Advertisement

איך להציג טוב בעידן של מצגות טובות

Training Partner at Masterclass Training Ltd
Jul. 2, 2014
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

איך להציג טוב בעידן של מצגות טובות

 1. 95%‫גרועות‬ ‫המצגות‬ ‫מכלל‬ ‫גרועות‬ ‫גרועות‬ ‫לא‬
 2. ‫טוב‬,‫זאת‬ ‫אולי‬ ‫הגזמה‬...
 3. ‫למעשה‬,‫זה‬99% ‫גרועות‬ ‫גרועות‬ ‫לא‬
 4. ‫למה‬?
 5. ‫רואים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫זה‬: ‫ארוך‬ ‫משעמם‬ ‫גרועים‬ ‫שקפים‬ ‫משמעתי‬ ‫תוכן‬ ‫ללא‬
 6. ‫לראות‬ ‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫זה‬: ‫קצר‬ ‫פשוט‬ ‫קריא‬ ‫מעניין‬
 7. ‫אמר‬ ‫מי‬?
 8. ‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬ GUY KAWASAKI
 9. ‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬ ‫זה‬ ‫מי‬?
 10. ‫קוואסאקי‬ ‫גיא‬ ‫זה‬ ‫מי‬?
 11. ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
 12. ‫לומדים‬!
 13. ‫סיפור‬ ‫עיצוב‬‫סימפוניה‬ ‫משחק‬ ‫אמפטיה‬‫משמעות‬ ‫טיעון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫תפקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מיקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫רצינות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הגיון‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מידע‬ ‫רק‬ ‫לא‬
 14. ‫עיצוב‬
 15. ‫יש‬‫איך‬ ‫פירושו‬ ‫שעיצוב‬ ‫שחושבים‬ ‫אנשים‬ ‫נראה‬ ‫הדבר‬.‫יותר‬ ‫עמוק‬ ‫חופרים‬ ‫אם‬ ‫אבל‬, ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫למעשה‬ ‫זה‬ ‫עיצוב‬.‫לעצב‬ ‫כדי‬ ‫טוב‬ ‫ממש‬ ‫משהו‬,‫אותו‬ ‫להבין‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬. ‫משהו‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫ומסירות‬ ‫מחויבות‬ ‫נדרשת‬ ‫ביסודיות‬ ‫באמת‬,‫אותו‬ ‫ללעוס‬,‫סתם‬ ‫לא‬ ‫במהירות‬ ‫אותו‬ ‫לבלוע‬.‫לא‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫לעשות‬ ‫כדי‬ ‫שנדרש‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫משקיעים‬ ‫זה‬ ‫את‬. ‫ג‬ ‫סטיב‬'‫ובס‬
 16. ‫סיפו‬‫ר‬ Photo: Trey Ratcliff
 17. ‫עובדות‬,‫מידע‬,‫נתונים‬.‫הרוב‬,‫או‬ ‫במייל‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬ ‫באינטרנט‬ ‫למצוא‬.‫מעולם‬ ‫מידע‬‫לא‬‫זמין‬ ‫היה‬‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫לציבור‬.‫העיקרי‬ ‫המכשיר‬ ‫הוא‬ ‫סיפור‬‫של‬ ‫וזיכרון‬ ‫חשיבה‬.‫ולספר‬ ‫לשמוע‬ ‫בנויים‬ ‫אנחנו‬ ‫סיפורים‬. ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫איפשהו‬ ‫אבל‬,"‫סיפור‬"‫הפך‬‫לשם‬ ‫נרדף‬‫וילדותי‬ ‫לבדיוני‬.‫לא‬ ‫רציניים‬ ‫שאנשים‬ ‫משהו‬ ‫בו‬ ‫עוסקים‬. ‫ואנשי‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫שהמרצים‬ ‫מוכיח‬ ‫הניסיון‬ ‫אך‬ ‫לספר‬ ‫שיודעים‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫המוצלחים‬ ‫מכירות‬ ‫סיפורים‬.‫של‬ ‫אישיותו‬ ‫את‬ ‫מדגישים‬ ‫סיפורים‬ ‫המספר‬,‫מחשבות‬ ‫ממחישים‬,‫מעורבות‬ ‫מייצרים‬ ‫לזכור‬ ‫וקלים‬ ‫רגשית‬.
