Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
95%‫גרועות‬ ‫המצגות‬ ‫מכלל‬
‫גרועות‬
‫גרועות‬ ‫לא‬
‫טוב‬,‫זאת‬ ‫אולי‬
‫הגזמה‬...
‫למעשה‬,‫זה‬99%
‫גרועות‬
‫גרועות‬ ‫לא‬
‫למה‬?
‫רואים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫זה‬:
‫ארוך‬
‫משעמם‬
‫גרועים‬ ‫שקפים‬
‫משמעתי‬ ‫תוכן‬ ‫ללא‬
‫לראות‬ ‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫זה‬:
‫קצר‬
‫פשוט‬
‫קריא‬
‫מעניין‬
‫אמר‬ ‫מי‬?
‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬
GUY KAWASAKI
‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬ ‫זה‬ ‫מי‬?
‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬ ‫זה‬ ‫מי‬?
‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
‫לומדים‬!
‫סיפור‬ ‫עיצוב‬‫סימפוניה‬
‫משחק‬ ‫אמפטיה‬‫משמעות‬
‫טיעון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫תפקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מיקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬
‫רצינות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ...
‫עיצוב‬
‫יש‬‫איך‬ ‫פירושו‬ ‫שעיצוב‬ ‫שחושבים‬ ‫אנשים‬
‫נראה‬ ‫הדבר‬.‫יותר‬ ‫עמוק‬ ‫חופרים‬ ‫אם‬ ‫אבל‬,
‫עובד‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫למעשה‬ ‫...
‫סיפו‬‫ר‬
Photo: Trey Ratcliff
‫עובדות‬,‫מידע‬,‫נתונים‬.‫הרוב‬,‫או‬ ‫במייל‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬
‫באינטרנט‬ ‫למצוא‬.‫מעולם‬ ‫מידע‬‫לא‬‫זמין‬ ‫היה‬‫יותר‬
‫רחב‬ ...
‫סימפוניה‬
Photo: Trey Ratcliff
‫מיקוד‬,‫חשובות‬ ‫יכולות‬ ‫אלה‬ ‫וניתוח‬ ‫מומחיות‬,‫אבל‬
‫קשורים‬ ‫לא‬ ‫שלכאורה‬ ‫חלקים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫היכולת‬‫כדי‬
‫ליצור...
‫אמפטיה‬‫אמפטיה‬
‫היא‬ ‫אמפתיה‬‫רגש‬.‫לשים‬ ‫יכולת‬ ‫זאת‬‫עצמך‬ ‫את‬
‫של‬ ‫בנעליים‬‫אחרים‬.‫עצמית‬ ‫במודעות‬ ‫כרוכה‬ ‫היא‬
‫ובהבנה‬‫של‬‫רמז...
‫משחק‬
‫למרות‬‫מצב‬ ‫שכל‬‫שונה‬ ‫הוא‬,‫רבים‬ ‫במצבים‬‫משחקיות‬
‫יכולים‬ ‫והומור‬‫המצגת‬ ‫להצלחת‬ ‫רבות‬ ‫לתרום‬.‫הכוונה‬
‫שמאפשר‬...
‫משמעות‬
Photo: Anders Jildén
‫היא‬ ‫מצגת‬ ‫כל‬‫לעשות‬ ‫הזדמנות‬‫הבדל‬‫בעולם‬ ‫קטן‬,
‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬‫שלך‬ ‫בקהילה‬,‫בארגון‬‫בבית‬ ‫או‬‫הספר‬.
‫וגם‬ ‫רוח...
‫של‬ ‫שעמום‬ ‫את‬ ‫לסבול‬ ‫התרגלו‬ ‫אנשים‬‫המציגים‬
‫ושל‬‫המצגות‬.‫שונים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אבל‬,‫אותם‬ ‫תפתיעו‬,
‫עליהם‬ ‫שחשבת...
‫סיפור‬ ‫עיצוב‬‫סימפוניה‬
‫משחק‬ ‫אמפטיה‬‫משמעות‬
‫טיעון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫תפקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מיקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬
‫רצינות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ...
‫זה‬ ‫כל‬ ‫לומדים‬ ‫איך‬ ‫אז‬?
‫בלהירשם‬ ‫להתחיל‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬
‫מהקורס‬ ‫מתנות‬ ‫לקבלת‬
‫עיצוב‬ ‫אומנות‬‫השקפים‬
‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫מצגות‬ ‫ליצירת‬ ‫צעד‬...
‫בלהירשם‬ ‫להתחיל‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬
‫מהקורס‬ ‫מתנות‬ ‫לקבלת‬
‫עיצוב‬ ‫אומנות‬‫השקפים‬
‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫מצגות‬ ‫ליצירת‬ ‫צעד‬...
‫להת‬'‫הראשונה‬ ‫במתנה‬...
איך להציג טוב בעידן של מצגות טובות
איך להציג טוב בעידן של מצגות טובות
איך להציג טוב בעידן של מצגות טובות
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

