Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTahun               : Tahun 3 DirgahayuTarikh              : 18 Apr...
Kemahiran Berfikir          : Mencirikan, menghubungkaitkan, menilai.Belajar Cara Belajar         : Bac...
5.Apakah antara aktiviti  sekolah iaitu perhimpunan     Nilai : Yakin, Berani,     yang kamu lakukan di    bu...
kumpulan 3 mengecam dan      Menghargai,                   mencatatkan sekurang-       bekerj...
6.Murid diminta membina tiga                ayat arahan dan tiga ayat                pesan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rancangan pengajaran harian

2,407 views

Published on

 • Be the first to comment

Rancangan pengajaran harian

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTahun : Tahun 3 DirgahayuTarikh : 18 April.2011Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi (60 minit)Bilangan Murid : 40 orangMata Pelajaran : Bahasa MelayuTema : Sekolah ku IndahTajuk : Perhimpunan SekolahObjektifPada akhir pelajaran ini murid dapat:1. Menyatakan secara lisan lima isi penting tentang beberapa perkara yang didengar selepas diperdengarkan rakaman perbualan yang mengandungi ayat arahan dan ayat pesanan.[1.3 (Aras i)]2. Membacakan lima maklumat penting berdasarkan teks ucapan.[ 7.1 (Aras i)]3. Menulis dengan jelas tiga ayat arahan dan tiga ayat pesanan. [9.2 (Aras i)]Hasil PembelajaranFokus Utama1.3. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas, tepat dan tersusunFokus Sampingan7.1. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.Aras 1 (i) Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengaratau dibaca.Aras 1 (i) Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.Sistem BahasaTatabahasa : Ayat tunggalKosa kata : Perhimpunan, berganding bahu, kebersihanPengisian KurikulumIlmu : Kajian Tempatan, Pendidikan Moral.Nilai : Bergotong-royong, kewarganegaraan.
 2. 2. Kemahiran Berfikir : Mencirikan, menghubungkaitkan, menilai.Belajar Cara Belajar : Bacaan secara luncuran, perbincangan.Kecergasan Pelbagai : Interpersonal, intrapersonal, verbal-linguistik.Pengetahuan sedia ada : Murid sudah terdedah dengan persekitaran sekolah.Bahan Bantu Belajar : Gambar sekolah, Kad kosa kata, Borang pengurusan grafik, Petikan teks, Video klip sekolah, Laman web utama sekolah, Pit rakaman. Masa/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Catatanlangkah Pembelajaran Set Video klip lagu sekolah 1.Murid dan guru sama-sama Nilai :bekerjasama,Induksi SK. Darau Menggatal menyanyikan lagu sekolah kewarganegaraan(5 Minit) serta lirik dan gambar sambil mengikuti rentak dalam BCB : mendengar sekolah video yang ditayangkan. secara aktif 2.Guru tanya kepada murid BBB : video klip lagu “bila kebiasaannya lagu ini sekolah SK. Darau dinyanyikan” Ilmu : Muzik 3.Murid menjawab “ masa perhimpunan sekolah”Langkah Soalan guru 1.Guru bersoal jawab dengan Kemahiran Berfikir1 1.Apakah yang kamu murid berdasarkan video klip 1.Menghubungkaitkan dapat lihat dalam video yang telah ditayangkan sebentar 2..Mencirikan klip tadi?. tadi. 3.Menilai. 2.Apakah yang kamu 2.Murid juga diminta melayari Belajar Cara Belajar Nampak dalam laman laman web sekolah. 1.Bercerita dan web sekolah Sk Darau?. 3.Murid diminta memberikan berbincang. 3.Adakah kamu sayang pandangan mereka tentang Kecergasan Pelbagai kepada sekolah anda?. sekolah secara lisan. 1.Interpersonal. 4.Apakah tujuan kamu 4.Guru bersoal jawab tentang 2.intrapersonal, datang ke sekolah?. aktiviti yang selalu diadakan di 3.verbal-linguistik.
