Email signatur jobbsök

6,686 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Email signatur jobbsök

 1. 1. E-mail signaturMånga har undrat över detta med ” e-mail signatur”, vad det är och innebär?Tänkte kort ta och redogöra kring detta: vad är en e-mail signatur, varför man ska ha en ochhur gör man?Din e-mail är ofta det första man ”ser” av dig. Det är det första intryck du skapar. Låt därfördetta intryck bli ett bra sådant, som uppmärksammas och som man minns, i kontakt med dighädanefter. En e-mail signatur är ett måste eftersom den e-mail kontakt du har med olika människor och företag ofta är den första kontakten mellan er. Därmed det första andra ”ser” av dig och det intryck du skapar och fotspår du lämnar!Precis som om du är ute och nät verkar, deltar i ett lunchmöte eller en föreläsning t.ex. så ärdet första du ger av dig där, din handskakning och snabba presentation av dig (vem du är, vaddu gör och vad du kan/söker t.ex.). Lika viktigt som detta första intryck är i denna kontaktface-to-face är det intryck som du lämnar av dig själv i kontakt med människor och företagvia mail första gången, och det intryck du förmedlar/skapar i denna första mail kontakt.Att bygga sitt personliga varumärke (för sitt företag, för sitt namn, i jobbsök, karriär och i dittnät verkande osv) handlar oftast om att lämna små avtryck efter dig som varar. Små saker somsignalerar ett professionellt intryck med avsikt att vara, i kontakt med andra. Detta handlar omatt ha visitkort till hands, ha rena och snygga kläder, ha ett gott humör t.ex. Och att ha en egene-mail signatur, som avspeglar just dig och som andas professionalism, energi och kunskap!Vad är en e-mail signatur?En e-mail signatur är det du väljer att ha i slutet på alla dina mail som ett kännetecken för vemdu är, vad du kan och vad du söker. Din e-mail signatur kommer att vara densamma för allamail som du skickar hädanefter och som ger alla du är i kontakt med sammaavslutningsinformation och bild av dig själv.Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 2. 2. Tänk dig att du skriver ett mail till ett företag som du vill jobba på. I det mailet du författar såkanske du ställer ett antal frågor om tjänsten, företaget osv och i slutet av det mailet såkommer du förmodligen att avsluta med något liknande som;Med Bästa Hälsningar,Tanja ParkkilaKontakta mig på XXX osv. (Eller något i den stilen!)Istället för att göra detta varenda evig gång (detta avslut) kan du nu en gång för alla skapa enegen e-mail signatur som du väljer att ha för alla mail som ett avslut i din mail kontakt medandra (företag som andra intressanta kontakter), som blir din egna personliga e-mail signatur.Din personliga e-mail signatur skapar också ett mer professionellt intryck av dig i kontaktmed andra som du mailar till/med. Likaså kommer din personliga e-mail signatur göra att dubygger på ditt personliga varumärke (dig själv som person eller ditt företag t.ex.) eftersom dusignalerar samma avslut i alla mail hädanefter, i kontakt med olika människor och företag.Det är ofta de små sakerna som man minns. De små sakerna som signalerar ett professionelltoch snyggt intryck som varar, i kontakt med andra, och som är desamma för varje gång, ivarje kontakt framöver. Din e-mail signatur kommer ge ditt personliga varumärke (dig själveller ditt företag) en liten skjuts på traven eftersom du genom ett snyggt avslut som sersamma ut, i varje mail kontakt hädanefter, signalerar samma avslut (vem du är, vad du kan,vad du söker t.ex.)Att ha en personlig e-mail signatur underlättar även din vardag (och ditt jobbsök t.ex.)eftersom du slipper fylla i samma kontaktuppgifter, namn, avslutande hälsningsfras (om duvill ha en sådan osv) varje gång du skriver ett mail till någon.Fördelar med e-mail signatur  Stärker ditt varumärke (namn, företag)  Samma avslut varje gång skapar ett enhetligt och mer professionellt intryck  I kontakt med företag ser de direkt dina uppgifter (samma varje gång om ni har mail kontakt längre tid om en viss tjänst, frågor osv du undrar över)  I kontakt med andra intressanta människor ger din e-mail signatur en notis om vem du är och vad du sökerDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 3. 