1
N I DUNG BÌA 4 S c M nh c a Tĩnh L ng – Stillness Speaks – là tác ph m tâm linh r t ng n g n nhưng sâu s c c a Eckhart T...
L I GI I THI UTôi r t thích t a sách “STILLNESS SPEAKS” mà Eckhart Tolle t cho tác ph m thhai này c a ông. Nhưng ph i m t ...
L I T A C A TÁC GIM t b c th y tâm linh chân chính không có b t c i u gì     d y cho h c trò c amình – theo cách hi u ...
v chân lý qua m t th văn ng n g n như là th văn vi t trong cách ngôn, ho c nhưm t câu văn ng n, v i r t ít l i gi i thích....
CHƯƠNG 1             S    YÊN TĨNH và IM L NGKhi b n ánh m t liên l c v i s im l ng n i tâm, b n s ánh m t ...
§Tương ương v i ti ng ng bên ngoài là s n ào c a nh ng suy tư ng bên trong.Tương ương v i s im l ng bên ngoài là s im l ng...
bên dư i nh ng n ào, nh n ra kho ng không gian t ó ti ng ng ư c phát sinh.                    óchính là...
§S thông thái chân chính ho t ng m t cách im l ng. S tĩnh l ng là nơi s sáng t o vàgi i pháp cho nh ng v n c a b n có th ư...
khi ng m nhìn m t thân cây, hay m t con ngư i, t s tĩnh l ng, không vư ng b n chútsuy tư. §B n có c n thêm ki n th c? N u ...
CHƯƠNG 2    VƯ T LÊN TRÊN CĂN B NH HAY SUY TƯ          C AB NCăn b nh tr m kha nh t c a con ngư i là: hay b ...
N u b n ch c n nh n th c, không c n ph i thư ng xuyên, r ng nh ng suy-tư-không-có-ch - ích, nh ng lo s v n vơ thư ng phát ...
u óc c a con ngư i, vì luôn luôn mu n bi t, mu n hi u, mu n ki m soát,… nênthư ng l m tư ng r ng ý ki n và quan i m c a mì...
Khi nào b n b chìm m trong nh ng suy tư ng bó bu c, không cư ng l i ư c, ó làlúc b n ang mu n tr n ch y nh ng gì ang hi n ...
Trí năng c a b n luôn hi n h u trong m t tr ng thái “chưa toàn v n” và do ó luôn có stham c u, mong mu n    có thêm m t...
§Suy nghĩ, khi không ư c c m r trong ý th c, s tr thành m t cái gì ó ch ph c v choquy n l i c a cá nhân và có tính băng ho...
B n có th không nhìn ra phút giây ng n ng i trong ó b n r t có ý th c v i nh ng gì ang x y ra, nhưng không h suy tư. i u n...
nên hòa i u v i m t tâm th c cao hơn. Chính tâm th c ó hành              ng, hư ng d n, vàlàm nh ng công vi ...
CHƯƠNG 3                       B N NGÃTâm trí b n luôn tìm ki m không ng ng nh ng   tài  cho b ...
i v i t ngã, ây là m t ý nghĩ r t kinh kh ng. Nhưng           i v i b n thì ó th c là m t sgi i thoát(*). §Khi m...
B n ngã trong b n luôn có nhu y u i tìm, tích lũy thêm cái này ho c cái kia vun b icho c m nh n v t thân, ch là giúp cho b...
ư c tình tr ng này, t nhiên b n s t bi t mình c n ph i làm gì             mang l i s chuy nhóa và t do cho chí...
§Trong khi cư x v i ngư i khác, b n có th phát hi n trong b n m t c m giác ưu vi tho c m t m c c m thua thi t r t vi t i ...
B n có ang mang m t m c c m t i l i v m t chuy n gì mà b n ã làm, hay không làm,trong quá kh ? i u ch c ch n là b n ã hành...
cho b n c m giác th a mãn trong t ng phút, t ng giây. B n s không còn gi m thi u PhútGiây Hi n T i thành m t phương ti n n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suc manh-cua-su-tinh-lang

1,388 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Suc manh-cua-su-tinh-lang

 1. 1. 1
 2. 2. N I DUNG BÌA 4 S c M nh c a Tĩnh L ng – Stillness Speaks – là tác ph m tâm linh r t ng n g n nhưng sâu s c c a Eckhart Tolle, tác gi ư c New York Times bình ch n là m t trong nh ng tác gi bán ch y nh t. ây là m t cu n sách h u ích và thi t th c cho nh ng ai mu n ti p xúc v i b n ch t sâu l ng, trong sáng và chân th t trong con ngư i mình. Cu n sách có th giúp b n vun b i s v ng chãi, kh năng tr m l ng tâm h n dù bên ngoài ang x y ra nh ng bi n ng gì i n a. S c M nh c a Tĩnh L ng có th giúp b n vư t qua nh ng tình hu ng th thách trong i s ng cá nhân và ti p xúc ư c v i m t chi u không gian yên tĩnh và an bình bên trong. Cu n sách s giúp cho b n kh năng l ng nghe s tĩnh l ng trong b n có th tìm ra l i gi i cho nh ng câu h i l n mà b n t ng thao th c. S c M nh c a Tĩnh L ng có th giúp b n rũ b h t nh ng khó khăn, hi u l m, vun b i l i nh ng quan h thân thi t trong i mình, vư t lên trên nh ng thói quen xưa cũ, nh ng cách hành x tiêu c c, thay i quan h c a b n v i m i ngư i và v i cu c i. 2
 3. 3. L I GI I THI UTôi r t thích t a sách “STILLNESS SPEAKS” mà Eckhart Tolle t cho tác ph m thhai này c a ông. Nhưng ph i m t m t th i gian khá lâu tôi m i tìm ra ư c m t c mt thích áng – “S c M nh c a Tĩnh L ng” – dùng làm t a ti ng Vi t cho cu nsách này. Hay nói úng hơn, là t a sách ã n t m t nơi r t Tĩnh L ng bên trongmà ch c ch n không ph i b ng suy tư c a tôi.Lúc c xong chương u tiên, tôi c m th y như v a ư c c m t bài kinh văn thâmdi u và linh c m ư c năng l c chuy n hóa kỳ di u c a cu n sách. Qua cu n S cM nh c a Tĩnh L ng, Eckhart Tolle giúp chúng ta tìm l i ư c b n ch t sâu l ng,trong sáng và chân th t c a mình. Dù cho có nh ng bi n ng ang x y ra chungquanh, hay nh ng tình hu ng th thách trong i s ng cá nhân hi n nay c a chúng tanhư th nào i n a, chúng ta v n luôn có kh năng ti p xúc ư c v i m t chi u khônggian yên tĩnh, và sâu l ng bên trong.Ph m ch t i s ng c a chúng ta tùy thu c vào ph m ch t c a nh ng quan h trong i mình. Tùy thu c vào quan h c a b n v i gia ình và nh ng ngư i thân trong gia ình. Tùy thu c vào quan h c a b n v i ngư i hôn ph i c a b n. Tùy thu c vào quanh c a b n v i i s ng. Nói m t cách khác, b n có m t quan h t t p v i m ingư i và v i cu c i? Do ó, S c M nh c a Tĩnh L ng s giúp b n kh năng rũ bnh ng thói quen xưa cũ, tiêu c c; giúp b n thay i cách s ng, cách suy nghĩ và cư xv i b n bè cùng nh ng ngư i thân trong gia ình m t cách t t p hơn. Không nh ngth , S c M nh c a Tĩnh L ng còn giúp b n nhìn sâu vào nh ng câu h i l n hơn:- Tôi là ai? Ý nghĩa c a i s ng là gì?- T i sao tôi có m t trên cu c i này?- M c ích t i h u c a i s ng là gì?T t c nh ng câu h i ó, dù l n, dù nh , u r t quan tr ng i v i chúng ta. Và m tkhi b n ã h i thì s luôn ư c Im L ng tr l i, khi b n ã s n sàng l ng nghe. Chc n gi cho lòng mình trong l ng. Khi có m t, b n có th nghe nh ng h i âm, l i gi i áp n v i b n qua ti ng gió, ti ng mưa, ti ng thì th m c a bi n c ... Ch c n b nbi t l ng nghe. Hãy s ng và th c hành nh ng gì mà Im L ng ã nh c nh cho ta.Di n M c Nguy n Văn H nhGiám c sáng l p Trung Tâm Khám Phá Chính Mình (Virginia, Hoa Kỳ)Website: www.center4selfdiscovery.org/ttkpcm.htmlEmail: hanhnguyen@center4selfdiscovery.org 3
