Pembangunan ekonomi semasa dasar pembangunan nasional

7,725 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
247
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • 05/28/12
 • Pembangunan ekonomi semasa dasar pembangunan nasional

  1. 1. IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, KUALA LUMPUR PSS 3110 Transformasi dan Pembangunan Ekonomi Malaysia Perkembangan ekonomi semasa Dasar Pembangunan Ekonomi ( 1991 - 2000 )DISEDIAKAN OLEH : VANITHA A/P THANGAVELOOANGKA GILIRAN : 2008161360073NO. K/P : 740324-14-5702PROGRAM : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURUSEKOLAH RENDAH (PGSR ) PENGAJIAN SAINS SOSIAL, AMBILAN NOVEMBER / 2008PENSYARAH PEMBIMBING : EN.HANAFI
  2. 2. • EKONOMI SEBELUM MERDEKA – BRITISH = PECAH & PERINTAH – PENGENALAN KAUM = PENEMPATAN/FUNGSI EKONOMI • KESAN = JURANG EKONOMI KETARA • AKIBAT = TIDAK PUAS HATI ANTARA KAUM • KEMUNCAK = 13 MEI 1969 • DASAR EKONOMI BARU (DEB)05/28/12 2
  3. 3. 05/28/12 1s tM ‘56 ‘60 a 2n lay d a M Pl ‘65 al an 1s ay tM a al Pl ‘70 ay an 2n si Pl d a Pl ‘75 an M 3r ala an d Pl M ysi a ‘80 an a 4t la h y M si RRJP1 (1971-90) ‘85 al a ay 5t si h a M Pl ‘90 al an 6t ay h si M a 7t al Pl h ay an M sia al …S AMB UNG AN 8t ay Pla h si n M (1991-2020) Vision 2020 a ‘95 2000 ‘05 al RRJP2 (1991-2000) ay Pla si n a 2020 Pl an Year3
  4. 4. DASAR-DASAR UTAMAV RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (RRJP 1)V DASAR EKONOMI BARU (DEB) 1971-1990V RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP2)V DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991-2000V RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG III (2001-2010)V DASAR WAWASAN (1990-2020)V WAWASAN 2020 05/28/12 4
  5. 5. DASAR UTAMA EKONOMI Membina Bangsa yang Dasar Wawasan Berdaya Tahan & Negara (DWN) Berdaya Saing, 2001-2010 Pembangunan Seimbang, Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 1991-2000 WAWASAN 2020 Pembangunan Keseluruhan, 1991-2020 Dasar Ekonomi Pertumbuhan yang saksama, Baru (DEB) 1971-90Pra-DEB, • Perdagangan bebas/ eksport1957-70 • Pembangunan Ekonomi & Luar Bandar 05/28/12 5
  6. 6. RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (OPP1), 1971 - 1990 terkandungnya DASAR EKONOMI BARU (NEP) Objektif utama yang hendak dicapai “PERPADUAN NASIONAL” Strategi serampang dua mata : ∗ Pembasmian Kemiskinan ∗Penyusunan Semula Masyarakat05/28/12 6
  7. 7. RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (OPP2), 1991 - 2000 Terkandungnya DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (NDP) Objektif untuk mencapai PEMBANGUNAN SEIMBANG Dalam usaha membina masyarakat yang lebih BERSATU PADU DAN ADIL05/28/12 7
  8. 8. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991 – 2000)• ASAS – GANTI DEB – TERUSKAN STRATEGI DEB• OBJEKTIF = KEKAL PERPADUAN PERPADUAN = STABIL = EKONOMI POLITIK05/28/12 8
  9. 9. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI • Teruskan strategi DEB bagi kukuhkan perpaduan negara • Wujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama • Pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama ekonomi dan saling melengkapi05/28/12 9
  10. 10. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI – Kurang dan hapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara – galak perkongsian faedah pertumbuhan secara adil dan saksama – Kurangkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, wilayah dan bandar-luar bandar  kukuh integrasi nasional – Membangunkan masyarakat progresif di mana kesejahteraan dinikmati semua rakyat dan cintakan negara – Pembangunan sumber manusia  tenaga kerja berdisiplin & produktif serta mahir utk. Hadapi cabaran pembangunan dalam masyarakat perindustrian tanpa jejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat05/28/12 10
  11. 11. WAWASAN 2020 (1991-2020) • Tidak akan wujud Malaysia yang major sepenuhnya sehingga kita akhirnya dapat mengatasi • 9 CABARAN STRATEGIK yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai sebuah negara merdeka Tun Dr Mahathir bin Mohamad05/28/12 11
