Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lankava Oy palvelukokemuksen tarinallistaminen Tarinakone 2015

2,777 views

Published on

Tarinavilloja! Saammeko esitellä asiakkaamme Lankava Oy:n palvelukokemuksen tarinallistamisen? Tarinakone on tarinallistamisen eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun asiantuntija. Autamme asiakkaitamme erottumaan ja luomaan kokonaisvaltaisesti parempia palvelukokemuksia! Lisätietoja: http://www.tarinakone.fi/

Published in: Business
 • Login to see the comments

Lankava Oy palvelukokemuksen tarinallistaminen Tarinakone 2015

 1. 1. Tarinavilloja! Lankava&Oy:n&palvelukokemuksen&& tarinallistaminen&
 2. 2. Saammeko esitellä asiakkaamme
 3. 3. Lankava&Oy& Peruste5u:&1925& Työntekijöitä:&13&henkilöä& Liikevaihto:&n.&3.000.000&EUR& Toimiala:&&KudontaG&ja&neulelankojen&ja& matonkuteiden&maahantuonH,&tukkukauppa&ja& vähi5äismyynH&& Kohderyhmät:&Kulu5ajat&ja&jälleenmyyjät& MyynHverkosto:&Myymälä&Kauhavalla,&jälleenmyyjiä& Suomessa,&Ruotsissa&ja&Saksassa.&Lisäksi&asiakkaita& muissa&Euroopan&maissa&Australiassa,&Japanissa&ja& USAssa.&Lisäksi&verkkokaupat&Suomessa&ja& Ruotsissa.&
 4. 4. Kesällä&2014&Kauhavan&KangasGAi5a&vaihtoi& nimensä&Lankavaksi&ja&käynnisH&brändiuudistuksen.& ”Tämän päivän Lankava on värikäs ja innostava lankamaailma, joka uudistuu, ideoi ja innostaa.” G&KirsH&Karppinen,&toimitusjohtaja,&Lankava&Oy&G&
 5. 5. Mistä kaikki alkoi?
 6. 6. ”Olimme törmänneet monissa eri yhteyksissä jo useasti yritystarinoihin. Koulutustilaisuus Framilla Seinäjoella toi Tarinakoneen juuri sopivaan aikaan tietoisuuteemme. Ja koska olimme juuri vaihtamassa yrityksen nimeä ja tekemässä yrityksellemme uutta ilmettä tuntui, että myös tämä sopii meille hyvin.”! ! - Kirsti Karppinen, toimitusjohtaja, Lankava Oy -
 7. 7. Tavoitteet
 8. 8. Tarinallistamisen& tavoi5eet& •  Ero5uminen&persoonallisella&tyylillä& •  Lisäarvoa&asiakaskokemuksella& •  Elämyksellisyy5ä&myymälän&ja&verkon& puolelle& •  Juonellisuu5a&eri&kanavien&välille& •  Pitkän&historian&omaavan&brändin& ominaisuudet&paremmin&käy5öön& myynnin&edistämisessä&
 9. 9. Stooripuu menetelmä
 10. 10. Stooripuun&avulla&tunnistetaan& yrityksen&tarinaelemenHt& liiketoimintaG&asiakasG&ja& arvolähtöisesH.&&
 11. 11. Oksisssa&kasvavat& tarinaelemenHt&& Stooripuun&juuriin&kirjataan&HmanHt&eli&& vastaukset&kysymyksiin:& •  Miksi&yritys&on&olemassa?& •  Mikä&on&yrityksen&merkitys&asiakkaan& elämälle?& •  Mitä&tunne5a&ja&muutosta&tarjotaan?& Runkoon&kirjataan&pääkohderyhmä&ja&sen& ympärille&tuo5eet&ja&palvelut.&
 12. 12. ”Lankavan tarinallistamisessa hyödynnettiin melko paljon elementtejä historiasta. Historia on kuitenkin vain yksi elementti ydintarinan rakentamisessa. Yrityksen historialla eli ns. taustatarinalla ei aina välttämättä ole roolia yrityksen ydintarinassa. Lankavan tapauksessa ainutlaatuinen ja pitkä historia katsottiin kuitenkin merkittäväksi osaksi yrityksen brändiä.” !"Anne&Kalliomäki,&tarinallistaja&G&
 13. 13. ”Yllättävää oli, että tarinat sopivat meillä niin moneen eri kanavaan. Ensimmäinen tapaamiskerta avasi oikein kunnolla silmät kuinka monenlaista toimintaa tarinat voivat tukea.” ! G&KirsH&Karppinen,&toimitusjohtaja,&Lankava&Oy&G -
 14. 14. Kenen näkökulmasta tarinaa tehdään?
