Buku panduan krn

6,976 views

Published on

buku panduan

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
320
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku panduan krn

 1. 1.  JABATAN PERPADUAN NEGARA         KEMENTERIAN PELAJARAN     DAN INTEGRASI NASIONAL           MALAYSIA    JABATAN PERDANA MENTERI                      BUKU PANDUAN   KELAB RUKUN NEGARA                           
 2. 2. KANDUNGAN   1.  Prinsip‐Prinsip Rukun Negara    2.  Lirik Lagi Lima Prinsip Rukun Negara  3.  Pendahuluan  4.  Latar Belakang Penubuhan Kelab Rukun Negara  5.  Objektif Penubuhan Kelab Rukun Negara  6.  Modus Operandi Kelab Rukun Negara  7.  Pengisian Aktiviti Kelab Rukun Negara  8.  Sumber Kewangan  9.  Kesimpulan  10.  Peraturan Kelab Rukun Negara    10.1  Pendahuluan    10.2  Prosedur Penubuhan Kelab Rukun Negara      10.3  Peraturan    11.  Lampiran B  ‐   Aktiviti         Kelab Rukun Negara   12.       Lampiran C  ‐            Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti    Kelab Rukun Negara      2
 3. 3. Rukun Negara    Pengisytiharan   BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA    mendukung cita‐cita hendak    mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh  masyarakatnya;    memelihara satu cara hidup demokratik;    mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran  Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;    menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi‐tradisi  kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;    membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan  sains dan teknologi moden;    MAKA KAMI, Rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan  seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita‐cita  tersebut berdasarkan atas prinsip‐prinsip yang berikut:    • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  • KELUHURAN PERLEMBAGAAN  • KEDAULATAN UNDANG‐UNDANG  • KESOPANAN DAN KESUSILAAN  3
 4. 4. Lima Prinsip Rukun Negara   Lima Prinsip Rukun Negara  Harus Menjadi Cara Hidup Kita  Bukan Sekadar Ikrar Sahaja  Sekali Sekala Dibaca Semata    Lima Prinsip Rukun Negara  Telah Menjadi Teras Perpaduan  Membentuk Satu Negara  Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa    Chorus:    Amalkanlah Rukun Negara  Dalam Hidup Harian Kita  Tanpa Mengira Tua Muda  Mengekalkan Warisan Kita    Lima Prinsip Rukun Negara  Telah Menjadi Teras Perpaduan  Membentuk Satu Negara  Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa    Lima Prinsip Rukun Negara    Ikrar:  Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang‐Undang  Kesopanan Dan Kesusilaan    Itulah Lima Prinsip Rukun Negara  4
 5. 5.  Lagu Ciptaan  : Dato’ Wah Idris Lirik Oleh    : Dato’ Cosmas J. Abah                          Dato’ Azman Amin Hassan                          5
 6. 6. 1.  PENDAHULUAN    1.1  Peristiwa  rusuhan  kaum/etnik  pada  13  Mei  1969  telah  mengganggugugat  keamanan  dan  kestabilan  negara  pada  ketika  itu dan tindakan serta merta telah diambil untuk mengisytiharkan  darurat di seluruh negara. Dengan pengisytiharan tersebut, sistem  kerajaan  berparlimen  telah  digantung  dan  seterusnya  Majlis  Gerakan  Negara  (MAGERAN)  telah  ditubuhkan  untuk  mengembalikan  keamanan,  menegakkan  semula  undang‐undang  negara serta memupuk suasana harmoni dan percaya mempercayai  di kalangan rakyat.     1.2  Berikutan  dengan  peristiwa  itu  juga,  MAGERAN  telah  menubuhkan  Majlis  Perundingan  Negara  di  bawah  Peraturan‐ Peraturan  Perlu  Majlis  Perundingan  1970  yang  berfungsi  untuk  membincangkan  serta  meneliti  isu‐isu  perpaduan  nasional  dan  mencari  jalan  bagi  menyelesaikan  masalah‐masalah  berkaitan  dengan  hubungan  antara  kaum.  Melalui  beberapa  perbincangan  dan  mesyuarat,  Majlis  Perundingan  Negara  telah  memutuskan  bahawa  Malaysia  yang  terdiri  daripada  rakyat  berbilang  kaum  memerlukan  satu  ideologi  negara  yang  boleh  diamalkan  oleh  seluruh  rakyat  ke  arah  membentuk  sebuah  negara  yang  bersatu  padu. Berdasarkan kepada keputusan tersebut, maka terbentuklah  Rukun Negara    yang telah diisytiharkan oleh DYMM Seri Paduka  Baginda  Yang  di‐Pertuan  Agong  pada  31  Ogos  1970  menjadi  pegangan,  panduan  dan  amalan  oleh  seluruh  rakyat  Malaysia  ke  arah  pemupukan  dan  pengukuhan  semangat  perpaduan,  ketaatan  dan kecintaan kepada bangsa dan negara.  6