 4. 4. L I T A C A TÁC GIM t b c th y tâm linh chân chính không có b t c i u gì d y cho h c trò c amình – theo cách hi u thông thư ng c a t này; không có gì trao truy n, như thêmcho b n m t d li u m i, m t tín i u, hay m t cách cư x ... nào ó. Nhi m v duynh t c a m t b c th y tâm linh chân chính ch là giúp cho b n c m th y r ng ã nlúc mình có th v t h t i nh ng gì ang ngăn cách b n v i b n ch t c a b n – nh nggì chân th t mà b n v n luôn bi t v chính mình, trong t n áy chi u sâu s Hi n H uc a b n. M t b c th y chân chính có m t ch làm hi n l m t chi u không gian sâul ng, có s n trong b n. Chi u không gian sâu th m ó cũng chính là ni m an bìnhn i t i luôn có m t trong b n.Khi b n tìm t i m t v th y tâm linh – hay v i cu n sách này – v i m c ích chtìm m t s kích thích trong suy tư, lý thuy t, b sung thêm m t s tín i u mà b n ã có s n, hay ch có thêm tiêu cho nh ng cu c phi m àm vô b v m t ki nth c,… thì có l b n s th t v ng ngay. Nói m t cách khác, n u b n ch mu n tìmthêm tài suy tư, b n s không tìm ư c i u gì h u ích trong cu n sách này, vàch c ch n b n s ánh m t cái tinh túy c a nh ng giáo lý ư c c p ây, ánhm t tinh hoa c a cu n sách – nh ng th không n m trong gi i h n c a ngôn t mà tôi ang s d ng. Nh ng tinh hoa y v n ang có m t trong b n. ây là i u mà b nc n ghi nh , và c m nh n, khi b n c nh ng dòng ch này. Ngôn t ch là nh ngt m b ng ch ư ng, không hơn không kém. Còn nh ng gì c n ư c ch ra, b n skhông th tìm th y trong th gi i c a suy tư mà ch tìm ư c trong m t chi u khônggian sâu l ng bên trong b n, m t m c sâu s c và ch c ch n là r ng l n hơn chi ukhông gian c n c t c a nh ng suy tư. S yên tĩnh r t s ng ng, và sung mãn là ctính c a chi u không gian này, do ó khi nào b n ang c m th y m t s yên tĩnh dângtràn lên n i tâm lúc c nh ng dòng ch trong cu n sách này, thì ó là lúc hi unăng c a cu n sách ang tác ng lên b n và ang th a mãn ch c năng c a nó – nhưm t v th y tâm linh: Cu n sách này ang nh c b n nh l i b n ch t chân th t c amình và ang soi ư ng cho b n tr v v i ngu n c i c a mình. ây không ph i là m t cu n sách mà b n có th c ng u nghi n m t m ch t u n cu i, r i c t lên k sách… cho b i óng. Hãy s ng v i nó. Nhi u c gi có thc m nh n m t cách t nhiên trong khi ang c, là khi nào h nên ng ng l i, t cu nsách xu ng sau m i o n văn, th và l ng yên chiêm nghi m nh ng gì h v a c.Thói quen d ng l i m i o n văn là m t i u r t h u ích và quan tr ng cho b n, t thơn là c ti p t c c cho qua, cho xong. Hãy cho phép nh ng gì tôi nêu lên trongcu n sách ư c th m vào b n, giúp b n t nh th c bư c ra kh i thói quen suy nghĩ,tư duy lâu ngày, ã thành nh ng rãnh mòn trong b n.Hình th c c a cu n sách này có th xem như là m t s ph c hưng, trong th i hi n i,c a m t th lo i dùng ghi chép nh ng giáo lý c i n: ó là l i vi t ng n g n nhưkinh văn (sutra) th i xưa n . Kinh văn là nh ng b ng ch ư ng y năng l c 4
 5. 5. v chân lý qua m t th văn ng n g n như là th văn vi t trong cách ngôn, ho c nhưm t câu văn ng n, v i r t ít l i gi i thích. Kinh V à (Vedas) và Áo Nghĩa Thư(Upanishads) là hai b sách s m nh t v giáo lý thiêng liêng c a n giáo ư c ghitheo l i kinh văn, tương t nh ng kinh văn ghi l i l i d y c a c Ph t sau này.Nh ng l i giáo hu n và nh ng câu chuy n ng ngôn c a Chúa Jesus cũng th – khi tal y nh ng l i d y c a Ngài ra kh i l i văn k chuy n, nh ng l i d y ó cũng có th ư c xem là nh ng kinh văn. Tương t , th lo i kinh văn ã ư c Lão T dùng ghil i nh ng giáo lý thâm thúy ch a ng trong o c Kinh. Ưu i m c a kinh vănlà s ng n g n, nhưng súc tích. Vì nó c ý không khơi d y thói quen suy tư không-có-ch - ích c a trí năng ta nh ng khi không c n thi t. Nhưng nh ng gì kinh văn khôngnh c n – nhưng ã ch th ng ra – còn quan tr ng hơn là nh ng gì kinh văn c p n. Tính ch t g n v i kinh văn c a nh ng gì ư c vi t trong cu n sách này ư c ghirõ Chương 1 (“S Yên Tĩnh và Im L ng”) ch bao g m nh ng o n văn r t ng n.Chương này ch a ng t t c tinh hoa c a c cu n sách, và ây có th là i u duynh t mà m t s c gi nào ó c n n. Còn nh ng chương khác là cho nh ng aicòn c n thêm m t s nh ng b ng ch ư ng khác.Cũng như nh ng kinh văn c i n, nh ng gì ư c vi t ra trong cu n sách này lành ng gì r t thiêng liêng vì ã n t m t tr ng thái tâm th c r t yên l ng. Tuy nhiên, i u khác bi t ây là, nh ng i u ư c vi t ra ây không thu c v m t tôn giáo nàoho c truy n th ng tâm linh chuyên bi t nào c , nhưng nó có kh năng áp ng ư cnhu c u tâm linh c a r t nhi u ngư i. ng th i nh ng i u tôi vi t ra ây như là m tti ng chuông gióng lên c nh giác tình tr ng kh n c p v tâm linh c a con ngư itrong hoàn c nh hi n nay. Vì s chuy n hóa c a tâm th c nhân lo i không còn là m tth xa x , ch dành riêng cho m t thi u s : s t nh th c y hi n ang là m t nhu c uthi t y u c a loài ngư i, n u nhân lo i mu n tránh kh i h a di t vong. Trong giai o n hi n t i ang có s gia tăng t c tha hóa c a th tâm th c l c h u, cũ k , ngth i s hé m m c a lo i tâm th c m i cũng ư c tăng t c. Vi c gia tăng t c c achai d n t i ngh ch lý là m t m t, có nhi u chuy n ang tr nên t i t nhưng ng th inh ng th khác thì ang có chi u hư ng t t p hơn – Nhưng dĩ nhiên i u x u thìluôn có v hi n nhiên hơn vì chúng ta thư ng có khuynh hư ng hay làm m ĩ lên khinói v nh ng i u x u.Cu n sách này, l ương nhiên, c n s d ng ngôn t mà khi c lên s t o thànhnh ng ý tư ng trong u b n. Nhưng nh ng ý tư ng ó không ph i là nh ng ýtư ng bình thư ng – l p i l p l i, n ào, ch nghĩ n riêng mình, ho c là nh ng ýtư ng ch òi h i s chú ý c a ngư i khác. Như nh ng v th y tâm linh chân chính,cũng như nh ng kinh văn c , nh ng ý tư ng trong cu n sách này s không nói “hãych chú ý n tôi”, mà nó s nói “hãy vư t lên trên nh ng gì tôi ang nói n”. Vình ng ý tư ng này ã n t m t nơi r t yên tĩnh, nên chúng có r t nhi u năng l c –năng l c em b n tr v m t nơi ch n im l ng, ch mà nh ng ý tư ng y ã phátsinh ra. S im l ng y cũng chính là s an bình n i tâm, và là b n ch t chân th t c achính b n. S im l ng n i t i y s là nhân t chuy n hóa th gi i này. 5
