Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sağlık Bilişiminin Geleceği: Pharma 1.0’dan 3.0’a

1,585 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sağlık Bilişiminin Geleceği: Pharma 1.0’dan 3.0’a

 1. 1. Sağlık Bilişiminin Geleceği:<br />Pharma 1.0’dan 3.0’a<br />Murat Tanören, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü<br />KKTC, 16 Ekim 2010<br />@bencewom<br />“http://www.linkedin.com/in/tanoren<br />
 2. 2. Hakkımda…<br />Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği<br />TEV bursiyeri – İngiltere’de mühendislik işletmesi yönetimi yüksek lisansı<br />Pfizer’de 7 yıl<br />Stratejik planlama, ürün müdürlüğü, pazar erişim müdürlüğü<br />Kurumsal işbirlikleri koordinatörü<br />Bugün burada olmamın nedeni:<br />2006: kişisel blog<br />2008: LinkedIn<br />2009: Twitter<br />2010: Foursquare<br />
 3. 3.
 4. 4. Soru: Sağlık sektörü yeni trendleri değerlendirmede gecikti mi?<br />Evet<br />Hayır<br />Duruma göre değişir...<br />
 5. 5. Yıl 2006.TIME dergisine göre Yılın Kişisi?<br />
 6. 6.
 7. 7. Geleceği Şekillendirecek İpuçları Neler? <br />Dünyadaki Trend Ne Yönde? <br />“İlaçlardan Sağlıklı Çıktılara” <br />Değişimin <br />tetikleyicileri<br /><ul><li>Ar-Ge üretkenliği
 8. 8. Patent süresi
 9. 9. Küreselleşme
 10. 10. Demografi
 11. 11. Fiyat ve Geri Ödeme
 12. 12. Sağlık Reformu
 13. 13. Sağlık Bilişimi
 14. 14. Tüketiciyi gözetme
 15. 15. Veri madenciliği</li></ul>GELENEKSEL OLMAYAN <br />ORTAKLIKLAR<br />Pharma 1.0<br />“Blockbuster” ürünler<br />Pharma 2.0<br />Ürün Portföyünde <br />Çeşitlilik<br />Pharma 3.0<br />Yeni ilaç yerine <br />Sağlıklı Çıktılar<br />İş Modelleri<br />Değer Yaratmak<br />Müşteri<br />Ödeyici<br />Doktor<br />Hasta<br />Ernst & Young raporu “Progressions 2010: Pharma 3.0”<br />http://www.ey.com/GL/en/Industries/Life-Sciences/Progressions-2010--Pharma-3.0<br />
 16. 16. Süper-hasta<br />Ernst & Young raporu “Progressions 2010: Pharma 3.0”<br />http://www.ey.com/GL/en/Industries/Life-Sciences/Progressions-2010--Pharma-3.0<br />
 17. 17. SB Stratejik Planı 2010-2014 Neyi İşaret Ediyor?<br />AMAÇ: Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek<br />STRATEJİK AMAÇ 1<br />Risklerden korumak<br />STRATEJİK AMAÇ 2 <br />Güvenlilik ve kalite<br />STRATEJİK AMAÇ 3 <br />Hakkaniyet ve şeffaflık<br />Terapötik <br />Eylem Planları<br />Kurumsal<br /><ul><li>KV, Ruh Sağlığı, Astım-KOAH, </li></ul>Diyabet, Obezite<br /><ul><li>“Sektörler arası işbirliği” var – </li></ul>“İlaç sektörü” paydaşlar arasında yok<br /><ul><li>KETEM kapasitesinin gelişmesi, bilinirliğinin artması
 18. 18. Tütün Kontrol programına devam, ulusal veri sistemi