  12. 12. WAWASAN 2020• Satu visi jangkapanjang sebagai arah dasar yang luas yang meliputi pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia keseluruhannya – panduan arah tujuan – panduan sasaran negara – jangkamasa
  13. 13. WAWASAN 2020 “PEMBANGUNAN MENYELURUH” dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan kebudayaan meningkatkan kualiti dan taraf hidup agar setanding dengan negara maju yang lain melalui * Pembangunan Ekonomi * •Pertumbuhan purata ekonomi sebanyak 7% setahun • Peningkatan KDNK sebanyak 8 kali ganda •Peningkatan pendapatan per kapita sebanyak 4 kali ganda05/28/12 13
  14. 14. CABARAN 1 Mewujudkan sebuah negara yang bersatu yang matlamatnya dikongsi bersama. Sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup harmoni, bekerjasama sepenuhnya, secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.05/28/12 14
  15. 15. CABARAN 2 Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang dicapai, gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat yang mudah dikenali dari sikap ingin mencapai kecemerlangan, sedar kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain.05/28/12 15
  16. 16. CABARAN 3 Mewujudkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu demokrasi masyarakat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.05/28/12 16
  17. 17. CABARAN 4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kerohanian dan didorong oleh tahap etika yang tinggi.05/28/12 17
  18. 18. CABARAN 5 Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, di mana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara.05/28/12 18
  19. 19. CABARAN 6 Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan. Bukan sahaja pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan.05/28/12 19
  20. 20. CABARAN 7 Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu sistem sosial di mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri, dan kebajikan insan tidak berkisar kepada orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh.05/28/12 20
  21. 21. CABARAN 8 Memastikan masyarakat adil dalam bidang ekonomi. Wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak wujud jika masih ada pengenalan ekonomi berdasarkan kaum dan fungsi.05/28/12 21
  22. 22. CABARAN 9 Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan.05/28/12 22
  23. 23. DASAR-DASAR UTAMA YANG LAIN – DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA – DASAR PERTANIAN NEGARA – DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA – DASAR PENSWASTAAN05/28/12 23
  24. 24. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA05/28/12 24
  25. 25. PROGRAM PERINDUSTRIAN NEGARA Era Pra- & Era Pasca-Kemerdekaan (1971 - 2020) Kemerdekaan(1950-an and 1960-an) Era Wawasan 2020 (Strategic Directions) Getah & Timah (1970-an) (1980-an) (1986 - 2020) 2020 Rancangan Rancangan -Pembangunan PIP 1 & 2 (Negara Maju) Malaya 1 & 2 Malaysia 1 -Industri eksport memberangsangkan (1956 - 1965) (1965 - 1970) -yg. menyediakan peluang -Atasi sektor pertanian kerja yg. besar -Gubal PIP MP 1 MP 2 MP3 MP6 MP8 MP10 MP 3 MP4 MP7 MP9 MP 11 05/28/12 25
  26. 26. DASAR PERTANIAN NEGARA05/28/12 26
  27. 27. DASAR PERTANIAN NEGARA • 12 Januari 1984 • Garis panduan Kerajaan & Swasta bangunkan sektor pertanian • OBJEKTIF – Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui kecekapan dan keberkesanan pengemblengan sumber-sumber negara demi menggiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara05/28/12 27
  28. 28. DASAR PERTANIAN NEGARA: OBJEKTIF – Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran • kadar kemiskinan kualiti hidup keluarga – Maju dan tingkatkan hasil & mutu komoditi berpotensi eksport/bahan gantian import serta komoditi terpilih untuk sektor makanan & perindustrian05/28/12 28
  29. 29. DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI – PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM Pemulihan dan Penyatuan tanah pertanian terbiar diberi tumpuan dan diperluaskan – PEMESATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN Pengeluaran Pertanian dihubungkait dengan sektor pembuatan – pemprosesan & pembuatan bagi pertanian iaitu makanan dan bukan makanan – PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (P & P)05/28/12 29