 6. 6. CHƯƠNG 1 S YÊN TĨNH và IM L NGKhi b n ánh m t liên l c v i s im l ng n i tâm, b n s ánh m t liên l c v i chínhmình. Khi b n ánh m t liên l c v i chính mình, b n s t ánh m t mình trong th gi ic a hình tư ng(*).C m nh n n i t i v chính t thân mình, t c b n ch t chân th c c a b n là gì, b n ch t ykhông th tách r i kh i s im l ng(†). ây chính là cái Chân Ngã(‡) sâu kín c a b n vư tlên trên Tên G i và Hình Tư ng(§).§S im l ng chính là b n ch t chân th c c a b n. V y s im l ng là gì? ó chính là khônggian trong b n, là kh năng nh n th c t ó nh ng ch trên trang gi y này ư c t othành khái ni m và tr thành nh ng ý nghĩ trong u b n. N u không có kh năng nh nbi t ó, s không có khái ni m, không có ý tư ng, không có th gi i.B n chính là kh năng nh n bi t ó ư c che gi u dư i hình dáng c a m t con ngư i. (*) T ánh m t mình trong th gi i c a hình tư ng: Vì không còn bi t b n ch t chân th t c a mình, chúng ta thư ng t ánh m t mình trong th gi i c a hình tư ng t c là nh ng ư c, m t, hơn, thua, nh ng u tranh, giành gi t v i nhau trong i s ng, trong nh ng thói quen nghi n ng p,… l p y s tr ng v ng, kh au c a m t con ngư i ã ánh m t g c r , c i ngu n. (†) S im l ng: Là s tĩnh l ng, không có hình tư ng nhưng tràn y ý th c trong b n. ó cũng chính là b n ch t chân th c c a b n. (‡) Chân Ngã: Chân Ngã t c là b n ch t chân th c, b t ho i, vĩnh c u c a mình. Chúng ta thư ng nh m l n chân ngã c a mình v i nh ng bi u hi n t m b c a hình tư ng như: tên h , a v , ngh nghi p, danh ti ng, tài s n,… v i b n ch t chân chính c a mình. (§) Tên G i và Hình Tư ng: Nh ng quy ư c, tên g i c a chúng ta v nh ng bi u hi n t m b c a i s ng. Ví d , ti n là nh ng m nh gi y hay kim lo i mà chúng ta trao i v i nhau khi mua bán. L cư i là m t bu i ti c chính th c công b quan h luy n ái gi a hai ngư i… Dĩ nhiên, Tên G i và Hình Tư ng ch là danh t , khái ni m mà chúng ta dùng mô t m t th c t i sinh ng, mà ã là danh t và khái ni m… thì nó không th n m b t ư c chân lý, n m b t ư c th c t i sinh ng, liên t c chuy n bi n trong t ng phút, t ng giây. 6
 7. 7. §Tương ương v i ti ng ng bên ngoài là s n ào c a nh ng suy tư ng bên trong.Tương ương v i s im l ng bên ngoài là s im l ng n i tâm.Khi nào có s yên tĩnh chung quanh – b n hãy l ng yên nghe s yên tĩnh ó. T c làch ý, chú tâm n s yên tĩnh ó. L ng nghe s yên tĩnh như th s làm th c d y m tchi u không gian im l ng trong b n, vì ch qua s im l ng thì b n m i có th nh n ra syên tĩnh.B n s nh n ra r ng giây phút b n lưu ý n s yên l ng chung quanh, b n không hsuy nghĩ. B n ch nh n bi t, nhưng không h suy tư.§Khi b n chú tâm n s yên l ng, ngay l p t c có m t tr ng thái c nh giác nhưng r t iml ng n i tâm. B n ang hi n di n. B n v a bư c ra kh i thói quen suy tư ng c a tâmth c c ng ng, c a nhân lo i, m t thói quen ã b thâm nhi m trong hàng ngàn năm qua.§Hãy nhìn m t thân cây, hay m t bông hoa. Hãy cho nh n th c c a b n u lên trên v tth ó – như m t cánh bư m. Bông hoa y tĩnh l ng bi t bao nhiêu! Thân cây và bônghoa ang c m r trong tr ng thái an nhiên t t i bi t bao nhiêu. Hãy thiên nhiên d ycho ta th nào là tĩnh l ng.§Khi b n nhìn vào m t thân cây và nh n ra s tĩnh l ng c a thân cây ó, chính b n cũngtr thành s tĩnh l ng. B n ti p xúc v i thân cây m t m c r t sâu. B n s c m th y ng nh t v i nh ng gì b n ang c m nh n qua s tĩnh l ng. C m nh n s ng nh tgi a mình v i m i v t ó chính là Lòng Xót Thương – m t tình thương chân chính.§S im l ng r t h u ích. Nhưng b n không c n ph i có s im l ng thì m i giúp b n tìm ras tĩnh l ng. Ngay c nh ng khi có ti ng n, b n v n có th nh n ra ang có s tĩnh l ng 7
 8. 8. bên dư i nh ng n ào, nh n ra kho ng không gian t ó ti ng ng ư c phát sinh. óchính là không gian bên trong c a nh n th c thu n khi t, ó cũng chính là Tâm(*). §B n ch t nh n ra r ng có m t s nh n bi t như là m t cái n n n m sau t t c nh ng nh nth c c a các giác quan, t t c nh ng suy tư. Nh n ra s nh n bi t ó là s phát sinh c as tĩnh l ng n i tâm. §B t kỳ m t ti ng n áng ghét nào cũng u h u ích như s l ng yên. Làm cách nào?B ng cách buông b s ch ng i trong n i tâm v ti ng n, b ng cách cho phép ti ng n y ư c như nó ang là. S ch p nh n này cũng giúp b n i vào cõi an bình n i tâm,t c là s tĩnh l ng. §B t kỳ khi nào b n ch p nh n m t cách sâu s c m i giây phút như b n ch t c a nó – b tk hình th c phút giây y ang bi u hi n là gì – b n s có ư c tr ng thái l ng yên, b ncó ư c s an t nh. Hãy chú tâm n kho ng tr ng – kho ng tr ng gi a hai ý tư ng,kho ng không ng n ng i gi a nh ng ch trong m t câu chuy n, gi a nh ng n t nh c c ati ng dương c m, ho c kho ng tr ng gi a hơi th vào và hơi th ra c a b n.Khi b n chú tâm n nh ng kho ng tr ng ó, nh n th c v m t cái gì ó, lúc y ch cònlà nh n th c thu n khi t. Chi u không gian không có hình th y c a nh n th c thu nkhi t ư c phát sinh t bên trong b n, thay th cho thói quen c a b n thích t ng hóa (†)mình v i nh ng bi u hi n bên ngoài c a hình tư ng.(*) Tâm: T c là cái Bi t linh ho t và s ng ng nhưng vô hình tư ng trong ta. ó chính là b n ch t chân th c c amình.(†) Thói quen thích t ng hóa mình: Thói quen cho r ng mình ch là m t c m xúc, ý tư ng, hay c m giác nghi nng p m t cái gì ó trong mình. Ví d khi có m t c m giác kh s , b t h nh ang phát sinh trong lòng, ta khôngd ng l i ch “ có m t c m giác b t h nh ang có m t trong lòng tôi”, mà chúng ta nhanh chóng ng hóa mìnhv i c m giác b t h nh y và t k t lu n r ng “Tôi là m t k b t h nh” hay t hơn n a, “Tôi chính là s b t h nh c acu c i”. 8
 9. 9. §S thông thái chân chính ho t ng m t cách im l ng. S tĩnh l ng là nơi s sáng t o vàgi i pháp cho nh ng v n c a b n có th ư c tìm ra. §Như th s tĩnh l ng có ph i là s v ng m t c a ti ng n và nh ng tình hu ng không?Không, s tĩnh l ng chính là t thân c a s thông thái – là Tâm n m bên dư i, t óm i th h u hình(1) ư c phát sinh. Và làm sao cái ó có th tách r i v i b n ch t chânth c c a b n? Nh ng bi u hi n t m b c a hình tư ng liên h n b n(2), mà b n nghĩchính là b n, ư c phát sinh và nuôi dư ng b i cái ó, b i Tâm.Cái ó cũng là tinh ch t c a t t c nh ng thiên hà và m i ng n c ; c a t t c nh ng bônghoa, cây c i, chim chóc và t t c m i v t th khác. §S tĩnh l ng là v t th duy nh t trên cõi i này không mang m t hình tư ng. Nhưng th cra, s tĩnh l ng âu ph i là m t v t th , và nó cũng không thu c v th gi i này. §Khi b n nhìn vào m t thân cây hay m t con ngư i, t s tĩnh l ng trong b n, thì ai ang nhìn v y? Có m t cái gì ó, sâu hơn là con ngư i c a b n, ang nhìn. ó là Tâm ang nhìn vào cái v t mà chính Tâm ã sáng t o ra.Kinh Thánh có câu: “Thư ng ã sáng t o ra th gi i và Ngài ã c m th y r t hài lòngv i nh ng th mà Ngài ã t o d ng nên”. ó cũng là c m giác hài lòng mà b n c m th y(1) M i th h u hình: Là t t c nh ng gì trong i s ng, trong vũ tr mà ta có th s mó, nhìn th y, c m nh n ho ccó th t o thành m t khái ni m trong ta. T t c u là bi u hi n c a Tâm. Nói m t cách khác, Tâm là nơi muônv t, m i th h u hình ư c t o ra, ư c sinh ra.(2) Nh ng bi u hi n t m b c a hình tư ng liên h n b n: Ví d cơ th , tu i tác, c m xúc, ý nghĩ, hành ng, nghnghi p, tài s n,.v.v. mà ta thư ng l m tư ng là b n ch t c a mình. ây ch là bi u hi n c a cái Tâm vô hình, vôtư ng, b n ch t chân th t c a b n. 9
