Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vinnare och förlorare FORE studie 2010 1

376 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vinnare och förlorare FORE studie 2010 1

 1. 1. Vinnare och Förlorare<br />FORES Studie 2010:1Jakob RutqvistEnergitinget 2010<br />
 2. 2. Kostnad för utsläpp<br /><ul><li> Handlande sektorn eller övrigsektorn
 3. 3. Koldioxidskatt och energiskatt
 4. 4. Klimatmålen 2020 (20-30%, 40%)
 5. 5. Kostnadsläge 2020 - Handlande sektorn: 400 – 900kr/ton - Övrigsektorn: 630 – 1 605kr/ton - Transportsektorn: 1 630 – 2 605kr/ton</li></li></ul><li>Utsläpp<br /><ul><li> 20 företag står för 26% av utsläppen
 6. 6. 10 anläggningar står för 19% av utsläppen</li></li></ul><li>
 7. 7. Utsläpp<br /><ul><li> 20 företag står för 26% av utsläppen
 8. 8. 10 anläggningar står för 19% av utsläppen
 9. 9. Förlorarna få, stora och energiintensiva</li></li></ul><li>Vinster av utsläppsminskningar<br /><ul><li>Årlig vinstpotential på upp till 30 miljarder(!)</li></li></ul><li>Vinnare<br /><ul><li> Sektorer till tekniker, tekniker till branscher</li></ul> Vindkraft<br />Energieffektiv industriteknik<br />Energieffektivisering av lokaler och bostäder<br />Biobränslen och bioråvaror<br />Energiteknik för byggbranschen<br />Lågfossil teknik för transportsektorn<br /><ul><li> Vinnarna små och många</li></li></ul><li>Slutsatser och rekommendationer<br /><ul><li> Större och fler vinnare om…</li></ul> Förutsägbarhet <br /> Tillhandahåll infrastruktur<br /> Forskning och utbildning<br /> BMT (statliga bolag?)<br /> Energieffektivisera offentliga byggnader<br /> Underlätta juridiska processer<br /> Lyssna på vinnarna<br />

×