Andrejs 21 10 03 11

814 views

Published on

Presentation about energy audit and thermography. Latvian Language

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Cien. D ā mas, G od ā tie kungi. Šodien es gribētu jums prezentēt tā teikt klasisko ar ēku en e rgoefektivitāti sa i stito tēmu – ”Energoaduits ” Plus izanaliz ēt vienu pozitīvo renovācijas piemēru no Latgales.
 • Sakumā piedāvāju atsvaidzināt atmiņa klasiskās ar ēku energoefektivitāti saistītas problēmas. Šajā termiobildē ir redzama tipiskā pagraba sienu siltumvadības pretestības problēma. Ņemot vērā to, kā pagraba pārsegums nav siltināts un siltumapgādes/ k. Ūdens apgādes komunikāciju siltumizolācija ir sliktā stāvokli apkures periodā tika noteikti paaugstinātie siltuma zudumu. Papildus tam pārseguma esošais mitrums darbojas kā siltuma zudumu katalizators, paaugstinot . Papildus tam siltuma zudumu ir vērojami paneļu savienojuma vietās.
 • Šeit ir vērā ņemamie siltuma zudumi no dzīvojamo telpu /kāpņu telpas sienu savienojuma vietām un ēkas sekciju savienojuma vietām. Siltumtehnisko anomāliju vietas virsmas temperatūra ir paaugstināta līdz pat 8 grādiem, salīdzinot ar paneļu virsmu temperatūru.
 • Šeit ir vērā ņemamie siltuma zudumi no dzīvojamo telpu /kāpņu telpas sienu savienojuma vietām un ēkas sekciju savienojuma vietām. Siltumtehnisko anomāliju vietas virsmas temperatūra ir paaugstināta līdz pat 8 grādiem, salīdzinot ar paneļu virsmu temperatūru.
 • Diezgan slikta situācija ir ne tikai ar ēkas norobežojošam konstrukcijām. Problēmas ir arī inženierkomunikāciju līmeni. Piemēram šeit ir paradītas bēniņu komunikācijas ar neapmierinošu siltumizolāciju. ( vārsti vispār nav siltināti). Tas liecina kā enerģijas avotā iegūtais siltums tiek izmantots nelietderīgi un ir nepamatoti lieli siltuma pārvades zudumi.
 • Vēl viena spilgta bilde. Tā izskatās klasiskais pagraba durvis apkures periodā. ņemot vēra to, kā durvis nav blīvs, uzsildīts gaiss brīvi iziet no ēkas pagraba. Ši termogrāfija liecina par vēl vienu papildus problēmu- par to kā pagraba komunikāciju siltināšanas risinājums neatbilst attiecīgai siltumvadības pretestībai.
 • Pirmajā brīdī varētu šķist, ka energoaudits ir vajadzīgs ēkas īpašniekam enerģijas un maksājumu saamzināšanas kontekstā, kā arī nekustama īpašu vertības celšanas nolukos, taču tā ir viena no veseluma, kurā ietilpst citas ieinteresētās puses un katrai no šīm pusēm ir savi iemesli, kādēļ energoaudits ir nepieciešams: Ēkas īpašnieks. Ar energoauditā iegūto datu un rezultātu palīdzību analizē ēkas enerģijas patēriņu, faktorus, kas to ietekmē un kapitālieguldījumus, kas nepieciešami energoefektivtiātes pasākumu veikšanai. Ēkas pārdošanas gadījumā energoaudita rezultātā iegūtos datus varētu izmantot, lai palielinātu īpašuma cenu. Šīs grupas pārstāvjiem būtiskākais rādītājs ir maksimāls enerģijas izmaksu samazinājums pie minimāliem kapitālieguldījumiem. Investori. Ar energoauditā iegūto datu un rezultātu palīdzību analizē ēkas enerģijas patēriņu, kapitālieguldījumus un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazinājumu energoefektivtiātes pasākumu rezultātā. Šie dati ir svarīgi investoram, kas vēlas realizēt kopīstenošanas projektus Valsts. Energoauditā iegūtos datus izmanto, lai valsts līmenī analizētu ēku enerģijas patēriņu, kapitālieguldījumus, optimālo un maksimālo SEG līmeni, ko var iegūt, veicot energoefektivtiātes pasākumus, kā arī izstrādā valsts finansiālā atbalsta shēmas tiem, kas vēlas veikt energoefektivtiātes pasākumus. Valstij ir būtiski samazināt enerģijas patēriņu, jo tādējādi samazinās kurināmā un elektroenerģijas imports, kā arī samazinās klimata izmaiņas izraisošo gāzu izmešu daudzums apkārtējā vidē. Pasaule. Energoauditā iegūtos datus tieši neizmanto, taču energoefektivitātes pasākumi, kas tiek veikti, balstoties uz energoauditā iegūto informāciju un analīzi, samazina vides piesārņojumu, kas novērš globālās klimata pārmaiņas.
 • Energoaudits ir sistemātiska procedūra, kuras mērķis ir: iegūt pareizu informāciju par eksistējošo enerģijas patēriņu objektā un noteikt faktorus, kas to ietekmē; noteikt un salīdzināt ekonomiski izdevīgākos energoresursu taupīšanas pasākumus. Energoaudits ietver četrus posmus: Datu vākšana. Veicot ēkas enerģijas patēriņa pētījumus, tiek izmantotas dažādas datu iegūšanas metodes: tiešie mērījumi, novērojumi un pārbaudes, aptaujas, arhīvi un pieraksti. Datu apstrāde. Lai atvieglotu energoauditora darbu, tiek izmantotas dažādas datorprogrammas, ar kuru palīdzību iespējams veikt datu analīzi. Energoauditors analizē esošo situāciju, tajā skaitā faktorus, kas ietekmē enerģijas patēriņu. Energoefektivitātes pasākumu noteikšana. To veic energoauditors, balstoties uz savu pieredzi vai arī izmantojot datorprogrammas, ar kuru palīdzību iespējams noteikt optimālo energoefektivitātes pasākumu kopumu. Atskaite. Katra energoaudita rezultātā tiek sagatavota atskaite vai energopase, kurā īpašnieks var iegūt informāciju par esošo enerģijas patēriņu un iespējām to samazināt, kā arī savas ēkas vai procesa novērtējumu saskaņā ar energopatēriņa vērtējuma skalu (aprakstu skatīt tālāk). Šī informācija ir ļoti būtiska ēkas pārdošanas brīdī, kad tās cena var pieaugt, ja enerģijas patēriņš ir zems, bet samazināties, ja tas ir augsts.
 • Nevajadzīgi lielas jaudas spuldžu nomaiņa Kustību devēju uzstādīšana Laika releju uzstādīšana Apgaismojuma līmeņa kontrole Bojāto slēdžu nomaiņa Savlaicīga apgaismojuma izslēgšana Cirkulācijas sūkņa ātruma regulēšana Jaudīgo elektroiekārtu darbības optimizēšana Veco iekārtu (ar lielo elektoenerģijas patēriņu) nomaiņa ar jaunam. Elektroiekārtu darbības režīma analizēšana
 • Andrejs 21 10 03 11