 10. 10. khi ng m nhìn m t thân cây, hay m t con ngư i, t s tĩnh l ng, không vư ng b n chútsuy tư. §B n có c n thêm ki n th c? N u có thêm nhi u thông tin hơn, hay nh ng chi c máy i ntoán có kh năng x lý d li u v i t c nhanh hơn, hay có thêm nh ng phân tích khoah c ho c tư duy gì y,… li u chúng ta có c u ư c th gi i kh i tình tr ng nguy ng phi n nay không? Có ph i lúc này, i u chúng ta c n nh t, chính là s thông tu ?Nhưng s thông tu là gì và ta có th tìm âu? S thông tu ch có ư c qua kh nănggi cho lòng mình ư c l ng yên. Ch c n t p nhìn và l ng nghe. B n không c n gì thêmc . Hãy tĩnh l ng, nhìn và l ng nghe s làm phát sinh m t s thông thái, không-ph i-b ng-suy-tư, trong b n.Hãy cho s tĩnh l ng hư ng d n t t c nh ng l i nói và vi c làm c a b n. 10
 11. 11. CHƯƠNG 2 VƯ T LÊN TRÊN CĂN B NH HAY SUY TƯ C AB NCăn b nh tr m kha nh t c a con ngư i là: hay b cu n hút vào trong nh ng suy tư, lo sv n vơ trong mình. § a s chúng ta hoang phí cu c i mình trong ng c tù c a nh ng suy tư ng không-có-ch - ích, hay nh ng lo s tri n miên. Chúng ta chưa t ng bao gi vư t lên trên m t c mnh n h n h p v t thân(*) – ư c t o nên b i thói quen suy tư trong ta và thư ng b tróibu c b i quá kh . trong b n, cũng như trong m i con ngư i, có m t chi u không gian, chi u tâm th c sâul ng hơn là nh ng suy tư không-ch - ích (trên b m t c a tâm th c b n). ó cũng là tinhch t c a chính b n. Chúng ta có th g i tên chi u tâm th c ó: Hi n H u, s có m t, snh n bi t, hay th Tâm th c khoáng t, trong sáng, chưa-b -trói-bu c†. Trong nh ngtruy n th ng tâm linh c i n, cái ó ư c g i là B n ch t Thư ng ‡ hay Ph t Tánh§trong m i ngư i.Tìm ra ư c chi u không gian ó s gi i thoát b n, và i s ng c a b n, kh i nh ng kh au mà b n ã gây ra cho chính mình và nh ng ngư i chung quanh khi “cái Tôi nh bé”– ư c làm ra b i trí năng – là t t c nh ng gì b n bi t v chính mình, i u khi n cu c i c a b n. Lòng xót thương, ni m vui, kh năng sáng t o b t tuy t, và s an l c v ngb n n i tâm không th i vào i s ng c a b n, ngo i tr qua chi u tâm th c khoáng t, trong sáng, chưa-b -trói-bu c ó.(*) C m nh n h n h p v t thân: T c là thói quen r t bó bu c, ch nghĩ n chính mình mà không nghĩ n ngư ikhác. ây là m t ng c tù mà trí năng c a b n t t o ra cho chính mình.(†) Tâm th c chưa-b -trói-bu c: là kh năng nh n th c nguyên sơ, r ng l n, khoáng t trong mình.(‡) B n ch t Thư ng : Theo Thiên Chúa giáo, m i con ngư i ã ư c Thư ng t o ra theo khuôn m u thánhthi n, toàn h o, p c a chính Ngài. ó là b n ch t Thư ng trong m i con ngư i.(§) Ph t Tánh: Tương t như quan ni m Thiên Chúa giáo, theo Ph t giáo, Ph t Tánh là s thu n khi t, thánh thi n,trong sáng, không h b hoen , có s n trong m i con ngư i. 11
 12. 12. N u b n ch c n nh n th c, không c n ph i thư ng xuyên, r ng nh ng suy-tư-không-có-ch - ích, nh ng lo s v n vơ thư ng phát sinh trong b n ch ơn thu n là nh ng suy tư,nh ng c m xúc, không hơn không kém; n u b n có kh năng ch ng ki n, và quan sát màkhông phê phán nh ng khuôn m u ph n ng r t bó bu c trong suy tư hay tình c mtrong b n(*), khi nh ng ph n ng ó ang x y ra, thì chi u không gian trong sáng ó angtr nên rõ nét, và l n d n lên trong b n. ó như là m t s nh n bi t v cái không gianmà trong ó nh ng ý nghĩ và c m xúc c a b n ư c di n ra. ó là m t chi u không gianvô t n trong b n, trong ó nh ng tình hu ng c a cu c i b n(†) ư c phơi bày. §Dòng suy-tư-không-có-ch - ích, nh ng lo s tiêu c c, v n vơ,… c a b n có m t quántính r t mãnh li t, chúng d dàng cu n phăng b n i. M i ý nghĩ, m i c m xúc x y ntrong b n thư ng gi v v i b n r ng c m xúc, hay ý tư ng ó là m t i u gì c c kỳ quantr ng i v i b n. Ý nghĩ hay c m xúc ó luôn luôn mu n lôi kéo t t c s chú tâm c ab n.Tôi có m t th c t p tâm linh m i cho b n: “ ng quan tr ng hóa nh ng suy-tư-không-ch - ích, nh ng c m xúc tiêu c c, lo s miên man ó!”(‡). §Ngư i ta thư ng d dàng b trói bu c vào nh ng ng c tù c a khái ni m(*) c a chính mình.(*) Nh ng khuôn m u ph n ng r t bó bu c trong suy tư hay tình c m: ó là nh ng rãnh mòn, nh ng thói quenkhông th cư ng l i trong cách ta suy nghĩ và c m nh n m i s , m i vi c. Ví d khi trong ta b ng nhiên có m t c mgiác tr ng v ng, cô ơn ang bi u hi n, ph n ng không th cư ng l i trong ta i tìm quên qua s chìm m trongm t thú vui nào ó như d c tình, bài b c, rư u chè,… l p y kho ng tr ng c a s cô ơn ó.(†) Nh ng tình hu ng c a cu c i b n ư c phơi bày: l y nhau, s ng chung, m t vi c làm, g p khó khăn, ly d ,…( ‡) ng quan tr ng hóa nh ng suy-tư-không-ch - ích, nh ng c m xúc tiêu c c, lo s miên man: Trong ta thư ngphát sinh nh ng c m xúc như s m t vi c, s ngư i khác không hài lòng v mình,… N u ta quan tr ng hóa m t c mxúc thư ng n b t ch t như th thì ta d tr nên ho ng h t, lo l ng vì m t cái gì r t t m b , không v ng ch c, nhưbong bóng trên m t nư c, như mây trên tr i, khi có khi không, khi n khi i. Ch c n chú ý và yên l ng th v inh ng c m xúc y khi chúng xu t hi n trong b n, ch vài phút sau là b n s h i ph c h i l i ư c s quân bìnhtrong mình. N u b n có thì gi thì hãy ti p t c th và nhìn cho sâu vào nh ng c m xúc y, b n s hi u ư c g c r ,nguyên nhân c a nh ng c m xúc 12
