Tan pei lian d20102041816 qgj3043 ritma dan pergerakan

4,166 views

Published on

 • Be the first to comment

Tan pei lian d20102041816 qgj3043 ritma dan pergerakan

 1. 1. QGJ 3043 RITMA DAN PERGERAKAN NAMA : TAN PEI LIAN KUMPULAN : UPSI 49(A122PJJ) PENSYARAH : FAIRUS FARIZA BINTI ZAINUDIN TARIKH : 3 MEI 2013 NAMA NO. PENDAFTARAN NO. TELEFON Tan Pei Lian D20102041816 019-7662480 Tugasan 1: Anda sebagai seorang guru yang akan melatih sekumpulan murid bagi mewakili sekolah ke pertandingan pergerakan kreatif anjuran Pejabat Pendidikan Daerah di kawasan anda. Sediakan 1 kertas kerja berkaitan perancangan anda dalam menyusun kareografi persembahan Pergerakan Kreatif tersebut.
 2. 2. ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT 1 Prakata 3 2 Kertas kerja perancangan 4 - 6 3 Penutup 7 - 8 4 Lampiran 9 - 12 5 Bibliografi 13 Tugasan 1: Anda sebagai seorang guru yang akan melatih sekumpulan murid bagi mewakili sekolah ke pertandingan pergerakan kreatif anjuran Pejabat Pendidikan Daerah di kawasan anda.
 3. 3. Sediakan 1 kertas kerja berkaitan perancangan anda dalam menyusun kareografi persembahan Pergerakan Kreatif tersebut. Prakata Pergerakan telah berlaku sebelum seseorang kanak-kanak itu lahir. Selepas lahir pergerakannya bermula dari atas kepala, bahu dan tangan dan akhirnya kaki.begitu juga dengan perkembangan motor, ia bermula daripada perkembangan motor kasar diikuti dengan perkembagan motor halus. Pada umur 3 tahun mereka dapat bergerak dengan laju ataupun perlahan dan juga boleh mengawal pergerakan badan mereka. Terdapat beberapa faedah pergerakan adalah iaitu kanak-kanak dapat meneroka natural rhythms (bernafas, berehat, berjalan, berlari dan melompat). Dalam melakukan sesuatu aktiviti kanak-kanak dapat bergerak dengan bebas tanpa dipaksa oleh orang lain. Dalam teori yang dikemukakan oleh Robert havighurst, beliau menyatakan perkembangan kanak-kanak dapat berkembang melalui persekitaran. Oleh yang demikian, guru perlu mencuba satu aktiviti yang menarik perhatiannya secara tidak langsung dapat meningkatkan minatnya untuk menyertai aktiviti tersebut. Yang kedua ialah integrasi antara bahasa, nyanyian dan pergerakan dan yang terakhir adalah mengintegrasikan otak kiri dan kanan. Sebagaimana yang kita ketahui pergerakan kreatif ini sememangnya aktiviti yang menarik perhatian kanak-kanak. Dengan adanya aktiviti ini kanak-kanak dapat
 4. 4. berfikir untuk menyelesaikan masalah dalam aktiviti tersebut secara tidak lansung dapat meningkatkan mindanya untuk berfikir. Secara amnya pergerakan dapat diabahagikan kepada dua kategori, iaitu pergerakan bebas dan pergerakan yang mengikut detik masa. Daripada kedua kategori tersebut empat jenis pergerakan yang berbeza iaitu pergerakan asas. Ianya boleh dibahagikan kepada dua iaitu pergerakan lokomotor dan pergerakan non lokomotor. Pergerakan lokomotor adalah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti berjalan, berlari, berjengket dan skip.pergerakan non lokomotor pula adalah pergerakan dalam pelbagai bentuk tetapi berada ataupun berdiri di satu tempat sahaja. Yang keduanya adalah pergerakan semasa bernyanyi. Pergerakan jenis ini tidak memerlukan banyak ruangan, pergerakan ini biasanya dihadkan kepada pergerakan pada bahagian separuh atas badan sahaja. Pergerakan jenis ini selalunya mengikut lirik lagu, supaya kanak-kanak dapat mengingati lirik lagu dan bernyanyi dengan lebih bersemangat.yang ketiga adalah pergerakan dengan corak irama dan tarian Pergerakan jenis ini adalah pergerakan yang paling susah dipelajari. Ini adalah kerana, pergerakan jenis ini perlu diselaraskan dengan detik muzik dan kanak-kanak juga perlu mengingati urutan pergerakan. Oleh yang dimikian, pergerakan jenis ini hanya sesuai untuk kanak-kanak yang lebih besar usianya dan juga mereka yang telah berpengalaman dalam aktiviti pergerakan asas.
