Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

List5prezentacija 121102120905-phpapp01

List Svjetlo života uređuju učenici knjižnično - vjeronaučne skupine Obrtničke škole u Požegi. Voditelji su ; Jozo Glibo, vjeroučitelj i Tanja Lukić knjižničarka.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×