 13. 13. u óc c a con ngư i, vì luôn luôn mu n bi t, mu n hi u, mu n ki m soát,… nênthư ng l m tư ng r ng ý ki n và quan i m c a mình chính là chân lý. u óc ta luônnói r ng: “ ây là m t chuy n hi n nhiên”. B n ph i vư t lên trên nh ng lo i suy tư, c mxúc y nh n ra r ng, dù b n có di n d ch “ i mình” hay cu c i c a m t ai khác,ho c phê phán v b t kỳ m t tình hu ng nào,… thì ó cũng ch là m t quan i m, khônghơn không kém, là m t trong muôn ngàn quan i m khác nhau. ó ch là m t m c anh ng suy tư trong b n. Ngư c l i, th c t i là m t toàn th th ng nh t, trong ó t t cm i th ư c an quy n vào nhau, không có m t cái gì có th t n t i c l p, riêng l .Suy tư c a b n c t xén th c t i – c t th c t i thành nh ng m nh v n r i r c c a kháini m. u óc hay kh năng suy tư c a b n là m t công c khá h u ích và có nhi u năng l c,nhưng s suy tư ó s tr nên r t gi i h n khi nó b t u chi m h u toàn b con ngư ic a b n, nh t là khi b n không nh n ra r ng suy tư ch là m t ph n r t nh c a Tâm – b nch t chân th t c a b n(†). §S thông thái không ph i là s n ph m c a suy tư. Nhưng ó chính là cái Bi t sâu s c phátsinh t m t hành ng ơn thu n là t s chú tâm c a mình m t cách hoàn toàn vào m tngư i hay m t v t. S chú tâm chính là s sáng su t nguyên sơ, là t thân c a ý th c – làkh năng nh n bi t trong mình. S chú tâm này làm tan v nh ng biên gi i ư c t o rab i nh ng suy tư, và khái ni m c a b n, t ó b n nh n th c r ng không m t th gì cóth t mình mà t n t i ư c. S chú tâm giúp cho ch th và i tư ng(‡) hòa v i nhautrong m t trư ng ý th c th ng nh t. ó là th có th ch a lành s chia cách trong b n. §(*) B trói bu c vào nh ng ng c tù c a khái ni m c a chính mình: Khi có m t chuy n gì ó x y ra, chúng ta cho svi c y là như th này ho c như th kia, i u này là m t chuy n r t bình thư ng. Nhưng v sau, tuy ã bi t thêm chiti t và s th t c a chuy n y, chúng ta v n khu khư gi l y nh ng suy nghĩ cũ c a mình.(†) Tâm: T c là cái Bi t linh ho t, và s ng ng trong ta. ó chính là b n ch t chân th c c a mình.(‡) Ch th và i tư ng: m t thu t ng c a Thi n, ch th là b n, là ngư i quan sát, chiêm nghi m; còn i tư ngt c là v t, là c m xúc hay m t tài nào ó mà b n ang quan sát, ang quán chi u. 13
 14. 14. Khi nào b n b chìm m trong nh ng suy tư ng bó bu c, không cư ng l i ư c, ó làlúc b n ang mu n tr n ch y nh ng gì ang hi n di n(*). Là lúc b n ang không mu n cóm t nơi này. Bây gi và ây. §Ch nghĩa giáo i u – trong tôn giáo, khoa h c,… – ư c phát sinh b i ni m tin sai l cr ng tư tư ng có th gói tr n ư c th c t i hay chân lý. Nhưng th c ra, ch nghĩa giáo i u ch là nh ng ng c tù c a khái ni m. Và i u kỳ l là ngư i ta r t thích nh ng nhà tù ó vì nó cho h m t c m giác an toàn và m t c m nh n gi t o v cái g i là “Tôi bi t”.Không có gì gây kh au cho nhân lo i hơn là ch nghĩa giáo i u. S th c là không s mthì mu n, m i giáo i u u i n ch s p , vì th c t i s phơi bày nh ng sai l m c agiáo i u ó; tuy nhiên, tr khi cái sai l m căn b n c a m t giáo i u ư c nhìn nh n,n u không thì m t giáo i u ch ư c thay b ng m t giáo i u khác.V y thì sai l m căn b n này là gì? ó là t ng hóa mình v i nh ng suy-tư-không-ch - ích trong mình. §S t nh th c v tâm linh là s t nh th c kh i gi c mơ suy tư trong mình. §Tâm là chi u không gian r ng l n hơn nh ng gì ý tư ng ta có th n m b t ư c. Lúc b nkhông còn c tin vào nh ng gì mình suy nghĩ, ó là lúc b n bư c ra kh i suy tư ng vàth y rõ r ng: B n không ph i là ph n trí năng hay nh ng suy tư không ch ích, ho cnh ng lo s liên miên trong b n. §(*) Tr n ch y nh ng gì ang hi n di n: B n không mu n i di n v i nh ng gì b n ang tr i qua, như ang b k txe trên ư ng, ho c b n ang tr l i m t cu c ph ng v n xin vi c làm, ho c ph i ti p m t ngư i mà mìnhkhông thích ti p,… Ho c ang có khó khăn, có v n v i ngư i thân c a mình. 14
 15. 15. Trí năng c a b n luôn hi n h u trong m t tr ng thái “chưa toàn v n” và do ó luôn có stham c u, mong mu n có thêm m t cái gì ó. Cho nên khi b n t ng hóa v i trínăng và nh ng suy tư không ch ích trong u, b n s d dàng c m th y nhàm chán,và b t an. Khi nào t nhiên b n c m th y nhàm chán có nghĩa là lúc ó trí năng c a b n ang có m t nhu c u c n ư c kích thích, ho c c n thêm nhi u th c ăn cho thói quen suytư, và nhu c u ó ang không ư c th a mãn.Khi b n c m th y nhàm chán, b n thư ng thích c m m t t p chí lên, g i m t cú i ntho i cho ai ó, b t máy truy n hình lên, ho c ch y lên m ng, i mua s m, hay thôngthư ng chuy n nhu y u thi u th n và luôn mu n có thêm m t cái gì ó c a trí năng thànhm t nhu y u c a cơ th và th a mãn c p th i cho nó b ng cách tiêu th thêm th c ăn vàob ng.Ho c b n c cho mình trong tr ng thái nhàm chán không yên ó và th quan sát,c m nh n xem c m giác nhàm chán và b t an y th c ra như th nào. Khi b n mang schú tâm c a mình vào nh ng c m xúc trong mình, b ng nhiên có m t chút không gianvà tĩnh l ng quanh nó. Ban u thì r t ít, nhưng khi không gian bên trong c a b n l n d nlên, c m giác nhàm chán s b t u gi m cư ng và tính quan tr ng c a nó. Do óngay c s nhàm chán cũng có th d y cho b n b n ch t chân th c c a mình, và nh ng gìkhông ph i là mình.B n khám phá ra r ng m t k chán i không ph i là b n. S nhàm chán ch là m t schuy n ng c a dòng năng lư ng ã b i u ki n hóa trong b n. B n không ph i làm t ngư i gi n d , bu n bã hay s hãi. S nhàm chán, gi n d , bu n bã hay s hãi angcó m t trong b n, nhưng b n không ph i là ngư i duy nh t có v n này. ó là i uki n chung c a th tâm th c c a con ngư i ang b trí năng i u khi n. i u c n nh lành ng c m xúc ó n r i i như mây trên tr i.Nhưng b n thì không ph i là m t cái gì n r i i.“Tôi c m th y nhàm chán quá!”. Cái gì trong b n ang nh n ra c m xúc này?B n chính là nh n th c, là Cái Bi t ó, mà không ph i là th tâm th c ã b ô nhi m –t c c m giác nhàm chán – v a ư c B n nh n bi t. §S kỳ th , dù b t kỳ ó là th kỳ th gì, ám ch r ng b n ã ng hóa mình v i u óc suytư. i u ó có nghĩa là b n không nh n ra bên kia là m t con ngư i n a, nhưng ch còn làkhái ni m c a b n v con ngư i ó. Gi m thi u s sinh ng c a m t con ngư i xu ngthành m t khái ni m thì qu th t ó là m t hành x r t thô b o. 15