 7. 7.   1.3 Dalam usaha menyuntik kesedaran dan penghayatan murid‐murid  mengenai  prinsip‐prinsip  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara,  maka  Kelab  Rukun  Negara  yang  telah  diperkenalkan  di  sekolah‐ sekolah dan  di  Institusi Pengajian  Tingggi  (IPT)  dimantapkan dan  diperkukuhkan lagi selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah  Menteri pada 11 Ogos 2004.  2.  LATAR BELAKANG PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA   2.1 Penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  (KRN)  ini  telah  diilham  dan  disarankan  oleh  Y.A.B  Dato’  Seri  Abdullah  Bin  Haji  Ahmad  Badawi  (ketika  itu  selaku  Timbalan  Perdana  Menteri)  semasa  merasmikan  sambutan  Hari  Perpaduan  Peringkat  Kebangsaan  2000  di  Melaka.  Malah  sebelum  itu,  ketika  merasmikan  Hari  Perpaduan  Peringkat  Kebangsaan  1999  di  Pahang,  beliau  telah  menyeru agar seluruh rakyat Malaysia sentiasa berpegang kepada  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara  untuk  menjamin  perpaduan  dan  kemakmuran  negara  terus  berkekalan.    Menerusi  Kelab  Rukun  Negara ini, para pelajar akan didedahkan mengenai prinsip‐prinsip  tersebut  supaya  mereka  benar‐benar  dapat  memahami  serta  menghayatinya  agar  dapat  diamal  dan  dijadikan  budaya  hidup  seharian.      2.2 Selaras  dengan  saranan  tersebut,  pihak  Kementerian  Pendidikan  pada masa itu telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan Kelab  Rukun  Negara  di  sekolah‐sekolah  menengah  seluruh  negara.  Inisiatif  ini    dilaksanakan  melalui  Surat  Pekeliling  Ikhtisas  Bil.  7
 8. 8. 17/2000:  Penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  Di  Sekolah‐sekolah  bertarikh  16  November  2000  kepada  semua  Pengarah  Pendidikan  Negeri.  Walau  bagaimanapun,  sejak  Kelab  Rukun  Negara  ditubuhkan,  tiada  sebarang  garis  panduan  yang  terperinci  dikeluarkan  untuk  dijadikan  sebagai  panduan  pengurusan  dan  pengisian program serta aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini.    2.3 Atas  kesedaran  untuk  mengukuhkan  perhubungan  kaum  dan  meningkatkan  penghayatan  masyarakat  terhadap  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara,  maka  Jabatan  Perpaduan  Negara  Dan  Integrasi  Nasional,  Jabatan  Perdana  Menteri  (JPNIN,  JPM)  telah  dipertanggungjawabkan  untuk  mewujudkan  kerjasama  erat  dengan  pihak  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  dan  Kementerian  Pengajian  Tinggi  bagi  tujuan  tersebut  (Keputusan  Mesyuarat  Jemaah Menteri bertarikh 11 Ogos 2004).  3.  OBJEKTIF PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA   3.1  Memperkenalkan prinsip‐prinsip Rukun Negara;  3.2  Memberi  pengertian  dan  kefahaman  tentang  lima  prinsip  Rukun  Negara;  3.3  Menyubur  dan  mempertingkatkan  kesedaran  kerohanian  akan  kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan; dan   3.4  Menjadikan  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara  sebagai  satu  amalan  cara  hidup  yang  berterusan  bagi  melahirkan  masyarakat  yang  mempunyai jati diri, setia, bersatu padu, berwawasan, bermaruah,  bersikap  terbuka  dan  beretika  sejajar  dengan  wawasan  negara. 8
 9. 9. 4.  MODUS OPERANDI KELAB RUKUN NEGARA   Peranan  yang  perlu  dimainkan  bagi  mewujud  dan  memperkukuhkan  Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah adalah seperti berikut:‐   TINDAKAN /  JABATAN  TANGGUNGJAWAB  PELAKSANAAN       1. Jabatan  - Ketua Pengarah  - Garis Panduan  Perpaduan  - Bahagian Perpaduan  - Cadangan aktiviti   Negara Dan  Masyarakat Dan  - Kepegawaian /  Integrasi  Integrasi Negara  Fasilitator  Nasional    - Bahan cetak    - Promosi   - Kewangan   - Pemantauan   - Pelaporan            9
 10. 10.   TINDAKAN /  JABATAN  TANGGUNGJAWAB  PELAKSANAAN       2. Kementerian  - Ketua Pengarah  - Garis Panduan  Pelajaran  Pelajaran Malaysia  - Cadangan aktiviti   Malaysia  - Pengarah Bahagian  - Kepegawaian /   Sekolah  Fasilitator  - Pengarah Bahagian  - Bahan cetak  Pendidikan Guru  - Promosi     - Kewangan  - Pemantauan  - Pelaporan         3. Jabatan  - Pengarah Jabatan  - Arahan   Perpaduan  Perpaduan Negara  - Kewangan  Negara Dan  Dan Integrasi  - Cadangan dan  Integrasi  Nasional Negeri  pelaksanaan aktiviti  Nasional  - Pengarah Pelajaran  - Pemantauan  Negeri /Jabatan  Negeri   - Pelaporan  Pelajaran      Negeri        4. Pejabat  - Pegawai Perpaduan  - Pelaporan  Perpaduan  Daerah/Bahagian   - Penyelarasan  Daerah  - Pegawai Pelajaran    /Bahagian/  Daerah/Bahagian  Pejabat    Pelajaran  Daerah/     Bahagian          10
 11. 11.    TINDAKAN /  JABATAN  TANGGUNGJAWAB  PELAKSANAAN       5. Sekolah  - Pengetua/Guru Besar  - Penubuhan kelab    - Guru Penasihat   - Pelaksanaan aktiviti    - Pemantauan  - Pelaporan  - Sumber Kewangan     11
 12. 12. 5.  PENGISIAN PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA   5.1  Kelab  Rukun  Negara  yang  diwujudkan  di  sekolah‐sekolah  akan  melaksanakan  pelbagai  aktiviti  yang  berteraskan  kepada  pengukuhan  pengetahuan,  pemahaman,  penghayatan  dan  pengamalan  (4P)  Rukun  Negara  di  kalangan  murid.  Selain  daripada  matlamat  untuk  memperkenal  dan  menyedarkan  murid  tentang  kepentingan  Rukun  Negara,  kelab  ini  juga  akan  dijadikan  sebagai  salah  satu  strategi  utama  ke  arah  pengukuhan  semangat  perpaduan  dan  integrasi  nasional  di  kalangan  murid  pelbagai  kaum.  Bagi  mencapai  matlamat  ini,  aktiviti  Kelab  Rukun  Negara  akan dirangka dan dilaksanakan berlandaskan kepada lima prinsip  Rukun Negara iaitu:    *  Kepercayaan Kepada Tuhan  *  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara  *  Keluhuran Perlembagaan  *  Kedaulatan Undang‐Undang  *  Kesopanan dan Kesusilaan    5.2  Antara  aktiviti‐aktiviti  yang  boleh  dilaksanakan  melalui  Kelab  Rukun  Negara  ialah  seperti  di  Lampiran  A,  manakala  Cadangan  Perancangan  Tahunan  Aktiviti  Kelab  Rukun  Negara  adalah  seperti di Lampiran B.    5.3  Selain  daripada  aktiviti‐aktiviti  yang  dinyatakan  di  atas,  dari  semasa  ke  semasa  Jabatan  ini  juga  akan  terus  merancang  dan  merangka  pelbagai  aktiviti  lain  yang  difikirkan  lebih  berkesan,  12
