Successfully reported this slideshow.
3. Jeolojik Zaman (Tersiyer)*Alp-Himalaya oluĢumu bu devirde tamamlanıyor. Ülkemizin  büyük bölümü bu devirde oluĢmuĢtur...
Türkiye Fiziki Haritası
 Türkiye’de Orojenik HareketlerDağ oluĢum hareketlerine orojenez denir.1. Kıvrılma: Tabakalarda esneme özelliği varsa  ...
2. Kırılma: Orojenez sırasında tabakalarda  esneme payı yoksa kırılma meydana gelir.  Bu hareketlerde fay oluĢur. Madra,...
3. Volkanizma Ġle oluĢan Dağlar: Mağmanın  yeryüzündeki zayıf noktalarından yüzeye  çıkmasına volkanizma denir.Ġç Anadol...
1. KIYI OVALARIDelta ovalarının oluĢabilmesi için; Akarsuyun bol alüvyon taĢıması, Kıyıda gel-git ve Ģiddetli akıntı olm...
Delta Ovalarının DağılıĢı:Ege’de: Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay (Bu deltalar adını, kendisini oluĢtu...
2. ĠÇ OVALAR:a)Tektonik OvalarKuzey Anadolu Fay Hattı Boyunca; Ezine, Manyas,  Ulubat, Bursa, Ġnegöl, Gemlik, Ġznik, Düz...
B) KARSTĠK OVALAR:Ege’de; Muğla, Akdeniz’de; Acıpayam, Elmalı, Tefenni,  Korkuteli örnek olarak verilebilir.*Karstik ova ...
Ovalarımızın Genel Özellikleri; Nüfusun önemli bölümü buralardadır. Mineral bakımından zengin olduğundan verimli tarım ...
Türkiye’nin PlatolarıPlato: Çevresine göre yüksek düzlüktür. Türkiye IV.  zamanda yükselmeye devam ettiğinden plato  çok...
TÜRKĠYE’DE PLATOLARIN DAĞILIġI
 1. Heyelan: Heyelanın sebepleri eğim, yağıĢ,  tabakaların duruĢu, kar erimeleri, yer çekimi, toprağın  cinsi (killi i...
Türkiyenin yer şekilleri
Türkiyenin yer şekilleri
Türkiyenin yer şekilleri
Türkiyenin yer şekilleri
Türkiyenin yer şekilleri
Türkiyenin yer şekilleri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiyenin yer şekilleri