 16. 16. §Suy nghĩ, khi không ư c c m r trong ý th c, s tr thành m t cái gì ó ch ph c v choquy n l i c a cá nhân và có tính băng ho i. S tài tình mà thi u khôn ngoan trong ta là i u r t nguy hi m và tai h i. Nhưng ó là tình tr ng hi n th i c a a s ngư i. Thói quensuy tư c a chúng ta, khi ư c khuy ch i qua khoa h c và k thu t, m c dù t thân i u ó không t t mà cũng không x u, cũng b t u có tính h y di t vì lo i suy tư phát sinh ttrong ó không có g c r t ý th c.Bư c nh y v t trong ti n trình phát tri n c a tâm th c nhân lo i là vư t lên trên nh ngsuy tư không-có-ch - ích, nh ng lo s v n vơ trong mình. ây là i u c p thi t nh ttrong th i i m này. Như th không có nghĩa là chúng ta không c n n kh năng suynghĩ n a, nhưng ch là thôi không còn hoàn toàn ng hóa mình v i nh ng suy tư không-ch - ích, ho c nh ng lo s miên man; t c là khi b n không còn b ám nh, và chi m h ub i lo i suy tư vô b này n a. §Hãy c m nh n năng lư ng c a cơ th bên trong b n. Ngay l p t c, nh ng ho t náo, b nr n c a trí óc b n s ư c gi m thi u và ch m d t. Hãy c m nh n năng lư ng ó trongtay, chân, b ng và ng c c a b n. Hãy c m nh n r ng b n chính là s s ng, s c s ng anglàm chuy n ng hình hài này.T ó cơ th b n s tr thành m t cánh c a, ta có th nói như v y, giúp b n i vào c mnh n s s ng ng, sâu l ng hơn bên dư i nh ng thay i th t thư ng c a c m xúc vàbên dư i nh ng suy tư. §Có m t s s ng ng trong b n mà b n có th c m nh n ư c v i toàn th con ngư imình, không ch b ng trí năng. M i t bào u ang s ng trong hi n h u, trong tr ng tháib n không c n ph i suy tư. Nhưng ng th i, n u c n suy nghĩ, thì b n s suy nghĩ. Trínăng v n có kh năng ho t ng, và ho t ng r t hi u qu khi s thông minh r ng l nhơn trong b n – cũng chính là b n ch t chân th c c a b n – s d ng trí năng c a b n vàbày t s thông thái ó qua trí năng. § 16
 17. 17. B n có th không nhìn ra phút giây ng n ng i trong ó b n r t có ý th c v i nh ng gì ang x y ra, nhưng không h suy tư. i u này có l ã x y ra m t cách t nhiên và ngb trong i s ng c a b n. Nh ng lúc ó, b n có th ang tham d vào m t ho t ngb ng chân tay, ho c ang i băng ngang m t căn phòng, hay ng i m t qu y vé máybay, và b n hoàn toàn có m t n nh ng nhi u sóng n ào c a nh ng suy tư trongb n b ng dưng im b t, thay vào ó là s có m t y ý th c. Ho c b n b t g p mình angng ng u nhìn lên m t b u tr i êm y tinh tú, ho c ang l ng nghe m t ai ó mà trong u b n, không h có ti ng nói vang vang -- luôn bình ph m v ngư i này, ngư i khác.Nh n th c c a b n lúc ó tr nên r t trong sáng, không còn b che m b i suy nghĩ, ưutư. i v i trí năng, t t c nh ng i u này ch ng có ý nghĩa gì áng k , vì trí năng c a b nluôn “có nh ng i u khác quan tr ng hơn” nghĩ n. ây không ph i là m t cái gì g inên s chú tâm trong b n, và ó là lý do làm cho b n không nh n ra r ng b n có khnăng có m t v i nh ng gì ang th c s x y ra mà không vư ng chút suy tư, nghĩ ng i gì.Th c ra bi n c này là m t i u áng k nh t có th x y n cho b n. Vì ó là s b t uc a vi c chuy n i t tr ng thái suy nghĩ, miên man không có ch ích sang tr ng tháicó m t y ý th c v i nh ng gì ang x y ra chung quanh b n. §B n hãy th c t p v n gi cho mình c m th y tho i mái trong tr ng thái “không bi t” vm t i u gì. i u này giúp b n vư t lên trên nh ng suy tư ng miên man, vì lý trí b nluôn có nhu y u mu n k t lu n, suy di n nh ng gì b n th c không bi t. Lý trí c a b n r ts hãi khi ph i i di n v i m t i u gì nó không bi t. Do ó, khi b n có kh năng thưthái v i tr ng thái không bi t, b n ã vư t lên trên trí năng. Có m t s thông thái, hi ubi t sâu xa trong b n, mà ch c ch n không ph i là tr ng thái suy nghĩ, ưu tư. §Sáng t o ngh thu t, th thao, khiêu vũ, giáo d c, c v n tâm lý – n u b n mu n tr nên iêu luy n trong m t lĩnh v c nào k trên, hay b t kỳ lĩnh v c nào mà b n yêu thích, thìb n ng cho thói quen suy tư không-ch - ích c a mình dính líu nhi u vào lĩnh v c y, ho c cho lo i suy tư ó ch còn là m t khía c nh ph thu c mà thôi. Có m t năngl c và s thông minh r ng l n, vư t tr i hơn con ngư i c a b n, nhưng ng th i cũngchính là b n, làm ch và i u hành quá trình sáng t o trong b n. B n s không còn sd ng thói quen suy tư m t i u gì trư c khi l y quy t nh; mà lúc y chuy n gì b n c nlàm, s ư c làm m t cách t nhiên, không b gò bó, và “b n” không ph i là ngư i th chi n nh ng công vi c y. Thông hi u i s ng là i u ngư c l i v i s ki m soát. B n tr 17
 18. 18. nên hòa i u v i m t tâm th c cao hơn. Chính tâm th c ó hành ng, hư ng d n, vàlàm nh ng công vi c c n làm. §M t giây phút hi m nguy có th mang l i m t s t t ng m t m th i dòng ch y c a nh ngsuy tư v n vơ và giúp b n n m ư c hương v c a tr ng thái có m t, c nh giác, và chútâm. §Chân lý vư t lên trên t t c nh ng gì trí năng b n có th hình dung, lĩnh h i ư c. Khôngm t tư tư ng nào có th gói ghém ư c s th t c a cu c t n sinh. Cùng l m thì tư tư ngcó th làm m t “ngón tay ch trăng”(*), ch cho ta nhìn v hư ng c a Chân lý. Ví d , giáolý “T t c là m t”(†) ch là m t b ng ch ư ng, mà không ph i là Chân lý. hi u ư cgiáo lý này, b n c n c m nh n sâu s c t bên trong b n s th t mà câu giáo lý này mu nch ra.(*) Tư tư ng có th làm m t “ngón tay ch trăng”: Ý nói tư tư ng và khái ni m không th n m b t ư c th c t i, làm t cái gì sinh ng i thay t ng giây t ng phút. Do ó, tư tư ng ch có th làm công vi c giúp chúng ta hư ng vth c t i mà thôi.(†) Giáo lý “T t c là m t”: M t giáo lý ư c nêu trong kinh Hoa Nghiêm, ng ý cái m t hàm ch a trong t t c , vàngư c l i, t t c cũng hàm ch a trong cái m t. 18
 19. 19. CHƯƠNG 3 B N NGÃTâm trí b n luôn tìm ki m không ng ng nh ng tài cho b n suy tư m t cách iêncu ng; ó cũng là cách tâm trí b n i tìm nh ng th cung c p cho chính nó m t s xác (*)minh, m t c m nh n v t thân . ây cũng là phương cách b n ngã c a b n tr thànhhi n h u và ti p t c ư c t n t i trong b n. §Khi b n suy nghĩ hay nói v chính mình, khi b n nói “Tôi”, là th c ra i u b n mu n nóilà: “Tôi và nh ng câu chuy n c a tôi”(†) . ây chính là “cái Tôi” c a nh ng cái thích,ho c không thích, s hãi và ham mu n, “cái Tôi” không bao gi c m th y th a mãn ư clâu. ó là c m nh n v t thân c a b n ư c làm nên b i trí năng, thư ng b tha hóa b iquá kh và luôn mu n tìm s th a mãn tương lai.B n có nh n ra r ng “cái Tôi” này r t d phôi pha, vì ó ch là m t s hình thành r t t mb như m t t sóng bi u hi n trên m t nư c.Cái gì trong b n nh n th c ư c i u này? Cái gì trong b n nh n th c ư c s phôipha c a nh ng bi u hi n hình hài và tâm lý này c a b n? ó chính là B n. ó chính làTâm, m t cái gì r t chân th t, sâu xa, vư t thoát c quá kh và tương lai. §Cái gì s còn l i sau nh ng s hãi, ham mu n c a i s ng nhi u r i r m ang ngày càngchi m h t s chú tâm c a b n? Ch là m t cái g ch ngang ng n ng i – kho ng m t, haiphân gi a ngày sinh và ngày m t – trên m bia c a b n.(*) C m nh n v t thân: Qua suy tư, trí năng trong ta c m th y “ , tôi là m t cái gì có th c” hay nói m t cáchkhác có m t cái g i là “Tôi” hi n h u”. Nhưng ây ch là c m nh n r t sai l m v chính mình, vì qu th c cái mà tag i là “Tôi” y không th c s hi n h u bên ngoài nh ng suy tư c a b n. Nh ng m c c m mà ta có v b n thân mìnhnhư “Tôi là m t k b t tài” hay “Tôi là m t ngư i ch ng ra tích s gì”… cũng v y, ây là nh ng c m nh n khôngth c s hi n h u, mà ch là nh ng k t lu n sai l m c a riêng mình v chính mình, ch n m trong u mình mà thôi.(†) “Tôi và nh ng câu chuy n c a tôi”: Khi xác minh cho mình m t s hi n h u, t ngã trong ta cũng t o nênnh ng câu chuy n xác minh cho s hi n h u ó. ó thư ng là nh ng m u chuy n b t h nh ã x y ra trong ichúng ta, trong ó chúng ta là vai chính, là n n nhân… 19