3. Om jag vore arbetssökande skulle min e-mail signatur se ut som följande:Detta innebär att även i kontakt med andra (förutom med just små som expansiva företag inomÖresundsregionen som jag söker) skulle min e-mail signatur också symbolisera sammabudskap till alla andra intressanta människor som jag har kontakt med via e-mail i olikaärenden. Detta innebär att även alla dessa får nys om att just jag, söker nya öppningar för jobbinom affärsutveckling i Öresundsregionen!Förstår ni? Detta skapar ett mervärde och ”ringar på vattnet” eftersom ditt nätverk och allaandra du mailar till i din strävan efter jobb i olika frågor, får nyss om detta. Vanligtvis såskriver man inte att man är arbetssökande och på jakt efter nya möjligheter inomaffärsutveckling i Öresundsregionen t.ex. i kontakt med andra, än just med de företag somman kontaktar och är intresserad att arbeta för annars. Men genom en e-mail signatur som ärdensamma i kontakt med alla du kan tänkas maila till/med så sprids också ditt varumärke ochvem du är, vad du kan och vad du söker, till också alla andra! Det är inte bara företag som fårdenna information utan din e-mail signatur signalerar detta till även alla andra i ditt kontaktnätsom du mailar till. Din e-mail signatur ger alltså nys om vad du söker i kontakt med allahädanefter och vad du kan/söker. Eftersom 88 % av alla jobb tillsätts som Dolda Jobb är din e-mail signatur ett viktigt budskap i denna strävan mot nya möjligheter och ett jobb. Din e-mail signatur kommer att uppmärksamma för alla vem du är och vad du söker!Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 4. 4. Eftersom jag nu inte är arbetssökande, väljer jag istället att ha en e-mail signatur som:Här kan man direkt se vem jag är och vad jag kan. Kontaktuppgifter som företagsnamn, e-mail, telefonnummer, och hemsideadress finns likaså tydligt att se.Denna e-mail signatur bifogas automatiskt i varje mail kontakt med vem jag än nu har ochalla får därmed samma tydliga bild över vem jag är och vad jag gör utan att jag behövernämna detta i varje mail, utan att de i vissa fall känns konstigt. Ibland kanske inte tillfälleuppstår att nämna vad man gör, beroende på vem man mailar och vad man har för fråga. Mengenom att tydligt ha en e-mail signatur som avslut i alla mail så ser alla direkt vem jag somavsändare är. Detta skapar givetvis fördelar för mig eftersom många jag har kontakt med fårupp ögonen ”mer” för vem jag är och vad jag kan och eventuellt söker och kanske blirnyfikna att kika in på min hemsida t.ex. för att veta mer?Samma sak ska ni som arbetssökande göra, fast i er e-mail signatur ska det tydligt framgå vemni är, vad ni kan (vad ni är utbildad inom/söker jobb inom) och era kontaktuppgifter.Eventuellt en avslutande fras i er e-mail signatur som ”Önskar er alla en god dag!” T.ex.…Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 5. 5. På Gmail t.ex. hittar du inställningar till detta under ”Inställningar” (högst upp till höger), närdu är inloggad på din gmail. Väl inne i inställningar scrolla ner tills du ser:Väl där så använder du denna ”ruta”. Använd den och fyll i den e-mail signatur som du villatt ska avsluta alla dina email.Jag har valt att ha följande e-mail signatur t.ex. (som du ser i bilden ovan) eftersom det helager en ganska bra bild över vem jag är, vad jag kan och vad jag gör. Samt minakontaktuppgifter prydligt uppradade med email, nummer och hänvisning till hemsida.Oavsett vilken e-mail server du använder så finns det en flik med ”Inställningar” där du kanskapa denna e-mail signatur som du vill använda och som alla ska se som ett avslut i alla dinamail. Återkom om ni stöter på problem tanja@doldajobb.se.Nu ska vi kolla på hur man ytterligare kan förstärka sin e-mail signatur och göra den merlevande genom att hänvisa till sin Facebook, Linkedin eller blogg t.ex.!Hur integrerar jag min ”online activity” (mina sociala medie kanaler) imin e- mail signatur?För att skapa en ännu mer levande e-mail signatur kan du också lägga in ”ikoner” som var ochen länkar direkt till dina olika sociala kanaler (forum), som du använder dig av. Du kanske haren Facebook profil som du använder i ditt personliga varumärkes byggande och som duskapat en god aktivitet på och som du använder för att stärka ditt varumärke (hitta jobb ochDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 6. 