  1. 1. Andrejs Nikolajevs ES strukt ūrfondu ieviešanas departamenta p rojekt u vadītājs
  2. 2. Siltuma zudumi caur ēkas pagrabu
  3. 3. Siltuma zudumi caur ēku sekciju savienojumu vietām
  4. 4. Siltuma zudumi caur ēkas sekciju savienojumiem un kāpņu telpām
  5. 5. Ēkas komunikāciju siltumizolācija. Neapmierinošs stāvoklis
  6. 6. Pagraba durvis
  7. 7. Kam ir nepieciešams energoaudits ?
  8. 8. Kas ir energoaudits-? <ul><li>Energoaudits ir procedūra, kuras mērķis ir: </li></ul><ul><li>iegūt pareizu informāciju par esošo un teorētisko ēkas enerģijas patēriņu un noteikt faktorus, kas to ietekmē (kā tiek izmantota enerģija, kā iespējams samazināt enerģijas patēriņu); </li></ul><ul><li>salīdzināt ekonomiski un enerģētiski izdevīgākos energoresursu taupīšanas pasākumus. </li></ul>
  9. 9. Energoaudita veikšanas procedūra
  10. 10. Energoefektivitātes pasākumu sadalījums
  11. 11. Rezultāts: Energoaudita pārskats + Realizācija SF piesaistes gadījumā -Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana Projekta apstiprināšana Tehniskā apsekošana Renovācijas projekts Energoefektivitātes paaugstināšana, o glekļa dioksīda samazinājums
  12. 12. Nekvalitatīvs energoaudits: Tehniskā apsekošana Renovācijas projekts Realizācija SF piesaistes gadījumā -Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana Projekta apstiprināšana Energoefektivitātes iegūšana, SF gadījumā - atskaites
  13. 13. Ceļš uz renovāciju Rēzekne <ul><li>Ēkas tips: Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. </li></ul><ul><li>Apsaimniekotājs: SIA “Latgales namu apsaimniekotājs”. </li></ul><ul><li>Ekspluatācijā nodošanas gads: 1986. </li></ul><ul><li>Dzīvokļu skaits mājā:  18 </li></ul><ul><li>Dzīvokļu kopējā platība: 1171 m 2 . </li></ul>*dati no SIA “Latgales na mu apsaimniekotājs”
  14. 14. Veiktā energoaudita rezultāts Situācija pirms renovācijas 204 kWh/m 2 gadā
  15. 15. Ceļš uz renovāciju
  16. 16. Paveiktie darbi energoefektivitātes uzlabošanai.
  17. 17. 2007. gadā (pēc energoaudita) apkures periodā veiktā objekta termogāfiskā apsekošana Pirms renovācijas Pēc renovācijas
  18. 18. En e rģijas patēriņa dinamika 40%
  19. 19. Salīdzinājums naudas izteiksmē 2008/2009 apkures periodā Rēzeknes ēkas vidēji maksāja par apkuri 1,5 LVL/m 2 mēnesī Piem ēra ēka
  20. 20. Secinājumi <ul><li>Energoaudita pārskats sniedz informāciju par enerģijas patēriņu ēkā un tā taupīšanas iespējām. </li></ul><ul><li>Energoauditu var veikt visa gada garumā, termogrāfiju (termoauditu) – tikai apkures periodā (kad ir negatīva ārgaisa tem p eratūra). </li></ul><ul><li>Energoefektivitātes pasākumu ieviešana vienmēr dod enerģijas un naudas ietaupījumu </li></ul><ul><li>Ietaupījums ir proporcionāls energouzlabojumiem </li></ul><ul><li>Pēc ēkas renovācijas uzlabojas iekštelpu mikroklimats un palielinās nekustamā īpašuma vērtība. </li></ul>
  21. 21. Paldies par uzmanību!

  ×