Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ganduri Despre Viata Acuarela

584 views

Published on

 • Be the first to comment

Ganduri Despre Viata Acuarela

 1. 1. Aquarelles de Marcel REYNAERT
 2. 2. A î mb ă tr â ni e cel mai bun mod de a tr ă i mult.
 3. 3. V â rsta î naintat ă înseamnă să r ă m âi mereu t â n ă r dar cu mult mai multe eforturi.
 4. 4. Din gre ş elile mele din tinere ţ e, ceea ce m ă deranjeaz ă cel mai mult nu e faptul c ă le-am f ă cut, ci faptul c ă nu le mai pot face.
 5. 5. A î mb ă tr â ni este a trece de la PASIUNE la COMPASIUNE.
 6. 6. Mul ţ i oameni nu ajung la 80 de ani pentru c ă mult tim p s-au luptat s ă r ă m â n ă la 40.
 7. 7. 20 de ani e v â rsta VOIN Ţ EI, 30 de ani a SPIRITULUI,40 de ani a BUCURIEI.
 8. 8. Cel care nu e frumos la 20 de ani, nici puternic la 30, nici bogat la 40, nici experimentat la 50 nu va fi niciodat ă FRUMOS, PUTERNIC, BOGAT, EXPERIMENTAT.
 9. 9. C â nd treci de 60 de ani pu ţ ine lucruri ţ i se mai par absurde.
 10. 10. Tinerii cred c ă b ă tr â nii sunt nebuni, b ă tr â nii ş tiu c ă tinerii sunt nebuni.
 11. 11. Maturitatea omului este de a reu ş i s ă g ă seasc ă seriozitatea cu care se juca atunci c â nd era copil.
 12. 12. Nimeni nu pleac ă a ş a de repede ca ANII.
 13. 13. C â nd eram t â n ă r spuneam “o s ă văd atâtea până la 50 de ani”. Am 50 de ani ş i n-am v ă zut nimic.
 14. 14. Î n ochii unui t â n ă r str ă luce ş te o FLACAR Ă , î n ochii unui b ă tr â n str ă luce ş te LUMINA.
 15. 15. Ini ţ ia t iva tinerilor valoreaz ă la fel de mult ca experien ţ a adul ţ i lor .
 16. 16. Î n spatele fiec ă rui om este un copil.
 17. 17. Fiecare v â rst ă are comportamentul ei.
 18. 18. Tinerii stau î n grupuri, adul ţ ii î n cupluri, b ă tr â nii SINGURI.
 19. 19. Fericit cel care a fost T Â N Ă R î n timpul tinere ţ ii sale ş i Î N Ţ ELEPT la v â rsta potrivit ă .
 20. 20. To ţ i vrem s ă tr ă im înţelepţi ca b ă tr â ni i , dar refuz ă m s ă fim b ă tr â ni.
 21. 21. E pl ă cut s ă ajungi la o v â rst ă mare, dar nu s ă o porţi .
 22. 22. Musique: Roger Williams F I N

×