 18. ‫סימפוניה‬ Photo: Trey Ratcliff
 19. ‫מיקוד‬,‫חשובות‬ ‫יכולות‬ ‫אלה‬ ‫וניתוח‬ ‫מומחיות‬,‫אבל‬ ‫קשורים‬ ‫לא‬ ‫שלכאורה‬ ‫חלקים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫היכולת‬‫כדי‬ ‫ליצור‬‫היא‬ ‫ואפילו‬ ‫קריטית‬ ‫היכולת‬ ‫היא‬ ‫גדולה‬ ‫תמונה‬ ‫דופן‬ ‫ליוצא‬ ‫הבינוני‬ ‫בין‬ ‫המבחינה‬.‫נקרא‬ ‫הזה‬ ‫לכישרון‬ "‫סימפוניה‬." ‫כל‬‫יכול‬ ‫אחד‬‫על‬ ‫שמופיעים‬ ‫וממצאים‬ ‫נתונים‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫השקפים‬.‫אנחנו‬‫את‬ ‫לזהות‬ ‫שיכולים‬ ‫אנשים‬ ‫צריכים‬ ‫הדפוסים‬‫הגדולים‬,‫את‬ ‫ולראות‬ ‫הקטנים‬ ‫הניואנסים‬ ‫את‬ ‫המורכבות‬ ‫בתופעות‬ ‫הפשטות‬. ‫המציג‬ ‫של‬ ‫ושכלי‬ ‫נפשי‬ ‫מאמץ‬ ‫דורשת‬ ‫סימפוניה‬-‫היגיון‬ ‫ניתוח‬,‫סינתזה‬,‫אינטואיציה‬,‫רגש‬–‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫התמונה‬‫הגדולה‬‫מה‬ ‫ולקבוע‬‫חשוב‬‫ומה‬‫טפל‬.
 20. ‫אמפטיה‬‫אמפטיה‬
 21. ‫היא‬ ‫אמפתיה‬‫רגש‬.‫לשים‬ ‫יכולת‬ ‫זאת‬‫עצמך‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫בנעליים‬‫אחרים‬.‫עצמית‬ ‫במודעות‬ ‫כרוכה‬ ‫היא‬ ‫ובהבנה‬‫של‬‫רמזים‬‫של‬ ‫מילוליים‬ ‫לא‬‫אחרים‬. ‫מעצבים‬‫טובים‬,‫למשל‬,‫לשים‬ ‫יכולים‬‫עצמם‬ ‫את‬ ‫הלקוח‬ ‫או‬ ‫המשתמש‬ ‫בנעלי‬.‫כשרון‬ ‫זה‬,‫אולי‬,‫יותר‬ ‫שניתן‬ ‫ממיומנות‬‫ללמד‬,‫אבל‬‫להשתפר‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בזה‬. ‫אמפתיה‬‫מאפשרת‬‫למציג‬,‫זה‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫בלי‬ ‫אפילו‬, ‫התאמות‬ ‫ולעשות‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫אתו‬ ‫הקהל‬ ‫האם‬ ‫לראות‬ ‫המבוססת‬ ‫מידיות‬‫הקריאה‬ ‫על‬‫הקהל‬ ‫את‬ ‫שלו‬ ‫המסוים‬.
 22. ‫משחק‬
 23. ‫למרות‬‫מצב‬ ‫שכל‬‫שונה‬ ‫הוא‬,‫רבים‬ ‫במצבים‬‫משחקיות‬ ‫יכולים‬ ‫והומור‬‫המצגת‬ ‫להצלחת‬ ‫רבות‬ ‫לתרום‬.‫הכוונה‬ ‫שמאפשר‬ ‫להומור‬ ‫אלא‬ ‫ליצנות‬ ‫או‬ ‫לבדיחות‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫יחד‬ ‫לצחוק‬ ‫ולקהל‬ ‫למציג‬. ‫איכשהו‬,‫מצגת‬ ‫או‬ ‫עסקית‬ ‫שפגישה‬ ‫רעיון‬ ‫לנו‬ ‫מכרו‬ ‫חייבת‬ ‫אקדמית‬‫ונטולת‬ ‫משעממת‬ ‫להיות‬‫חיה‬ ‫רוח‬, ‫ממנו‬ ‫נהנים‬ ‫ולא‬ ‫אותו‬ ‫ששורדים‬ ‫משהו‬ ‫שזה‬.‫ככל‬ ‫המציג‬ ‫של‬ ‫שהחומרים‬‫ייבשים‬‫ברורה‬ ‫ושפתו‬ ‫יותר‬ ‫כך‬ ‫פחות‬‫יותר‬ ‫טוב‬. ‫זה‬‫נכון‬ ‫לא‬.‫כך‬ ‫כל‬ ‫זה‬"‫אתמול‬ ‫של‬ ‫החדשות‬."‫אנשים‬ ‫ומשחקים‬ ‫שצוחקים‬‫הם‬‫יותר‬ ‫ופרודוקטיביים‬ ‫יצירתיים‬.