6. skapa goda kontakter t.ex.). På din Facebook kanske du dagligen kommer med smartastatusuppdateringar om din bransch, utbildning eller framtida yrke som du söker och som duvill att andra ska se och ta del av eftersom du använder din Facebook professionellt (i jakt påjobb/möjligheter osv). Då är det bra att hänvisa till denna (till din Facebook profil) direkt i dine-mail signatur, så att företag och andra intressanta människor du kontaktar, direkt kan väljaatt klicka in på din profil på Facebook och se mer om vem du är, vad du skriver om, vad dukan och vad du söker.Du kanske har en Twitter profil som du använder aktivt i kontakt med företag och andraintressanta människor och som du är stolt över eftersom du har skapat dig själv ett bravarumärke (namn) på Twitter och i de nätverk som följer dig där. Då ska du självklart hänvisatill din profil där genom att ha en Twitter ikon på din e-mail signatur som tar den intresseradedirekt till din Twitter profil.Du kanske har en grymt bra Linkedin profil som du använder för jobbsök/karriär och som duvill att alla ska kunna se och ta del av direkt? Då ska du naturligtvis ha en direkt ikon till dinLinkedin profil i din e-mail signatur så att den som är intresserad av dig enkelt via ett klickkan komma dit. Kanske ett företag som du har mail kontakt med blir intresserad av vem du äroch vill kolla upp dig mer som person? - Ja då är det bra för dem att snabbt kunna klicka pådin Linkedin ikon som du integrerat i din e-mail signatur och direkt tar denrekryteringsansvarige dit.Du kanske har en blogg som du vill framhäva och låta alla som du är i kontakt med via e-mail, att direkt se denna om så önskas? Ja, då ska du naturligtvis ha en ikon som direkt låterläsarna se att du har en blogg och vad din senaste statusuppdatering handlar om. Vid intressekan de alltså klicka på blogg ikonen och därmed direkt komma till din blogg där man får vetamer om dig.Om du använder något socialt forum eller blogg t.ex. som en del av uppbyggnaden av dittpersonliga varumärke (för jobbsök, nät verkande eller karriär) och vill synliggöra detta somen del av din personliga marknadsföring, i jakt på nya möjligheter, ska du så klart göra dessaikoner synliga i den personliga e-mail signatur som du skapar så att företag och andraintresserade direkt kan se en mer samlad bild av dig och dina färdigheter.Eftersom jag använder främst Facebook och Slideshare (men även Twitter i viss mån) i mittegna personliga varumärkes byggande vill jag så klart att alla som jag har mail kontakt medska veta att jag finns och aktivt närvarar på dessa olika forum. Dessa forum använder jag juför att just skapa en dialog med andra och för att marknadsföra mig själv där och det arbetejag gör och brinner för (i mitt fall skriver jag så klart främst om sådant som berör jobb- ocharbetsmarknadsfrågor). Du skriver ju om sådant som berör din bransch och ditt efterlängtadeDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 7. 7. yrke på dina forum och dina statusuppdateringar ska ju avspegla vem du är och vad du kanoch söker!När jag hänvisar till mina olika sociala forum som jag använder som en del av min egenmarknadsföring ser min e-mail signatur nu ut som följande istället där jag nu också harinfogat ikoner (som blir till direktlänkar) till de olika sociala forum där jag finns:Nu kan man se vem jag är, vad jag kan och mina kontaktuppgifter (som ovan beskrivits). Mennu kan den som är intresserad också se vart på Social Media jag finns och vilka kanaler jaganvänder mig av.Man kan se att jag har ett Visual CV, att jag finns på Facebook, Twitter och att jag använderSlideshare för att sprida min kunskap om de jag kan.Genom att klicka på respektive ikon kommer jag att direkt komma till mina olika socialaforum och för den som är intresserad är det enkelt att via mina forum skaffa sig en komplettoch sammanfattande bild över vem jag är, vad jag kan och vad jag eventuellt kan tänkassöka/vara intresserad av för samarbete/uppdrag. Eller jobb om så var fallet!Bra va?Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 8. 