 15. 15. ”Lyylin-roolin tulisi muodostua luontevaksi, se ei saa olla liian päällekäyvä ja hahmon tyyli tulisi miettiä tarkkaan istuvaksi Lankavalle ja sen kohderyhmälle.” !"Satu&Aaltonen,&muotoilupäällikkö,&Muova&G"
 16. 16. Asiakkaan&näköistä& tarinaa& Oli&tehtävä&valintoja&näkökulman&ja& tyylilajin&osalta,&jo5a&ne&palvelevat& yrityksen&erilaisia&asiakasryhmiä,& kulu5ajaGasiakkaita&ja&jälleenmyyjiä.& Lisäksi&myös&kansainvälinen&kauppa&oli& huomioitava.&&Tarinan&on&puhuteltava& tunteen&tasolla.&&
 17. 17. ”Yrityksen perustajan hyödyntäminen ydintarinan Lyyli hahmossa oli hyvä idea. Lyyli nimenä jo sopii meidän alalle, koska suurin osa asiakkaistamme on naisia eli lyylejä!”! ! G&KirsH&Karppinen,&toimitusjohtaja,&Lankava&Oy&G&
 18. 18. Lankavan ydintarina
 19. 19. Palvelua&Lyylin&tyylillä& Yrityksen&perustaja&Lyylin&pohjalta& lähdeSin&rakentamaan&fikHivistä&LyyliG hahmoa.&& HaluSin&rakentaa&tomera&ja&suora,&mu5a& sydämellinen&asiakaspalvelija,&joka& edelleen&muistu5aa&alkuperäisen&Lyylin& Hnkimä5ömästä&tyylistä&ja&tuo&esiin& Lankavan&arvot.&
 20. 20. Kun Lyyli asteli Etelä-Pohjanmaalle, näki hän pellot, jotka olivat laakeita kuin valtameret. Koivukujilla kimmelsivät talvisin timantit, ojien kevätpuroissa virtasi kirkas ja uudistava vesi. Loppukesän keltainen vilja lainehti ja taivas kaartui suurena maiseman ylle, antaen Lyylillekin voimaa suuriin visioihin ja aina uusiin ideoihin. OTE LANKAVAN OMASTA YDINTARINASTA
 21. 21. Pian Lyyli perustikin muutaman muun voimanaisen kanssa yrityksen, Kauhavan Kangas-Aitan, joka nykyään tunnetaan nimellä Lankava Oy. Lankakerät lähtivät liikkeelle. Kangaspuut kolisivat, kun naiset ympäri pohjanmaata ja kauempaakin kutoivat. Lyylillä oli sydän paikallaan, varsinkin naisten elämänlaatua Lyyli halusi parantaa. OTE LANKAVAN OMASTA YDINTARINASTA
 22. 22. Lankakerät vierivät lakeuksille, lakeuksien yli. Lankoja, eri värisiä, eri paksuisia, puuvillasta, mohairista, kalalankoja, juuttinaruja, pellavaa, moppilankoja, matonkuteita, sukkalankoja.. kuin viljavat pellot, syntyivät uudet lankaideat. Langat pyörivät, ja pyörivät läpi päivien, läpi kuukausien ja vuosien. Ja lankojen lisäksi asiakkaiden luo alkoi matkata myös neulontavälineitä. OTE LANKAVAN OMASTA YDINTARINASTA
 23. 23. Lakeuden&laajuus&ja&Lankavan&runsas& valikoima&rinnasteSin&ydintarinassa& toisiinsa.&&
 24. 24. Yhä edelleen langat kierivät täältä Lankavasta asiakkaiden luokse. Lyylikin oli aina valmis kokeilemaan uutta, siihen rohkaisemme. Kierimme aina lankakerän verran edellä aikaamme. Perinteitä unohtamatta! OTE LANKAVAN OMASTA YDINTARINASTA
 25. 25. Lankavan Lyylin liikkeelle laittamat vierivät lankakerät eivät jämähdä, vaan etsivät aina uusia tapoja toteuttaa luovia ideoitasi, mukana vuoden kiertokulussa, uusissa virtauksissa. Lakeudelta sinua tervehtivät iloiset Lankavan Lyylit! OTE LANKAVAN OMASTA YDINTARINASTA