 13. 13. mantap  dan  relevan  dengan  situasi  semasa.  Selain  itu,  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  yang  akan  ditubuhkan  di  sekolah  juga  digalakkan  untuk  melaksanakan  aktiviti  yang  menjurus kepada peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai‐ nilai  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara  serta  pengukuhan  semangat  patriotisme,  perpaduan  dan  integrasi  nasional  di  kalangan murid.     6.  SUMBER KEWANGAN   6.1 Peruntukan  daripada  pihak  pentadbiran  sekolah  (menggunakan  peruntukan kokurikulum sedia ada);  6.2 Peruntukan  daripada  Ibu  Pejabat  Jabatan  Perpaduan  Negara  Dan  Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri;  6.3 Sumbangan daripada pihak PIBG Sekolah;  6.4 Sumbangan  daripada  agensi‐agensi  kerajaan,  pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta;  6.5 Perkongsian  bijak  dengan  agensi‐agensi  kerajaan,  pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta; dan  6.6 Sumbangan individu dan lain‐lain yang difikirkan sesuai.   7.  KESIMPULAN   Bagi  mencapai  matlamat  untuk  membina  bangsa  Malaysia  yang  bersatu  padu  selaras  dengan  wawasan  negara,  penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  akan menjadi pemangkin kepada proses untuk mencapai perpaduan yang  unggul  di  negara  ini.  Justeru,  peranan  Kelab  Rukun  Negara  dari  semasa  13
 14. 14. ke  semasa  akan  diperkemas  dan  diperkukuhkan  lagi  supaya  pencapaian matlamat  tersebut  dapat  direalisasikan.  Pengetahuan,  pemahaman, penghayatan dan pengamalan (4P) terhadap falsafah Rukun Negara perlu dipertingkatkan  terutamanya  di  kalangan  murid  untuk  menjadikan mereka  sebagai  rakyat  yang  lebih  bertanggungjawab  dan  prihatin  dalam sebuah  negara  majmuk.  Bagi  mencapai  matlamat  ini,  Jabatan  Perpaduan Negara    akan  mewujudkan  kerjasama  erat  dan  berterusan  dengan Kementerian Pelajaran Malaysia.      14
 15. 15. PERATURAN‐PERATURAN KELAB RUKUN  NEGARA   1.  PENDAHULUAN   1.1 Penubuhan Kelab Rukun Negara adalah diwajibkan kepada semua  sekolah rendah dan menengah.      1.2  Pelaksanaan  kelab  ini  di  sekolah  rendah  dan  menengah  akan  dikendalikan  oleh  murid  dengan  bimbingan  guru  kelab/pihak  sekolah.    1.3  Kelab  yang  ditubuhkan  di  sekolah  akan  dipantau  oleh  satu  jawatankuasa  yang  dibentuk  di  peringkat  kebangsaan  dan  negeri.  Selain memantau, jawatankuasa ini juga bertanggungjawab kepada  perancangan aktiviti, garis panduan, peraturan dan segala perkara  yang berkaitan dengan Kelab Rukun Negara.  2.  PROSEDUR PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA   2.1  Pengetua/Guru  Besar  hendaklah  melantik  Jawatankuasa  Penaja  di  peringkat sekolah masing‐masing.   2.2  Jawatankuasa  Penaja  tersebut  hendaklah  mengemukakan  satu  permohonan  penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  di  sekolah  masing‐ masing.   15
 16. 16. 2.3  Setelah  menerima  kelulusan  daripada  pendaftar,  Pengetua/Guru  Besar,  Jawatankuasa  ini  perlu  memanggil  satu  mesyuarat  agung  untuk  menubuhkan  Kelab  Rukun  Negara  dan  memilih  ahli‐ahli  jawatankuasa.  2.4  Jawatankuasa  Penaja  hendaklah  dibubarkan  setelah  terbentuknya  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  sekolah  melalui  mesyuarat  agung.   2.5  Jawatankuasa  hendaklah  mengemukakan  secara  bertulis  kepada  Pengetua/Guru  Besar  dalam  tempoh  14  hari  laporan‐laporan  seperti berikut:‐   i) Perlembagaan kelab;  ii) Senarai Ahli Jawatankuasa dan minit mesyuarat agung;   iii) Senarai aktiviti utama kelab; dan  iv) Laporan Kewangan.    2.6  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  perlu  mengadakan  mesyuarat  sekurang‐kurangnya 3 kali setahun.     3.  PERATURAN   Peraturan 1:  Nama Pertubuhan    1.1  Kelab  Rukun  Negara  ini  boleh  ditubuhkan  sebagaimana  yang  terkandung  dalam  Peraturan  Penubuhan  Kelab/Persatuan  Sekolah  1997.  16
