Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kummiga liikuv auto

601 views

Published on

Kummiga liikuv auto, kineetiline ja potensiaalne energia

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kummiga liikuv auto

 1. 1. Energia
 2. 2. Mis on energia? • Energia on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha võimet teha tööd. • Energiat tähistatakse üldjuhul suure ladina tähega E ja selle ühik SI-süsteemis on 1 džaul (J).
 3. 3. • Keemiline energia • Soojusenergia • Kiirgusenergia • Elektrienergia • Tuumaenergia • Taastuvenergia • Mehhaaniline energia
 4. 4. Keemiline energia • Vallandub keemilise reaktsiooni tulemusel • Näide?
 5. 5. Soojusenergia • Soojusenergia ehk soojus on aine molekulide korrapäratus liikumises ja omavahelistes põrkumistes kätketud energia • Näide?
 6. 6. Taastuvenergia • Toodetakse taastuvatest energiaallikatest. Peamisteks taastuvenergia allikateks on vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastumisel eralduv gaas, biogaas ja biomass • Kus olete kohanud?
 7. 7. Mehhaaniline energia • Potensiaalne energia • Kineetiline energia • Akustiline energia
 8. 8. Akustiline energia
 9. 9. Akustiline energia • Mehaanilise energia hulka kuulub ka akustiline energia, mis on helilaines õhuosakeste liikumise kineetiline energia. Akustilist energiat “toodab" näiteks raadio kõlar, muundades võimendist tulevat helisagedusega elektrienergiat.
 10. 10. Potensiaalne ja kineetiline energia • https://www.youtube.com/watch? v=vl4g7T5gw1M • Palli põrkamise näide • Elus näide + kineetilise energia arvutamise ülesanne • http://calculator.tutorvista.com/physics/524/ potential-energy-calculator.html
 11. 11. Tunnitöö • Kavandada neljarattaline auto, mille liikumapanevaks jõuks on kummis peituv potensiaalne energia - https://www.youtube.com/ watch?v=Lr5bX4k0HNw • Variatsioon, raskem variant - kummiga töötav lennuk - https://www.youtube.com/watch? v=_ARraf5Smns
 12. 12. Kasutatud kirjandus ja lisalugemist • http://www.rak.edu.ee/opiobjektid/energia/index.html • http://et.wikipedia.org/wiki/Energia • http://www.buycostumes.com/p/69481/hip-hop-inflatable-boom-box • http://www.syg.edu.ee/~peil/10_fla/3/3_8.html • http://www.softschools.com/examples/science/ electrical_energy_examples/20/ • http://www.education.com/science-fair/article/spool-racer/ • http://www.physicsclassroom.com/Class/energy/U5L1b.html

×