Data Mining

10,169 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
254
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Data Mining

 1. 1. Data Mining
 2. 2. Data Mining คือ <ul><li>คือ ชุด software วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ มันเป็น software ที่สมบรูณ์ทั้งเรื่องการค้นหา การทำรายงาน และโปรแกรมในการจัดการ ซึ่งเราคุ้นเคยดีกับคำว่า Executive Information System ( EIS ) หรือระบบข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการบริหาร ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่สามารถค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ </li></ul>
 3. 3. ประเภทของข้อมูลที่จะทำ Data Mining <ul><li>Relational databases เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของตาราง   โดยในแต่ละตารางจะประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์   ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดสามารถแสดงได้โดย entity-relationship (E-R) model </li></ul><ul><li>Data warehouses เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาเก็บไว้ในรูปแบบเดียวกันและรวบรวมไว้ในที่ ๆ   เดียวกัน ซึ่งสะดวกต่อการนำข้อมูลไปไมน์ต่อไป รายละเอียดต่าง ๆ จะได้นำเสนอในตอนต่อ   ๆ ไป </li></ul><ul><li>Transactional databases ประกอบด้วยข้อมูลที่แต่ละทรานเซกชันแทนด้วยเหตุการณ์ในขณะใดขณะหนึ่ง เช่น   ใบเสร็จรับเงิน จะเก็บข้อมูลในรูป ชื่อลูกค้าและรายการสินค้าที่ลูกค้ารายนั้นซื้อ   เป็นต้น </li></ul><ul><li>Advanced database เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอื่น ๆ เช่น   ข้อมูลแบบ object-oriented, ข้อมูลที่เป็นเท็กซ์ไฟล์ ข้อมูลมัลติมีเดีย   ข้อมูลในรูปของเว็บ </li></ul>
 4. 4. การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการทำ Data Mining <ul><li>ข้อมูลที่จะใช้ในการทำ Data Mining นั้นจะต้องเตรียมให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนเสมอ โดยรูปแบบที่นิยมใช้กันมากคือการทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตาราง ( Relational database) เมื่อจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตารางได้แล้วจะต้องเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์ตามขั้นตอนดังนี้ </li></ul><ul><li>รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการทำ Data Mining ซึ่งอาจอยู่ในหลายฐานข้อมูล , DBMS, ระบบปฏิบัติการ ให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวหรือตารางเดียวก่อน โดยอาจใช้เทคนิค Data Warehouses หรือใช้ SQL joint operator ในการรวบรวมข้อมูล   </li></ul><ul><li>แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น การแก้ไขค่าว่างของข้อมูลโดยอาจใส่ค่า 0 ลงไปหรืออาจไม่นำข้อมูลในแถวนั้นมาไมน์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ดูแลระบบ </li></ul><ul><li>ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีค่าเหมาะสมในการตัดสินใจ เช่น ในการทำ Data Mining ของร้านค้า ข้อมูลที่มีค่า &quot; Coke&quot; และ &quot; Pepsi&quot; ควรเปลี่ยนค่าให้เป็น &quot; น้ำอัดลม &quot; แทน เพื่อเหมาะสมในการตัดสินใจมากขึ้น </li></ul>
