Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download Now Download

Download to read offline

топлотно ширење тела

Download Now Download

Download to read offline

топлотно ширење тела

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

топлотно ширење тела

 1. 1. ТОПЛОТНО ШИРЕЊЕ ТЕЛА .ТЕМПЕРАТУРА. ТОПЛОТА
 2. 2. ТЕМПЕРАТУРА • Температура је мера унутрашње енергије тела или мера загрејаности тела, при чему се увек врши поређење са другим телима. • Мерење температуре је могуће извршити помоћу ТЕРМОМЕТРА . Врсте термометара: • Гасни (H2, He) • Метални термометар (термопар ) • Термометар са течношћу (Hg,алкохол)
 3. 3. Температурне скале
 4. 4. Топлота • Вид енергије који се манифестује преласком са једног тела на друго услед постојања температурне разлике међу њима. • Количина топлоте је унутрашња енергија размењена између тела. • Јединица ЏУЛ.
 5. 5. ПРЕНОС ТОПЛОТЕ • 1. Превођење • 2. Струјање • 3. Зрачење • Пренос топлоте се одвија спонтано са топлијег на хладније тело.
 6. 6. ПРОВОЂЕЊЕ • Провођење се остварује ИНТЕРАКЦИЈОМ делића који врше термичко кретање при чему се делови тела не крећу. • Провођење топлоте је процес при коме се топлота проводи директно кроз материјал а да при том не долази до премештања саставних делова материјала. • Материјале тада делимо на : ТОПЛОТНЕ ПРОВОДНИКЕ и ИЗОЛАТОРЕ.
 7. 7. ПРОВОЂЕЊЕ ТОПЛОТЕ
 8. 8. СТРУЈАЊЕ • Провођење топлоте путем покретања топлог материјала ( флуиди ) је струјање топлоте или • КОНВЕКЦИЈА. • Она зависи од додирних површина и њиховог нагиба , начина кретања флуида и његове топлотне проводљивости, густине.... • Може бити СПОНТАНО И ПРИНУДНО струјање. • ΔQ = hSΔt Δτ
 9. 9. Зрачење • Пренос топлоте и без директног контакта , електромагнетним зрачењем. • Тела апсорбују али и рефлектују и пропуштају зрачење.По чему се и могу разликовати. • a + r + t =1 • а- коефицијент апсорпције • r- коефицијент рефлексије • t-коефицијент транспаренције
 10. 10. Топлотно ширење • При загревању се повећава запремина тела због повећања растојања између атома и молекула. • Повећањем једне димензије долази до ЛИНЕАРНОГ ШИРЕЊА. • Повећањем све три димензије настаје ЗАПРЕМИНСКО ШИРЕЊЕ. •
 11. 11. ШИРЕЊА
 12. 12. ШИРЕЊЕ - ПРИМЕНА
 13. 13. ЗАГРЕВАЊЕ – ХЛАЂЕЊЕ ?
 14. 14. ПРЕНОС ТОПЛОТЕ

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • DinoDemi2

  Mar. 24, 2019

топлотно ширење тела

Views

Total views

2,437

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

997

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×