8. För att detta ska vara möjligt (att integrera de olika ikonerna som Facebook och Twitter t.ex.)så behöver jag använda WiseStamp. WiseStamp är en plugin som fungerar tillsammans medwebbläsarna Firefox, Chrome samt Safari och med vilken man kan tillverka och bifoga enprofessionell signatur med alla e-mail som man sänder från webbaserade mailklienter.Efter man har installerat WiseStamp och startat om sin webbläsare får man ettredigeringsfönster där man kan fylla i sina personuppgifter och annat intressant samt kopplasignaturen till sitt Twitter-konto, RSS-flöde, Facebook, Visual CV, och ja- vad man nu önskaratt infoga av de sociala media kanaler man använder för jobb/karriär och som man vill låtaandra se och ta del av. Dessa olika små ikoner kommer att visas snygga direktlänkar i din e-mail signatur. Klickar man på din Facebook ikon som du lagt till kommer man attdirektlänkas till din Facebook profil osv. Vid problem maila mig tanja@doldajobb.seHär har du en direktlänk till WiseStamp där du möjliggör detta med ikonerna på din e-mailsignatur. Klicka in på sidan och följ anvisningarna (det är faktiskt enkelt kära vänner, mycketenkelt!) http://www.wisestamp.comWiseStamp funkar med bland annat Gmail, Google App’s, Yahoo Mail, Hotmail, AOL ochfler. Här nedan på bilden ser du vilka sociala kanaler som du kan infoga genom att användaWiseStamp och få dem direkt i din email-signatur.På denna länk kan du sedan ta del av alla applikationer som WiseStamp kan infoga och göramed din e-mail signatur, http://apps.wisestamp.comDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 9. 9. På den bilden här kan de se det utbud av WiseStamp ”ikoner” som erbjuds att infoga i din e-mail signatur.För mer info om dessa olika sociala ikoner att integrera på din e-mail signatur och för flermassa bra råd och tips som inspiration, hur du bäst kan skapa en slagkraftig e-mail signatur,klicka på länken, läs och låt dig inspireras!http://www.wisestamp.com/features#Social_servicesVill du se en kort video på ett par minuter om hur du använder WiseStamp för att skapa enlevande email-layout? Klicka då här (rekommenderas)http://www.wisestamp.com/chrome-first-steps?utm_source=extensionDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 10. 10. Vill du se exempel på hur andra människor använder sin e-mail signatur? Kolla då in dessaolika exempel för att ta lärdom och hitta inspiration för att designa din alldeles egna e-mailsignatur.http://wisestamp.com/goodies/category/signature-examplesHar du blogg? Ja då kan du också integrera den i din e-mail signatur så att din senasteblogguppdatering kommer upp och blir direkt synliga på din e-mail signatur. Kolla då indenna länk.http://wisestamp.com/goodies/how-to/create-an-updating-blogger-blog-email-signature/Fördelar med e-mail signatur som integrerar direkta ikoner till Facebook,Linkedin osvAtt skapa sin egna e-mail signatur med en kort notis om vem du är, vad du kan och vad dusöker, samt med tydliga kontaktuppgifter och med hänvisning till din Facebook, Linkedineller Twitter t.ex. gör att du blir mer än ett ”CV i högen”. I din första kontakt med företag t.ex. i jakt på jobb blir du ett namn (varumärke) man minns!Om du genom ett välskrivet mail till företaget undrar om tjänsten (hur serutvecklingsmöjligheterna ut, vem bedömer mina arbetsinsatser, vad förväntas av mig detförsta året, vad är era största utmaningar, vad väntar för framgångar för företaget osv) ikombination med en levande e-mail layout, där du integrerar dina sociala ikoner somdirektlänkar, till din profil på Facebook, Twitter, Linkedin osv, gör att du sticker ut och blirett namn värt att minnas! Som jobbsökare blir du klart mer intressant och synbar. En e-mail signatur är ett måste eftersom den e-mail kontakt du har med olika människor och företag ofta är den första kontakten mellan er. Därmed det första andra ”ser” av dig och det intryck du skapar och fotspår du lämnar!Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
 11. 11. Lycka till kära arbetssökande och alla andra som vill synliggöra sig själva och sitt egetvarumärke (som sitt företags namn) i kontakt med andra hädanefter!Kom ihåg att det är de små spåren som syns och de som sätter avtryck i människorsmedvetande!Tanja Parkkila,Dolda JobbDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se

×