Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

120312 song lai

791 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

120312 song lai

  1. 1. Chicken soup for the soul SỐNG LẠI !ThuongHL
  2. 2. Chicken soup for the soul Tuy chúng ta chỉ có thể được sinh ra một lần, nhưng sau đó chúng ta có thể có nhiều lần "sống", điều đó gọi là "sống lại". ThuongHL
  3. 3. Khi chúng ta trải qua bệnh tật tai hoạ mà không chết, giống như được tái tạo,Chicken soup for the soul thì coi là "sống lại". ThuongHL
  4. 4. Khi chúng ta tỉnh ngộ ra, cảm thấy nay đúng xưa sai, quyết định làmChicken soup for the soul lại từ đầu, thì coi là "sống lại". ThuongHL
  5. 5. Chicken soup for the soul Vì cái trước khiến chúng ta thể nghiệm được giá trị của cuộc sống, cái sau khiến chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, chúng đều tạo cho chúng ta sự xúc động và hưng phấn lớn. ThuongHL
  6. 6. Chicken soup for the soul Nói thẳng ra là: Chỉ khi chúng ta hiểu được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống thì mới thực sự có được niềm vui cuộc sống. ThuongHL

×