איך להציג טוב בעידן של מצגות טובות

975 views

Published on

איך להציג טוב בעידן של מצגות גרועות

Published in: Business
 • Be the first to comment

איך להציג טוב בעידן של מצגות טובות

 1. 1. 95%‫גרועות‬ ‫המצגות‬ ‫מכלל‬ ‫גרועות‬ ‫גרועות‬ ‫לא‬
 2. 2. ‫טוב‬,‫זאת‬ ‫אולי‬ ‫הגזמה‬...
 3. 3. ‫למעשה‬,‫זה‬99% ‫גרועות‬ ‫גרועות‬ ‫לא‬
 4. 4. ‫למה‬?
 5. 5. ‫רואים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫זה‬: ‫ארוך‬ ‫משעמם‬ ‫גרועים‬ ‫שקפים‬ ‫משמעתי‬ ‫תוכן‬ ‫ללא‬
 6. 6. ‫לראות‬ ‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫זה‬: ‫קצר‬ ‫פשוט‬ ‫קריא‬ ‫מעניין‬
 7. 7. ‫אמר‬ ‫מי‬?
 8. 8. ‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬ GUY KAWASAKI
 9. 9. ‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬ ‫זה‬ ‫מי‬?
 10. 10. ‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬ ‫זה‬ ‫מי‬?
 11. 11. ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
 12. 12. ‫לומדים‬!
 13. 13. ‫סיפור‬ ‫עיצוב‬‫סימפוניה‬ ‫משחק‬ ‫אמפטיה‬‫משמעות‬ ‫טיעון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫תפקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מיקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫רצינות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הגיון‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מידע‬ ‫רק‬ ‫לא‬
 14. 14. ‫עיצוב‬
 15. 15. ‫יש‬‫איך‬ ‫פירושו‬ ‫שעיצוב‬ ‫שחושבים‬ ‫אנשים‬ ‫נראה‬ ‫הדבר‬.‫יותר‬ ‫עמוק‬ ‫חופרים‬ ‫אם‬ ‫אבל‬, ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫למעשה‬ ‫זה‬ ‫עיצוב‬.‫לעצב‬ ‫כדי‬ ‫טוב‬ ‫ממש‬ ‫משהו‬,‫אותו‬ ‫להבין‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬. ‫משהו‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫ומסירות‬ ‫מחויבות‬ ‫נדרשת‬ ‫ביסודיות‬ ‫באמת‬,‫אותו‬ ‫ללעוס‬,‫סתם‬ ‫לא‬ ‫במהירות‬ ‫אותו‬ ‫לבלוע‬.‫לא‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫לעשות‬ ‫כדי‬ ‫שנדרש‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫משקיעים‬ ‫זה‬ ‫את‬. ‫ג‬ ‫סטיב‬'‫ובס‬
 16. 16. ‫סיפו‬‫ר‬ Photo: Trey Ratcliff
 17. 17. ‫עובדות‬,‫מידע‬,‫נתונים‬.‫הרוב‬,‫או‬ ‫במייל‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬ ‫באינטרנט‬ ‫למצוא‬.‫מעולם‬ ‫מידע‬‫לא‬‫זמין‬ ‫היה‬‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫לציבור‬.‫העיקרי‬ ‫המכשיר‬ ‫הוא‬ ‫סיפור‬‫של‬ ‫וזיכרון‬ ‫חשיבה‬.‫ולספר‬ ‫לשמוע‬ ‫בנויים‬ ‫אנחנו‬ ‫סיפורים‬. ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫איפשהו‬ ‫אבל‬,"‫סיפור‬"‫הפך‬‫לשם‬ ‫נרדף‬‫וילדותי‬ ‫לבדיוני‬.