Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Enrope language policy, linguistic housekeeping, definitions and implementation català

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Date: 8.6.2021
Política Lingüística ENROPE
El grup ENROPE
Un dels objectius centrals d’ENROPE era legitimar i validar el m...
Date: 8.6.2021
2.2 Idiomes / varietats: idiomes i combinacions d’idiomes que formen part dels repertoris
lingüístics indiv...
Date: 8.6.2021
● La possibilitat dels usuaris de poder seleccionar els diferent idiomes associats en
navegar per la pàgina...
Advertisement

Check these out next

1 of 5 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Enrope language policy, linguistic housekeeping, definitions and implementation català (20)

More from Priit Tammets (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Enrope language policy, linguistic housekeeping, definitions and implementation català

  1. 1. Date: 8.6.2021 Política Lingüística ENROPE El grup ENROPE Un dels objectius centrals d’ENROPE era legitimar i validar el multilingüisme/plurilingüisme com a pràctica acadèmica. Per tant, vam reflexionar i debatre sobre com utilitzem els idiomes en totes les nostres activitats i productes (intellectual outcomes, IO, en anglès). Amb aquest propòsit, vam desenvolupar la següent política lingüística, que ha estat revisada al llarg del projecte. Aquest document recull l'objectiu de la política lingüística ENROPE, les definicions adoptades, la informació sobre la implementació i la garantia de la qualitat lingüística. 1. Propòsits de la política lingüística 1.1 Sensibilització, practicitat, transparència: Amb l'objectiu d'una major igualtat de llengües, hem reconegut que vivim en un món on les llengües estan organitzades jeràrquicament i on cal tenir en compte consideracions pràctiques. Aquest document està dissenyat per fer transparents els fonaments de la política lingüística ENROPE. 1.2 Ètica d’inclusió de diverses llengües, persones i coneixements: Seguint uns valors de sensibilitat, tolerància, respecte i interès en totes les llengües i varietats lingüístiques utilitzades i apreses per diversos grups i societats, ens vam proposar adoptar pràctiques inclusives en les nostres discussions, activitats i més enllà. No donàvem per descomptat l’ús de la llengua, sinó que vam debatre’n el seu ús en diferents punts al llarg del projecte. Evidències visibles d’això en són aquest document (que va ser fruit dels nostres debats), la gestió lingüística duta a terme pels participants d’ENROPE durant les Setmanes d’Estudi Intensiu (ISW) d’ENROPE, així com a la bibliografia comentada, que és una iniciativa del Projecte ENROPE que pretén fer accessible i visible el coneixement produït en idiomes diferents de l’anglès. 1.3 Ètica de l’accessibilitat: per a una major accessibilitat i utilitat dels resultats del nostre projecte, es van traduir parts essencials i estratègiques a tots els idiomes associats (vegeu 2.1). Això garanteix que la participació i els resultats siguin accessibles per a públics amb antecedents lingüístics diferents. Aquesta decisió va equilibrar l'accessibilitat, la inclusió i la pràctica. Aquestes consideracions també van guiar la nostra estratègia per garantir la qualitat (vegeu 4). 2. Definicions adoptades 2.1 Llengües associades: llengües institucionals utilitzades a les institucions associades a ENROPE (alemany, anglès, català, espanyol, estonià, francès, frisó, holandès, turc). 1
  2. 2. Date: 8.6.2021 2.2 Idiomes / varietats: idiomes i combinacions d’idiomes que formen part dels repertoris lingüístics individuals dels participants, ex. Polonès, italià, mandarí, urdú, grec, gal·lès, alemany suís i estàndard, espanyol americà i europeu, creole mauricià, etc. 2.3 Idiomes / varietats vehiculars: Qualsevol(s) idioma(s) utilitzat(s) per a la traducció lingüística, ex. discutir alguna cosa en qualsevol dels idiomes anteriors o idiomes addicionals o una combinació d'aquests. 2.4 Anglès com a lingua franca: idioma que tots els grups poden utilitzar com a llengua comuna. S’accepten totes les varietats d’anglès, incloses les varietats nord-americanes, britàniques, altres variants d’anglès del món i anglès utilitzat com a llengua estrangera (Jenkins, 2013; 2003, Seidlhofer, 2006). Vegeu també 4 Garantia de qualitat. 