 5. 5. การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการทำ Data Mining ( ต่อ ) <ul><li>คอลัมน์ที่มีค่าสำหรับทุกแถวเป็นค่าเดียวกัน เช่น &quot; สัญชาติไทย &quot; จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างของแต่ละแถวได้เลย ดังนั้นในการทำ Data Mining จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคอลัมน์นี้ ค่านี้อาจเกิดจากการที่เน้นความสนใจไปยังข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สนใจข้อมูลนักท่องเที่ยวชายไทย เป็นต้น ดังนั้นหากพบว่าข้อมูลที่สนใจที่จะนำมาทำ Data Mining นั้นบางคอลัมน์มีค่าเดียวกันทั้งหมด สมควรอย่างยิ่งที่จะไม่นำคอลัมน์นั้นมาไมน์ </li></ul><ul><li>คอลัมน์ที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันเลย ตัวอย่างเช่น หมายเลขสมาชิก ชื่อสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถหาแถวที่มีข้อมูลสัมพันธ์กันได้เลย การทำ Data Mining จึงไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นในการทำ Data Mining ควรกำจัดคอลัมน์ที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกันเลยออก แต่ข้อมูลเหล่านี้อาจให้รายละเอียดบางประการที่น่าสนใจกับเราได้ เช่น ข้อมูลหมายเลขลูกค้าสามารถแบ่งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์สามารถบอกตำแหน่งที่อยู่แบบคร่าว ๆ ได้ เป็นต้น </li></ul>
 6. 6. การทำข้อมูลให้สมบูรณ์ ( Data Cleaning) <ul><li>ข้อมูลที่ได้มานั้น เป็นข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ที่จะสามารถนำไปใช้ผ่านกระบวนการดาต้าไมน์นิงได้ จึงต้องมีการจัดการข้อมูล การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นมีวิธีการดังนี้   </li></ul><ul><li>สำหรับคอลัมน์ที่มีค่าสำหรับทุกแถวเป็นค่าเดียวกัน เช่น “ สัญชาติไทย ” จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างของแต่ละแถวได้เลย ดังนั้นในการทำดาต้าไมน์นิงจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคอลัมน์นี้ ดังนั้น จึงไม่นำคอลัมน์นี้มาพิจารณา </li></ul><ul><li>คอลัมน์ที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันเลย ได้แก่ ชื่อผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถหาแถวที่มีข้อมูลสัมพันธ์กันได้เลย การทำดาต้าไมน์นิงจึงไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นในการทำดาต้าไมน์นิงควรกำจัดคอลัมน์ที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกันเลยออก </li></ul>
 7. 7. การทำให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ <ul><li>รูปแบบของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก็มีดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>ค่าที่ขาดหายไป (Missing Value) </li></ul><ul><li>ข้อมูลที่มีสิ่งปลอมปน (Noisy Data) </li></ul><ul><li>ความขัดแย้งกันของข้อมูล (Inconsistent Data) </li></ul>
 8. 8. ค่าที่ขาดหายไป (Missing Value) <ul><li>สามารถเกิดขึ้นได้จากการเก็บข้อมูลโดยทั่วไป โดยอาจมีค่าในบางคอลัมน์ของบางแถวขาดหายไป เช่น ค่าในบางคอลัมน์ของอาชีพ และรายได้ที่ขาดหายไป ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆกัน เช่น ผู้ใช้อาจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่สามารถเว้นว่างไว้ได้ ทำให้ผู้ใช้ละเลยที่จะบันทึกข้อมูลในคอลัมน์นั้นๆ หรือบางทีอาจเกิดจากข้อมูลที่ป้อนแย้งกับข้อมูลในลักษณะประจำ จึงทำให้ถูกลบออกไป ซึ่งเราจะต้องมี วิธีการจัดการกับข้อมูลที่หายไป เหล่านั้น ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>กำจัดข้อมูลทั้งแถว ที่ไม่มีข้อมูล ซึ่งใช้กับการหายไปของข้อมูลในหลักที่สำคัญ เช่น ลักษณะประจำเป้าหมาย </li></ul></ul><ul><ul><li>ใส่ค่าที่หายไปโดยมนุษย์ ซึ่งวิธีการนี้จะน่าเชื่อถือได้มากที่สุด