ดีเอ็นเอ และวิทยาศาสตร์พนธุกรรม            ั  วิชา 204101 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่      มณฑารพ ยมาภัย
หัวข้อการบรรยาย• ดีเอ็นเอกับชีวิต (3 ชม)  –  DNA โมเลกุลแห่งชีวิต  –  เซล  –  โครงสร้างและหน้าที่ของ DNA  –  การถอ...
DNADEOXYRIBONUCLEIC ACID
“สารพันธุกรรม”
หลวงพ่อ Gregor Mendel, ค.ศ. 1865
ยีน (Gene)ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวตนั้นๆ                ิหน่วยย่อยของสารพันธุกรรมที่มีหน้าที่ในการถ่...
DNA  คือ สารพันธุกรรม
ความรู้พ้นฐานที่นาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ        ื    ํ• DNA คือสารพันธุกรรม• โครงสร้างของ DNA           ...
กฎแห่ งชีวต The Central Dogma     ิ
โปรตีน
ยีน (Gene)• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ• หน่วยย่อยของสารพันธุกรรมที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอด คุณลักษณะของสิ่งมีชีว...
เซล = หน่ วยย่ อยพืนฐานของชีวต          ้     ิ
nucleotide    ribosenucleotide        deoxyribose       deoxyribonucleic acid
A  G  C    T
Human GenomeAGCTTTGGTGAAGATCTAGATACAGAATGGCAGTAGACGTATCGATCGTAGGGCTTTGAGCTTGGGACTGAATCGTTAGGCCCCTTTTGGGGAGAGACTGATCTGACATY...
การคัดลอกรหัสจาก DNA เป็ น RNA   Transcription
RNA
การถอดรหัสจาก RNA ไปเป็ น Protein
ชีวิต ?• เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป• ความสามารถในการสื บพันธุ์
DNA Replicationการจาลองตัวของดีเอ็นเอ
สรุป• DNA เป็นสารพันธุกรรมที่เป็นตัวเก็บข้อมูลที่เป็น ตัวกาหนดสิ่งมีชีวิต• โดยเก็บไว้ในรูปของรหัสของ nucleotide ที่เขียนแ...
ทางวิทยาศาสตร์พนธุกรรม              ั• พันธุวิศวกรรม, –  การตัดต่อยีน –  PCR –  การตรวจเอกลักษณ์ด้วย D...
การตัดต่อยีน
การตรวจเอกลักษณ์ ด้วยดีเอ็นเอ
GMOsGenetically Modified Organisms
GM Cotton & GM Tomato &   GM Papaya
Golden Rice
Bt Corn and Monarch butterfly
GM Salmom
เทคโนโลยีดเี อ็นเอ กับชีวตในปัจจุบัน และอนาคต               ิ•  การรั กษาโรคแนวใหม่•  การประยกต์ ใช้ DNA ใ...
Cloning
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
พันธุกรรม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พันธุกรรม