 17. 17.  1.2  Nama  pertubuhan  ini  ialah  ‘Kelab  Rukun  Negara’  dan  diikuti  dengan nama sekolah masing‐masing.  1.3  Alamat pertubuhan adalah alamat sekolah  di mana kelab tersebut  ditubuhkan.  Peraturan 2 : Objebtif  2.1  Objektif Kelab Rukun Negara ditubuhkan untuk:   2.1.1   Memperkenalkan  Rukun  Negara  kepada  murid  supaya  mereka  dapat  mengetahui  dan  memahami  falsafah  serta  prinsip‐prinsip Rukun Negara;   2.1.2   Menyemai  prinsip‐prinsip  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara di kalangan murid;    2.1.3  Mempertingkatkan  kesedaran  dan  pemahaman  murid  tentang kepentingan Rukun Negara kepada negara;    2.1.4 Mendidik  murid  supaya  memahami,  menghayati  dan  mengamalkan Rukun Negara;    2.1.5 Menyemai dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan  di  kalangan  murid  berasaskan  sikap  saling  percaya‐ mempercayai,  hormat‐menghormati,  toleransi  dan  kerjasama antara kaum;   17
 18. 18.   2.1.6 Mempertingkatkan penghayatan agama yang dianuti;   2.1.7  Mempertingkatkan  kefahaman  dan  menghormati  budaya,  adat resam dan pantang larang kaum‐kaum di Malaysia.            Peraturan 3 : Keahlian    3.1  Semua  murid  sekolah  rendah  dan  menengah  adalah  digalakkan  menjadi  ahli  Kelab  Rukun  Negara.  Justeru,  mereka  hendaklah  terlibat secara aktif dengan aktiviti‐aktiviti yang dilaksanakan oleh  kelab ini.    3.2  Keahlian  Kelab  Rukun  Negara  mestilah  terdiri  daripada  pelbagai  kaum  dan  tidak  boleh  dipelopori  oleh  satu  kaum  sahaja  kecuali  bagi  sekolah‐sekolah  yang  muridnya  terdiri  daripada  satu  kaum  sahaja.   3.3  Ahli  kelab  adalah  tertakluk  kepada  peraturan  kelab  dan  berjanji    mentaati perkara‐perkara berikut:‐    3.3.1 Saling  hormat‐menghormati  di  antara  satu  kaum  dengan  kaum  yang  lain  sama  ada  dalam  kelab  mahupun  di  mana‐ mana sahaja dan dalam apa jua keadaan.   18
 19. 19.   3.3.2 Setiap ahli dikehendaki melibatkan diri dalam setiap aktiviti  yang dilaksanakan oleh kelab;   3.3.3 Setiap  ahli  dilarang  mempengaruhi  ahli  atau  orang  lain  membuat  propaganda  yang  boleh  memecah‐belahkan  masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum;   3.3.4  Setiap ahli dilarang mengamalkan diskriminasi antara kaum  dan  seterusnya  memantau  agar  amalan  tersebut  tidak  diamalkan.      3.3.5  Setiap  ahli  dilarang  menyentuh  atau  membicarakan  secara  terbuka perkara yang sensitif bagi sesuatu kaum;   3.3.6  Berusaha ke arah memelihara semangat perpaduan sehingga  menjadi satu budaya di kalangan rakyat Malaysia.      Peraturan 4 : Aktiviti    4.1  Kelab  Rukun  Negara  yang  ditubuhkan  harus  melaksanakan  aktiviti‐aktiviti  berdasarkan  kepada  lima  prinsip  Rukun  Negara  seperti berikut:‐    4.1.1  Kepercayaan Kepada Tuhan    ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan;                                               19
 20. 20. 4.1.2  Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara  - Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme;               4.1.3  Keluhuran Perlembagaan  - Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan;                4.1.4  Kedaulatan Undang‐Undang    ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undang‐      undang;     4.1.5  Kesopanan Dan Kesusilaan    ‐ Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman mengenai                tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum.             4.2.1 Program/aktiviti  lain  yang  difikirkan  sesuai  seperti  dalam  Buku  Panduan Kelab Rukun Negara.    Peraturan 5 : Pentadbiran    5.1.  Jawatankuasa  Induk  Kelab  Rukun  Negara  –  Peringkat  Kebangsaan    Jawatankuasa  ini  adalah  bertanggungjawab  dalam  menggubal  dasar serta menentukan hala tuju Kelab Rukun Negara.     20
 21. 21. Jawatankuasa ini adalah seperti berikut :            1.   Penaung  ‐  Menteri di Jabatan Perdana Menteri   Bersama             ‐  Menteri Pelajaran Malaysia                                   2.  Pengerusi  ‐  Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia      ‐  Ketua Pengarah  Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional   3.  Timbalan  ‐  Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia   Pengerusi    Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran     Malaysia    Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)  Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional               4.  Setiausaha  ‐  Pengarah Bahagian Sekolah     Kementerian Pelajaran Malaysia      ‐  Pengarah  Bahagian Perpaduan Masyarakat  dan Integrasi Negara        5.  Ahli  ‐  a)  Bahagian Perpaduan Masyarakat dan    Integrasi Negara             b)   Bahagian Sekolah    Kementerian Pelajaran Malaysia         c)  Bahagian Pendidikan Guru    Kementerian Pelajaran Malaysia         d)  Jabatan Penerangan Malaysia      e)  Bahagian Teknik dan Vokasional  21
 22. 22.   Kementerian Pelajaran Malaysia    f)  Jabatan Perpaduan Negara    dan Integrasi Nasional Negeri   5.2.  Jawatankuasa Pelaksana Kelab Rukun Negara – Peringkat Negeri    Jawatankuasa  ini  adalah  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan  aktiviti  Kelab  Rukun Negara  di  peringkat  Negeri.  Di  samping  itu,  peranannya  juga  adalah  dalam  melaksanakan  dan  memantau  pengendalian  Kelab  Rukun  Negara  di  peringkat  daerah  dan  sekolah‐sekolah.  Jawatankuasa ini adalah seperti berikut:    i.  Penaung    ‐  Exco Perpaduan    ii.  Pengerusi bersama  ‐  Pengarah Pelajaran            Jabatan Pelajaran Negeri/            Pengarah   Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional (JPNIN)  Negeri    iii.  Setiausaha    ‐  Penolong Pengarah JPNIN   Negeri  Ketua Unit Kokurikulum   Jabatan Pelajaran Negeri    iv.  Ahli      ‐  Ketua Sektor Pengurusan     Pembangunan Kemanusiaan   Jabatan Pelajaran Negeri    ‐  Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian  22
