Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Similar to умови соціалізації(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

умови соціалізації

  1. 1
  2. 2
  3. Соціалізація - процес і результат включення індивіда в соціальні відносини. Соціалізація здійснюється через засвоєння індивідом соціального досвіду і відтворення його у своїй діяльності. У результаті соціалізації людина засвоює стереотипи поведінки, норми і ціннісні орієнтації соціального середовища, у якому вона функціонує. Соціалізацію можна розглядати як потрійний процес: адаптацію, розвиток особистості і відмову від наївних дитячих уявлень.
  4. 4 Соціалізація особистості на індивідуальному рівні містить такі процеси •взаємодію (особистість кожної людини формується в процесі взаємодії одна з одною. На характер цих взаємодій впливають такі чинники, як вік, інтелектуальний рівень, стать тощо); • вплив (навколишнього середовища на особистість людини); • набуття досвіду (особистість формується на основі власного індивідуального досвіду); •окультурення (важливим аспектом формування особистості є культура).
  5. 5 Навчання Спілкування Виховання Соціалізація здійснюється через низку умов, які після їхнього групування можна назвати «факторами». Такими факторами соціалізації є:
  6. 6
Advertisement