 5. 5. KERTAS KERJA 1. Tajuk : Burung dan Anai-anai 2. Masa persembahan : 10 minit 3. Objektif : a) Murid dapat menghayati pengalaman dalam melakukan pergerakan yang akan memperkembangkan daya kreativiti. b) Murid dapat memperkembangkan imaginasi pergerakan. c) Murid dapat memperkembangkan perasaan untuk perkaitan pergerakan kreatif terhadap rangsangan bunyi (muzik,suara) dan visual. 4. Jumlah murid : 8 orang 5. Alatan / props / costume: a. Skateboard b. Tunggul kayu c. Daun d. Dahan pokok e. Pokok tiruan f. Costume burung dan anai-anai
 6. 6. 6. Latar bunyi / irama / lagu yang akan digunakan : i. Bunyi rimba dan bunyi air sungai mengalir ii. Muzik 7. Aspek keselamatan yang harus diutamakan : I. Murid berada dalam keadaan yang sihat dan cergas. II. Guru memastikan tempat persembahan adalah rata dan jauh daripada benda-benda yang tajam dan berbahaya. III. Memastikan alatan yang digunakan adalah selamat. 8. Huraian kareografi mengikut segmen : Segmen Jenis pergerakan Tema dan unsur yang berkaitan 1 (3 minit) Bergerak ke tepi sungai • Seorang murid akan keluar dari belakang pentas secara mengayun tangannya (seperti burung) dengan perlahan. Murid menunjukkan emosi yang riang. • 6 orang murid menjadi pokok tiruan (bergerak-gerak mengikut alunan muzik) • 2 orang murid menggerakan kain  Tema 1 Kesedaran Tubuh Badan (Aktiviti lokomotor) Unsur pergerakan: Murid bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, murid mengayun tangan keluar dari belakang pentas.  Tema 3 Kesedaran Ruang Unsur ruang diri am (murid yang menjadi pokok tiruan dan sungai)  Tema 6 Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat (gerak
 7. 7. untuk menjadi sungai. • Seorang murid ( anai-anai ) melambai-lambaikan tangan menjerit untuk bantuan isyarat)  Tema 7 Lapan lakuan Daya Asas (Apung ) Unsur pergerakan : Murid melakukan pergerakan apung memberi gambaran perasaan yang takut dan meminta bantuan.  Tema 9 Bentuk-bentuk Pergerakan Unsur corak asas iaitu Apung. 2 (3minit) Mengayuh perahu • Murid ternampak daun (skateboard) lalu menolak daun (sebagai perahunya) ke sungai untuk dijadikan perahu.  Tema 1 Kesedaran Tubuh Badan (Aktiviti lokomotor) Unsur pergerakan: Murid menolak daun ke sungai lalu mengayuhnya (bergerak dari satu tempat ke temapat yang lain).  Tema 3 Kesedaran Ruang (Aras) Unsur aras sederhana. Murid mencangkung dan keadaan badan dicondong ke hadapan seolah-olah mengayuh perahu. 3 (3 minit) Daun terayun • Murid berasa cemas dan dapati daun lalu memetiknya. • Murid yang jatuh ke dalam sungai itu hampir hampir mati lemas. Murid menjerit meminta tolong.  Tema 1 Kesedaran Tubuh Badan ( aktiviti bukan lokomotor) Unsur pergerakan: Pergerakan setempatdan tumpuan diberi kepada keseluruhan tubuh badan. Contohnya, bercangkung di atas daun  Tema 6 Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat Unsur gerak isyarat. Pembentukan pergerakan di udara dengan bahagian tubuh badan yang tidak
 8. 8. menyokong beban badan. Contohnya, murid menghulurkan tangan di udara untuk meminta tolong. 4 (3minit) Burung menyelamatkan tupai • Anai-anai berenang ke arah daun dan menyelamatkannya dengan sebatang tunggul kayu.  Tema 1 Kesedaran Tubuh Badan (Aktiviti lokomotor) Unsur pergerakan: Murid bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, murid melakonkan pergerakan berenang.  Tema 16 Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan Unsur rangsangan objek dan bunyi. Memperkembangakan imaginasi murid melalui penggunaan objek (tunggul kayu) dan penggunaan bunyi dan ritma.