 23. 23.              ‐  Pegawai Perpaduan Daerah/Bahagian    5.3  Jawatankuasa Peringkat Daerah/Bahagian         1.  Penasihat  ‐  Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri/  Pengarah JPNIN Negeri          2.  Pengerusi  ‐  Pegawai Pelajaran Daerah/  Bersama  Pegawai Perpaduan Daerah          3.  Setiausaha  ‐  Penyelia Kokurikulum    Pejabat Pelajaran Daerah    Pembantu Pembangunan Masyarakat    JPNIN      5.  Ahli  ‐  Pengetua/Guru Besar (yang dilantik)         5.4  Jawatankuasa Peringkat Sekolah   Keanggotaan  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  di  peringkat  sekolah adalah seperti berikut:          i)  Penaung  ‐ Pengetua/Guru Besar          ii)  Penasihat  ‐ Penolong Kanan Kokurikulum    iii)  Penyelaras  ‐ Guru Penasihat          iv)  Pengerusi  ‐ Seorang murid          v)  Timbalan Pengerusi  ‐ Seorang murid          vi)  Setiausaha  ‐ Seorang murid  23
 24. 24.         vii)  Penolong Setiausaha  ‐ Seorang murid          viii)  Bendahari  ‐ Seorang murid          ix)  Ahli Jawatankuasa  ‐ 10 orang murid          x)  Juru Audit Dalam  ‐ 2 orang   (seorang guru dan seorang murid)     Jawatan  Pengerusi,  Timbalan  Pengerusi,  Setiausaha,  Penolong  Setiausaha  dan  Bendahari  adalah  Jawatankuasa  Eksekutif yang dilantik melalui Mesyuarat Agung Tahunan  yang perlu diadakan sebelum 31 Mac setiap tahun. Jawatan  Juru Audit Dalam dilantik oleh Pengetua atau Guru Besar.      Peraturan 6 : Tugas Jawata tankuasa   Pengerusi  ‐  Bertanggungjawab  ke  atas  keseluruhan  perjalanan kelab.    ‐  Mempengerusikan mesyuarat kelab.    ‐  Menyusun dan merangka aktiviti kelab.    ‐  Merapatkan  hubungan  dengan  Kelab‐ kelab Rukun Negara yang lain.    ‐  Berhubung  dengan  Pejabat  Perpaduan  Negeri  /  Daerah  /  Bahagian  untuk  mendapatkan  bahan  penerbitan  dan  sebagainya.    ‐  Lain‐lain tugas pentadbiran kelab.    Timbalan Pengerusi  ‐  Bertanggungjawab kepada Pengerusi.    ‐  Membantu Pengerusi mentadbir kelab.    ‐  Mempengerusikan  kelab  semasa  ketiadaan Pengerusi.  24
 25. 25.   ‐  Membantu  Pengerusi  merancang  aktiviti  kelab.   ‐  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi.      Setiausaha  ‐  Mencatat minit mesyuarat.   ‐  Menyediakan  laporan  kegiatan  dan  aktiviti.   ‐  Menguruskan urusan surat‐menyurat.   ‐  Menyimpan dan merekodkan segala  fail‐ fail kelab.   ‐  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.   Penolong Setiausaha  ‐  Membantu  Setiausaha  menjalankan  tugas‐tugas kesetiausahaan.   ‐  Menjalankan  tugas  Setiausaha  semasa  ketiadaan Setiausaha.      Bendahari  ‐  Bertanggungjawab  menguruskan  urusan  kewangan kelab.   ‐  Menyimpan  dan  merekodkan  segala  urusan kewangan kelab.   ‐  Mengusahakan sumber kewangan kelab.   ‐  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.      AJK  ‐  Bertanggungjawab  sepenuhnya  kepada  Pengerusi/Timbalan Pengerusi.   ‐  Membantu  Jawatankuasa  Eksekutif  menjalankan urusan kelab.   ‐  Menghadiri  mesyuarat  kelab  apabila  dipanggil.   ‐  Membantu  Pengerusi  menambah  keahlian kelab.   ‐  Membantu  pengerusi  menjalankan  aktiviti kelab.   ‐  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi.  25
 26. 26.       ‐  Memeriksa  dan  mengesahkan  penyata  Juru Audit Dalam  perbelanjaan  Kelab  Rukun  Negara  sekurang‐kurangnya dua kali setahun.     Peraturan 7 :  Peraturan Pengurusan Kewangan Kelab Rukun Negara    7.1 Akaun  bagi  tiap‐tiap  kelab  di  sekolah  dan  hendaklah  di  bawah  kawalan Pengetua /Guru Besar.    7.2 Pengetua/Guru  Besar  hendaklah  menyimpan  atau  menyebabkan  supaya  disimpan  suatu  akaun  yang  sewajarnya  dan  hendaklah  menyimpannya  di  bawah  jagaannya  bagi  tempoh  tidak  kurang  dari  enam bulan setelah berakhir tiap‐tiap tahun kewangan dan hendaklah  sedia ada bagi pemeriksaan oleh pihak pendaftar.   7.3 Apa‐apa  tajaan  atau  kutipan  derma  bagi  setiap  kelab  di  sekolah  hendaklah mendapat kelulusan Pengetua/Guru Besar    Peraturan 8 : Mesyuarat Agung   8.1 Setiap Kelab Rukun Negara hendaklah mengadakan mesyuarat agung  pada setiap tahun.    8.2 Peranan Mesyuarat Agung    a) Memilih Jawatankuasa Kelab;  26
 27. 27. b) Membentangkan Laporan Tahunan Kelab;  c) Membentangkan Penyata Kewangan Kelab;  d) Menerima dan meluluskan usul dan resolusi;   e) Hal‐hal lain.   Peraturan 9:    9.1 Jawatankuasa  Induk  Kelab  Rukun  Negara  berhak  untuk  membatal,  meminda  dan  menambah  mana‐mana  peraturan  yang  terkandung  di  dalam  buku  ini  pada  bila‐bila  masa  dan  tanpa  terikat  kepada  mana‐ mana pihak.                     27
