Ky Nang Thuyet Trinh

3,659 views

Published on

Published in: Education, Technology
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
299
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky Nang Thuyet Trinh

 1. 1. K năng thuy t trình GIAO TI P PHI NGÔN T Tâm Vi t Group 1
 2. 2. Th gi i ñư c ñi u hành b i cái ñúng chăng? 2
 3. 3. Th gi i b ñi u hành b i cái b thuy t ph c là ñúng 3
 4. 4. Th gi i ñư c ñi u hành b i ngư i bi t thuy t ph c mình là ñúng 4
 5. 5. V nñ : Không ph i nói cái gì, mà ngư i nghe c m nh n như th nào. 5
 6. 6. Nói l y ñư c! 6
 7. 7. Thuy t trình thành công Thay ñ i Ngư i nghe thay ñ i C m nh n Như th nào Ngư i nói th hi n Cái gì 7
 8. 8. Nói cho ai? ð làm gì? 8
 9. 9. Giao ti p phi ngôn t Khái ni m & ñ c ñi m K năng phi ngôn t 9
 10. 10. Giao ti p phi ngôn t Khái ni m & ñ c ñi m K năng phi ngôn t 10
 11. 11. Khái ni m phi ngôn t H u thanh Vô thanh Gi ng nói (ch t ði u b , dáng v , gi ng, âm lư ng, trang ph c, nét Phi ñ cao…), ti ng m t, ánh m t, di ngôn t th dài, kêu la chuy n, mùi… T nói T vi t Ngôn t 11
 12. 12. S c m nh thông ñi p Ngôn t hay phi ngôn t ? 32 4 L it Gi ng nói 1 7 4 Hình nh 6 1 2 12
 13. 13. S c m nh c a thông ñi p 13
 14. 14. L I ðÂY! 14
 15. 15. 15
 16. 16. Nghĩa c a t ng không n m trong l i nói mà trong ngư i nói 16
 17. 17. Hi u qu thuy t trình Phi ngôn t 93% Ngôn t 7% 17
 18. 18. PI SI Trí tu Xã h i Trí tu Th c d ng (Social Intelligence) (Practical Intelligence) IQ EI Ch s thông minh Trí tu xúc c m (Intelligence Quotient) (Emotional Intelligence) 18 18
 19. 19. ð c tính Luôn t n t i Có giá tr thông tin cao Mang tính quan h Khó hi u Ch u nh hư ng c a văn hoá 19
 20. 20. S khác bi t Ngôn t Phi ngôn t ðơn kênh ða kênh Không liên t c Liên t c Khó ki m soát Ki m soát ñư c Rõ ràng Khó hi u 20
 21. 21. Ch c năng Nh c l i Thay th B tr Nh n m nh ði u ti t 21
 22. 22. T tr c quan sinh ñ ng ñn T duy tr u t ng 22
 23. 23. Giao ti p phi ngôn t Khái ni m ñ c ñi m K năng phi ngôn t 23
 24. 24. Các lo i phi ngôn t Dáng ñi u ð ng ch m Trang ph c Chuy n ñ ng Mt Gi ng nói Mt Mùi Tay Kho ng cách 24
 25. 25. Nh t dáng, nhì da, th ba nét m t 25
 26. 26. Dáng ñi u và c ch Bi u tư ng Minh ho ði u ti t Là con dao hai lư i 26
 27. 27. 27
 28. 28. Năng ñ ng Nhi t tình 28
 29. 29. Trang ph c ð a v xã h i, kh năng kinh t Trình ñ h c v n Chu n m c ñ o ñ c 29
 30. 30. Ăn cho mình m c cho ngư i 30
 31. 31. G n n b ng, n d L n áo, n qu n. 31
 32. 32. V a m t mình Ưa m t ngư i 32
 33. 33. 33
 34. 34. Phú quý Ph i L Nghĩa 34
 35. 35. M c sang hơn thính gi m t b c 35
 36. 36. MC WC 36
 37. 37. Mt Th hi n c m xúc (250. 000) Tươi cư i Bi u c m 37
 38. 38. Mt 38
 39. 39. 39