 9. 9. Penutup Pergerakan kreatif merupakan satu bentuk penyataan kendiri yang unit. Dengan lain perkataan setiap peserta mengggunakan pergerakan berirama untuk melahirkan pemikiran, idea atau perasaannya. Komponem-komponem peergerakan kreatif terdiri daripada badan, runag, masa dan daya adalah asas untuk menghuraikan pergerakan dalam pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif merupakan bentuk penyataan kendiri yang unit dan membolehkan setiap pelajar memilih pergerakan-pergerakan yang sesuai untuk melahir pemikiran idea atau perasaan Guru memainkan peranan utama dalam membimbing pelajar dalam memperkembangan potensi kreatif mereka.Peranan guru dalam pergerakan kreatif ialah untuk membimbing pelajar dan membantu pelajar dalam pelbagai pengalaman pergerakan. Dalam pergerakan kreatif guru tidak mengajar sebarang gerak langkah untuk dihafalkan tetapi dalam peregerakan kreatif guru membantu dan membimbing pelajar meneroka berbagai-bagai jenis pergerakan dalam pelbagai cara yang kreatif. Guru tidak memerlukan latihan yang khusus untuk melaksanakan pengajaran pergerakan kreatif, apa yang diperlukan semnagat yang
 10. 10. cekal.keberanian, dan sikap yang positif dan initiatif dalam pengajaran pergerakan kreatif. Peranan guru membimbing pelajar meneroka, mencuba dan menemui cara bergerak berdasarkan pergerakan pelajar sebagai sifat semulajadi mereka. LAMPIRAN Pelan Pergerakan Kreatif 1 lokomotor dan 10 lokomotor dan bukan logomotor manipulasi alatan 2 lokomotor dan manipulasi alatan 9 lokomotor 3 bukan lokomotor dan manipulasi alatan 8 bukan lokomotor 4 lokomotor dan manipulasi alatan 7 bukan lokomotor dan Manipulasi alatan 5 bukan lokomotor 6 lokomotor
 11. 11. 3 Fotografi: 10 Sekuen Lakuan Pergerakan Kreatif 1 lokomotor a) Terbang seperti burung di tepi sungai Pergerakan: Lokomotor Aras : Sederhana (bengkok lutut) Tempo : Sederhana (tesekat-sekat) Ruang : Am Arah : Ke hadapan, kiri dan kanan Beban : Ringan Nilai : Mencintai alam semulajadi, bersyukur bukan lokomotor b) Menghayun tangan di permukaan air Pergerakan : Bukan lokomotor Aras : Rendah (mencangkung) Tempo : Lambat (lancar) Ruang : Diri Arah : Ke kiri dan ke kanan Beban : Berat
 12. 12. 2 Berenang mengelilingi daun sambil menggoyangkannya Pergerakan : Lokomotor Aras : Rendah (mencangkung sambil berjalan) Tempo : Lambat (tersekat-sekat) Ruang : Diri dan Am Kawasan Kecil Arah : Menggunakan pelbagai arah Beban : Berat Perkaitan : Bahagian tubuh badan (tangan) dengan alatan besar 3 Menolak daun ke sungai Pergerakan : Lokomotor Aras : Sederhana (membengkok badan) Tempo : Lambat (tersekat-sekat) Ruang : Diri dan Am Kawasan Kecil Arah : Ke hadapan Beban : Berat Perkaitan : Bahagian tubuh badan dengan alatan besar 4 Berdiri di atas daun sambil mengayuh Pergerakan : Bukan lokomotor Arah : Tinggi (berdiri terkangkang untuk mengimbangkan badan) Tempo : Lambat (lancar) Ruang : Diri
 13. 13. Arah : Ke kiri dan ke kanan Beban : Berat Perkaitan : Bahagian tubuh badan( tangan dan kaki) dengan alatan besar Bibliografi 1. Buschner, C.A. (1994). Teaching Children Movement Concepts and Skills. Champaign, IL: Human Kinetics. 2. (1997). Buku Panduan Pendidikan Pergerakan: Gimnastik Artistik. Kuala Lumpur: DBP. 3. Yusof Ismail. (1994). Gimnastik. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. 4. http://www.scribd.com/doc/20054116/Sejarah-Dan-perkembangan-olahraga-Senam

×