 28. 28.                                               28
 29. 29. PRINSIP 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN    STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN         1.  LAFAZ IKRAR  Supaya murid  • Arahan daripada  • Pengetua/ Guru Besar  RUKUN  sentiasa  Kementerian Pelajaran  • Semua murid  NEGARA  menghayati  Malaysia. (KPM)   • AJK Kelab Rukun Negara  falsafah serta  • Pegawai Perpaduan  • Setiap  perhimpunan  prinsip‐prinsip  Daerah (Pemantauan)  sekolah.  Rukun Negara  • Hari Korikulum  • Majlis rasmi.  • Sambutan Bulan  Kemerdekaan  • Sambutan  Bulan  Perpaduan.  • Kumpulan pembaca  ikrar terdiri daripada  pelbagai kaum.             2.  MEMPAMERK Supaya murid  • Di pintu masuk  • Pengetua/Guru Besar  AN   sentiasa  hadapan sekolah.  • AJK KRN  PRINSIP‐ mengingati  • Sudut khas dalam  PRINSIP  prinsip‐prinsip  kelas dan pejabat.  RUKUN  Rukun Negara.  • Mural di dinding  NEGARA  • Papan kenyataan             3.  NYANYIAN  Menyemai rasa  • Semasa majlis sekolah. • Pengetua/Guru Besar  LAGU  cinta dan bangga  • Setiap perjumpaan  • AJK KRN  KEBANGSAAN  terhadap raja dan  kelab.  ’NEGARAKU’  negara  DAN NEGERI        29
 30. 30. STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN         4.  FORUM‐  1.  Memperkenalkan nilai‐ • Menjemput ahli  • Semua murid  MEMAHAMI  nilai sejagat dalam agama.  panel yang  • AJK KRN  KEPELBAGAIAN  2.  Menghormati  mewakili agama  AGAMA  kepercayaan agama lain.  masing‐masing.  3.  Menghormati penganut‐   penganut agama lain.             5.  CERAMAH‐  1.  Mendedahkan nilai‐nilai  • Menjemput panel  • Pengetua/Guru  Penerapan nilai  sejagat dalam agama.  penceramah  Besar  sejagat dalam    bertauliah  • PIBG  agama  2.  Menerapkan unsur‐unsur  daripada JPNIN,  • JPNIN  positif dalam kehidupan.  KPM dan Jabatan    Penerangan  Malaysia.             6.  PERTANDINGAN  1.  Mengasah minda dan  • Pertandingan  • KPM  PIDATO/DEBAT  mencungkil bakat murid  terbuka kepada  • JPNIN  PERPADUAN  2.  Memupuk minat  setiap murid.  • Sekolah  DAN INTEGRASI  membaca.  • Sempena Bulan  • AJK KRN  NASIONAL  3. Menggalakkan  Kemerdekaan /    penggunaan ICT untuk  Bulan Perpaduan  mencari bahan.  • Peringkat Daerah,    Negeri dan  Kebangsaan.                          30
 31. 31. STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          7.  LAWATAN KE  1. Mengenali secara  • Menganjurkan  • Sekolah  RUMAH‐RUMAH  lebih dekat rumah‐ lawatan ke rumah‐ • AJK KRN  IBADAT  rumah ibadat  rumah ibadat  penganut agama lain. yang dibuka    untuk  2. Menyemai  lawatan/seperti di  perasaan/sikap  Masjid  menghormati prinsip  Negara/Putrajaya,  kebebasan beragama  Batu Caves  di kalangan setiap  Selangor, Sam Poh  warganegara.  Tong di Ipoh,    Perak.  • Mendapatkan  kebenaran  bertuulis daripada  ibu bapa.  • Mendapat  kebenaran  daripada rumah‐ rumah ibadat.                  8.  MERAIKAN HARI  Mendedahkan murid  • Mengadakan  • Pengetua/Guru  PERAYAAN  kepada pelbagai hari  majlis sambutan di  Besar  PELBAGAI KAUM  perayaan seperti Hari Raya  sekolah. Murid  • AJK KRN    Aidilfitri, Tahun Baru Cina,  digalakkan  Deepavali, Krismas, Hari  melibatkan diri di  Gawai dan Pesta Kaamatan.  dalam aktiviti‐   aktiviti yang  dianjurkan.  • Program  dianjurkan dalam  bulan‐bulan  berkaitan.          31
 32. 32. STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          9.  PERTANDINGAN  1. Memupuk sikap  • Pertandingan  • Guru  PENYEDIAAN  mencintai dan  Buku Skrap  Agama/Guru  FOLIO/BUKU  menghargai  tentang  Pendidikan  SKRAP  anugerah Tuhan di  kepercayaan  Moral  kalangan murid.  kepada Tuhan.  • AJK KRN    • Sebelum dan  2. Memberi kesedaran  selepas Hari  dan keinsafan  Perayaan Agama;  kepada murid  contoh: pada hari  tentang kesan  Maulidur Rasul.  terhadap alam sekitar  akibat daripada  • Mengumpul  perbuatan manusia.  bahan‐bahan    berkaitan dengan    keindahan dan  3. Menggalakkan  kemusnahan alam  penggunaan ICT  ciptaan Tuhan.  untuk mencari  bahan.                      10.  KEM BINA  Mempertingkatkan  Mengadakan  • Pengetua/Guru  INSAN  kerohanian dan nilai‐nilai  ceramah,  forum,  Besar  murni di kalangan murid.  bengkel  dan  • AJK KRN  sebagainya.  • JPNIN                    Mengadakan   11.  BAHAN  Mempertingkatkan  ceramah, forum,  • Pengetua/Guru  PENERBITAN  kerohanian dan nilai‐nilai  bengkel dan  Besar  murni di kalangan murid.  sebagainya.  • AJK KRN    • JPNIN              32
 33. 33.   PRINSIP 2: KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA    STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          1.  LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  • Arahan daripada  • Pengetua/Guru  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  KPM.  Besar  prinsip  –  prinsip  Rukun  • Semua murid  • Setiap  Negara  • AJK Kelab  perhimpunan    Rukun Negara  sekolah.  • (KRN)  • Pegawai  • Hari  Perpaduan  Kokurikulum.  Daerah  • Majlis rasmi.  (Pemantauan)  • Sambutan Bulan  Perpaduan.  • Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.           2.  NYANYIAN  Menyemai rasa cinta dan  • Semasa majlis  • Pengetua/Guru  LAGU  bangga terhadap raja dan  sekolah.  Besar  KEBANGSAAN  negara.  • AJK KRN  • Setiap perjumpaan  ’NEGARAKU’    kelab.  DAN NEGERI                  33
