Goodwill

1,247 views

Published on

something

Published in: Business, Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Goodwill

 1. 1. ერთი კარგი დროული იდეა <ul><li>თემაზე მუშაობდნენ: </li></ul><ul><li>ზანდუკელი Tamari </li></ul>
 2. 3. Goodwill - i mdebareobs farnafaz mefis gamzirze #1. didi diRomi
 3. 4. “ Goodwill ”- is genereluri direqtoria nugzar muRularia
 4. 5. <ul><li>hipermarketi TbilisSi (saerTo farTobi 24000kv.m maT Soris 11000kv.m sabaJo sawyobi) </li></ul><ul><li>ufaso avtosadgomi 500 avtomanqanisTvis </li></ul><ul><li>300ze meti adgilobrivi da ucxoeli mimwodebeli </li></ul><ul><li>32 sasaqonlo jgufisa da 200-ze meti qvejgufis produqcia </li></ul><ul><li>damoukidebeli maRazia –salonebi </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Qqimwmenda </li></ul><ul><li>Ooptika </li></ul><ul><li>silamazis saloni </li></ul><ul><li>Ffotosamyaro </li></ul><ul><li>Bbankomati </li></ul><ul><li>valutis gadamcvleli punqti </li></ul><ul><li>afTiaqi : 300mde dasaxelebis preparati </li></ul><ul><li>benzingasamarTi sadguri </li></ul><ul><li>sakuTari warmoebis mza kerZebi </li></ul><ul><li>sakuTari sawyobi da sakonditro </li></ul><ul><li>xorc-produqtis warmoeba. mza nawarmis kontrols axorcielebs sakuTari sanitaruli laboratoria </li></ul><ul><li>piceria “ mario “ </li></ul>
 6. 7. Ffasdaklebis baraTi
 7. 8. Goodwill - is sigelebi
 8. 10. Goodwill - is korporaciuli klientebi
 9. 11. Goodwill - is gafarToeba
 10. 12. Goodwill - is gafarToeba
 11. 13. male gaixsneba ,, Goodwill ”-is kidev erTi filiali savaWro centr ,,piqselSi”
 12. 14. qarTuli Rvinisadmi miZRvnili gamofena
 13. 16. bavSvTa dacvis dRisadmi miZRvnili gamofena
 14. 18. Goodwill - is dabadebis dRe
 15. 19. Aamgvarad, ,,gudvili” pirveli hipermarketia saqarTveloSi, romelic sacalo vaWrobis sruliad gansxvavebuli formiT warsdga amierkavkasiis bazarze. ukve 4 welia is erTgulad emsaxureba momxmarebels. misi popularoba dRiTidRe izrdeba, rac momxmareblis kmayofilebiTaa ganpirobebuli.

×