‫לא‬ ‫רציניים‬ ‫שאנשים‬ ‫משהו‬ ‫בו‬ ‫עוסקים‬. ‫ואנשי‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫שהמרצים‬ ‫מוכיח‬ ‫הניסיון‬ ‫אך‬ ‫לספר‬ ‫שיודעים‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫המוצלחים‬ ‫מכירות‬ ‫סיפורים‬.‫של‬ ‫אישיותו‬ ‫את‬ ‫מדגישים‬ ‫סיפורים‬ ‫המספר‬,‫מחשבות‬ ‫ממחישים‬,‫מעורבות‬ ‫מייצרים‬ ‫לזכור‬ ‫וקלים‬ ‫רגשית‬.
 18. 18. ‫סימפוניה‬ Photo: Trey Ratcliff
 19. 19. ‫מיקוד‬,‫חשובות‬ ‫יכולות‬ ‫אלה‬ ‫וניתוח‬ ‫מומחיות‬,‫אבל‬ ‫קשורים‬ ‫לא‬ ‫שלכאורה‬ ‫חלקים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫היכולת‬‫כדי‬ ‫ליצור‬‫היא‬ ‫ואפילו‬ ‫קריטית‬ ‫היכולת‬ ‫היא‬ ‫גדולה‬ ‫תמונה‬ ‫דופן‬ ‫ליוצא‬ ‫הבינוני‬ ‫בין‬ ‫המבחינה‬.‫נקרא‬ ‫הזה‬ ‫לכישרון‬ "‫סימפוניה‬." ‫כל‬‫יכול‬ ‫אחד‬‫על‬ ‫שמופיעים‬ ‫וממצאים‬ ‫נתונים‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫השקפים‬.‫אנחנו‬‫את‬ ‫לזהות‬ ‫שיכולים‬ ‫אנשים‬ ‫צריכים‬ ‫הדפוסים‬‫הגדולים‬,‫את‬ ‫ולראות‬ ‫הקטנים‬ ‫הניואנסים‬ ‫את‬ ‫המורכבות‬ ‫בתופעות‬ ‫הפשטות‬. ‫המציג‬ ‫של‬ ‫ושכלי‬ ‫נפשי‬ ‫מאמץ‬ ‫דורשת‬ ‫סימפוניה‬-‫היגיון‬ ‫ניתוח‬,‫סינתזה‬,‫אינטואיציה‬,‫רגש‬–‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫התמונה‬‫הגדולה‬‫מה‬ ‫ולקבוע‬‫חשוב‬‫ומה‬‫טפל‬.
 20. 20. ‫אמפטיה‬‫אמפטיה‬
 21. 21. ‫היא‬ ‫אמפתיה‬‫רגש‬.‫לשים‬ ‫יכולת‬ ‫זאת‬‫עצמך‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫בנעליים‬‫אחרים‬.‫עצמית‬ ‫במודעות‬ ‫כרוכה‬ ‫היא‬ ‫ובהבנה‬‫של‬‫רמזים‬‫של‬ ‫מילוליים‬ ‫לא‬‫אחרים‬. ‫מעצבים‬‫טובים‬,‫למשל‬,‫לשים‬ ‫יכולים‬‫עצמם‬ ‫את‬ ‫הלקוח‬ ‫או‬ ‫המשתמש‬ ‫בנעלי‬.‫כשרון‬ ‫זה‬,‫אולי‬,‫יותר‬ ‫שניתן‬ ‫ממיומנות‬‫ללמד‬,‫אבל‬‫להשתפר‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בזה‬. ‫אמפתיה‬‫מאפשרת‬‫למציג‬,‫זה‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫בלי‬ ‫אפילו‬, ‫התאמות‬ ‫ולעשות‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫אתו‬ ‫הקהל‬ ‫האם‬ ‫לראות‬ ‫המבוססת‬ ‫מידיות‬‫הקריאה‬ ‫על‬‫הקהל‬ ‫את‬ ‫שלו‬ ‫המסוים‬.
 22. 22. ‫משחק‬
 23. 23. ‫למרות‬‫מצב‬ ‫שכל‬‫שונה‬ ‫הוא‬,‫רבים‬ ‫במצבים‬‫משחקיות‬ ‫יכולים‬ ‫והומור‬‫המצגת‬ ‫להצלחת‬ ‫רבות‬ ‫לתרום‬.‫הכוונה‬ ‫שמאפשר‬ ‫להומור‬ ‫אלא‬ ‫ליצנות‬ ‫או‬ ‫לבדיחות‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫יחד‬ ‫לצחוק‬ ‫ולקהל‬ ‫למציג‬. ‫איכשהו‬,‫מצגת‬ ‫או‬ ‫עסקית‬ ‫שפגישה‬ ‫רעיון‬ ‫לנו‬ ‫מכרו‬ ‫חייבת‬ ‫אקדמית‬‫ונטולת‬ ‫משעממת‬ ‫להיות‬‫חיה‬ ‫רוח‬, ‫ממנו‬ ‫נהנים‬ ‫ולא‬ ‫אותו‬ ‫ששורדים‬ ‫משהו‬ ‫שזה‬.‫ככל‬ ‫המציג‬ ‫של‬ ‫שהחומרים‬‫ייבשים‬‫ברורה‬ ‫ושפתו‬ ‫יותר‬ ‫כך‬ ‫פחות‬‫יותר‬ ‫טוב‬. ‫זה‬‫נכון‬ ‫לא‬.‫כך‬ ‫כל‬ ‫זה‬"‫אתמול‬ ‫של‬ ‫החדשות‬."‫אנשים‬ ‫ומשחקים‬ ‫שצוחקים‬‫הם‬‫יותר‬ ‫ופרודוקטיביים‬ ‫יצירתיים‬.
