Advertisement
Advertisement

איך להציג רעיונות שלכם באופן אפקטיבי

 1. ‫ככה‬ ‫תדביקו‬ ‫רעיונות‬ ‫במוחות‬ ‫שלכם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬
 2. ‫איך‬‫להציג‬ ‫רעיונות‬ ‫באופן‬‫אפקטיבי‬
 3. ‫מבוסס‬ ‫הספר‬ ‫על‬:
 4. ‫טוב‬ ‫רעיון‬ ‫לא‬‫מספיק‬
 5. ‫ככה‬‫תציגו‬‫רעיון‬ ‫כדי‬‫יתפוס‬ ‫שהוא‬ ‫אנשים‬
 6. ‫זה‬ ‫את‬ ‫עשו‬‫פשוט‬
 7. ‫זה‬ ‫פשוט‬‫לא‬‫ממורכב‬ ‫ההיפך‬
 8. "‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫להסביר‬ ‫יכול‬‫את‬ ‫בפשטות‬ ‫זה‬, ‫אתה‬‫מבין‬ ‫לא‬ ‫את‬‫זה‬‫טוב‬ ‫מספיק‬".
 9. ‫לתת‬ ‫במקום‬10‫לעשות‬ ‫טובות‬ ‫סיבות‬ ‫משהו‬,‫סיבה‬ ‫תנו‬‫אחת‬‫טובה‬ ‫הכי‬
 10. ‫היו‬‫צפויים‬ ‫בלתי‬
 11. ‫המקובל‬ ‫הדפוס‬ ‫את‬ ‫שברו‬‫כדי‬ ‫סקרנות‬ ‫לעורר‬
 12. ‫ה‬‫בצורה‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫עבירו‬ ‫האינטואיציה‬ ‫נגד‬ ‫שהולכת‬ ‫הקהל‬ ‫של‬
 13. ‫מצפה‬ ‫הקהל‬ ‫מה‬ ‫חשבו‬ ‫משהו‬ ‫להם‬ ‫והביאו‬ ‫מכם‬ ‫לגמרי‬ ‫אחר‬
 14. ‫היו‬‫ספציפיים‬
 15. ‫יאפשרו‬ ‫קטנים‬ ‫פרטים‬ ‫ל‬‫את‬ ‫לדמיין‬ ‫קהל‬ ‫התמונה‬ ‫בתוך‬ ‫עצמו‬ ‫עבורו‬ ‫מציירים‬ ‫שאתם‬
 16. ‫את‬ ‫תנו‬ ‫הנכון‬ ‫הפרט‬ ‫לקהל‬‫שלכם‬
 17. ‫צרו‬‫אמינות‬
 18. ‫נתונים‬ ‫הביאו‬ ‫סטטיסטיים‬ 75% ‫סומכים‬ ‫אנשים‬ ‫מכלל‬ ‫סטטיסטיקה‬ ‫על‬
 19. ‫אמינים‬ ‫אנשים‬ ‫צטטו‬, ‫בתחום‬ ‫סמכות‬ ‫בעלי‬
 20. ‫בעצמכם‬ ‫אמינים‬ ‫היו‬. ‫טעויות‬ ‫לכם‬ ‫שאין‬ ‫וודאו‬
 21. ‫פנו‬‫לרגש‬
 22. ‫לאינטרס‬ ‫מענה‬ ‫תנו‬‫העצמי‬ ‫הקהל‬ ‫של‬.‫על‬ ‫להם‬ ‫ענו‬ ‫השאלה‬:"‫מזה‬ ‫לי‬ ‫יצא‬ ‫מה‬"
 23. ‫לדעת‬ ‫צריכים‬ ‫אתם‬ ‫שלכם‬ ‫הקהל‬ ‫מה‬‫צריך‬, ‫הוא‬ ‫מה‬‫חושב‬‫הוא‬ ‫ומה‬ ‫רוצה‬
 24. ‫ספרו‬‫סיפורים‬
 25. ‫יכולת‬ ‫יש‬ ‫לסיפורים‬ ‫באופן‬ ‫לפתוח‬ ‫מופלאה‬ ‫האנשים‬ ‫מוחות‬ ‫את‬ ‫מידי‬
 26. ‫את‬ ‫מסבירים‬ ‫סיפורים‬ ‫הרעיון‬,‫השראה‬ ‫מעוררים‬ ‫לפעולה‬ ‫ומניעים‬
 27. ‫סיפורים‬ ‫יזכרו‬ ‫אנשים‬ ‫אחרי‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫שלכם‬ ‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫שישכחו‬
 28. ‫איך‬‫להציג‬ ‫רעיונות‬ ‫באופן‬‫אפקטיבי‬?
 29. ◄‫פשוט‬ ◄‫צפוי‬ ‫בלתי‬ ◄‫ספציפי‬ ◄‫אמין‬ ◄‫רגש‬‫י‬ ◄‫סיפור‬
 30. ‫דברו‬‫והשפיעו‬ speaktoinfluence.co.il ‫ע‬ ‫הוכן‬"‫י‬‫ברוש‬ ‫טניה‬
Advertisement