Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lena Ek på FORES 13 november 2013

369 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lena Ek på FORES 13 november 2013

  1. 1. Framtidsjobb & stärkt konkurrenskraft för dem som bidrar till giftfri vardag? Lena Ek, Fores, nov 2013 Miljödepartementet
  2. 2. Fler gröna jobb: i vilka sektorer finns jobb som står starka när Sverige & världen ställer om och hur underlätta för dessa Miljödepartementet
  3. 3. Politiken för giftfri vardag ska göra det lätt och billigt för dem som ligger i framkant • En giftfri vardag-proposition inom kort • Fokus på varorna vi har i våra hem • Handlingsplan för giftfri vardag • Proaktivt EU-arbete - fler särskilt farliga ämnen måste möta EU-kraven • Ekonomiska styrmedel drivkraft för innovation och mer miljövänliga varor Miljödepartementet
  4. 4. Bättre miljö, innovationsdrivande och sysselsättningsfrämjande • Ekonomiska styrmedel har stor potential att kostnadseffektivt bidra till miljömål • Gynnar miljöanpassade alternativ som kommer in på marknaden/ ökar marknadsandelar • Ekonomiska styrmedel kan vara starkt substitutions- och innovationsdrivande • Potential att verka tillväxt- och sysselsättningsfrämjande Miljödepartementet
  5. 5. Ekonomiska aspekter av giftfri vardag • Benskörhet till följd av kadmium i maten kostar Sverige 4 miljarder • Fler investerare vill veta om företagen är riskutsatta: substituerar företag farliga kemikalier i produktions- och leverantörskedjan Miljödepartementet
  6. 6. Samverkan mellan nationella, EU och internationella åtgärder är viktig • Hormonstörande läkemedel i vattnet avloppsrening och förebyggande behövs • Driva på EU: s arbete med hormonstörande • Få bort farliga ämnen viktigt för fattiga länder • Produktkedjor globala: info om kemikalier i varor behövs i globala kemikaliestrategin Miljödepartementet

×