 34. 34.   STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          3.  LAWATAN  Memberi  pendedahan  • Lawatan ke Istana,  • Semua murid  mengenai  Sistem  Muzium DiRaja  • AJK KRN  Pemerintahan  Raja  dan Muzium  Berperlembagaan.  Negeri    • Lawatan Integrasi  semasa Hari  Keputeraan  Agong.  • Lawatan semasa  Persidangan  Parlimen dan  Dewan Undangan  Negeri.           4.  PERTANDINGAN  1. Menyemai rasa cinta dan  • Bersifat  • Pengetua/Guru  BUKU  bangga kepada Raja dan  pertandingan  Besar  SKRAP/FOLIO  Negara.  • AJK KRN  • Kerja kumpulan.  SALASILAH      KESULTANAN  2. Memberi  pendedahan  • Dijalankan di  NEGERI  mengenai  sistem  peringkat sekolah.  pemerintahan  negeri‐ negeri di Malaysia.    3.                         34
 35. 35. STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          5.  KEMPEN KIBAR  Menyemai dan memupuk  • Mengadakan  • Pengetua/Guru  JALUR  semangat patriotisme di  majlis pelancaran  Besar  GEMILANG DAN  kalangan murid.  Kempen Kibar    BENDERA  Jalur Gemilang  • AJK KRN  NEGERI  dan Bendera    Negeri.    • JPNIN  • Nyanyian lagu  Jalur Gemilang  dan patriotik  • Tayangan gambar  berunsurkan  patriotik untuk  semua kaum.  • Ahli KRN  menyertai  Perbarisan  sempena ulang  tahun Hari  Kemerdekaan.  • Sempena  Sambutan Bulan  Kemerdekaan.  • Majlis rasmi yang  lain.           6.  PENGKISAHAN  1. Mengingati  dan  • Bersifat  • Pengetua/Guru  SEJARAH  menghayati  sejarah  pertandingan  Besar  NEGARA OLEH  dan  pembangunan    • Kerja kumpulan.  TOKOH‐TOKOH  negara.  • AJK KRN  NEGARA DAN      • Dijalankan di  TEMPATAN  2. Menghargai  jasa‐jasa  peringkat sekolah.  pemimpin negara.          35
 36. 36. STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          7.  PAMERAN  1. Mengenali  dan  • Mengadakan  • Pengetua/Guru  (Sejarah Negara)  menghayati  sejarah  pameran.  Besar  negara.    • Menyediakan    • AJK KRN  bahan.  2. Memupuk  perasaan  cintakan negara.  • Mengadakan    lawatan ke  3. Menghargai  jasa‐jasa  pameran yang  pemimpin  tempatan  dianjurkan oleh  dan pejuang negara.  agensi‐agensi lain.           8.  PERTANDINGAN  1. Mencungkil bakat.  • Menguruskan  • Pengetua/Guru  KEBUDAYAAN/    pertandingan:‐  Besar  KESENIAN DAN  2. Membentuk  keyakinan  • AJK KRN  a) puisi  WARISAN  diri.      b) drama                                      36
 37. 37. STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN              3. Memberi  pendedahan  c) mencipta lagu  • Pengetua/Guru  kepada  murid  tentang  patriotik  Besar  kebudayaan  dan    d) menyanyi  kesenian  kaum‐kaum  • AJK KRN  lain.  e) tarian    f) buku skrap  g) cerpen  h) kata bestari  kenegaraan  i) pertandingan  pertandingan lain  yang difikirkan  sesuai dan selaras  dengan prinsip‐ prinsip Rukun  Negara.           9.  KARNIVAL  1. Memupuk semangat  Koir, sajak, pentomen dan  • Pengetua/Guru  PATRIOTIK  patriotik dan  sebagainya.  Besar  menyuburkan  • AJK KRN  semangat perpaduan    di kalangan murid.    2. Menyemarakkan  jati  diri murid.                    37
 38. 38. PRINSIP 3: KELUHURAN PERLEMBAGAAN    STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          1.  LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  • Arahan daripada  • Pengetua/Guru  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  KPM.  Besar  prinsip  –  prinsip  Rukun    • Setiap  Negara  • Semua murid  perhimpunan      sekolah.  • AJK Kelab     • Hari  • Rukun Negara  Kokurikulum.  (KRN)  • Majlis rasmi.    • Pegawai  • Sambutan Bulan  Perpaduan  Kemerdekaan  Daerah  (Pemantauan)  • Sambutan Bulan  Perpaduan.  • Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.           2.  NYANYIAN  Menyemai rasa cinta dan  • Semasa majlis  • Pengetua/Guru  LAGU  bangga terhadap raja dan  sekolah.  Besar  KEBANGSAAN  negara.  • AJK KRN  • Setiap perjumpaan  ’NEGARAKU’    kelab.  DAN NEGERI                38
 39. 39. STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          3.  CERAMAH  Memberi  kesedaran  dan  • Semasa kempen/  • Semua murid  kefahaman  tentang  minggu kesedaran    keluhuran  sivik.  • AJK KRN  perlembagaan/pembentuk   • Salah satu aktiviti  an  perlembagaan/kontrak  • JPNIN  Kursus  sosial.  Kepimpinan/    Perkhemahan.  • Salah satu aktiviti  Bulan Patriotisme.           4.  LAWATAN  1. Memberi peluang  • Menganjurkan  • Pengetua/Guru  KENEGARAAN  kepada murid  lawatan ke Sidang  Besar  menyaksikan  Dewan Undangan  • AJK KRN  proses sistem  Negeri/Parlimen    perundangan    Negara dijalankan.      2. Mempertingkatkan  kefahaman  murid  mengenai  sistem  perundangan  negara.            5.  KUIZ /  1. Memupuk  • Menganjurkan  • Pengetua/Guru  PERBAHASAN  kemahiran  lawatan  Besar  (PERLEMBAGAAN)  pengucapan awam.  pertandingan      peringkat  • AJK KRN  2. Menilai/menguji  sekolah/daerah    tahap pengetahuan    murid tentang  perlembagaan.              39