 40. 40. M t n cư i b ng mư i thang thu c b 40
 41. 41. Cu c ñ i không nghiêm túc như chúng ta nghĩ, hãy vui ñùa m t cách nghiêm túc. 41
 42. 42. Vui v kh e ngư i Vui v tr lâu Vui v ñ ra ti n Vui v ñ ra tình 42
 43. 43. 10 ñ c tính c a ni m vui 1. Hài hư c làm gi m căng th ng 2. Ni m vui c i thi n giao ti p 3. Ni m vui làm mâu thu n d ñư c gi i quy t 4. N cư i giúp chúng ta l c quan 5. Cư i mình là hình th c hài hư c cao nh t 43
 44. 44. 10 ñ c tính c a ni m vui 6. N cư i có s c m nh ñi u tr t nhiên 7. N cư i làm gi m gánh n ng 8. Ni m vui ñoàn k t m i ngư i 9. Ni m vui phá v s nhàm chán và m t m i 10.Ni m vui t o ra năng lư ng 44
 45. 45. Cơ s c a ni m vui Cư i v i thính gi nhưng không cư i h Hãy thư giãn ch ñ ng t ra nghiêm ngh Cư i to ti ng Suy nghĩ v i tinh th n hài hư c Có thái ñ vui ñùa 45
 46. 46. Cơ s c a ni m vui Ho ch ñ nh ñ có m t th i gian vui v Hãy h n nhiên Hãy giúp ngư i khác nhìn th y m t tích c c Bi t ng c nhiên 46
 47. 47. Nhìn m t mà b t hình dong 47
 48. 48. M t bi u l Yêu thương Ưu tư T c gi n B ir i Nghi ng H nh phúc Ng c nhiên L ng lơ 48
 49. 49. Tr i sinh con m t là gương Ngư i ghét ngó ít, k thương ngó nhi u 49
 50. 50. Mt Nhìn = nhìn th y? ði u ti t Gây nh hư ng 50
 51. 51. Các k x o m t Nhìn cá nhân, nhóm D ng m i ý Nhìn vào trán Nhìn theo hình ch M và W 51
 52. 52. Thu nh n thông tin Th giác 75% V giác 3% Thính giác Kh u giác Xúc giác 12% 4% 6% 52
 53. 53. Tay M t ph n x v i t chi Trong kho ng c m ñ n th t lưng Trong ra, dư i lên ð i tay t o s khác bi t 53
 54. 54. M t b t tay 54
 55. 55. Tay: nh ng lưu ý Không khoanh tay Không cho tay vào túi qu n Không tr tay Không c m bút, hay que ch 55
 56. 56. ð ng ch m Tăng b c b ch Tăng ch p thu n Các ki u: Xã giao Tình b n Tình yêu 56
 57. 57. Di chuy n Lên xu ng T cñ Không ñơn ñi u 7 bư c kỳ di u 57
 58. 58. Gi ng nói Gi i tính, tu i tác, quê quán Trình ñ h c v n Tâm tr ng, quan h v i thính gi 58
 59. 59. Sinh l c Sinh khí Khí l c 59
 60. 60. Gi ng nói Âm lư ng Phát âm ð cao Ch t lư ng 60
 61. 61. Gi ng nói T cñ ði m d ng (Ông già) Nh n m nh (Ai b o) Phân nh p 61
 62. 62. Ông già ñi nhanh quá! back 62
 63. 63. Ai b o anh mua cam cho tôi? back 63
 64. 64. ch kêu uôm uôm ao chuôm ñ y nư c. 64
 65. 65. Nói không g t rũa ít nhi u V n may c a b n như di u ñ t dây 65
 66. 66. Trăm năm bia ñá cũng mòn Nghìn năm bia mi ng v n còn chơ chơ 66
 67. 67. Không nghĩ... b ng mi ng 67
 68. 68. Mùi ð i v i nam ð iv in 68
 69. 69. Kho ng cách Thân thi n 1m Riêng tư 1.5m Xã giao 4m Công c ng 4m 69
 70. 70. Giao ti p phi ngôn t Khái ni m ñ c ñi m K năng phi ngôn t 70
 71. 71. S c m nh c a thông ñi p 71
 72. 72. 72
 73. 73. Thuy t trình b ng c trái tim 73

×