  30. 30. DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI – Pembukaan Tanah Baru – Pembangunan In-situ – Perkhidmatan Sokongan Pertanian – Penswastaan & penyertaan pihak Swasta – Pembangunan Komoditi – Program Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung & Luar Bandar05/28/12 30
  31. 31. DASAR PERTANIAN NEGARA: MASALAH – Ketidakstabilan harga komoditi – luar kawalan – Sekatan perdagangan oleh negara pengimport komoditi – untuk jaga kepentingan sendiri – Kekurangan tenaga kerja – penghijrahan belia ke bandar – Minat pelabur kurang berbanding sektor pembuatan – Kaedah tradisional – Tanah terbiar – Saiz tanah05/28/12 31 – Sikap petani
  32. 32. DASAR PERTANIAN DPN 1 ( 1984 – 1991 ) DPN 2 ( 1992 – 1997 ) DPN 3 ( 1998 – 2010 )05/28/12 32
  33. 33. DPN 3 1998 - 2010• Meningkatkan sekuriti makanan - food security• Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian• Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain• Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian• Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan• Gabungan sistem bersepadu melalui teknik saintifik sektor tanaman, ternakan, perhutanan, perikanan dengan pelancongan – agrotourism• Intergrasi perhutanan dan pertanian - agroforestry05/28/12 33
  34. 34. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA05/28/12 34
  35. 35. DASAR PERSYARIKATAN Perkongsian bijak Smart Partnership and Win Win Situation Between Public & Private Sector05/28/12 35
  36. 36. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: OBJEKTIF • Wujud kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara dan faedah bersama – sektor awam bg, fasilitator; swasta jentera pertumbuhan negara • Hapuskan sifat ‘permusuhan’ antara kedua-dua sektor –> galak perkongsian maklumat, saling fahami prosedur & matlamat kedua belah pihak • Tingkatkan hasil negara05/28/12 36
  37. 37. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI Penerangan dasar kepada para pegawai & eksekutif awam Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia di peringkat jabatan Surat Pekeliling Am Bil. 2/84 Pendedahan pegawai awam menerusi program sangkutan di syarikat swasta & kursus-kursus pengurusan perniagaan di INTAN05/28/12 37
  38. 38. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI Penyebaran maklumat perniagaan yang diperolehi oleh agensi kerajaan di luar negeri kepada pihak swasta Meningkat hubungan antara agensi-agensi kerajaan sebagai langkah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap & berkesan kepada pihak swasta Panduan Pelaksanaan – PKPA Bil. 9/2001; 1 Julai 199105/28/12 38
  39. 39. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA Kerjasama erat sektor awam & swasta memungkinkan penggemblengan sumber- sumber negara dengan lebih baik untuk memajukan negara. Peranan yang dimainkan oleh penjawat awam amat penting untuk kejayaan dasar ini. Pelaksanaan dasar ini beri kesan besar terhadap kejayaan dasar-dasar awam negara yang lain.05/28/12 39
  40. 40. DASAR PENSWASTAAN05/28/12 40
  41. 41. DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN Mac 1983 Menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia Penswastaan = Pemindahan kepentingan/pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta05/28/12 41
  42. 42. DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN Mengurangkan beban kewangan kerajaan Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja birokrasi Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Pengagihan sumber secara cekap Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB05/28/12 42
  43. 43. DASAR PENSWASTAAN Cara Penswastaan: (Projek Sedia Ada) Penjualan Aset Pajakan Kontrak Pengurusan Pengkorporatan Penyenaraian Awam (Public Listing) Penukaran Tanah Pembelian Oleh Pengurusan (Management Buy Out)05/28/12 43
  44. 44. DASAR PENSWASTAAN Cara Penswastaan: (Projek Baru) Bina-Milik-Kendali-Pindah (Build-Own-Operate- Transfer)/BOOT Bina-Kendali (BO) / Bina-Milik-Kendali (BOO) Bina-Milik-Kendali-Pajak-Pindah (Build-Own-Operate-Lease-Transfer) / BOLT05/28/12 44