 3. 3. 5.Apakah antara aktiviti sekolah iaitu perhimpunan Nilai : Yakin, Berani, yang kamu lakukan di bulanan. Bekerjasama, Kasih sekolah ini?. 5.Guru mengedarkan contoh sayang. petikan teks ucapan wakil Bahan Bantu Belajar pelajar yang berucap di Video Klip, Petikan perhimpunan sekolah. teks. 6.Guru membahagikan murid Sistem Bahasa kepada empat kumpulan. Ayat tunggal dan ayat 7.Murid diminta berbincang mazmuk. tentang petikan teks tersebut. Ilmu Kemudian, menghuraikan Kajian tempatan. makna perkataan mengikut Muzik, konteks. Teknologi maklumat. 8.Setiap kumpulan diminta Pendidikan Moral. melaporkan hasil perbincangan mereka secara ringkas. 9.Guru membaca petikan teks dengan intonasi dan sebutan yang betul. 10.Tiga orang murid dipilih dan perlu membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul.Langkah Kosa kata: 1.Guru menerangkan perbezaan Kemahiran berfikir2 ( 15 itizam, tekad, unggul, ayat arahan dan ayat pesanan. Mengimbas kembaliminit) setia, kawan, teguh 2.Murid diminta berada di Belajar Cara Belajar Pepatah: dalam kumpulan. Mendengar secara Jika tidak pecahkan 3.Murid diperdengarkan contoh aktif, bercerita dan ruyung manakan dapat ucapan guru ketika memberikan berbincang. sagunya. ucapan di perhimpunan sekolah Kecegasan Pelbagai Morfologi: ( dalam bentuk rakaman). Verbal-linguistik, Kata kerja 4.Berdasarkan kepada rakaman, interpersonal guru arahkan kumpulan 1 dan Nilai
 4. 4. kumpulan 3 mengecam dan Menghargai, mencatatkan sekurang- bekerjasama. kurangnya 5 ayat arahan. Manakala, kumpulan 2 dan Bahan bantu Belajar kumpulan 4 diminta mengecam Pita rakaman dan mencatat sekurang- System Bahasa kurangnya 5 ayat pesanan. Dan Ayat tunggal dan ayat catatan hendaklah tepat dan mazmuk jelas. Ilmu 5. Murid diminta Kajian tempatan membentangkan segala hasil perbincangan tadi dalam bentuk persembahan power point.Langkah Laman web utama 1.Setiap kumpulan diminta Kemahiran Belajar3 (15 Laman web Sekolah melayari laman web sekolah Menilai, penjanaanminit ) Kebangsaan. dan seterusnya mencatat serta idea, membanding Darau Menggatal. mengemukan perkataan yang beza. Kosa kata tidak di fahami di laman utama. Belajar cara Belajar Perpautan, layari,hebat, 2.Murid diminta mencari makna bercerita, berbincang kegemilangan. perkataan tersebut dengan Kemahiran Pelbagai Morfologi menggunakan kamus ataupun verbal-linguistik, Kata kerja melayari internet. contoh interpersonal Kata nama 3.Guru dan murid berbincang Nilai Kata perintah. mengenai perkataan yang sukar hormat-menghormati, dan tidak difahami. bekerjasama 4.Wakil kumpulan Bahan bantu Belajar membentangkan hasil pautan laman web perbincangan mereka di sekolah hadapan murid-murid yang lain. System Bahasa 5.Guru dan murid cuba Ayat tunggal dan ayat membincangkan semula idea mazmuk yang dibentangkan sebentar Ilmu tadi. kajian tempatan.
 5. 5. 6.Murid diminta membina tiga ayat arahan dan tiga ayat pesanan sebagai latihan pengukuhan.Penutup Penutup kognitif 1.Guru menyoal murid tentang5 minit Membuat rumusan isi apa yang telah mereka pelajari. pelajaran. 2.Guru member pujian atas Penutup social penglibatan semua murid dalam Member pujian dan aktiviti yang dijalankan dan motivasi member semangat supaya semua murid akan menyayangi sekolah mereka

×