.ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ คอม

293 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

.ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ คอม

  1. 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัตของ ิ น.ส.ลลิตา ประพันธ์ ชั้น ม.6/4 เลขที่ 231. น.ส.ลลิตา ประพันธ์ เลขประจาตัว 41110 เลขที่ 23 ชื่อเล่น แสตมป์ กรุปเลือด B ๊ ที่อยู่ 75/23 ม.1 ต.ห้วยทราย ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 083-4716153 ภูมิลาเนาเดิม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  2. 2. 2. ชื่อบิดา นาย มังกร ทองดี โทรศัพท์ – ชื่อมารดา น.ส.บุญตา ประพันธ์ โทรศัพท์ 087-18023583. ชื่อผูปกครอง น.ส.บุญตา ประพันธ์ โทรศัพท์ 087-1802358 ้ ความเกี่ยวพันธ์กบนักเรียน เป็ น มารดา ั อาชีพ รับจ้าง4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เนื้ อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Windows Movie Maker5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัวและใช้อินเทอร์เน็ ตด้วย6. ความใฝ่ ฝันในอนาคต อยากทางานในบริษัท CP คติธรรมประจาใจ ความพยายามคือความสาเร็จ สิ่งที่ตองการให้ทางโรงเรียนจัดให้กบนักเรียน อยากให้มีอินเตอร์เน็ ตที่มีความเร็วมากกว่านี้ ้ ั

×