 20. 20. i v i t ngã, ây là m t ý nghĩ r t kinh kh ng. Nhưng i v i b n thì ó th c là m t sgi i thoát(*). §Khi m t ý tư ng kh i lên trong u chi m l y toàn b s chú tâm c a b n, i u này cónghĩa là b n ã hoàn toàn ng nh t mình v i ti ng nói vang vang trong u mình. Ýtư ng c a b n ã ư c u tư v i m t c m nh n v chính mình. ây chính là b n ngã,“cái Tôi” ư c làm nên b i suy tư và nh ng c m xúc miên man trong u b n. Cái Tôiluôn luôn c m th y b t toàn và mong manh. Do ó b n thư ng c m th y s hãi và hammu n(†), ây là hai c m giác luôn th ng tr và thúc y c a b n ngã trong b n.Khi b n nh n ra r ng có m t gi ng nói trong u b n(‡) luôn gi v là b n và gi ng nói y luôn l m nh m, ó là lúc b n t nh th c và ra kh i s ng hóa m t cách vô th c v idòng suy tư trong mình. Khi b n nh n ra gi ng nói vang vang ó, b n s nh n th cr ng b n không ph i là gi ng nói n ào ó – cái ph n hay suy tư trong b n – nhưngb n chính là ngư i nh n ra gi ng nói y.Khi b n nh n ra r ng b n chính là Cái Bi t, là nh n th c n m ng sau gi ng nói luônl m nh m ó: ó chính là s gi i thoát. §(*) Khi nói v cái Ch t, i v i t ngã c a chúng ta, thì ó qu là m t i u áng s , vì Ch t, i v i t ngã, ngnghĩa v i s ho i di t, ch ng còn gì n a c . Nhưng i v i B n thì s ng/ch t không th ng n ư c vì b n ch tchân th c c a b n không b gi i h n trong t m hình hài mong manh, chóng tàn ho i này. Do ó, khi hình hài này n th i kỳ ch m d t, ó là m t s gi i thoát: M t s gi i thoát c a Tâm ra kh i s gi i h n tù túng c a hình tư ng.(†) S hãi và ham mu n: Vì t ngã c m th y bơ vơ, tách bi t v i c i ngu n, do ó luôn c m th y lo s và thi u th n, ây chính là g c r c a s hãi và ham mu n trong ta. Ham mu n v d c tình, ti n b c, danh ti ng… là nh ng bi uhi n r t ph bi n c a lòng ham mu n, khao khát trong ta. Nhưng dù có t ư c nh ng ti n b c, danh ti ng hay sth a mãn trong chuy n d c tình,… nh ng ham mu n này không bao gi th a mãn ư c b n vì chúng không bao gigi i quy t ư c v n g c r c a b n: không bi t b n ch t chân th c c a mình là gì, và do ó c m th y cô ơn, cáchbi t v i c i ngu n.(‡) Gi ng nói trong u b n: Luôn có m t gi ng nói vang vang trong u ta, phê bình, phán xét, trách mócchính mình hay v ngư i khác. ây chính là b n ngã, “cái Tôi” trong mình. Khi b n nh n ra mình không ph i làti ng nói n ào ó và thôi không còn c tin vào nh ng gì ti ng nói y mu n b n làm theo, ó là lúc b n ã b t ut nh th c, và không còn b ti ng nói c a t ngã y kh ng ch . 20
 21. 21. B n ngã trong b n luôn có nhu y u i tìm, tích lũy thêm cái này ho c cái kia vun b icho c m nh n v t thân, ch là giúp cho b n ngã c a b n c m th y toàn v n hơn. i unày gi i thích s b n tâm v tương lai không th cư ng l i ư c c a t ngã.Khi nào b n ch t nh n ra r ng: “ mình l i s p rơi vào thói quen ch lo nghĩ n phútgiây s p t i, luôn b n tâm n nh ng gì chưa x y ra”, ó là lúc b n b t u bư c ra kh inh ng thói quen lâu i trong tình c m hay trong cách b n suy nghĩ và ng th i có khnăng ch n l a t s chú tâm c a mình hoàn toàn vào giây phút này.B ng cách t s chú tâm c a mình hoàn toàn vào phút giây này, có m t s thông thái,vư t xa hơn trí năng, i vào i s ng c a b n. §Khi b n s ng trong s k m ch c a t ngã, b n s luôn gi m thi u phút giây hi n t ithành m t phương ti n b n t ư c m t cái gì ó. B n luôn s ng cho tương lai, vàngay c khi b n t ư c m c tiêu c a mình, b n v n không c m th y hài lòng, hay cùngl m thì s hài lòng y cũng chóng phôi pha.Khi b n tâm vào nh ng gì b n ang làm, thay vì tâm v k t qu mà b n s g t hái ư c trong tương lai, b n s phá v i u ki n, thói quen lâu i c a t ngã. Nh ngchuy n b n làm không nh ng s có hi u qu hơn mà nó còn mang l i cho b n ni m vuivà s th a mãn. §H u h t m i b n ngã u có cái thư ng ư c g i là tâm th c n n nhân. Nhưng có m t sngư i mang trong lòng m t “tâm th c n n nhân” r t m nh n tâm th c n n nhânchính là tiêu c t lõi c a t ngã trong h . Lòng oán h n và trách móc trong h t othành m t ph n chính y u trong c m nh n c a h v t thân.Ngay c khi s trách móc là hoàn toàn “xác áng”, b n v n t o ra m t xác minh chochính mình như là m t ng c tù mà nh ng thanh xà lim ư c làm nên b i nh ng ý nghĩlưu chuy n trong u b n. Hãy nhìn cho rõ nh ng gì b n ang gây ra cho chính b n,hay nói úng hơn là trí năng b n ang gây ra cho b n. Hãy c m nh n s bám víu tình c mc a b n vào nh ng câu chuy n b t h nh v cu c i c a mình và hãy ý th c v s thôithúc trong b n khi nghĩ v nh ng m u chuy n y, ho c nhu y u c n ph i k i, k l icâu chuy n này v i m t ngư i khác. Hãy có m t ó như m t ch ng nhân v tình tr ngtâm lý y trong b n. Và b n không th c s c n ph i làm gì c . Vì khi ã nh n th c 21
