Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kolga Kooli digirada
Samsung Digipööre 2014-2015
Mis?
Samsung Digipöörde projekt on ellu kutsutud
toetamaks Eesti koolide üleminekut personaalsete
nutiseadmete laiapõhjali...
Kes?
Projekti eestvedajateks on Samsung Electronics
Baltics ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi
Haridustehnoloogi...
Kuidas?
Programmiga liituvaid koole juhendatakse digitaristu,
õppevara ja meetodite arendamisel kooli enda poolt
valitud r...
Kuidas?
Digipöörde koolitusprogramm on suunatud koolidele,
kus nutiseadmete rakendamisel on esimesed
sammud tehtud ning va...
Kolga Kooli digirajad
Digipöörde projekti peamine eesmärk on välja
töötada metoodika personaalsete mobiilsete
seadmete kas...
Alameesmärgid
• kaasata õpilased (1.-6. klass) digitaalsete õpperadade
väljatöötamisse. Eesmärk toetab EÕSi visiooni kaasa...
Alameesmärgid
• läbi viia töötoad ja koolitused kooli ja lasteaia õpetajatele, mille
keskmes muutunud õpikäsitus ning sell...
Alameesmärgid
• vanemate kaasamine digipöörde protsessi temaatiliste
töötubade (nt digitaalsed rajad), loov- ja uurimistöö...
Meeskond
• Kolga Kooli digirada valmib kõigi kooli õpetajate,
õpilaste ja lastevanemate koostöös. Lisaks
plaanime kaasata ...
Tule aita kaasa lüüa!
Ootame väga nii lastevanemate, kolleegide kui teiste
huviliste osalemist erinevatel koolitustel, üri...
digipoore.wordpress.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kolga Kooli digirada

958 views

Published on

Samsung Digipööre Kolga Koolis

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kolga Kooli digirada

 1. 1. Kolga Kooli digirada Samsung Digipööre 2014-2015
 2. 2. Mis? Samsung Digipöörde projekt on ellu kutsutud toetamaks Eesti koolide üleminekut personaalsete nutiseadmete laiapõhjalisele rakendamisele õppetöös, nii nagu seda näeb ette Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014 - 2020.
 3. 3. Kes? Projekti eestvedajateks on Samsung Electronics Baltics ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi Haridustehnoloogia keskus. Projekti raames koolitatakse 2014. ja 2015. aastal 8+12 Eesti üldhariduskooli, kes on valitud osalema läbi konkursi.
 4. 4. Kuidas? Programmiga liituvaid koole juhendatakse digitaristu, õppevara ja meetodite arendamisel kooli enda poolt valitud rakendusmudeli kohaselt. Iga kool kujundab enda visiooni digipöörde elluviimiseks kas ühe kooliastme, ainevaldkonna või õppesuuna raames. Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist õppetöös.
 5. 5. Kuidas? Digipöörde koolitusprogramm on suunatud koolidele, kus nutiseadmete rakendamisel on esimesed sammud tehtud ning vajatakse tuge süsteemsel muutuste juhtimisel kooli kui terviku tasandil. Digipöörde programm ei paku koolidele toetust digiseadmete hankimiseks, osalevad koolid peavad ise tagama vajaliku tehnoloogia olemasolu. Üheks võimaluseks on julgustada õpilasi oma isiklikke nutiseadmeid kooli kaasa võtma ja tundides mõistlikult kasutama.
 6. 6. Kolga Kooli digirajad Digipöörde projekti peamine eesmärk on välja töötada metoodika personaalsete mobiilsete seadmete kasutamiseks õppetöös ning toetada õppija personaalse digiõpikeskkonna arendamist.
 7. 7. Alameesmärgid • kaasata õpilased (1.-6. klass) digitaalsete õpperadade väljatöötamisse. Eesmärk toetab EÕSi visiooni kaasata õppijad digitaalse õppevara väljatöötamisse, soodustada probleemipõhist õpet ning koostööd. Digitaalsete õpperadade väljatöötamine ja rakendamine on plaanitud koostöös kohalike ettevõtete (Raudsilla, Iisaka talu, Sae talu jt) ja asutustega (Kolga Muuseum). Õpperadade väljatöötamisel keskendutakse kohaliku looduskeskkonna ning kultuuripärandi väärtustamisele ning rakendatakse õuesõppe metoodikaid; • Juurutada “Koolikott koju” päev, mil õppetöö viiakse koolis kõikides klassides läbi vaid personaalseid seadmeid kasutades;
 8. 8. Alameesmärgid • läbi viia töötoad ja koolitused kooli ja lasteaia õpetajatele, mille keskmes muutunud õpikäsitus ning sellega sobivate lahenduste, rakenduste ja tehnoloogiate kasutuselevõtt; • luua uurimistööde ja õpilastööde varamu (7.-9. klass), mida õpilased saavad kasutada oma õppimise toetamiseks ning tööde hoiustamiseks. Tegevus toetab õpilase valmisolekut leida endale sobivaid ressursse iseseisvate ülesannete sooritamiseks; • toetada karjääriplaneerimist digitaalse meedia ning töötubade kaudu (7.-9. klass); • parendada Wifi võrku, tagades võrgu töötamine kaugjuhtimisega ning arendada eraldi ligipääs õpilastele ja õpetajatele;
 9. 9. Alameesmärgid • vanemate kaasamine digipöörde protsessi temaatiliste töötubade (nt digitaalsed rajad), loov- ja uurimistööde juhendamiste ning karjääripäevade kaudu; • rakendada süsteemselt õpilaselt õpilasele õpet - vanemate klasside õpilased annavad oma teadmisi edasi noorematele ja ka vastupidi; • rakendada süsteemselt õpilaselt õpetajale õpet - õpilased õpetavad õpetajaid mobiilseid seadmeid õppetöö eesmärgil kasutama, tutvustades juba tuttavaid võimalusi.
 10. 10. Meeskond • Kolga Kooli digirada valmib kõigi kooli õpetajate, õpilaste ja lastevanemate koostöös. Lisaks plaanime kaasata pisemad kodanikud koos õpetajatega Kolga Lasteaiast. • Töögruppide sujuva toimimise eest vastutavad kooli poolelt Nelle Nurmela, Ene Liivand, Laura Pürjema, Melika Kindel, Priit Tammets ja Tuuli Rand.
 11. 11. Tule aita kaasa lüüa! Ootame väga nii lastevanemate, kolleegide kui teiste huviliste osalemist erinevatel koolitustel, üritustel ning töötubades. Sulle meeldib ehitada roboteid või tunned end muidu tugevalt tehnoloogias ning oled valmis teadmisi meiega jagama? Võta meiega ühendust ning jaga oma oskusi terve Kolga Kooliga!
 12. 12. digipoore.wordpress.com

×