiintoista  tässä  on  se,   e@ä  pidän  tätä  prosessia  näin  pari  vuo@a   taaksepäin  katso@una  huoma@avasD   arvokkaampana  NYT  kuin  mitä  ymmärsin   sen  olevan  silloin  aikoinaan.  
 39. 39. Olen  alkanut  käytännön  kau@a  ymmärtämään,   e@ä  tarina  luo  henkeä  ja  on  tätä  kau@a  ihan   konkree>nen  johtamisen  ja  suuntaamisen  väline.   Hähmäisyyden  ja  päälleliimaamisen  Dlalle  on   tullut  kokemus  siitä,  e@ä  tällä  on  aitoa   vipuvaikutusta!  
 40. 40. Jos  nyt  kirjaisit  3  suurinta  hyötyä  teille   tarinallistamisesta,  mitkä  ne  olisivat?      
 41. 41. 1.  Samaistu@avuuden  lisääminen  yritykseen   sekä  henkilöstön  e@ä  asiakkaiden  osalta.    
 42. 42. 2.  Lähesty@ävä,  helposD  muiste@ava  ja   hahmote@ava  tapa  nivoa  yhteen  arvoista,   tavoi@eista  ja  suunnasta  muodostuva   kokonaisuus.  
 43. 43. 3.  ViesDnnän  suunni@elu  on  helpo@unut.  
 44. 44. Ote AVOINEN Tarinallistamisen lähtökohdista
 45. 45. Projekteissa         Oiva  delfiinin  tyyli  luoda  uu@a,  ”synnytetään”  kuten   delfiinit,  muodostetaan  suojaava  porukka  projekDn   ympärille  ja  pidetään  huolta  projekDen  eri  osa-­‐alueista,       Oiva  on  hyvä  kommunikoija  ja  siksi  Sensen  palveluissakin   ollaan  akDivisesD  asiakkaaseen  yhteyksissä,  Sense  tekee   sen  mitä  lupaa.    
 46. 46.  Asiakastutkimukset       Myös  palau@een  keräämisessä  omilta  asiakkailta,  voidaan   hyödyntää  Oivan  aisDmiseen  lii@yvää  symboliikkaa,  Oiva   haluaa  Detää  mitä  mieDt  pintasi  alla,  toimivatko  palvelut?   Tavoitatko  oman  järjestösi  toimijat?       Ja  toisaalta  voidaan  toteu@aa  asiakkaan  asiakkaille   suunna@uja  Dedusteluja.  Tämä  palvelu  voidaan   tuo@eistaa       ”Oivan  missä  menet  järjestötoimija?”-­‐ kaikuluotauspalveluksi.    
 47. 47. Avoinen  blogissa/tai  ajankohtaista  palstalla       voidaan  kehystää  asioiden  kertomista  tarinalla  eli   hyödynnetään  Oiva  delfiinin  kuvaa  ja  kerrotaan,  e@ä  Oiva   hakenut  uusinta  Detoa  pinnan  alta,  mitä  uu@a  on  tulossa.       Visuaalisena  elemen>nä  näissä  voisi  hyödyntää  esim.   meritähDä.       Mikä  on  tähDju@u  juuri  nyt?  Oiva  katsoi  horison>in,  ja   kertoo  nyt  miltä  iso  kuva  näy@ää  järjestötoimijan   näkökulmasta.    
 48. 48. Isoin  oivallus  tai  muutos  minulle  oli  se,  e@ä   aluksi  homma  tuntui  päälleliimatulta     ja  jotenkin  meidän  bisnestä  ajatellen  liian   köykäiseltä.       Vasta  kun  olen  huomannut,  e@ä  ihmiset  pitävät   tarinallisista  elementeistä,  olen  alkanut   ymmärtää  e@ä  tämähän  on  leikkisyydestään   huolima@a  kova  ju@u.    
 49. 49. Suosittelisitko Tarinakonetta?
 50. 50. Ehdo@omasD.  Osaat  tämän  homman.       Minusta  kaikkein  parasta  tekemisessäsi  oli  se,   e@ä  osasit  luoda  "kuivista  aineksista"  elävän   tarinan  ja  ohjasit  meitä  alkuun  tämän   soveltamisessa  käytännössä.      
 51. 51.  Olen  Seppälän  Piri@an  kanssa  järjestämässä   9.5.2017    tarinallistamisen    tehopäivää   järjestötoimijoille.  Tässä  päivässä  jokainen   järjestö  pääsee  työstämään  omaa  tarinaansa  ja   sitä  miten  viedä  tarina  eri  kanaviin.    
 52. 52. bit.ly/tarinapaivaK17  
 53. 53. Miksi  järjestöjen  kanna@aisi  tarinallistaa?   Tai  ylipäätään  edes  kiinnostua  tutustumaan   tarinallistamisen  mahdollisuuksiin?  
 54. 54. Tarinallistaminen  on  järjestölle  erityinen   mahdollisuus,  koska  järjestön  toiminta   saa@aa  olla  hyvinkin  abstrakDa.  Tarina   mahdollistaa  käsi@eellisen  muuntamisen   kokemukseksi.    
 55. 55. Kannustaisin  lähtemään  mukaan   avoimesD  ja  luo@amaan  rohkeasD  siihen,   e@ä  tarinallistamisesta  saa  kyllä  kiinni,   kunhan  lähtee  kokeilemaan.    
 56. 56. Luulen,  e@ä  osalle  meistä  tämä  on   luonnollisempaa  kuin  toisille;  kannustan   siis  erityisesD  niitä,  jotka  kokevat  tämän   vieraaksi,  lähtemään  mukaan.  
 57. 57. Tekisi  mieli  sanoa,  e@ä  tarina  on   järjestölle  elinehto,  sillä  siihen  Divistyy   järjestön  "taivas",  jonka  voi  tuoda   arkeen  tekoina.  Tarina  luo  konteksDn   arjen  teoille.    
 58. 58. bit.ly/tarinapaivaK17  
 59. 59. Lue myös Annen kirjoittama ja Talentumin julkaisema kirja TARINALLISTAMINEN Palvelukokemuksen punainen lanka Lammas tuottaa villoja, Tarinakone asiakkailleen punaisia lankoja! Joko sinä tarinallistat yrityksesi palvelusta erottuvia kokemuksia? Tarinallistamisen vinkkejä facebook.com/Tarinakone @Tarinakone ja #tarinallistaminen   Seuraa punaista lankaa. Löydät tarinallistaja Annen sekä firman pomon Tarinalampaan Tampereen Mediapoliksesta Tohlopista. Tutustutaan: anne@tarinakone.fi Soitellaan: 040 537 1939 Lisätietoja: www.tarinakone.fi

×