 26. 26. Fiktiota elämystä luomaan
 27. 27. ”Aluksi ajattelin, että kaikki pitää olla totta! Fiktio oli hyvä lisä vaikka huomaa, että sitä ei oikein kaikki helposti hyväksy.”& ! - Kirsti Karppinen, toimitusjohtaja, Lankava Oy -
 28. 28. ”Lyyli-hahmo on kiva, hän mahdollistaa keveällä tavalla tulevaisuuden ja historian yhteen kietomisen. Lankavallahan voisi olla esimerkiksi oma Lyyli-bloggari.” ! - Satu Aaltonen, muotoilupäällikkö, Muova -
 29. 29. Tarina asiakkaan koettavaksi
 30. 30. ”Koen tärkeänä sen, että ydintarinasta tulisi luonteva ja itsestäänselvä osa Lankavan toimintaa, että koko henkilökunta omaksuisi sen. Silloin sitä olisi helpompi käyttää myös markkinointiviestinnässä luontevasti. Tutustun tarinamme Lyyliin vähitellen ja uskon hänen löytävän paikkansa niin verkkosivuilla kuin myymälässämme.” ! - Henna Toppari, markkinointiviestintä, Lankava Oy
 31. 31. Tarinallistamisessa&ydintarina&on&kuin& käsikirjoitus,&joka&ohjaa& asiakaskokemuksen&tekemistä&tarinaksi.&& Tarinan&julkaiseminen&vain&teksHnä& ei&siis&ole&se&ju5u!&
 32. 32. Digitaalinen" ja fyysinen tarinanäyttämö
 33. 33. Tervetuloa&Lankavan&& tarinanäy5ämöille& Lankavan&tarinanäy5ämöGsuunnitelmat& antavat&yksityiskohtaiset&ja&konkreeSset& ohjeet&sille,&miten&tarina&herää&eloon& myymälässä&ja&eri&markkinoinHkanavissa.&
 34. 34. OTE TARINANÄYTTÄMÖSUUNNITELMASTA
 35. 35. Paikallisuus&Lankavan& vetonaulana&& Paikallisuus&tuodaan&osaksi&asiakkaiden& kokemusta&ja&hyödynnetään&maisemaa& sekä&luontoa&näy5ämönä&herä5ämään& mielenkiintoa&yritystä&kohtaan.&Lakeus& on&kiinnostava&ympäristö,&joka&on&osa& Lankavan&tarinaa.&
 36. 36. ”Tarinallistamisesta on varmasti hyötyä Lankavalle tulevaisuudessa, varsinkin jos yritys panostaa myös käsityömatkailun suuntaan.” ! G&Marja&RauHainen,&suunni5elija,&KoHtakki&G&
 37. 37. ”Paljon keskustelua herätti tarinassa vahvasti esiin tuotu lakeusmaisema. Osittain koettiin, että se on liian kliseinen teema. Tarinallistamisessa asiakkaille jo entuudestaan tutut teemat voivat olla erittäin tehokkaita, kunhan niitä vain osataan käyttää tarinanäyttämöllä ja palveluiden juonessa uudella raikkaalla tavalla.” ! !"Anne&Kalliomäki,&tarinallistaja&G&
 38. 38. Käytetään isoja kuvia Lakeudelta kuvaamaan vuodenaikojen kiertokulkua ja Lyylin matkaa lakeuden maisemissa. Kävelyllä lakeuksilla. Myymälässä ja myös verkkokaupassa Lyylin kanssa retkellä ”kerätään lankakeriä kuin marjoja metsästä” Käsityömallien ei aina tarvitse olla valmiita, keskeneräinen työ esillä korissa voi saada jonkun sormet syyhyämään oman työn tekemiseen (Lyylin keskeneräiset työt) Lyyli hahmon kommentit ja tarjoukset hyllyjen välissä. Elämyksellinen miellyttävä ympäristö, olla kävelyllä lakeuksilla Lyylin kanssa. OTE LANKAVAN FYYSISEN TARINANÄYTTÄMÖN SUUNNITELMASTA
