Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Community info2012

1,183 views

Published on

My info2012 presentation (1 of 4) - on facebook & twitter communities of practice and the role of group leader/s

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Community info2012

 1. 1. ‫ניהול קהילות עניין בפייסבוק וטוויטר‬ ‫"רשתות חברתיות 2102" – כנס מידע 2102‬ ‫תל-אביב, 41 מאי 2102‬ ‫תמי נויטל, האוניברסיטה הפתוחה‬ ‫‪ , tami.neuthal@gmail.com‬או‬ ‫ב-‬ ‫‪taminoi‬‬
 2. 2. ‫‪ ‬תחום עניין או עיסוק‬ ‫‪ ‬צורך למידה (גלוי או סמוי) ושיתוף‬‫‪ ‬אינטראקציה ופתרון בעיות = ידע, משאבי מידע,‬ ‫רשת קשרים‬
 3. 3. ‫‪‬הזדהות, שייכות‬‫‪‬גילויי יוזמה, מנהיגות פעילה‬ ‫‪‬השקעה < -> תמורה‬ ‫‪ ‬עצמאות, חופש פעולה‬ ‫‪ ‬תחושת בעלות‬ ‫‪ ‬אמון‬ ‫‪ ‬הכרה בתרומת כל חבר‬ ‫‪ ‬צמיחה, רענון, השפעות מבחוץ‬
 4. 4. ‫צירוף חברים?‬ ‫הרשאות?‬ ‫בחירת‬‫פלטפורמה‬ ‫מעקב‬ ‫ועדכון‬ ‫תיעוד‬ ‫תיאום‬ ‫תזמון והנעה‬ ‫תמיכה והדרכת משתתפים‬
 5. 5. ‫‪ ‬כלים פשוטים‬ ‫‪ ‬קלים לתפעול‬ ‫‪ ‬זולים‬‫‪ ... ‬וקהל היעד נמצא שם‬
 6. 6. ‫קבוצות‬ ‫דפי אוהדים/עסק‬ ‫קבוצה מוגדרת, עיסוק‬ ‫נכחות פומבית של מוסד,‬ ‫מיועד ל-‬‫בנושא / תחום מוגדר - שיחה‬ ‫עסק, מוצר, תנועה או‬ ‫אישיות‬ ‫פתוחה: כולם רואים הכל‬ ‫פתוח לכולם‬ ‫נראות‬ ‫סגורה: רואים קב וחברים,‬ ‫רק אוהדים יכולים לכתוב‬ ‫רק חברים קוראים פוסטים‬ ‫נסתרת: רק חברים‬ ‫מנהל/ים, חברים‬ ‫מנהל/ים, אוהדים‬ ‫תפקידים‬ ‫בהתאם לסיווג הקבוצה –‬ ‫לפי בקשה‬ ‫כולם (לייק)‬ ‫מי מתקבל?‬ ‫דף או קבוצה?‬ ‫עד 0005‬ ‫לא מוגבל‬ ‫מס חברים‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫התראות (‪)notifications‬‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫התראות במייל‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫אינדוכס במנועי חיפוש‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫‪ URL‬מותאם אישית‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫סינון ספאם ושפה בוטה‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫דיוור ישיר מהמנהלים‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫הוספת חברים יזומה‬ ‫כן‬ ‫צט קבוצתי‬ ‫כן‬ ‫סקרים‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫דו"חות ונתוני פעילות‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫אירועים‬ ‫חברים‬ ‫אוהדים בלבד / מניעה‬ ‫עדכונים על הקיר‬ ‫בהגדרות‬ ‫כן‬ ‫לפי הגדרות הדף‬ ‫העלאת תמונות‬ ‫כן‬ ‫מי ש"חברים"‬ ‫תקשורת פרטית בין חברים‬
 7. 7. ‫פוסטים לא מופיעים בפיד‬ ‫לאחר השינוי האחרון‬
 8. 8. ‫‪ ‬יצירת מרחב למידה והזמנת משתתפים‬ ‫‪ ‬אפיון הקבוצה ומטרותיה‬ ‫‪ ‬התנעת הדיון: מידע, מטלה, בעיה, גירוי‬ ‫‪ ‬תמיכה וגיבוי – עידוד פעילות עצמאית‬ ‫‪ ‬שיתוף ושילוב משתתפים‬ ‫‪ ‬תגמול פעילים‬‫מנהל/ים‬ ‫‪ ‬שמירה על אתיקה ונהלים‬ ‫‪ ‬טיפוח המרחב הדיגיטלי (+ פא"פ?)‬
 9. 9. ‫איסוף?‬ ‫מיון?‬‫תיעוד?‬
 10. 10. ‫•מעקב אחר‬ ‫נושא‬ ‫•מעקב אחרי‬ ‫אירוע (כנס)‬‫•השתתפות בצט‬ ‫סינכרוני‬ ‫•הפצת מידע‬‫לקהל יעד מוגדר‬ ‫לו"ז צאטים‬
 11. 11. ‫ניתן לפלח את הפיד הכללי לקריאת ערוצי תוכן‬ ‫מוגדרים באמצעות שמירת חיפושי האשתגים‬
 12. 12. ‫רשימות -‬ ‫‪lists‬‬
 13. 13. ‫‪ ‬פעילות של קבוצות עניין / קהילות מעשה‬ ‫בפייסבוק וטוויטר = שילוב למידה והעשרה‬ ‫בשגרה היומית‬‫‪ ‬מעטפת של מידע ואינטראקציה: בעבודה, בבית,‬ ‫בנייד‬‫‪ ‬מטרת הניהול : לאפשר למידה ותקשורת פתוחה‬ ‫‪ ‬טיפוח קהילה לומדת = העצמת חברי הקהילה‬ ‫ושיתוף מרבי‬ ‫‪ ‬מעניין מה יהיו הזירות הבאות?‬
 14. 14. ‫תודה והמשך יום מהנה‬

×