1,036 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พันธุกรรม

 1. 1. ดีเอ็นเอ และวิทยาศาสตร์พนธุกรรม ั วิชา 204101 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มณฑารพ ยมาภัย
 2. 2. หัวข้อการบรรยาย• ดีเอ็นเอกับชีวิต (3 ชม) – DNA โมเลกุลแห่งชีวิต – เซล – โครงสร้างและหน้าที่ของ DNA – การถอดรหัสจาก DNA ไปเป็นโปรตีน – การสืบพันธุ์ การแบ่งเซล และการจาลองตัวของ DNA• วิทยาศาสตร์พันธุกรรม (3 ชม) – พันธุวิศวกรรม, PCR, การตรวจเอกลักษณ์ด้วย DNA, ยี โนมมนุษย์ – GMO – เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับชีวิตในปัจจุบันและอนาคต – วิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายที่บ้าน
 3. 3. DNADEOXYRIBONUCLEIC ACID
 4. 4. “สารพันธุกรรม”
 5. 5. หลวงพ่อ Gregor Mendel, ค.ศ. 1865
 6. 6. ยีน (Gene)ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวตนั้นๆ ิหน่วยย่อยของสารพันธุกรรมที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดคุณลักษณะของสิ่ งมีชีวิตต่างๆ จากรุ่ นหนึ่งไปสู่อีกรุ่ นหนึ่งซึ่งถูกบรรจุอยูในโครโมโซม ่เป็ นตัวกําหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่ งมีชีวต ิ
 7. 7. DNA คือ สารพันธุกรรม
 8. 8. ความรู้พ้นฐานที่นาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ ื ํ• DNA คือสารพันธุกรรม• โครงสร้างของ DNA ่• อณูชีววิทยา (molecular biology) หรื อวิชาที่วาด้วยการศึกษา โครงสร้าง และการทํางานของสิ่ งมีชีวตในระดับโมเลกุล ิ
 9. 9. กฎแห่ งชีวต The Central Dogma ิ
 10. 10. โปรตีน
 11. 11. ยีน (Gene)• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ• หน่วยย่อยของสารพันธุกรรมที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอด คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น หนึ่งซึ่งถูกบรรจุอยู่ในโครโมโซม• เป็นตัวกาหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต• ส่วนของเส้น DNA ที่มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ RNA ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเอ็นไซม์หรือโปรตีนชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 12. 12. เซล = หน่ วยย่ อยพืนฐานของชีวต ้ ิ
 13. 13. nucleotide ribosenucleotide deoxyribose deoxyribonucleic acid
 14. 14. A G C T
 15. 15. Human GenomeAGCTTTGGTGAAGATCTAGATACAGAATGGCAGTAGACGTATCGATCGTAGGGCTTTGAGCTTGGGACTGAATCGTTAGGCCCCTTTTGGGGAGAGACTGATCTGACATYGGCTAGCTGACG……………. 1 million pages telephone book
 16. 16. การคัดลอกรหัสจาก DNA เป็ น RNA Transcription
 17. 17. RNA
 18. 18. การถอดรหัสจาก RNA ไปเป็ น Protein
 19. 19. ชีวิต ?• เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป• ความสามารถในการสื บพันธุ์
 20. 20. DNA Replicationการจาลองตัวของดีเอ็นเอ
 21. 21. สรุป• DNA เป็นสารพันธุกรรมที่เป็นตัวเก็บข้อมูลที่เป็น ตัวกาหนดสิ่งมีชีวิต• โดยเก็บไว้ในรูปของรหัสของ nucleotide ที่เขียนแทน ด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ A T C และ G• รหัสเหล่านี้จะถูกถอดออกมาผ่าน RNA จนเป็นลาดับ ของ กรดอะมิโน 20 ชนิดในโปรตีน• DNA หรือยีน นั้นเป็นเพียงตัวเก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถ ทาหน้าที่ใดๆ ในเซล ได้ต้องแสดงออกมาในรูปของ โปรตีนชนิดต่างๆเพื่อเป็นโครงสร้างและเครื่องจักรใน การดาเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 22. 22. ทางวิทยาศาสตร์พนธุกรรม ั• พันธุวิศวกรรม, – การตัดต่อยีน – PCR – การตรวจเอกลักษณ์ด้วย DNA – ยีโนมมนุษย์• GMO• เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับชีวิตในปัจจุบันและ อนาคต• วิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายที่บ้าน
 23. 23. การตัดต่อยีน
 24. 24. การตรวจเอกลักษณ์ ด้วยดีเอ็นเอ
 25. 25. GMOsGenetically Modified Organisms
 26. 26. GM Cotton & GM Tomato & GM Papaya
 27. 27. Golden Rice
 28. 28. Bt Corn and Monarch butterfly
 29. 29. GM Salmom
 30. 30. เทคโนโลยีดเี อ็นเอ กับชีวตในปัจจุบัน และอนาคต ิ• การรั กษาโรคแนวใหม่• การประยกต์ ใช้ DNA ในงานทางนิติเวช ุ• SARS, ไข้ หวัดนก RT-PCR• Cloning และ Stem cell
 31. 31. Cloning

×