  45. 45. DASAR PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM05/28/12 45
  46. 46. DASAR PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM DEFINISI Dasar Pengurusan Perbelanjaan Sektor Kerajaan Yang Terdiri Daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-kerajaan Negeri, Agensi Kerajaan Dan Kerajaan-kerajaan Tempatan05/28/12 46
  47. 47. BELANJAWAN SEKTOR AWAM Sebagai Alat Di Dalam Pengurusan Ekonomi Negara Kerana Ia Mempengaruhi Jenis Aktiviti Dan Menentukan Tingkat Aktiviti Ekonomi Keseluruhannya05/28/12 47
  48. 48. BELANJAWAN SEKTOR AWAM BELANJAWAN KERAJAAN PERSEKUTUAN a) Belanja Pembangunan b) Belanja Mengurus SUMBER HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN a) Hasil Cukai b) Hasil Bukan Cukai c) Terimaan Bukan Hasil05/28/12 48
  49. 49. BELANJA MENGURUS “Perbelanjaan Berulang Di Mana Peruntukan Perlu Disediakan Setiap Tahun. Di Antara Perbelanjaan Yang Terlibat : Gaji, Pencen, Ganjaran, Tuntutan Perjalanan, Pembelian Perabot, Alatulis, Perkakasan Dan Lain-lain Perbelanjaan. Sumber Pembiayaan Adalah Dari Hasil Kerajaan”.05/28/12 49
  50. 50. BELANJA PEMBANGUNAN “Melibatkan Perbelanjaan Projek- projek Ekonomi Dan Sosial Yang Boleh Memberi Faedah Terus Kepada Rakyat”.05/28/12 50
  51. 51. PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA Matlamat peningkatan daya pengeluaran negara boleh dikategorikan kepada berikut:- (a) Untuk meninggikan kadar pertumbuhan ekonomi dan menyusun semula struktur dan ketidak- seimbangan ekonomi dalam negara. (b) Untuk mempastikan penggunaan sumber-sumber negara dengan optima dan mengelakkan pem- baziran yang merugikan. (c) Untuk memperkukuhkan asas perindustrian supaya ianya dapat bersaing di pasaran bebas antarabangsa dengan berkesan.05/28/12 51
  52. 52. Strategi Pelaksanaan• Secara kasar pendekatan untuk meningkatkan daya pengeluaran negara dilaku melalui beberapa cara-cara berikut:- (a) Pembaikan kepada Sistem dan Organisasi (b) Penggunaan teknologi yang sesuai (c) Penerapan nilai baru (d) Dasar-dasar baru05/28/12 52
  53. 53. RUMUSAN• TAKRIF DASAR• OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA• SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA• DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA• DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO- POLITIK• DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI05/28/12 53
  54. 54. RRJP I 1971 - 1990 - DEBRRJP II 1991 - 2000 - DPN FASA I WAWASAN 2020RRJP III 2001 - 2010 - DWN FASA II WAWASAN 2020WAWASAN 1991 - 2020202005/28/12 54
  55. 55. TERIMA KASIH kerana MENUMPUKAN PERHATIAN ANDA05/28/12 55
  56. 56. Perkembangan ekonomi SemaSaDaSar Pembangunan naSional (1991-2000) NUR YUSRINA BT MOHD ROODZI 6 PISMP KS 1
  57. 57. • DPN telah dilancarkan oleh Y.A.B. Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad, Mantan Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991.• Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991-2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN), menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.
  58. 58. • DPN akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu:  pembasmian kemiskinan  penyusunan semula masyarakat• untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum.• menyumbangkan ke arah mengukuhkan perpaduan negara.
  59. 59. (i)Untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. • Tumpuan kepada golongan termiskin. • Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputra (MPPB). • Penglibatan sektor swasta. • Pembangunan sumber manusia(ii) Kerajaan meneruskan dasar liberal berhubung dengan syarat-syarat pemilikan modal saham.(iii) Golongan minoriti diberi pertimbangan.
  60. 60. • Mengurangkan kemiskinan tanpa mengira kaum.• Memperbaiki keadaan golongan termiskin• Merapatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup kumpulan-kumpulan berpendapatan rendah• Kemiskinan di bandar• Sektor perladangan - perbaiki kemudahan perumahan, kesihatan, pendidikan dan sosial.• Golongan minoriti – orang asli dan bumiputra sabah/sarawak serta india.