 39. 39. Verkkokaupassa käytetään Lyyli-karikatyyrihahmoa hauskana lisäelementtinä, mutta myös oppaana ja ”vinkkailijana” tyyliin: ”Tsekkasitko jo tämän? Kaikkea ne keksivätkin!” ”Uusi lanka, paremmat ryijyt.” Lyylillä tarinoita erilaisiin toteutuksiin liittyen, vuorovaikutus asiakkaiden kanssa esimerkiksi: ”Lyylin lutuset ryhmä”, hauskanpito pieleen menneiden juttujen kustannuksella. Lyylin omat kilpailut, esineet aikojen takaa. Muut asiakkaamme tykänneet muotoon: Lyyli vinkkaa myös näistä tuotteista. Tai puhekuplana: ”Näistä ovat meirän muut asiakkaat bruukanneet tykätä.” OTE LANKAVAN DIGITAALISEN TARINANÄYTTÄMÖN SUUNNITELMASTA
 40. 40. ”Tarinaidentiteetin ja tarinanäyttämösuunnitelmien jälkeen loogisena jatkumona on tarinan elävöittämisen lisäksi yksittäisten palveluiden tarkempi suunnittelu tarinan muotoon, toisin sanoen asiakkaan tarinapolkujen suunnittelu. Tämä on Lankavan tarinallistamisen tulevaisuutta. Ydintarina elää ja kehittyy.”! ! !"Anne&Kalliomäki,&tarinallistaja&G"
 41. 41. Tarinan elävöittäminen täsmäiskuilla
 42. 42. Tarinan&elävöi5ämisen& täsmäiskut&helpo5avat& tarinan&käy5öön&o5amista.&&
 43. 43. Lyylin&työpöytä&myymälässä&& Tarinan&elävöi5ämisen&täsmäiskuna& rakensimme&myymälään&Lyylin&työpöydän,& jonka&kau5a&asiakkaille&kerrotaan&yrityksen& ydintarinaa.& & Lyylin&työpöytä&on&sekä&asiakkaiden,&e5ä& työntekijöiden&käytössä.&Pöydällä&ovat& läsnä&eri&aikakausien&kerrostumat,&mu5a& myös&ajankohtaiset&tuo5eet&ja&malliohjeet.&
 44. 44. ”Asiakkaat ovat ottaneet Lyylin työpöydän hyvin vastaan. Oli hyvä kun heti projektin aluksi tuli jotain näkyvää tarinaa esille. Lyylin työpiste on vaikuttanut myyntiin sillä tavalla, että asiakkaat ovat saaneet pisteeltä uusia ideoita.”& ! G&KirsH&Karppinen,&toimitusjohtaja,&Lankava&Oy&G"
 45. 45. Lyylin&kommenHt& repliikkeinä&& Lyylin&työpöydälle&tehHin&myös&tarinaG albumi,&joka&kertoo&yrityksen& taustatarinaa&valokuvien&ja&Lyylin& kommenSen&kau5a.&KommenHt&kirjaSin& kuvien&oheen&puhekuplien&muodossa.&&
 46. 46. ”Kun strategia on tarinan muodossa ja ratkaisuja tehdään tarinalähtöisesti, tuo se myös yrityksen sisälle uutta virtaa. Sen näki Lankavassa esimerkiksi silloin kun työntekijät kävivät läpi Lyylin työpöydälle tehtyä yrityksen tarina-albumia.”! ! G&Anne&Kalliomäki,&tarinallistaja&G"
 47. 47. ”Odotan innoissani, että Lankavan tarina alkaa näkyä yhä enemmän yrityksen toiminnassa ja sen tuottama hyöty yrityksen tuloksessa. Asiakkaiden reaktioiden havainnointi arkisen tekemisen tasolla on tärkeä juttu. On tehtävä rohkeita kokeiluja, havaintojen sekä tulosten seuraamisen ja mittaamisen kautta tulkittava sitä, miten tarina toimii missäkin kohtaa.” ! !"Anne&Kalliomäki,&tarinallistaja&G"
 48. 48. Mikä fiilis?" Miten tästä eteenpäin?
