Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Testimissüsteemid TATS ja PETS

1,892 views

Published on

Testimiskeskkonnad TATS ja PETS

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Testimissüsteemid TATS ja PETS

 1. 1. Testimiskeskkond PETS Priit Tammets, Aili Madisson, Mart Laanpere TLÜ Informaatika Instituudi Haridustehnoloogia keskus
 2. 2. Testimistarkvara ja standardid 1999 - ApsTest, TÜ-s loodud Windows tarkvara
 3. 3. Testimistarkvara ja standardid 1999 - ApsTest, TÜ-s loodud Windows tarkvara 2000 - ApsTest2, kohtvõrgu versioon (Windows NT4)
 4. 4. Testimistarkvara ja standardid 1999 - ApsTest, TÜ-s loodud Windows tarkvara 2000 - ApsTest2, kohtvõrgu versioon (Windows NT4) HotPotatoes - üksnes enesekontrolliks
 5. 5. Testimistarkvara ja standardid 1999 - ApsTest, TÜ-s loodud Windows tarkvara 2000 - ApsTest2, kohtvõrgu versioon (Windows NT4) HotPotatoes - üksnes enesekontrolliks eFormular - küsitlused, mitte testid
 6. 6. Testimistarkvara ja standardid 1999 - ApsTest, TÜ-s loodud Windows tarkvara 2000 - ApsTest2, kohtvõrgu versioon (Windows NT4) HotPotatoes - üksnes enesekontrolliks eFormular - küsitlused, mitte testid Testi-moodulid IVAs, Moodle’is, WebCT’s
 7. 7. Probleem
 8. 8. Probleem Küsimuste ja testide eksport-import ühest süsteemist teise.
 9. 9. Lahendus Standarditele (IMS QTI * - Question & Test Interoperability Specification) vastav tarkvara * http://www.imsglobal.org/question/
 10. 10. Testküsimuste autorsüsteem TATS Loodi Interreg projekti ICTcert raames 2007
 11. 11. Testküsimuste autorsüsteem TATS Loodi Interreg projekti ICTcert raames 2007 Võimaldab koostada IMS QTI standardile vastavaid küsimusi (11 tüüpi)
 12. 12. Testküsimuste autorsüsteem TATS Loodi Interreg projekti ICTcert raames 2007 Võimaldab koostada IMS QTI standardile vastavaid küsimusi (11 tüüpi) Toimib väga lihtsa veebipõhise testimissüsteemina, õpilased ei vaja kasutajakontot, kutse tuleb e-posti teel (unikaalne URL)
 13. 13. Testküsimuste autorsüsteem TATS Vastused testi tulemustega edastatakse e-maili teel.
 14. 14. Testküsimuste autorsüsteem TATS Vastused testi tulemustega edastatakse e-maili teel. Salvestab küsimused Waramu repositooriumisse, kust nad liiguvad PETS’i
 15. 15. Testküsimuste autorsüsteem TATS Vastused testi tulemustega edastatakse e-maili teel. Salvestab küsimused Waramu repositooriumisse, kust nad liiguvad PETS’i http://ait.opetaja.ee/tats http://trac.htk.tlu.ee/modules/wiki/Tats.
 16. 16. Testide sooritamise süsteem PETS Veebipõhine testide sooritamise süsteem
 17. 17. Testide sooritamise süsteem PETS Veebipõhine testide sooritamise süsteem Lähtub õpitehnoloogia standarditest (IMS QTI 2.1) st. tagab PETSi abil loodud testide kestvuse uute tarkvara platvormide tulekul.
 18. 18. Testide sooritamise süsteem PETS Veebipõhine testide sooritamise süsteem Lähtub õpitehnoloogia standarditest (IMS QTI 2.1) st. tagab PETSi abil loodud testide kestvuse uute tarkvara platvormide tulekul. Õpetaja koostab küsimustiku (küsimused Waramust või imporditakse TATSust)
 19. 19. Testide sooritamise süsteem PETS Küsimustiku saab õpetaja avalikustada: - enesekontrolli testina
 20. 20. Testide sooritamise süsteem PETS Küsimustiku saab õpetaja avalikustada: - enesekontrolli testina - proovieksamina
 21. 21. Testide sooritamise süsteem PETS Küsimustiku saab õpetaja avalikustada: - enesekontrolli testina - proovieksamina - eksamina
 22. 22. Testide sooritamise süsteem PETS Küsimustiku saab õpetaja avalikustada: - enesekontrolli testina - proovieksamina - eksamina - ankeetküsitluse vormis
 23. 23. Testide sooritamise süsteem PETS Proovi ise: http://ait.opetaja.ee/pets-war Arendustegevus: http://trac.htk.tlu.ee/modules/wiki/Pets
 24. 24. Tänan! Mart Laanpere martl@tlu.ee Aili Madisson ayly@tlu.ee Priit Tammets tammets@tlu.ee http://htk.tlu.ee
 25. 25. Kasutatud fotod • http://www.flickr.com/photos/jerine/ 2555252297/

×