 40. 40.     STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          6.  PERKHEMAHAN  1. Memupuk sifat‐ • Aktiviti luar  • Pengetua/Guru  (MOTIVASI)  sifat kepimpinan  sekolah/ceramah  Besar  berlandaskan  motivasi.    prinsip‐prinsip  • AJK KRN  • Kerjasama dengan  Rukun negara.    agensi kerajaan /       swasta.  2. Meningkatkan  pengetahuan murid    tentang sistem  perlembagaan   negara.           7.  PERMAINAN  1. Menggalakkan  • Permainan Mencari  • Pengetua/Guru  BERASASKAN  integrasi kaum.  Harta Karun  Besar  PRINSIP KETIGA    (Treasure Hunt)    RUKUN NEGARA  2. Memupuk  • AJK KRN  • ’Clue’ yang  perpaduan dan nilai    digunakan  kerjasama.  berdasarkan sistem    perlembagaan  3. Menambah  negara.  pengetahuan  dan  pengalaman tentang  • Pelaksanaan  sistem  agensi‐agensi  perlembagaan  kerajaan/swasta.  negara.                      40
 41. 41. STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN          8.  PERTANDINGAN  1. Memupuk  • Pertandingan  • Pengetua/Guru  MENULIS  kemahiran kreatif  Menulis Esei  Besar  menulis tentang  Cerpen / Puisi    isu‐isu  peringkat sekolah,  • AJK KRN  perlembagaan  daerah, negeri dan    negara.  kebangsaan      • Berkala  2. Mencungkil bakat‐ bakat dalam    bidang berkaitan.    3. Kesedaran tentang  isu‐isu semasa  perlembagaan  negara.           9.  DRAMA / SKETSA  1. Memupuk  daya  • Dalam bentuk  • Pengetua/Guru  kreativiti.  pertandingan.  Besar      • Berkala  2. Menghayati  sistem  • AJK KRN  perlembagaan      negara.      3. Sebagai  pemangkin  percambahan  fikiran.    4. Menggalakkan  integrasi kaum.                    41
 42. 42. STRATEGI BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN         10.  FORUM  1. Meningkat  • Dianjurkan di  • Pengetua/Guru  PERLEMBAGAAN  pengetahuan  peringkat sekolah.  Besar  tentang    • Kerjasama dengan  perlembagaan.  • AJK KRN  agensi luar.      2. Perkongsian  • JPNIN    pengetahuan  dan    pengalaman.      3. Memperjelaskan  isu‐isu  semasa  yang  timbul  (kurang  difahami/keliru)               11.  PERTANDINGAN  1.    Memupuk  daya  • Bersifat  • Pengetua/Guru  BUKU SKRAP  kreativiti murid.  pertandingan.  Besar      • Kerja kumpulan  2. Kesedaran  tentang  • AJK KRN  isu‐isu  semasa    • Peringkat sekolah.  dalam  sistem  perlembagaan.                                      42
 43. 43. STRATEGI BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN         12.  PAMERAN  1. Memupuk  daya  • Kerja keumpulan  • Pengetua/Guru  KENEGARAAN  kreativiti murid.  untuk  Besar    mengendalikan    2. Kesedaran  isu‐isu  pameran.  • AJK KRN  semasa  dalam    • Menonjolkan  sistem  pencapaian  perlembagaan.  individu/syarikat    yan berjaya.      • Melibatkan PIBG.    .         13.  BULAN  1. Memupuk  • Kerja keumpulan  • Pengetua/Guru  KEMERDEKAAN  kesedaran  untuk  Besar  kebangsaan  yang  mengendalikan    merangkumi  pameran.  • AJK KRN  Prinsip  Rukun    • Menonjolkan  Negara.  pencapaian    individu/syarikat  2. Menghayati  idea  yan berjaya.  kebebasan  dan  demokrasi.  • Melibatkan PIBG.    3. Mengetahui  • Menganjurkan  tentang  latar  aktiviti‐aktiviti  belakang  kronologi  yang boleh  penggubalan  menyemarakkan  perlembagaan  semangat  Malaysia.  patriotisme.    Contoh:  4. Memupuk  Pertandingan  semangat  setia  dan  mencipta lagu  cintakan negara   patriotik, melukis    poster dan lain‐   lain.      .        43
 44. 44. STRATEGI BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN         14.  MENGADAKAN  1. Mencungkil  bakat  • Melibatkan semua  • Pengetua/Guru  AKTIVITI ALA  murid  sebagai  murid  Besar  MINI PARLIMEN  pemimpin negara.    • Peringkat antara  DI SEKOLAH    • AJK KRN  sekolah.  2. Memberi    kebebasan    .  membahas  isu    penting  untuk  pembangunan  negara.                   15.  BULAN  1. Memberi kesedaran  • Mempamerkan  • Pengetua/Guru  KESEDARAN  dan kefahaman  naskhah  Besar  PERLEMBAGAAN  tentang  Perlembagaan    pembentukan  Negeri/Persekutua • AJK KRN  perlembagaan/kelu n dalam Pusat  • JPNIN  huran  Sumber Sekolah    perlembagaan/kont dan di papan  rak sosial  kenyataan.    • Menganjurkan  2. Memperjelaskan  ceramah mengenai  isu‐isu yang timbul  perlembagaan  yang kurang  daripada agensi‐ difahami/keliru.  agensi yang    terlibat.  3. Perkongsian  pengetahuan dan  .  pengalaman.                  44
 45. 45. STRATEGI BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN         16.  KUIZ KELUHURAN  1. Meningkatkan  • Penyeragaman  • Pengetua/Guru  PERLEMBAGAAN  pengetahuan dan  dalam penyediaan  Besar  kefahaman murid  soalan kuiz.    tentang  • AJK KRN  • Hadiah disediakan  perlembagaan     oleh JPN  negara.    KPM/JPNIN.        .                                                        45
 46. 46. PRINSIP 4: KEDAULATAN UNDANG‐UNDANG    STRATEGI  BIL  AKTIVITI  OBJEKTIF  TINDAKAN  PELAKSANAAN    €

×