  61. 61. • Golongan termiskin ialah isirumah yang menerima pendapatan kurang daripada separuh pendapatan garis kemiskinan dan kehidupan adalah daif.• Objektif pprt ialah: • Membasmi kemiskinan golongan ini; dan • Meningkatkan keupayaan untuk berdikari.
  62. 62. • Latihan yang diberikan kepada belia-belia di luar bandar akan membolehkan mereka mendapatkan kerja-kerja yang berkemahiran dan berpendapatan lebih tinggi.• Aspek latihan ini akan dipertingkatkan untuk menggantikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sehingga ini.• Pemberian subsidi dan sokongan akan diteruskan untuk golongan penanam padi dan nelayan tetapi ianya akan ditumpukan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka.
  63. 63. • Peranan sektor awam dalam pembasmian kemiskinan akan ditumpukan pada program- program berikut: - pendidikan - latihan - kesihatan - jalan-jalan luar bandar - pengangkutan - perumahan - bekalan air dan elektrik
  64. 64. • Di kawasan bandar, kemiskinan relatif akan dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan, pengangkutan dan kemudahan awam.• Langkah-langkah juga akan diambil oleh Kerajaan melalui perancangan dan penetapan zon pembangunan bandar yang sesuai dalam usaha membangunkan bandar-bandar secara teratur.• Ini bukan sahaja akan dapat mengawal pertumbuhan kawasan-kawasan setinggan tetapi juga menyediakan peluang-peluang kepada golongan yang terlibat dalam perniagaan dan industri kecil.
  65. 65. • Untuk memperkukuh dan mengembangkan asas keushawanan serta kewujudan rangkaian usahawan berdaya maju: • Meningkatkan bilangan dan kualiti • Penglibatan sektor swasta • Sokongan dan bantuan kerajaan kepada mereka yang berpotensi
  66. 66. Penyusunan semula hakmilik dan penguasaan dalam sektor syarikat• Kerajaan meneruskan usaha-usaha untuk meningkatkan pemilikan dan penglibatan bumiputera dalam sektor korporat selaras dengan matlamat asal 30% hakmilik saham sektor.• Peranan Permodalan Nasional Berhad (PNB) akan diperkukuhkan dalam menggembleng tabungan Bumiputera dan pembangunan keusahawanan.• Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN) merupakan sebahagian daripada strategi keseluruhan PNB untuk meneruskan usaha menggembleng tabungan Bumiputera sepanjang tempoh DPN.
  67. 67. • Penswastaan akan digunakan sebagai suatu cara untuk mempercepatkan dan memperluaskan penyertaan Bumiputera dalam sektor swasta serta mencapai hasrat penyusunan semula modal saham.• Jawatankuasa Pelaburan Asing akan meneruskan pengawasan proses penyusunan semula modal saham dengan menggalakkan lagi syarikat-syarikat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
  68. 68. • Teras utama:• Memastikan pencapaian matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama.• Penglibatan bumiputera yang bermakna dalam sektor moden.• DPN akan menggalakkan penyertaan Bumiputera secara meluas dalam sektor-sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan.• Perhatian khusus diberi kepada penyertaan Bumiputera di dalam industri kecil dan sederhana menerusi program sub-kontrak dan franchise.
  69. 69. • Bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden, mereka akan didedahkan kepada teknologi terbaru di samping kemudahan-kemudahan modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dengan pasaran antarabangsa.• Matlamat penyusunan semula gunatenaga akan memastikan corak gunatenaga di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi mencerminkan komposisi pelbagai kumpulan etnik dalam negara.• Dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, dasar ini akan memastikan bahawa Bumiputera mendapat bahagian yang saksama daripada pekerjaan baru yang diwujudkan, khususnya dalam kategori profesional, pengurusan dan teknikal..
  70. 70. • Seperti DEB, DPN meneruskan usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja dalam kalangan kaum etnik tetapi juga antara golongan kaya dan miskin serta antara wilayah.• Ketidakseimbangan ekonomi akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara.

  ×