2.5 Multilingüisme, plurilingüisme, transllengüatge: basat en els projectes Plur> E i i PlurCur, entenem aquests termes per descriure un enfocament que considerem: ● Aprofundir en les diferents llengües, per exemple, mitjançant l'ús de coneixements plurilingües per mediar, traduir, canviar de codi i comunicar-se de manera multilingüe ● ser conscients que les habilitats lingüístiques en diferents idiomes es desenvolupen en graus diferents, en funció de les necessitats comunicatives de cada idioma. El multilingüisme és, per tant, més que la simple addició de llengües i competències separades. ● ser conscient que diferents idiomes tenen funcions diferents; per tant, s’utilitzen idiomes diferents en diferents dominis i nivells diferents, en funció de les necessitats quotidianes. ● ser conscient que el coneixement lingüístic / multilingüe està connectat a la ment i que totes les llengües interactuen entre si, cosa que condueix a la transferència de fenòmens. ● ser conscients que els éssers humans necessiten suport per desenvolupar, mantenir i gestionar els seus repertoris plurilingües. 3. Implementació Les decisions lingüístiques es van prendre amb finalitats organitzatives, com ara la realització del projecte, i per a la comunicació durant els esdeveniments. Aquest document de política lingüística il·lustra les opcions lingüístiques planificades pel grup promotor ENROPE. Aquestes opcions lingüístiques es basaven en els objectius del projecte, l'ètica, els requisits dels finançadors, les organitzacions associades, els usuaris i les institucions, tal com s'indica en aquest document. Les decisions lingüístiques escollides pels participants es van desenvolupar mitjançant una reflexió guiada sobre les necessitats i els repertoris lingüístics individuals per a determinades parts del projecte i durant les activitats. 3.1 Visibilitat dels idiomes a la plataforma web (IO1): les pàgines web estratègiques fan que l'idioma sigui visible mitjançant: ● La inclusió del testimonis de participants en diversos idiomes a la pàgina d’idiomes. 2
  3. 3. Date: 8.6.2021 ● La possibilitat dels usuaris de poder seleccionar els diferent idiomes associats en navegar per la pàgina web. Algunes pàgines estaran disponibles només en l’idioma original (per exemple, Notícies). ● Oferir textos estratègics en tots els idiomes associats (vegeu 3.3). ● La bibliografia comentada fa visibles publicacions en idiomes diferents de l’anglès 3.2 Permetre una reflexió futura sobre les decisions lingüístiques: aquest document es va desenvolupar, adaptar i revisar al llarg del projecte i no s’ha de considerar definitiu. Caldria adaptar-lo per als propòsits específics de futurs projectes. El lloc web (IO1) inclou 3 documents de política lingüística desenvolupats pel grup directiu i els participants: ● El document present de política lingüística en tots els idiomes associats. ● El document de manteniment lingüístic. ● Un enllaç a una ‘rutina de pensament’ dissenyada per explorar, avaluar, imaginar, presentar, implementar. 3.3 Traducció de productes ENROPE: Els següents textos i resultats van ser considerats essencials per l’equip d’ENROPE. Així, hi ha disponibles traduccions a tots els idiomes associats. La resta de textos estan disponibles en anglès ● Pàgina de destinació del lloc web (IO1) ● Resum del projecte (IO1) ● Model de competències ENROPE (IO2) ● Introducció al manual (IO2) ● Bibliografia comentada (IO1): ● Cartera (part pública A) (IO3): https://drive.google.com/file/d/1J77bJg2o9GKDPnEKpHTFk1XsTK3lWXxt/view?usp= sharing ● El present document de política lingüística (IO1): https://docs.google.com/document/d/1KsviYNH6Hf26syyBO-qDFs4GZNJ2-Seh_dmX cOOsDHE/edit# 3.4 Traducció de productes ENROPE per altres: es convida als usuaris de material i productes ENROPE a traduir-los a idiomes addicionals amb finalitats acadèmiques o educatives, però no s’han de publicar sense el consentiment escrit del grup promotor d’ENROPE. 4. Garantia de qualitat En finalitzar els nostres productes, havíem d’establir claredat sobre com equilibrar la qualitat, l’accessibilitat i la professionalitat en els nostres documents. 4.1 Aproximació al control de qualitat de l’anglès: som conscients que els membres d’ENROPE aporten capacitats lingüístiques diverses al projecte i donen suport mútu en la producció de textos i altres productes en idiomes associats i en altres idiomes. La nostra política lingüística va ser guiada per Ricento i Seidlhofer (2011, 2006). 3
