Permainan Interaktif Matematik

4,000 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Permainan Interaktif Matematik

  1. 1. PECAHAN WAJAR KEK CONTOH SOALAN
  2. 2. • Pecahan Wajar ialah pecahan yang mempunyai nilai penyebut yang lebih besar daripada nilai pengangka
  3. 3. CONTOH 1 6
  4. 4. Apakah pecahan kawasan yang berlorek? 1 5 1 4
  5. 5. Pecahan wajar dibawah ialah………. 1 2 1 4
  6. 6. PENGANGKA
  7. 7. PENYEBUT

×