 24. ‫משמעות‬ Photo: Anders Jildén
 25. ‫היא‬ ‫מצגת‬ ‫כל‬‫לעשות‬ ‫הזדמנות‬‫הבדל‬‫בעולם‬ ‫קטן‬, ‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬‫שלך‬ ‫בקהילה‬,‫בארגון‬‫בבית‬ ‫או‬‫הספר‬. ‫וגם‬ ‫רוחך‬ ‫מצב‬ ‫גם‬ ‫להרוס‬ ‫יכולה‬ ‫מוצלחת‬ ‫לא‬ ‫מצגת‬ ‫שלך‬ ‫הקריירה‬ ‫את‬.‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫טובה‬ ‫מצגת‬‫יכולה‬ ‫הקריירה‬ ‫את‬ ‫לעורר‬ ‫וגם‬ ‫השראה‬ ‫לעורר‬‫שלך‬. ‫האומרים‬ ‫יש‬‫שאנחנו‬"‫נולדים‬‫למשמעות‬."‫אנחנו‬ ‫ולכן‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫מחפשים‬,‫לשתף‬ ‫הזדמנות‬ ‫כל‬ ‫ערך‬ ‫יקרת‬ ‫היא‬ ‫לנו‬ ‫שחשוב‬ ‫במה‬ ‫אחרים‬.‫מעט‬ ‫ומתגמלים‬ ‫מהנים‬ ‫דברים‬‫יותר‬‫מחיבור‬‫מישהו‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ולמידה‬ ‫שיתוף‬ ‫דרך‬ ‫חייו‬ ‫על‬ ‫ולהשפיע‬ ‫עבורו‬ ‫משמעות‬.
 26. ‫של‬ ‫שעמום‬ ‫את‬ ‫לסבול‬ ‫התרגלו‬ ‫אנשים‬‫המציגים‬ ‫ושל‬‫המצגות‬.‫שונים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אבל‬,‫אותם‬ ‫תפתיעו‬, ‫עליהם‬ ‫שחשבת‬ ‫להם‬ ‫תראו‬,‫שולטים‬ ‫שאתם‬ ‫בשבילם‬ ‫ונפשי‬ ‫שכלי‬ ‫מאמץ‬ ‫ושהשקעתם‬ ‫בחומר‬. ‫כך‬,‫אולי‬,‫קטן‬ ‫הבדל‬ ‫לחולל‬ ‫להזדמנות‬ ‫תזכו‬, ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫בחיים‬ ‫משמעותיים‬ ‫ולהיות‬ ‫להשפיע‬.
 27. ‫סיפור‬ ‫עיצוב‬‫סימפוניה‬ ‫משחק‬ ‫אמפטיה‬‫משמעות‬ ‫טיעון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫תפקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מיקוד‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫רצינות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הגיון‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מידע‬ ‫רק‬ ‫לא‬
 28. ‫זה‬ ‫כל‬ ‫לומדים‬ ‫איך‬ ‫אז‬?
 29. ‫בלהירשם‬ ‫להתחיל‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫מהקורס‬ ‫מתנות‬ ‫לקבלת‬ ‫עיצוב‬ ‫אומנות‬‫השקפים‬ ‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫מצגות‬ ‫ליצירת‬ ‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬ ‫הדרכות‬
 30. ‫בלהירשם‬ ‫להתחיל‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫מהקורס‬ ‫מתנות‬ ‫לקבלת‬ ‫עיצוב‬ ‫אומנות‬‫השקפים‬ ‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫מצגות‬ ‫ליצירת‬ ‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬ ‫הדרכות‬
 31. ‫להת‬'‫הראשונה‬ ‫במתנה‬...
Advertisement