 19. 19. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (2010 sonu)</li></ul>Akılcı İlaç<br /><ul><li>Türkiye İlaç Politikası ve </li></ul>akılcı ilaç kullanımı (2011 sonu)<br />Aşı<br /><ul><li>%96 ve üzeri bağışıklama oranı</li></ul>• Üretimde sektörler arası işbirliği<br /><ul><li>SGK veri bankası iş birliği - akılcı ilaç kullanımını teşvik</li></ul>• TR’de aşı üretiminin başlaması (2010 sonu) <br /><ul><li>Aşı takvimine en az 2 antijen eklenmesi (2014) </li></ul> • Aşı takvimindeki 5antijenin TR’de üretilmesi (2014) <br />Ar-Ge<br /><ul><li>Ulusal ve uluslararası işbirliği projeleri
 20. 20. Sağlık hizmetlerinin iyileştiren, </li></ul>ARGE ve yayınlara destek <br />Aile Hekimliği<br /><ul><li>Kamu, üniversite ve sektörle işbirliği – (2011 sonu)</li></ul>yeni ilaç geliştirme, ilaç teknolojisinde ilerlemeyi teşvik <br /><ul><li>KETEM’lerle koordinasyon
 21. 21. 2010 sonunda tüm ülkede
 22. 22. AHBS-Sağlık NET ortak karar destek sistemi</li></ul>Diğer<br />E-Sağlık<br /><ul><li>İlaç üretimi aktif teşvik politikaları
 23. 23. E-sağlık uygulamalarına erişim
 24. 24. İhraç amaçlı ruhsat başvurularının hızlı sonuçlanması
 25. 25. Karar vericiler için (2011 sonuna kadar) veri madenciliği
 26. 26. Tıbbi cihaz yönetimi alanında STD</li></li></ul><li>Ernst & Young raporu “Progressions 2010: Pharma 3.0”<br />http://www.ey.com/GL/en/Industries/Life-Sciences/Progressions-2010--Pharma-3.0<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30. 1. öneri<br />“Küçük düşün. Çabuk yanıl.” <br />Ernst & Young raporu “Progressions 2010: Pharma 3.0”<br />http://www.ey.com/GL/en/Industries/Life-Sciences/Progressions-2010--Pharma-3.0<br />
 31. 31. Sosyal Medya Stratejimiz<br />Sosyal<br />medyayı<br />tanımak<br />Topluluk<br />yaratmak<br />Hakkımızda <br />konuşulanları<br />takip etmek<br />Haziran - ……<br />Nisan - ……<br />Nisan - Haziran<br /><ul><li>Sosyal medya alt yapısı hazırlığını tamamlamak
 32. 32. Pfizer içi kullanım ve uygulama kurallarını hazırlamak
 33. 33. Monitoring
 34. 34. Şirketiçi bilgilendirme
 35. 35. Ölçümleme ve</li></ul> raporlama yapmak<br /><ul><li> Sosyal mecrada doğru iletişim kanallarını belirlemek ve uygulamaya geçmek
 36. 36. Sosyal medyayı yönetmek</li></ul>Faz I<br />Faz 2<br />Faz I<br />
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39. 2. öneri<br /> Varsaymayalım.<br />
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42. Dislipidemi hastası 1.0<br />Kadın<br />60+<br />Kilolu<br />
 43. 43. Dislipidemi hastası 2.0<br />?<br />Kadın<br />60+<br />Kilolu<br />Ağ 2.0 ile ilgili<br />
 44. 44. Annem & arkadaşları<br />
 45. 45. “Doktorlar, internette kongreyi ne yapsın?”<br />
 46. 46. Kongre programı<br />Ürün standını ziyaret oranı: %70<br />Konferans<br />Türk Tıp Tarihinde bir ilk: E-Kongre<br />
 47. 47. Sosyal alanlar<br />+3000 aktif katılımcı hekim<br />Kaynaklar<br />+200 literatür talebi<br />
 48. 48. Sunum 2.0<br />
 49. 49. “Kısa vadede sektörü en fazla … etkileyecek.”<br />E-sağlık uygulamaları<br />MEDULA<br />Aile hekimliği<br />…<br />
 50. 50. Dikkatiniz için teşekkürler<br />Murat Tanören, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü<br />KKTC, 16 Ekim 2010<br />

×