 22. 22. ư c tình tr ng này, t nhiên b n s t bi t mình c n ph i làm gì mang l i s chuy nhóa và t do cho chính mình.Than phi n và ph n kháng là hai thói quen cư x khá ph bi n c a trí năng(*), qua ó, tngã trong b n ư c c ng c . i v i nhi u ngư i thì ho t ng tâm lý và suy tư c a hch bao g m nh ng than phi n ho c ph n ng l i v i chuy n này ho c chuy n kia. Làmnhư th , b n s cho r ng ngư i khác là “sai” và b n là luôn luôn “ úng”. Qua s ki n khit cho r ng mình luôn luôn úng(†), b n s c m th y mình vư t tr i hơn ngư i khác, do ó b n càng c ng c thêm c m nh n v chính mình. Nhưng trong th c t , b n ch làmm nh thêm o tư ng v m t cái Tôi trong mình(‡).B n có mu n quan sát nh ng thói quen cư x ó trong b n thân mình và nh n ra ư cth c ch t c a cái gi ng nói vang vang, thư ng hay than vãn v i u này, i u khác…trong u mình? §C m nh n v m t Cái Tôi – b n ngã trong b n – luôn c n nh ng xung t, b t ng,…v i ngư i này hay ngư i khác, vì c m nh n v m t-con-ngư i-b -cách-bi t-v i-th -gi i-chung-quanh trong b n s ư c làm m nh thêm khi b n ph i u tranh v i cái này, haycái kia,… và trong khi gián ti p xác minh r ng “ ây” m i th c là tôi, còn “bên kia” thìkhông ph i là tôi.Thông thư ng, các b t c, qu c gia và tôn giáo thư ng th y cá tính t p th c a h ư clàm m nh thêm khi h t o ư c ra nh ng i th , hay k thù c a mình. H âu còn ư cg i là “tín ” n a n u trên cõi i không còn nh ng k ư c h g i là “b t tín” – khôngtin vào nh ng i u mà h tôn th ?(*) Than phi n và ph n kháng là hai thói quen cư x khá ph bi n c a trí năng: Chúng ta có thói quen than phi n vàph n kháng v v hay ch ng mình vì khi làm như th , chúng ta ng ý r ng “Tôi không b t bát, d hơi như cô y/anh y âu!”.(†) Mình luôn luôn úng: Hãy quan sát xem, trong t t c nh ng câu chuy n chúng ta k v ngư i khác, ta luôn luônng ý r ng:“Nh nhé tôi luôn luôn úng”.(‡) o tư ng v m t “cái Tôi” trong mình: Chúng ta tin r ng có m t “cái Tôi” hi n h u, c l p, không dính líu gìv i cu c i. Nhưng nhìn sâu, ó ch là nh ng ký c, nh ng kinh nghi m h nh phúc và kh au c a quá kh mà ta ã tr i qua. Vì o tư ng sai l m này v s hi n h u c a m t “cái Tôi” riêng bi t, và c n ư c b o v , chúng ta ãnhìn th gi i r t sai l m và t o ra r t nhi u kh au cho mình và cho ngư i khác 22
 23. 23. §Trong khi cư x v i ngư i khác, b n có th phát hi n trong b n m t c m giác ưu vi tho c m t m c c m thua thi t r t vi t i v i ngư i kia không? ó là khi b n nhìn quac p m t c a t ngã, b n ngã ó thư ng s ng trong s so sánh c a chuy n ư c/m t,hơn/thua.Ganh t là m t phó s n c a t ngã trong b n, t ngã y s c m th y b thua thi t khim t i u gì ó t t p x y ra cho ngư i khác, ho c có ai ó giàu hơn b n, có ki n th chơn b n ho c làm ư c nhi u i u hay hơn b n. Sĩ di n c a t ngã tùy thu c vào s sosánh mình v i ngư i khác, và sĩ di n y thích ư c nuôi l n thêm b ng s tích lũy c ac i, ho c ki n th c,… B n ngã c a b n s bám víu vào b t kỳ m t th gì. Ngay c khib n ã th t b i trong nh ng cách tôi ã nêu trên, b n cũng v n c làm m nh thêm cái b nngã gi t o y b ng cách cho r ng b n ã b cu c i i x t b c hơn nh ng ngư ikhác; ho c khi không may m c ph i m t cơn b nh ng t nghèo, b n s t cho là căn b nhc a b n n ng hơn c a b t kỳ căn b nh nào c a ngư i khác.Th bây gi b n ang t o ra c m nh n gì v chính mình qua nh ng m u chuy n, nh ng“huy n tho i” v i b n? §Có s n trong c u trúc c a m i b n ngã là m t nhu y u ch ng tr , kháng c và lo i bb o t n c m nh n v s cách bi t c a b n, trong ó s sinh t n c a t ngã b n ph thu cvào. Do ó, trong b n luôn có s phân chia m t cách r ch ròi: “Tôi” và “th gi i”,“chúng ta” và “chúng nó”.T ngã c a b n r t c n có s b t ng v i m t cái gì ó hay m t ai ó. ó là lý do b nluôn mu n i tìm s an bình, ni m vui và tình thương, nhưng ng th i b n không thch u ư c khi có ư c nh ng ni m vui này. B n nói r ng b n mu n ư c h nh phúc,nhưng b n l i r t ghi n nh ng c m giác kh au.Kh au c a b n r t cùng không ph i gây ra b i nh ng tình hu ng khó khăn mà b n g pph i, mà chính là do nh ng i u ki n r t tiêu c c trong tâm th c b n. § 23
 24. 24. B n có ang mang m t m c c m t i l i v m t chuy n gì mà b n ã làm, hay không làm,trong quá kh ? i u ch c ch n là b n ã hành ng t m t m c ý th c, ho c thi u ýth c, vào lúc ó. N u b n ã có hi u bi t hơn, hay có ý th c hơn như bây gi thì b n ãkhông làm như v y.C m giác ph m t i là m t c g ng c a t ngã c a b n nh m t o nên m t tư cách, m tc m nh n v chính mình. i v i t ngã, cái Tôi y là tích c c hay tiêu c c là chuy nkhông thành v n . Nh ng gì b n l m l i ch là m t bi u hi n c a vô th c – vô th c c acon ngư i. Tuy nhiên, b n ngã c a b n thích bám l y ó làm thành m t v n c a riêngb n và thích tuyên b : “Chính tôi ã t o nên l m l i y!” khi n b n t mang cho mìnhm t m c c m “x u xa” trong lòng. §Trong l ch s c a nhân lo i t xưa n nay, con ngư i ã gieo r c không bi t bao nhiêub o ng, tàn ác… gây t n thương cho nhau và v n còn ang ti p t c gây thêm nh ngkh au cho ngư i khác. Nh ng ngư i này có nên b lên án không? Hay nh ng hành ng ó ch ơn thu n là m t s bi u hi n c a vô th c, c a m t giai o n phát tri n trongtâm th c nhân lo i mà chúng ta ang b t u vư t qua?Chúa Jesus ã nói, khi Ngài v n còn ang b gia hình trên cây th p t giá: “Xin Cha(1)hãy tha th cho nh ng k y, vì h không h bi t nh ng gì h ang làm”. Câu nói nàycũng áp d ng cho chính b n(*). §N u b n t ra nh ng m c tiêu v k , ngay c ó là mong ư c t do hơn, c i thi ncho mình hay làm cho mình quan tr ng hơn, b n v n không c m th y th a mãn khi t ư c nh ng m c tiêu này.B n có th ra nh ng m c tiêu, nhưng hãy nh r ng t ư c m c tiêu không ph i là i u t i quan tr ng. Khi m i th ư c phát sinh t s có m t c a b n thì giây phút này skhông b bi n thành m t phương ti n b n dùng t t i c u cánh: Nh ng gì b n làm s(*) Cha: là danh xưng chúa Jesus dùng g i Thư ng .(2)Câu này cũng áp d ng cho b n: Nghĩa là chúng ta cũng c n h c h i và th c hành như Chúa Jesus, t c là tha thnh ng l i l m, sai trái c a ngư i khác vì h ã làm nh ng i u y t ch thi u hi u bi t c a h trong phút giây ó. 24
 25. 25. cho b n c m giác th a mãn trong t ng phút, t ng giây. B n s không còn gi m thi u PhútGiây Hi n T i thành m t phương ti n như cách c a tâm th c t ngã c a b n v n làm. §“Vô Ngã ư? N u không còn th y có m t cái Tôi riêng bi t n a thì ngư i ta s không cóv n gì ph i lo l ng, ph i kh au n a c !”. ó là câu tr l i c a m t Thi n sưkhi có ngư i h i ngài v ý nghĩa thâm sâu c a o Ph t(*).(còn ti p)(*) Vô Ngã: Chúng ta thư ng hi u m t cách sai l c r ng có Ngã, có m t “cái Tôi” bi t l p, không dính gì n is ng quanh ta, do ó ta t o ra r t nhi u kh au cho chính mình và cho nh ng ngư i chung quanh. Nhưng s th t làchúng ta không h bi t l p, trái l i chúng ta có liên h sâu s c v i m i ngư i, và m i v t trong i s ng. Dù chúng tacó y m i th v v t ch t, nhưng khi ngư i thân c a chúng ta kh thì chúng ta không th an vui; khi t á,sông ngòi, cây c , hành tinh,… này b ô nhi m, tàn ho i thì chúng ta cũng không th s ng h nh phúc, an vui. Do ó,Vô Ngã là m t giáo lý r t sâu s c mà c Ph t ã tìm ra giúp chúng ta th c t p và hi u sâu hơn v cu c i. 25

×