 24. 24. ‫משמעות‬ Photo: Anders Jildén
 25. 25. ‫היא‬ ‫מצגת‬ ‫כל‬‫לעשות‬ ‫הזדמנות‬‫הבדל‬‫בעולם‬ ‫קטן‬, ‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬‫שלך‬ ‫בקהילה‬,‫בארגון‬‫בבית‬ ‫או‬‫הספר‬. ‫וגם‬ ‫רוחך‬ ‫מצב‬ ‫גם‬ ‫להרוס‬ ‫יכולה‬ ‫מוצלחת‬ ‫לא‬ ‫מצגת‬ ‫שלך‬ ‫הקריירה‬ ‫את‬.‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫טובה‬ ‫מצגת‬‫יכולה‬ ‫הקריירה‬ ‫את‬ ‫לעורר‬ ‫וגם‬ ‫השראה‬ ‫לעורר‬‫שלך‬. ‫האומרים‬ ‫יש‬‫שאנחנו‬"‫נולדים‬‫למשמעות‬."‫אנחנו‬ ‫ולכן‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫מחפשים‬,‫לשתף‬ ‫הזדמנות‬ ‫כל‬ ‫ערך‬ ‫יקרת‬ ‫היא‬ ‫לנו‬ ‫שחשוב‬ ‫במה‬ ‫אחרים‬.‫מעט‬ ‫ומתגמלים‬ ‫מהנים‬ ‫דברים‬‫יותר‬‫מחיבור‬‫מישהו‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ולמידה‬ ‫שיתוף‬ ‫דרך‬ ‫חייו‬ ‫על‬ ‫ולהשפיע‬ ‫עבורו‬ ‫משמעות‬.
 26. 26. ‫של‬ ‫שעמום‬ ‫את‬ ‫לסבול‬ ‫התרגלו‬ ‫אנשים‬‫המציגים‬ ‫ושל‬‫המצגות‬.‫שונים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אבל‬,‫אותם‬ ‫תפתיעו‬, ‫עליהם‬ ‫שחשבת‬ ‫להם‬ ‫תראו‬,‫שולטים‬ ‫שאתם‬ ‫בשבילם‬ ‫ונפשי‬ ‫שכלי‬ ‫מאמץ‬ ‫ושהשקעתם‬ ‫בחומר‬. ‫כך‬,‫אולי‬,‫קטן‬ ‫הבדל‬ ‫לחולל‬ ‫להזדמנות‬ ‫תזכו‬, ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫בחיים‬ ‫משמעותיים‬ ‫ולהיות‬ ‫להשפיע‬.
 27. 27. ‫סיפור‬ ‫עיצוב‬‫סימפוניה‬ ‫משחק‬ ‫אמפטיה‬‫משמעות‬ ‫טיעון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫תפקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מיקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫רצינות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הגיון‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מידע‬ ‫רק‬ ‫לא‬
 28. 28. ‫זה‬ ‫כל‬ ‫לומדים‬ ‫איך‬ ‫אז‬?
 29. 29. ‫בלהירשם‬ ‫להתחיל‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫מהקורס‬ ‫מתנות‬ ‫לקבלת‬ ‫עיצוב‬ ‫אומנות‬‫השקפים‬ ‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫מצגות‬ ‫ליצירת‬ ‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬ ‫הדרכות‬
 30. 30. ‫בלהירשם‬ ‫להתחיל‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫מהקורס‬ ‫מתנות‬ ‫לקבלת‬ ‫עיצוב‬ ‫אומנות‬‫השקפים‬ ‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫מצגות‬ ‫ליצירת‬ ‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬ ‫הדרכות‬
 31. 31. ‫להת‬'‫הראשונה‬ ‫במתנה‬...

×