Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Allikale Viitamine

1,533 views

Published on

Autor: Epp - Mare Kukemelk

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Allikale Viitamine

  1. 1. Allikale viitamine Epp-Mare Kukemelk [email_address]
  2. 2. Atributeerimist <ul><li>Ehk info omastamist allikale kasutatakse, kui </li></ul><ul><li>Kedagi on tsiteeritud otse (tsitaat) või kaude (parafraas) </li></ul><ul><li>Ajakirjanik pole ise olnud pealtnägija ja infot ei saa allikate abil kontrollida </li></ul><ul><li>On põhjust kahelda allikatelt saadud info täpsuses </li></ul><ul><li>Avaldatav materjal võib kedagi solvata või kahjustada kellegi mainet </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Ajakirjanik esitab hinnangulist või kommenteeritavat metarjali </li></ul><ul><li>Kui loos on palju tegelasi </li></ul><ul><li>Info pärineb erinevatest allikatest </li></ul><ul><li>Loos on konflikt, mille kohta antakse vastandlikku infot </li></ul>
  4. 4. Allika identifitseerimine <ul><li>Perekonnanimi alati koos eesnimega </li></ul><ul><li>Vanust esitatakse kolmel viisil: sünniaeg, vanus või kaudne info, mille abil saab vanust tuletada N: lõpetas mullu põhikooli </li></ul><ul><li>Elukoha puhul ei tohi rikkuda privaatsust </li></ul><ul><li>Amet, elukutse, positsioon jm </li></ul><ul><li>Harva – rahvus, rass, usutunnistus jm </li></ul>
  5. 5. Suhtlemine ajakirjanikega <ul><li>On the record </li></ul><ul><li>Info tsiteerimiseks </li></ul><ul><li>Info parafraseerimiseks </li></ul><ul><li>Off the record </li></ul><ul><li>Info anonüümseks kasutamiseks </li></ul><ul><li>Info isiklikuks kasutamiseks </li></ul><ul><li>neljasilmainfo </li></ul>
  6. 6. Suhtlemine ajakirjanikuga <ul><li>Info ei kuulu allikale vaid ajakirjanikule </li></ul><ul><li>Reporter tutvustab intervjueerimise reegleid tavalistele inimestele ja kaitsetutele </li></ul><ul><li>Avaliku elu tegelaste puhul eeldatakse, et nad teavad reegleid </li></ul>

×