ถ้าผู้ใส่เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ทราบจริง แต่ก็เป็นวิธีการที่ยุ่งยาก และถ้ามีปริมาณมากๆ ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะได้ผลลัพธ์ที่ดี </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างค่าใหม่ในหลักที่เรียกว่า “ Unknown” โดยแทนที่ค่าทุกค่าที่ขาดไปด้วยค่าคงที่เดียวกันทั้งหมดปรกติวิธีนี้ จะใช้ในขั้นการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเป็นพิเศษ </li></ul></ul><ul><ul><li>หาค่าที่น่าจะเป็นมากที่สุด มาแทนที่ค่าที่ขาดหายไป โดยอาจจะใช้สถิติวิเคราะห์การแจกแจง แล้วใช้ ความน่าจะเป็นในการสุ่มค่า หรืออาจใช้โครงสร้างการตัดสินใจ (Decision Tree) ในการตัดสินใจใส่ค่า </li></ul></ul>
 9. 9. ข้อมูลที่มีสิ่งปลอมปน (Noisy Data) <ul><li>คำว่าสิ่งปลอมปน (Noisy) ในที่นี้มีความหมายว่า ความผิดพลาดที่เกิดแบบไม่ได้ตั้งใจ หรือแปรปรวนไปจากที่ควรจะเป็น เช่น อายุ 200 ปี หรือ รายได้ติดลบ เป็นต้น สาเหตุที่ข้อมูลมีสิ่งปลอมปน อาจมาจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ค่าเหล่านี้ควรถูกแก้ไข หรือไม่นำมาวิเคราะห์ และควรมีขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้ สิ่งที่ปลอมปนมากับข้อมูลประเภทตัวเลขนั้น สามารถทำให้เกิดความกลมกลืนกันของกลุ่มข้อมูล โดยวิธีการดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><ul><li>บินนิ่ง (Binning) เป็นวิธีการจัดเรียงค่าของข้อมูล เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกัน โดยเรียงข้อมูลที่มีค่าใกล้กันไว้ ในถังเดียวกัน แล้วทำให้ข้อมูลในถังเดียวกันกลมกลืนกันวิธีการแบบบินนิ่งนี้ ถ้ามีระยะห่างของข้อมูลมาก ก็ยิ่งมีผลต่อการทำให้ข้อมูลกลมกลืนกันมากขึ้น หรือมิเช่นนั้นแล้วอาจแบ่งแต่ละถังให้มีความกว้างเท่าๆกัน โดยดูจากระยะห่างของค่าในแต่ละถังเป็นค่าคงที่เท่าๆกัน </li></ul></ul>
 10. 10. ความไม่ลงรอยกันของข้อมูล ( Inconsistency Data ) <ul><li>ความไม่ลงรอยกันของข้อมูล หมายถึงความผิดแผกไปจากที่ควรจะเป็น ความขัดแย้งกันหรือความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับข้อมูลประเภททรานแซกชัน โดยเป็นไปได้ว่าข้อมูล ณ ขณะหนึ่งอาจมีบางแถว หรือระเบียนข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งบางครั้งสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารภายนอกระบบมาอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ระบบที่มีการคีย์ข้อมูลจำนวนมากที่เป็นเอกสารทางการขายสินค้า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจพบว่าคีย์ข้อมูลจำนวนเงิน ผิดไป ก็สามารถนำเอกสารต้นฉบับมาตรวจสอบแก้ไขได้ เป็นต้น สิ่งนี้อาจทำควบคู่ไปกับการออกแบบระเบียนวิธีการทำงาน เพื่อช่วยแก้ไขการทำงานกับรหัสหรือข้อมูลที่ขัดแย้งกัน อาจมีการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ เพื่อช่วยตรวจจับความผิดพลาด จากเงื่อนไขข้อบังคับข้อมูลที่เรารู้ล่วงหน้าแล้ว เช่น การขึ้นตรงต่อกันภายในคอลัมน์ สามารถค้นหาค่าที่ขัดแย้งกับข้อบังคับของตัวแปรนั้นได้ เช่น อายุต้องไม่ติดลบ และต้องอยู่ในช่วง 20 ถึง 70 เป็นต้น ความไม่ลงรอยกันของข้อมูลอาจเกิดจากการรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เนื่องจากการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ที่แตกต่างกันก็อาจใช้ชื่อคอลัมน์หรือฟิลด์ที่ต่างกัน อีกทั้งอาจเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลขึ้นได้ด้วย </li></ul>
 11. 11. ขั้นตอนต่อไป คือ การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การทำ Data Mining

×