5,076 views

Published on

yer şekli

Published in: Education
 • Be the first to comment

Türkiyenin yer şekilleri

 1. 1. 3. Jeolojik Zaman (Tersiyer)*Alp-Himalaya oluĢumu bu devirde tamamlanıyor. Ülkemizin büyük bölümü bu devirde oluĢmuĢtur.*Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları oluĢmuĢtur.*Ġç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yoğun volkanik faaliyetler görülmüĢtür.*Anadolu kütlesel olarak yükselmiĢtir. Hâlâ yükselmeye devam etmektedir.*Bu dönemde tuz, bor, linyit ve petrol yatakları oluĢmuĢtur.NOT: Ülkemizin önemli bölümü 3. jeolojik devirde oluştuğu için deprem, fay , jeotermal kaynak fazladır. Akarsular denge profiline ulaşmamıştır ,engebe çoktur ve hidroelektrik potansiyel yüksektir.4.Jeolojik Zaman (Kuaterner)*Ġstanbul ve Çanakkale boğazları oluĢtu. Karadeniz göl özelliğini kaybetti.*Egeid karası çöktü. Ege denizi ve Ege adaları oluĢtu. *Kıbrıs adası Anadolu’dan koparak ada haline geldi.
 2. 2. Türkiye Fiziki Haritası
 3. 3.  Türkiye’de Orojenik HareketlerDağ oluĢum hareketlerine orojenez denir.1. Kıvrılma: Tabakalarda esneme özelliği varsa dağ oluĢumu sırasında kıvrım dağları oluĢur. Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar bu Ģekilde oluĢmuĢtur.
 4. 4. 2. Kırılma: Orojenez sırasında tabakalarda esneme payı yoksa kırılma meydana gelir. Bu hareketlerde fay oluĢur. Madra, Yund, Boz, Aydın, MenteĢe ve Nur dağları bu Ģekilde oluĢmuĢtur.
 5. 5. 3. Volkanizma Ġle oluĢan Dağlar: Mağmanın yeryüzündeki zayıf noktalarından yüzeye çıkmasına volkanizma denir.Ġç Anadolu’da: Erciyes, Melendiz, Hasan, Karadağ, KaracadağDoğu Anadolu’da: Nemrut, Süphan, Tendürek, AğrıGüney D. Anadolu’da: KaracadağEge’de: Kula’daki Tüf KonileriNot: Marmaradaki Uludağ derinlik volkanizmasıyla oluĢmuĢtur.
 6. 6. 1. KIYI OVALARIDelta ovalarının oluĢabilmesi için; Akarsuyun bol alüvyon taĢıması, Kıyıda gel-git ve Ģiddetli akıntı olmaması, Denizin derin olmaması, Akarsuyun bulunduğu bölgede, çözünebilen kayaçların olması gerekir. Not: Akarsu delta oluĢturamıyorsa deniz derindir, akıntı güçlüdür veya gel-git genliği yüksektir. Fakat Türkiye için sadece derinlik ve akıntı etkilidir. Gel-git’in herhangi bir etkisi yoktur.
 7. 7. Delta Ovalarının DağılıĢı:Ege’de: Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay (Bu deltalar adını, kendisini oluĢturan akarsudan alır.)Akdeniz’de: Silifke ovası (Göksu), Çukurova (Seyhan ve Ceyhan)Karadeniz’de: Bafra (Kızılırmak), ÇarĢamba (YeĢilırmak)Akarsu bazen denize ulaĢmadan deniz seviyesine yakın yerlerde de biriktirme yapabilir. Serik, Finike, Köyceğiz, Dalaman, Dörtyol
 8. 8. 2. ĠÇ OVALAR:a)Tektonik OvalarKuzey Anadolu Fay Hattı Boyunca; Ezine, Manyas, Ulubat, Bursa, Ġnegöl, Gemlik, Ġznik, Düzce, Ilgaz, Suluova, TaĢova, Erbaa, Niksar, Zile, SuĢehri, Erzincan, Tercan, Erzurum, Pasinler, Ağrı ovaları yer alır.Batı Anadolu Fay Hattı Boyunca; Bakırçay vadisinde Bergama ve Soma,Gediz Vadisinde, Manisa,Turgutlu, Salihli,Küçük Menderes vadisinde, Torbalı, Tire, ÖdemiĢ,Büyük Menderes vadisinde, Söke , Aydın, Nazilli bulunur.Güney Anadolu Fay Hattı Üzerinde; Amik, AfĢin, Elbistan, KahramanmaraĢ, Malatya, Elazığ, Bingöl, Karlıova, MuĢ, Varto, BulanıkBunun dışında; Iğdır, Ankara, EskiĢehir, Harran, ViranĢehir, Ceylanpınar, Yüksekova bulunur.
 9. 9. B) KARSTĠK OVALAR:Ege’de; Muğla, Akdeniz’de; Acıpayam, Elmalı, Tefenni, Korkuteli örnek olarak verilebilir.*Karstik ova eriyebilen kayaçların olduğu bölgede oluĢur.*Bu kayaçlar kalker, jips ve kaya tuzudur.*Bu kayaçlar Akdeniz bölgesinde yaygın olduğundan karstik ovalar buralarda yoğunlaĢmıĢtır.C) VOLKANĠK OVALAR:Tektonik çukurun lav ile doldurulmasıyla oluĢur. Aynı zamanda ovalar tektonik sayılabilir.Ġç Anadolu’da Kayseri ve Develi ovası bulunur.Doğu Anadolu’da da Erzurum, Kars ve Ardahan ovaları bulunur.
 10. 10. Ovalarımızın Genel Özellikleri; Nüfusun önemli bölümü buralardadır. Mineral bakımından zengin olduğundan verimli tarım alanıdırlar. Kıyı ovaları iç ovalara göre daha verimli, ürün çeĢidi fazla ve daha fazla nüfuslanmıĢtır. Graben olanlarında ovalarda sıcak su kaynağına sık rastlanır. En büyük iç ova Konya ovası, kıyı ovası da Çukurovadır.
 11. 11. Türkiye’nin PlatolarıPlato: Çevresine göre yüksek düzlüktür. Türkiye IV. zamanda yükselmeye devam ettiğinden plato çoktur.1. AĢınım Platoları: Deniz seviyesine yaklaĢıldığı için bu adı alır. Marmara bölgesindeki Çatalca-kocaeli örnektir.2. Yatay DuruĢlu P:Tabakanın zaten yatay olduğu platolardır. Ġç Anadolu’daki Haymana, Cihanbeyli, Bozok, Obruk, Uzunyayla platosu, Ege’deki Yazılıkaya ve Güneydoğu Anadolu’daki Diyarbakır ve Gaziantep platoları örnektir.3. Lav Platolar:Erzurum, Ardahan ve Kars Platosu örnektir.4. Karstik Platolar: Akdeniz bölgesindeki Teke ve TaĢeli buna örnektir. Ekonomik açıdan önemi; büyük bir çoğunluğu tarımda ve hayvancılıkta kullanılır, Çatalca-Kocaeli hariç.
 12. 12. TÜRKĠYE’DE PLATOLARIN DAĞILIġI
 13. 13.  1. Heyelan: Heyelanın sebepleri eğim, yağıĢ, tabakaların duruĢu, kar erimeleri, yer çekimi, toprağın cinsi (killi ile risklidir.), beĢeri faktörler olarak sıralanır. En riskli bölgeler Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleridir. 2. Erozyon: Erozyon su ve rüzgar sonucu oluĢur. Artırıcı sebepler; bitki örtüsünün cılızlığı, yağıĢ rejimin dengesizliği, eğim, aĢırı otlatma, nadas ve halkın bilinçsizliğidir. Erozyon, bilinçlendirme çalıĢmaları, ağaçlandırma, nadas uygulamasını azaltma, eğimli arazileri taraçalandırma, aĢırı otlatmayı engelleme ile yavaĢlatılabilir.Erozyon en çok Ġç Anadolu Bölgesinde görülür.

×