Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

140809 đừng tự lừa dối mình

  1. 1. Chickensoupforthesoul ThuongHL ĐỪNG TỰ LỪA DỐI MÌNH
  2. 2. Chickensoupforthesoul ThuongHL Có một cậu bé rất thích câu cá.
  3. 3. Chickensoupforthesoul ThuongHL Một hôm cậu ta phát hiện ra ông bảo vệ cái hồ ở gần đó đi vắng, vậy là cậu lẻn ngay vào câu trộm.
  4. 4. Chickensoupforthesoul ThuongHL Vừa nhấc được một con cá to lên thì nghe có tiếng...bố mình nói sau lưng:
  5. 5. Chickensoupforthesoul ThuongHL - Con có trông thấy cái biển "Cấm câu cá" ngoài kia không? - Có con có thấy – Cậu bé trả lời.
  6. 6. Chickensoupforthesoul ThuongHL - Tức là con đã biết rõ làm vậy là sai, đừng tự dối mình, hãy thả con cá đó xuống. Cậu bé nhăn nhó: - Nhưng ông bảo vệ nghỉ phép rồi, ở đây lại vắng vẻ chẳng ai biết
  7. 7. Chickensoupforthesoul ThuongHL - Một việc làm sai thì dù có ai biết hay không, nó vẫn là sai! Cậu bé thả con cá vừa câu được xuống hồ và vui vẻ đi về nhà.
  8. 8. Chickensoupforthesoul ThuongHL Đó là chuyện nhiều năm về trước, cậu bé đó sau này lớn lên và mỗi khi gặp những điều mà lương tâm phải lựa chọn làm một điều đúng hay sai, cậu lại nhớ lại bài học ấy.
  9. 9. Chickensoupforthesoul ThuongHL Trong cuộc sống, mỗi khi đứng trước người khác, ai cũng tỏ ra đứng đắn tử tế. Nhưng khi ở một mình không ai biết, bản chất tốt hay xấu mới lộ ra.
  10. 10. Chickensoupforthesoul ThuongHL Luôn giữ được hành động ngay thẳng tử tế mà không cần ai biết mới thật sự là người đạo đức. Trung thực là vẫn làm điều đúng khi không có ai nhìn.

×