Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İnternet təhlükə

502 views

Published on

İnternet

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

İnternet təhlükə

  1. 1. 2
  2. 2. 3
  3. 3. LUDOMANİYA 4
  4. 4. OYUN EPİDEMİYASI 5
  5. 5. 6
  6. 6. 7 TƏHLÜKƏDƏN UŞAQLARI QORUYUN !!!
  7. 7. 8 MÜASİR GƏNCLİK VALİDEYİNLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTDƏ 4 DƏFƏ DAHA ÇOX İNTERNETDƏ VAXT KEÇİRİRLƏR

×