 49. 49. Pienillä&tarinateoilla& liikenteeseen&& •  Lisää&tarinan&elävöi5ämisen& täsmäiskuja.&&& •  Työpajoja&siitä&miten&tuoda&tarina& vahvemmin&mukaan&omaan&työhön.& •  Hahmon&visuaalinen&suunni5elu&ja& käy5ööno5o&& •  Asiakkaiden&innostaminen&mukaan& tarinan&luomiseen&
 50. 50. ”Tarinallistaminen antaa punaisen langan niin Lankavan markkinointiin, asiakaspalveluun, kuin myymälän somistukseenkin; sellaisen oman persoonallisen mausteen.” ! G&Henna&Toppari,&markkinoinHviesHntä,&Lankava&Oy&G&
 51. 51. ”Tarinanäyttämösuunnitelma auttaa meitä kovasti viemään tarinallistamista käytäntöön arjessa. Nyt on malli kuinka tarinaa voi viedä eteenpäin. Tarinat jättävät asiakkaille muistijäljen, joka edistää myyntiä.”& & G&KirsH&Karppinen,&toimitusjohtaja,&Lankava&Oy&G&
 52. 52. ”Mielestäni Tarinakone työsti Lankavalle hyvän paketin ja ohjeistuksen tarinan tuomiseksi käytäntöön.” " !"Henna&Toppari,&markkinoinHviesHntä,&Lankava&Oy&G"
 53. 53. ”Prosessi on ollut meille hyvin valaiseva. Tarinat mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Nykyiset kiireiset asiakkaat tarvitsevat elämyksiä, joista yritys muistetaan jatkossa.”! ! G&KirsH&Karppinen,&toimitusjohtaja,&Lankava&Oy&G&
 54. 54. Suosittelisitko Tarinakonetta?
 55. 55. ”Yhteistyön Tarinakoneen kanssa on sujunut hyvin! Erityisesti yhteistyössämme Tarinakoneen kanssa yllätti se kuinka Anne sai kaivettua meiltä asioita, joita ei oltu itse aikaisemmin huomattu. Suosittelen Tarinakoneen palveluita kaikille sellaisille yrityksille jotka haluavat erottautua massasta.”! ! G&KirsH&Karppinen,&toimitusjohtaja,&Lankava&Oy&G&
 56. 56. Lue myös Annen kirjoittama ja Talentumin julkaisema kirja TARINALLISTAMINEN Palvelukokemuksen punainen lanka Lammas tuottaa villoja, Tarinakone asiakkailleen punaisia lankoja! Joko sinä tarinallistat yrityksesi palveluista kokemuksia? Tarinallistamisen vinkkejä facebook.com/Tarinakone @Tarinakone ja #tarinallistaminen& Seuraa&lankaa.& Löydät&meidät&Tampereen&Mediapoliksesta.& & anne@tarinakone.fi& 040&537&1939& www.tarinakone.fi&

×