  4. 4. Date: 8.6.2021 “Seidlhofer argues that this privileging of native speaker norms and expectations of what is acceptable, error-free, English in all contexts in which English is used, whether between Outer Circle interlocutors, or Outer Circle-Inner Circle interlocutors, is both unrealistic, irrational, and counterproductive in a world in which the users of English in the outer and expanding circles far outnumber those speakers of the Inner Circle varieties. She argues that ‘‘it is high time for applied linguists and (English) language teachers to develop fresh ways of thinking critically about what ‘English’ is, given its changed role and status in the world’’ (Seidlhofer, 2011: 16–17, cited in Ricento, 2014: 364) Basant-nos en això, vam adoptar la següent política d’assegurament de la qualitat per comprovar els productes en anglès. 4.2 Comprovació de la qualitat dels textos en anglès: per tal de garantir que els resultats fossin accessibles i professionals lingüísticament, vam adoptar una estratègia multidisciplinària per a la comprovació de la qualitat. Hem comprovat la facilitat d’ús, inclusió i claredat dels textos, tenint en compte un ampli públic de professionals i acadèmics. Això inclou la comprovació de documents en termes de ● Compliment dels criteris del finançador (comproveu la sol·licitud de subvenció) ● Contingut (claredat del propòsit, guia del lector, sigles) ● Ús del llenguatge (per exemple, temps i ortografia correctes) ● Solidesa acadèmica (per exemple, reflexió de debats i coneixements actuals) ● Com que l'anglès era la llengua franca dels equips del projecte, tots els documents es van produir inicialment en anglès. Els col·legues de diferents institucions associades van comprovar els documents. S’admeten variants britàniques, americanes i altres variants angleses, però els documents han de ser coherents en si mateixos. ● 'Els documents els revisaran almenys dos membres de diferents institucions associades amb procedències lingüístiques i culturals diferents. Això ens permetrà comprovar la claredat i la solidesa dels documents '. ● Els socis ENROPE de les nou institucions associades es van fer càrrec de les traduccions necessàries tal com es descriu a 3.3. Les traduccions produïdes així van ser comprovades per un company que coneixia ambdues llengües. ● Utilitzarem funcions de canvis de rastre (per exemple, ortografia, temps) i funcions de comentari (per exemple, si el contingut no està clar) per fer suggeriments als autors que publiquen els textos. ● Hem afegit la següent nota a peu de pàgina a tots els documents principals per tal de sensibilitzar els lectors sobre el fet que diferents termes i conceptes signifiquen coses diferents, en funció de la disciplina, l’idioma i l’origen cultural. Nota al peu a incloure en tots els documents: “We recognise that colleagues at different stages in their careers work in a range of cultural and scholarly contexts and use different varieties of English. Rather than imposing the norms of one variety of English and the native speaker norms, we have adopted an approach which allows for a more flexible use of the English language, prioritising clarity and effective communication. As to translations, terms and concepts may have different meanings in different languages, for example, the terms dialect and community language. We asked 4
  5. 5. Date: 8.6.2021 contributors to provide respective explanations, only when terms and concepts may be contested, cause misunderstandings or are used in different ways in different languages. See ENROPE language policy for further details.“ 5. Referències Jenkins, J. (2003). World Englishes: A Resource Book for Students. London and New York: Routledge. Jenkins, J. (2013). English as a Lingua Franca in the International University: The Politics of Academic English Language Policy. Routledge. Ricento, T. (2014). Thinking about language: what political theorists need to know about language in the real world. Language Policy, 13(4), 351–369. doi:10.1007/s10993-014-9322-2 Seidlhofer, B. (2011) Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press. Seidlhofer, B. (2006). English as a Lingua Franca in the Expanding Circle: What It Isn't. English in the World: Global Rules, Global Roles. Continuum. 5

×